Entalpi Proje Mühendislik Teknik Tesisat

Blog

Blog

Köpük Monitörleri (Foam) Nasıl Kullanılır?

Yangınlar birçok can ve mal kaybına neden olan genellikle insan kaynaklı afetlerdir. Gerekli tedbirleri alınmadığında yangınların büyümesi önlememekte ve dakikalar içerisinde geniş alanlar hasar görebilmektedir.

Yangınlara karşı gerekli önlemler alındığında yangın başlangıcı esnasında yangına müdahale etmek mümkün hale gelmektedir. Endüstriyel alanlarda yangın oluşumunu önlemek için uzmanlardan destek almak gerekmektedir.

Köpük monitörleri yangın riski bulunan alana seri ve kısa bir zamanda ulaşımı amaçlayan bir ekipmandır. Monitörler sayesinde yangına uzak güvenli bölgelerden yangın bölgesine yangın söndürücü köpükler taşınmaktadır. Taşınma aşamasında köpük monitörünün fiziksel özelliklerinin işlevi bulunmaktadır. Bu sayede farklı oranlarda ve miktarlarda yangın söndürücü köpüğün riskli alana yönlendirilmesi sağlanmaktadır.

Köpük monitörleri güvenliği üst seviyelere çıkaran bir ekipmandır. Köpük monitörleri sayesinde acil durumlarda hızlı bir şekilde yangına müdahale edebilmek mümkün hale gelmektedir.

Köpük monitörleri manuel ve otomatik olarak kullanılabilir. Monitörün salınımı bir mekanizmayla sabitlendiğinde riskli durumlarda hızlı bir şekilde devreye girmektedir. Köpük monitörleri operatör, araç veya motor tarafından manuel olarak kontrol edilebilir.

Köpük monitörleri yapıldığı malzemeye göre birçok çeşide ayrılmaktadır. Monitörün asıl ayırt edilen özelliği yüksek debi ve basınçla yangına müdahale etmesi ve hızlı bir şekilde yangını kontrol altına almasıdır.

Monitörlerin kullanım alanları genellikle yanıcı maddelerin yer aldığı büyük çaplı alanlardır. Köpük yapısı itibariyle yanıcı gazlara karşı en etkili madde olduğu için yangın sistemlerinde sıkça tercih edilmektedir.

Genellikle endüstriyel alanlarda kullanılan monitörlerin can güvenliğini sağlamaya yardımcı olan çeşitlerinin pek çok kullanım alanı vardır. Büyük kapasiteli ajan akışlarının yatay ve dikey yönlerinin tespitini sağlayan köpük monitörü çeşitlerinin temininde ortam şartlarının mutlaka dikkate alınması gerekir.

Entegrasyon yapılması için önceden hazırlanması gereken maddeler aşağıdaki gibidir:

 

 • Sistem kurulumları,
 • Fırlatma mesafeleri,
 • Debi

Bu maddeler en uygun şartlarda belirlendikten sonra kurulum yapılacak bölgeye montajlama işlemi uygulanabilir. Ölçümlerin yapılması sayesinde sistemin güvenlikli bir şekilde çalışması sağlanmaktadır.

Köpük Monitörleri Nerelerde Kullanılır?

Yangına köpükle müdahale eden ve bu müdahaleyi doğru bölgelerden gereken miktarda köpük kullanarak yapan sistemin birçok kullanım alanı vardır. Fakat özellikle endüstriyel alanlarda kimyasal yanıcı maddelerin üretim tesislerinde kullanılmaktadır.

Monitörler güvenli yangın söndürme sistemi olarak bilinmektedir. Endüstriyel alanlarda faaliyet gösteren fabrikalarda kullanıldığında fabrika çalışanlarının sağlığını ve bina sağlamlığını korumaktadır. Monitörün en önemli özelliği ise yüksek performansı sayesinde yangını direkt olarak söndürebilmesidir. Bu sayede monitörler can ve mal kaybının önüne geçer.

