logo-entalpi-2
Aerosol yangın söndürme teknolojisi, yangın söndürme amaçlı kullanılan hava veya gaz tabanlı söndürme sistemleridir. Bu sistemler, bir yangının ortaya çıkması durumunda ortama havada yayılan ve yangının yayılmasını durduran kimyasal maddeleri içeren aerosol patlamaları yayarlar. Bu patlamalar, yangının etkisini minimize etmeyi ve hızlı bir şekilde söndürmeyi amaçlar. Aerosol yangın söndürme teknolojisi, eski yangın söndürme yöntemlerine göre daha efektif, hızlı ve güvenlidir. Bu sistemler, kimyasal maddelerin direkt olarak yangının üzerine püskürülmesi yerine ortama yayılması ile yangının etkisini minimize etmeyi amaçlar. Ayrıca, bu sistemlerin kullanımı yangının yayılmasını ve yangının çıkış noktasındaki havayı kirleten kimyasal maddelerin yayılmasını en aza indirir. Bu teknoloji, hava ve yangın söndürme maddesi olarak suya dayanıklı bir aerol şişede bulunan sıvı ya da gaz halindeki yangın söndürücü maddeler kullanır, sıvı ya da gaz halindeki yangın söndürücü maddeler, yangının yayılmasını yavaşlatma, söndürme ve yangının tekrar alevlenmesini önleme konularında etkilidir. Sistem, küçük ve orta boy yangınlarda oldukça etkilidir. Bu sistemler, yangının başlangıç aşamasında müdahil olmak için ve kolayca ulaşılabilir bir yerde bulunması için tasarlanmıştır. Sistem, yangının başladığı yere doğrudan püskürterek yangını söndürmeye yardımcı olur. Ayrıca Aerosol yangın söndürme teknolojisi, klasik yangın söndürme sistemlerine göre daha hafif ve kolay taşınabilir bir yapıya sahiptir. Sistem endüstriyel, ticari veya evsel alanlarda kullanılabilir. Özellikle, elektronik cihazlar, aküler, yakıt deposu gibi yangın tehlikesi olan alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Aerosol Söndürme Sistemlerinde Kullanılan Malzemeler Aerosol söndürme sistemleri, yangın tehlikesi olan mekanların güvenliğini sağlamak için kullanılan önemli bir yangın söndürme sistemidir. Bu sistemler, yangının başlaması durumunda havada bulunan aerosol partikülleri yayarak yangının yayılmasını önler. Aerosol söndürme sistemlerinde kullanılan malzemeler, yangını söndürebilmek için özel olarak formüle edilmiş yangın söndürme maddeleridir. Bunlar arasında en yaygın olarak kullanılan maddeler şunlardır:
 • Yangın söndürücü madde: Aerosol söndürme sistemlerinin temel bileşeni olan yangın söndürücü madde, yangını söndürmede kullanılan madde olarak tanımlanabilir. Yangın söndürücü maddeler arasında, hidroklorik asit, ammonium bikarbonat, ammonium nitrat, potasyum hidroksit ve diğer benzer maddeler bulunabilir.
 • Propellant: Yangın söndürücü maddeyi havada dağıtmak için, aerosol söndürme sistemleri, propellant adı verilen bir maddeyi kullanır. Bu maddeler arasında sıvı veya gaz halindeki hidrokarbonlar, nitrojen gazı, karbondioksit gazı ve diğer benzer maddeler bulunabilir.
 • Kapatma cihazı: Aerosol söndürme sistemi, bir kapatma cihazı tarafından açılır ve yangın söndürücü maddeyi havaya dağıtır. Kapatma cihazı, bir tetikleme mekanizması ve bir basınç şaltından oluşabilir.
 • Hidroflorokarbon (HFC) maddeleri: Bu maddeler, yangını söndürmek için gaz halinde kullanılır ve çevre dostudur.
 • Novec: Bu madde, hafif ve havada bulunan yangını kolayca söndürür.
 • Argon: Yangının yayılmasını önlemek için havada bulunan aerosol partikülleri yayar.
 • Amonyum karbonat: Alevlerin yayılmasını önlemek için havada bulunan aerosol partikülleri yayar ve aynı zamanda yangının kokusunu neutralize eder.
