Entalpi Proje Mühendislik Teknik Tesisat

Brülörlü Kazan

Brülörlü Kazan
Brülörlü Kazan

Brülörlü kazanlar, doğal gaz da dahil olmak üzere bir fosil yakıtın hava veya oksijen ile yakılmasıyla ısı girdisini sağlayan kazanların fonksiyonel bileşenidir. Üreticiden kazan paketinin bir parçası olarak, özel kurulumlar için bağımsız ürünler veya yedek ürünler olarak mevcutturlar.

Doğalgaz yakıtlı kazan brülörleri çok düşük emisyonlar elde edebilmektedir. Azot oksit (NOx) emisyonunun azaltılması, doğal gaz kazan brülörlerinin odak noktası olmuştur ve bazı modeller, 10 ppm’nin altında NOx elde edebilmektedir.

Kazan brülörleri genellikle farklı yakıt bileşimleri için ayarlanabilir veya çift yakıtlı ateşleme özellikleri de içerebilir.

Yüksek Devir Oranlı Kazan Brülörleri

Yüksek devir brülörleri çok daha verimli olabilir. Yüksek devirli olmayan brülörler sürekli olarak açılıp kapanabilir, yük değişikliklerine yavaş yanıt verebilir veya uygun buhar basıncını ve su sıcaklığını korumada sorun yaşayabilir. Yüksek devirme olmadan, brülörler çok fazla enerji harcayabilir. Entalpi yüksek devirme brülörleri, tüm bu sorunları ve daha fazlasını çözer.

          Yüksek devirli brülörler, kazan yükü gereksinimlerini karşılamak ve açma ve kapama döngüsünü azaltmak için 12:1’e kadar devirme sağlar. Bunu yapmak için tasarlanmamış brülörler sürekli olarak açılıp kapanacak ve “temizleme veya çevrim kayıpları” ile sonuçlanacaktır. Soğuduğunda, tahliye havası kazandan geçer, ısıyı uzaklaştırır ve bacadan dışarı atar, bu da enerji israfına ve yakıt maliyetlerinin artmasına neden olur. Ayrıca, sık sık açma ve kapama döngüsü, aşırı bileşen aşınması nedeniyle bakım maliyetlerini de artırır. Yüksek devirme brülörlerinin faydaları şunları içerir:

  • Tasfiye kayıplarını azaltarak artan enerji verimliliği
  • Kazan yükü değişikliklerine daha iyi yanıt verme
  • Buhar basıncının veya su sıcaklığının geliştirilmiş kontrolü ve kararlılığı
  • Daha az bileşen aşınması ve aşırı başlatma ve durdurmadan kaynaklanan arıza nedeniyle daha düşük bakım maliyetleri ve artan güvenilirlik
  • Kazan ve refrakter için azaltılmış termal şok

Gaz Yakıtlı Brülörler

Gaz yakıtlı brülörleri atmosferik ve üflemeli brülörler olarak genel anlamda ikiye ayırmak mümkündür. Bina ısıtması uygulamalarında atmosferik brülörler büyük avantajlara sahiptir. Ancak bu tip kazanlar için son yıllarda geliştirilen ön karışımlı üflemeli brülörler, bilhassa çevreyle alakalı emisyonlar açısından mühim üstünlüklere sahiptir. Pek oldukça yeni cihazda, bilhassa duvar tipi cihazlarda, bu tip brülör kullanıl maktadır. Yoğuşmalı duvar tipi kazanlarda ön karışımlı brülör kullanıldığında, ısıtma gücü 65 kW mertebeleri ne kadar çıkabilmektedir. Burada kullanılan yanma borularında özgül güç 8001400 kW/m2 mertebelerindedir. Bu tip brülörlerde gaz yakıt tam yanma için ihtiyaç duyulan oranda yakma havası ile evvelinde karıştırılır. Böylece elde edilmiş yanıcı karışım yanma oda sına gönderilir. Burada her türlü yanma şartında karışımdaki hava payı aynı kalmaktadır. Dolayısıyla yanma sonucundaki baca gazı bileşimi de değişmeyecektir. Yakma havasının temini, gaz yakıtla karışması ve regülasyonu bir fan desteğiyle sağlanır. Yanma odası tamamen kapalıdır. Baca gazlarının dolaşımı ve atımı baca ve şahıs ya da fan ile sağlanır. Alevin kararlılığı ve güvenliliği karışımın mükemmelliğine bağlıdır. Ön karışımlı yakma sistemleri kısmen atmosferik brülörlere benzemektedir.

Call Now Button