Köpük monitörlerinin kullanıldığı alanlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Uçak hangarları
 • İlaç fabrikalar
 • Boya fabrikaları
 • Gıda fabrikaları
 • Yanıcı parlayıcı sıvı depoları
 • Katı atık tesisleri
 • Jeneratör odaları
 • Kazan daireleri
 • Tank sahaları
 • Motor test odaları
 • Gemilerde yer alan makine daireleri
 • Akaryakıt istasyonları
 • Kimyasal maddelerin bulunduğu tanklar
 • Kargo alanları
 • Endüstriyel tesisler
 • Kimya fabrikaları
 • Raflı depolama alanları
 • Kablo ve tesisat alanları
 • Enerji üretimi alanları
 • Helikopter hangarları
 • Katı malzeme depoları
 • Katı malzeme imalathaneleri
 • Solvent depolama alanları
 • Hidrokarbon depolama alanları
 • Rafineriler
 • LNG ve LPG gibi yanıcı gazların depolama alanları
 • Tankerler
 • Mavnalar
 • Rıhtımlar ve limanlar
 • İtfaiyeler
 • Söndüren gemi ve botları
 • Atık bertaraf tesisleri
 • Ağaç endüstrisi
 • Odun ve yongaların stok alanları

Bu alanların dışında da birçok alanda köpük monitörleri yaygın bir şekilde kullanılabilme özelliğine sahiptir. Bu konuda uzmanlardan destek alınmalı ve gerekli fizibilite çalışmaları tamamlanmalıdır. Bu sayede en uygun çeşitlerin entegrasyonu gerçekleştirilmektedir.

Köpük Monitörü Çeşitleri

Köpük monitörleri birçok alanda aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Özellikle endüstriyel alanlarda kullanılan monitörlerin birçok çeşidi bulunmaktadır. Bu çeşitlenme monitörlerin kullanım amaçlarına göre değişkenlik göstermektedir. Bu anlamda monitörler iki ayrı başlıkta incelenmektedir:

 1. Taşınabilir köpük monitörleri
 2. Sabit köpük monitörleri

Taşınabilir köpük monitörleri de kendi içerisinde çeşitlenmektedir:

 • Manuel kumandalı,
 • Kendinden salınımlı.

Sabit monitörlerde taşınabilir monitörler gibi farklı çeşitlere sahiptir. Bu çeşitler aşağıdaki gibidir:

 • Manuel kumandalı,
 • Kendinden salınımlı,
 • Hidrolik kumandalı,
 • Elektriksel kumandalı.

Köpüklü monitörler arasında seçim yapabilmek için kapasite ve atış mesafesi ölçümleri yapılmalıdır. Elde edilen verilere göre monitörlerin türleri incelenmeli ve sonrasında gerekli fizibilite çalışmalarından sonra uygun monitör entegrasyonu yapılmalıdır.

Monitörlerin çeşitlerine göre atış mesafesi aralıkları 30 metre ile 120 metre arasında değişkenlik göstermektedir. Bir dakikada bin ila elli bin debi değerlerine sahip olan monitörlerin hangi alanda kullanılacağı son derece önem arz etmektedir.

Uzman ekiplerden destek alındığında monitörlerin hangi alanlarda daha verimli olacağı konusunda net bilgiler elde edilebilir. Uzmanlar alanların fiziksel özelliklerine bağlı olarak standart değerlere göre seçim yapabilirler. Bu sayede yangın riski olan bölgelerin koruması gerçekleştirilir.

Yangınlar çok kısa bir sürede bir anda büyüdüğünden etkili müdahaleler gerektirmektedir. Özellikle endüstri alanında çalışmalar yapılan yerlerde yangınlara güçlü müdahale sistemleri gerekmektedir. Bu konuda köpük monitörleri tazyikli bir şekilde manuel ve sabit olarak yangına müdahale etmekte alevlerin büyümesini engelleyerek yangını söndürmektedir. Bu sayede can ve mal kayıplarının önüne geçilmektedir.

Blog

Yangın Pompası Nedir?