Bu malzemeler, aerosol söndürme sistemlerinin performansını arttırmak için birbirleriyle kombine edilebilir. Yangının boyutuna ve özelliklerine göre, en uygun malzemeler seçilerek sistemler konfigüre edilir. Aerosol Söndürme Sistemlerinin Çeşitleri Nelerdir? Aerosol söndürme sistemlerinin çeşitleri aşağıdaki gibidir: Sıvı propellantli aerosol söndürme sistemleri: Bu sistemler, sıvı propellant kullanarak yangın söndürücü maddeyi havaya dağıtırlar. Sıvı propellant, yangın söndürücü maddeyi havaya verilen basınca bağlı olarak havada dağıtır. Bu sistemler, düşük maliyetli ve kolayca uygulanabilir olarak tanımlanabilir. Gaz propellantli aerosol söndürme sistemleri: Bu sistemler, gaz propellant kullanmaktadır. Çalışma sistemi aynı sıvı propellantlı sistem gibi maddeyi havaya dağıtmakla meydana gelmektedir. Gaz propellant aynı şekilde basınçla doğru orantılı dağıtılmaktadır. Bu sistemin farkı ise, sıvı propellantli aerosol sistemlere göre daha verimli ve etkili olmasıdır. Tamamen çevre dostu aerosol söndürme sistemleri: Bu sistemler, tamamen doğal ve çevre dostu malzemeleri kullanırlar. Bu sistemler arasında, potasyum hidroksit, ammonium bikarbonat ve diğer benzer maddeler bulunabilir. Tamamen çevre dostu aerosol söndürme sistemleri, yangını söndürmede etkilidir ve çevreye zararlı olmayan çevre dostu malzemeleri kullanırlar. Bu çeşitler, aerosol söndürme sistemlerinin farklı türlerini tanımlar ve yangın tehlikesine karşı kullanılabilir. Her çeşit aerosol söndürme sistemi, belirli yangın tipine ve ortama uygun olarak seçilmelidir. Bu sebeple seçim aşamasında ve öncesinde uzmanlardan destek almak gerekmektedir. Aerosol Söndürme Sistemlerinin Bakımı Bu sistemlerin doğru ve etkili bir şekilde çalışması, sistemin düzenli olarak bakımına bağlıdır. Aerosol söndürme sistemlerinin bakımı aşağıdaki adımlarla yapılabilir:
 • Periyodik kontrol: Aerosol söndürme sistemleri, düzenli olarak periyodik kontrollere tabi tutulmalıdır. Bu kontroller, sistemin doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığını, yangın söndürücü maddelerin seviyelerinin yeterli olup olmadığını ve diğer sistem elemanlarının çalışma durumları kontrol edilmelidir.
 • Temizlik: Bu sistemler düzenli olarak temizlenmelidir. Bu temizlik, toz, kir ve diğer atıkların sistem üzerinde birikmesini önlemek için yapılır.
 • Yangın söndürücü maddelerin değiştirilmesi: Sistemde, yangın söndürücü maddelerin doluluk seviyeleri sürekli olarak kontrol edilmelidir. Eğer yangın söndürücü madde seviyesi yeterli değilse, bu maddeler düzenli olarak değiştirilmelidir.
 • Sistem testleri: Aerosol söndürme sistemleri, düzenli olarak test edilmelidir. Bu testler, sistemin doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığını ve yangın söndürücü maddelerin havada dağılma yeteneğini ortaya çıkarmaktadır.
 • Sistem yedek parçalarının bulundurulması: Aerosol söndürme sistemleri, düzenli olarak kontrol edildiği için sistemde meydana gelebilecek arızalar ortaya çıkabilir. Bu nedenle, sistem yedek parçaları düzenli olarak bulundurulmalıdır. Bu sayede hızlı çözümler yapılabilir.
Aerosol söndürme sistemlerinin bakımı, sistemin doğru ve etkili bir şekilde çalışmasını ve yangın tehlikesine karşı güvenli bir şekilde koruma sağlamasını sağlar. Bu bakım işlemleri, sistemin üretici firmaları veya yangın söndürme sistemleri uzmanları tarafından yapılmalıdır. Ayrıca, bakım işlemlerinin yapılması, mevzuat ve yönetmelikler tarafından da zorunlu kılınmış olabilir. Aerosol söndürme sistemlerinin bakımı, yangın tehlikesine karşı güvenli bir şekilde koruma sağlamaya yardımcı olacaktır. Bu nedenle, bakım işlemleri düzenli olarak yapılmalı ve gerektiğinde güncellenmelidir. Sistem bakımı, yangın tehlikesine karşı güvenli ve hızlı bir şekilde müdahil olunabilmesini sağlar ve yangının büyümesini önler.