logo-entalpi-2

Alttan Isıtma Sistemleri

İnsanlar, ilk çağlardan beri barınmadan sonra en temel ihtiyaçlarından biri olan ısınma için onlarca farklı çözüm yolu aramıştır. Buna bağlı olarak yüzyıllar içerisinde ortaya birçok ısınma tekniği ve yöntemi çıkmıştır. Ne var ki özellikle yaşadığımız yüzyıla gelindiğinde ısınma ihtiyacına yönelik çözümler daha da artmış ve verimli hale gelmiştir. Günümüzde artık insanların evinde ve iş yerlerinde ısınması en temel ihtiyaçları haline gelmiştir. Bunu sağlamak için kullanılan en yaygın yöntem, radyatörlü ısınma sistemleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ne var ki radyatörlü ısınma sistemleri hem bakım maliyetlerinin yüksek olmasından hem de görsellik yönünden alttan ısıtma sistemlerine karşı dezavantajlı durumdadır. Nitekim alttan ısıtma sistemleri, zemin döşemesinin altına konumlandırılan farklı çeşitlerdeki materyaller ile ortamın zemininin ısıtılması ve bu yolla da tüm alanın eşit bir biçimde ısıtılmasını sağlayan ısıtma sistemleridir. Yerden ısıtma sistemleri olarak da bilinen alttan ısıtma sistemlerinde sıcak su hatları veya elektrik hatları gibi yöntemlerle ısı zemin döşemesinin altında gezmekte ve ortamın ısınması sağlanmaktadır. Zeminin altında gezen bu ısı, ilgili alanın tüm noktalarına eşit bir şekilde dağıldığı için alanda kısmı ısınma ve kısmı soğuma gerçekleşmemektedir. Bu kapsamda ilgili ortamda sıcaklık belli bir ortalamaya sahip olmakta ve düzensiz bir sıcaklık değeri oluşmamaktadır. Alttan ısıtma sistemleri birçok avantaja sahip olan sistemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan ilki, alanın içerisindeki sıcaklığı uzun saatler koruyabilmesi ve orta sıcaklıkta olan sistemlerle devri daim yapabilmesi sayesinde oldukça tasarrufu ısıtma sistemleri olmasıdır. Bakıldığında diğer ısıtma sistemlerinde ısının ortamdan dağılmasına engellemek ve ısıyı eşit bir şekilde ilgili ortamın tamamına dağıtmak oldukça zor olmaktadır. Alttan ısıtma sistemlerinde ise tam tersi, sistemin yapısı zaten homojen bir yapı olduğu için aksi bir durumun oluşması mümkün olmamakta, ısı her zaman eşit dağılmaktadır. Bu sayede hem homojen bir dağılım sağlanmakta hem de tasarruflu bir ısınma imkânı sunulmaktadır. Alttan ısıtma sistemleri yeni ya da eski her türlü alanda uygulanabilen sistemlerdir. Bunun en temel nedeni ise kurulacak olan tesisatın binanın esaslı unsurları ile bir alakasının bulunmamasıdır. Bu da yapının eski ya da yeni olmasının bir fark etmemesini sağlamaktadır. Ayrıca alttan ısıtma sistemleri zeminin altında oldukları için ortamda yer kaplamamakta ve bu sayede de eşyaların %100 alan tasarruflu olarak kullanılabilmesi sağlanmaktadır. Oysaki radyatörlü ısıtma sistemlerinde ortamda muhtelif noktalarda petekler bulunmakta ve bunlar da toplam hacim içerisinde yer kaplamaktadır. Ayrıca alttan ısıtma sistemleri, fiziki olarak ortamın içerisinde hacim kaplamamaktadır. Bu da muhtemel sakatlık veya yaralanma riskini ortadan kaldırmaktadır. Alttan ısıtma sistemleri, bünyesinde birçok alt materyal ve ekipmanı barındıran oldukça kapsamlı ve detaylı sistemlerdir. İşte bu alt materyallerden birisi de kenar izolasyon bantları olarak karşımıza çıkmaktadır. Alttan ısıtma sistemlerinde zemin yalıtımın gerçekleştirilebilmesi için zemine strafor döşenmektedir. Ayrıca bu straforlardan hariç olarak köşe ve kenarlarda