Yangınlar genellikle ihmallerden kaynaklanan can ve mal kayıplarına neden olan afetlerdir. Endüstriyel alanlarda gerçekleşen bir yangın incelendiğinde sadece sekiz dakikada tüm alanın küle döndüğü görülmektedir.

Hızlı bir şekilde yayılan alevlerin önüne geçmek için yangın söndürme sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Yangın söndürme sistemleri endüstriyel alanlarda veya toplu yaşam alanlarında kullanıldığında olası yangın durumlarında direkt olarak aktif hale gelmekte ve sonrasında hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek yangının büyümeden söndürülmesini sağlamaktadır.

Yangın söndürme sistemlerinin birçok çeşidi bulunmaktadır. Sistemler arasında bir tercih yapmak için uzmanlara danışmak gerekir. Uzmanlar öncelikle yangın söndürme sistemi kurulumu yapılacak ortamın incelemesini yapar. Kurulum talep edilen ortamdaki fiziksel şartlar incelenir. Daha sonra elde edilen verilere göre hangi yangın söndürme sisteminin gerekli olduğu konusunda bir kanıya varılır. Sürecin nihayetinde ise kurulum ve montaj işlemleri yapılır.

Yangın söndürme sistemleri içerisinde bulunan ekipmanlar sistemin düzgün ve verimli çalışmasını sağlamaktadır. Bu ekipmanlar arasında yer alan ve sistemin işleyişinde önemli bir görevi üstlenen ekipman ise yangın pompasıdır.

Yangın söndürme sistemlerinde bulunan su deposundan sisteme basınçlı bir şekilde suyun verilmesi için yangın pompasına ihtiyaç duyulmaktadır. Yangın pompası sistemdeki gerekli basıncı ayarlar ve suyu sistem içerisindeki vanalarla korunan borulara aktarmaktadır. Özet olarak yangın pompası bir yangın söndürme sistemi içerisinde suyun dolaşımını sağlayan ekipmandır.

Yangın pompası seçiminde bazı konulara dikkat etmek gerekir. Basınç ve akış değerlerine bağlı olarak farklılık gösteren yangın pompaları belirli bir standarda uygun seçilmelidir. Bu durumda da yine uzmanlara danışılmalıdır.

Yangın Pompası Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Yangın pompası bilindiği üzere basınca ihtiyaç duyulan noktalarda görev yapmaktadır. Bu nedenle pompa seçiminde normal akış ve nominal akış dikkate alınmalıdır.

Yangın pompası seçerken dikkat edilmesi gerekenler aşağıdaki gibidir:

 • Akış talebinin nominal akışın %100 ila %150 değerleri arasında pompa seçimi yapılmalıdır. Bu noktada uzmanların tavsiyeleri ise %115 ve %135 arasındadır. Yukarıda da bahsi geçtiği üzere pompanın uzmanlara danışılmadan seçimi yapılmamalıdır.
 • Yangın pompası seçilirken dikkat edilmesi gereken bir diğer durum ise sistem içerisindeki gerekli akışın hesaplanmasıdır. Akışın hesaplanmasından elde edilen veriler pompa seçiminde önemli rol oynamaktadır.
 • Gerekli akışın hesaplanmasından sonra yapılması gereken şey sistem içerisindeki basıncın dikkatlice kontrol edilmesidir. Malum olduğu üzere pompa basınca bağlı olarak faaliyet gösterir. Bu nedenle sistem içerisindeki basınç hesaplaması son derece önemlidir.
 • Yangın su deposundan sisteme basınçla su veren pompa, yangın söndürme suyunun nereden temin edildiğine göre değişiklik göstermektedir.
 • Akış talebindeki basınç irtifasının yeterli olduğu performans grafiğine göre yangın pompası seçilmelidir.

Yangın pompası bazı durumlarda gerekmeyebilir. Bu nedenle yukarıda bahsi geçen hesaplamaların uzmanlar tarafından yapılması daha verimli sonuçlar verecektir. Bu sebeple söndürme sistemi ve yangın pompası konusunda deneyimli ekiplerden destek alınmalıdır.

Yangın pompasına ihtiyaç duyulduğunda kurulum ve montaj öncesinde dikkat edilmesi gereken bazı durumlar bulunmaktadır. Bunlardan bazları şu şekildedir:

 • Sistem içerisindeki basınç miktarı su seviyesine dair ipuçları vermektedir. Ayrıca akış hızı verileri pompa kurulumundan önce belirlenmeli bu bağlamda en uygun pompaya karar verilmelidir.
 • Yangın söndürme sistemi yükselticisiyle hidrolik hesaplama verileri arasında iyi bir denklem kurulmalıdır. Bu sayede meydana gelebilecek hatalar minimize edilmektedir.
 • Yangın pompası nominal akıştan daha fazla bir hıza ulaştığında sistem içerisinde basınç miktarı azalmaktadır. Bazı pompalarda bulunan düz eğriler akışın artmasıyla basıncı bir miktar düşürmektedir. Bundan dolayı akış ve pompa arasındaki veriler iyi bir şekilde düzenlenmelidir.
 • Yangın pompası basınç değerlerine göre belirlendiğinden dolayı basıncı etkileyen diğer elemanlarında profesyonel anlamda incelenmesi gerekir. Bu elemanlardan biri sprinkler yöneticisidir.

Sprinkler Yöneticisi

Sprinkler yöneticisinin görevi sistem içerisinde sürtünme kayıplarını hesaplamaktır. Yangın söndürme sisteminin kurulumu sonrasında kurulumdan kaynaklı basınç değerleri farklılık gösterebilir.

Sistem içerisinde kaybedilen basınç boru uzunluğuna göre belirlenmektedir. Ayrıca yükseklikte basınç kayıpları için önemli bir faktördür. Dolayısıyla uzmanlar her ayak başı için hesaplamanın 0.433 psi olmasını tavsiye etmektedirler.

Geri akış önleyicileri ve süzgeçler basınç değerlerini değiştirebilmektedir. Bu sebeple sprinkler yöneticisi bu ekipmanlardan elde ettiği basınç verilerini pompaya aktarır.

Yangın söndürme sistemi içerisinde yer alan boruların düzeni basıncı doğrudan etkileyen konumdadır. Yükseklik ve alçaklıklara göre farklılık gösteren basıncın sistem borularına değişkenlik göstermesi yer çekimiyle alakalıdır. Bu nedenle ortamın fiziksel özelliklerini inceleyerek sistemin planlı ve düzenli bir şekilde kurulmasını sağlayan uzman ekiplerin tavsiyelerine uyulmalı bu tavsiyeler doğrultusunda yangın pompası seçilmeli ve temin edilmelidir.

Yangın Pompası Bakımı

Yangın söndürme sistemlerinde gerekli basıncı sağlayarak suyun sistem bünyesinde dolaşımını sağlayan yangın pompasının zaman zaman denetlenmesi gerekmektedir. Yukarıda bahsi geçtiği üzere pompa çok ince basınç ayarlarına göre çalışmaktadır. Basınç dereceleri zaman zaman uzmanlar tarafından kontrol edilmelidir.

Yangın söndürme sistemlerine belirli periyotlarla uzman ekipler tarafından bakım yapıldığında sistem daha kullanışlı hale gelmektedir. Aksi taktirde sistem içerisinde birtakım arızalar meydana gelebilir.

Blog

Yangın Pompası Seçimi Nasıl Yapılır?

Yangın can ve mal kaybına sebep olan genellikle tedbirsizlikten meydana gelen bir afettir. Günümüzde gerçekleşen yangınların birçoğu insan kaynaklıdır. Bu anlamda yangınlara karşı gerekli tedbirler alınmalıdır.

Yangın söndürme sistemleri endüstriyel alanlarda ve diğer toplu yaşam alanlarında aktif bir şekilde kullanılan sistemlerdir. Bu sayede sekiz dakika içerisinde geniş alanları küle çeviren yangınlara direkt müdahale edilebilmektedir.