zeminde oluşan ısının kaçmamasını engellemek amacıyla kenar izolasyon bandı kullanılmaktadır. Bu noktada alttan ısıtma straforu veya köpüğü zemin için yalıtım faaliyeti yürütürken, kenarlar için kenar yalıtım bandı zorunlu olarak kullanılmaktadır. Kenar izolasyon bantlarında ise kaliteli markalar olarak karşımıza Rehau, Danfoss, Freankisch, Wavin pilsa markaları çıkmaktadır. Bu markalar, diğer birçok markaya göre daha verimli ve kaliteli markalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Kaliteli markaların kullanılması sistemin daha uzun ömürlü ve daha az bakım gerektiren sistemler olmasını sağlamaktadır. Köşe izolasyon bantları, işlevsellik olarak straforlar üzerine döşenmekte ve alttan ısıtma borularından gelen ısıyı direk yüzeye iletmektedir. Sulu yerden ısıtma sistemlerindeki en önemli husus, zemin ve beton yalıtımının iyi yapılmasıdır. Bu yalıtımın usulüne uygun olmayan bir şekilde yapılması halinde sistem potansiyelinin çok daha altında çalışmakta ve sağladığı konfor düşmektedir. Bu doğrultuda enerjiden de çok ciddi bir oranda tasarruf sağlayan kenar yalıtım bantları, alttan ısıtma sektöründe ağırlıklı olarak tercih edilen malzemeler arasında yer almaktadır. Bu bantların bir tarafı yalıtım malzemesi olan folyo ile kaplı iken öbür tarafı tamamen yapışkan materyalden oluşmaktadır. İlgili yapışkan alan üzerinde bir koruma kâğıdı bulunmakta ve uygulama gerçekleştirilirken bu kağıt çıkarılarak uygulanabilmektedir. Bu bantları hem ısı hem de ses yalıtımı sağlayan bantlar olarak da özellik göstermektedir. Bu da ilgili ortamda hem ısı tasarrufu sağlarken hem de ses yalıtımı gerçekleştirmektedir. Özellikle son yıllarda en çok tercih edilen bu bantlar, alttan ısıtma sistemlerinin olmazsa olmazı alt materyallerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine bu bantlar belli bir standart boyuta sahip olmakta ve bu ölçüler özel sipariş olmadıkça değişmemektedir. Genel olarak 5mm*10cm ölçüleri olan bu bantların en önemli özelliklerinden birisi de alt yüzeyde bulunan şap betonun genleşip çatlamasını önlemektedir. Köşe izolasyon bandı kullanılmayan alttan ısıtma sistemlerinde, alttan ısıtma borusundan gelen sıcaklık ile şap ısınmakta ve genleşme istemektedir. Bu durumda şap ile duvar bitişik olduğundan dolayı şap ve üzerinde kullanılan malzemelerde hasar oluşmaktadır. Bu şekilde gir hasarın oluşmaması için köşe izolasyon bandı kullanılması gerekmektedir. Zira kullanılan bu bant sayesinde ısınan şapın genleşmesi için pay bırakılmaktadır. Bu payı bırakan malzeme de başlı başına alttan ısıtma köşe izolasyon bandı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ne var ki köşe izolasyon bantları tek çeşit olmayıp piyasada hem 5mm*10cm folyolu tür kullanılırken hem de 8mm*15cm olan etiketli tür de kullanılmaktadır. Köşe izolasyon bantlarının fiyatları da kullanacak miktar ve ölçüye göre değişmektedir. Büyük miktarda ve ölçüde alınan bantlar daha uygun fiyatlı olurken küçük ölçekli miktarda gerçekleştirilen alımlar daha pahalı fiyatlara gelmektedir. Yine bu noktada ürünün markası da önem arz etmektedir. Yukarıda da belirtildiği üzere Rehau, Danfoss, Freankisch, Wavin pilsa markaları gibi kaliteli ithal markalar daha maliyetli bantlara sahipken yerli ürünler daha ucuz olmaktadır. Bu da tamamen yine alıcının ihtiyacına göre belirlenmesi gereken bir husustur.