Yangın pompası yangın söndürme sistemi içerisinde bulunan bir ekipmandır. Yangın pompası sayesinde yangınlar kısa sürede kontrol altına alınmaktadır. Yangın anında pompanın görevi irtibatlı olduğu su deposundan sisteme belirli bir derecede basınçla su gönderimi yapmaktır. Bu açıdan sistem içerisinde başrol görevini üstlenmektedir.

Yangınlara karşı mücadele etmek amacıyla kurulan sistemlerde belirli bir standart bulunmaktadır. Bu açıdan yangın pompasının standarda uyması gerekir. Yangın pompası yangın söndürme sistemi kurulumundan önce seçimi yapılması gereken bir ekipmandır.

Yangın pompası seçilirken şu durumlara dikkat edilmelidir:

 • Sistem içerisindeki gerekli akışın hesaplanması,
 • Sistem içerisindeki basıncın dikkatlice kontrol edilmesi,
 • Basınçta herhangi bir artış meydana geliyorsa bu durumun dikkate alınması,
 • Yangın söndürme suyunun nereden ve nasıl temin edileceğine dair malumatın toplanması,
 • Akış talebindeki basınç yükselişinin yeterli olduğu performans grafiğine göre seçim yapılması,
 • Akış talebinin nominal akışın %100 / %150 değerleri arasında pompanın seçilmesi (Uzmanlar genellikle %115 ila %135 arasında tercihlerde bulunmaktadırlar.
 • Her şeyden önce ilgili uzmanlardan detaylı bilgiler alınması.

Yangın pompası seçimi yapılırken bu durumlara dikkat edilmelidir. Her durumda yangın pompası gerekli olmayabilir. Bu sebeple hangi durumlarda yangın pompasının gerekli olduğunu bilmek son derece önemlidir.

Yangın Pompası Ne Zaman Gerekir?

Yangın söndürme sistemlerinde başrol görevine sahip olan yangın pompalarının gerekli olup olmadığı önemli bir konudur. Bir takım maddelere bağlı olarak incelemeler yapıldığında yangın pompasına ihtiyaç duyulup duyulmadığına kanaat getirilebilir. Bu durumlar ise aşağıdaki gibi maddelenmektedir:

 • Yangın suyunun nereden temin edileceğine dair bilgi edinmek pompanın kurulumu için son derece önemlidir. Bu durum uzmanlarla birlikte incelendiğine daha net bir kanıya varılabilir.
 • Pompa bilindiği üzere gerekli basıncın karşılanmadığı durumlarda temin edilmektedir. Bu nedenle ilgili sistemlerde birtakım testler yapılmalı ve basınç değerleri öğrenilmelidir.
 • Besleme gerekli basıncı ve akışı karşılayabiliyorsa bu taktirde yangın pompasına ihtiyaç duyulmamaktadır.
 • Besleme kısmı gerekli basıncı karşılayamıyorsa kesinlikle yangın pompası temin edilmelidir.
 • Yangın pompası için gerekli basınç değerleri bulunuyorsa pompayla beraber yangın suyu deposu da temin edilmelidir.

Görüldüğü üzere su kaynağında yeterli basınç karşılanmadığı durumlarda ihtiyaç duyulan yangın pompası, genel su şebekeleri, özel yangın şebekeleri, yükseltilmiş tankların kullanımıyla devreye girmektedir.

Yangın Pompasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yangın pompasına ihtiyaç duyulduğuna dair bir kanaat getirildiğinde yangın ana hattıyla bağlantı kurulurken kaynağı analiz etmek için hidrant akışı testleri kullanılmalıdır.

Artık ve statik basınçlar besleme miktarının ihtiyaç duyduğu suyu belirleme konumundadır. Ayrıca akış hızı verileri uzmanların kurulum anında daha önce testlerle belirlediği veriler arasındadır. Bu sayede en uygun pompaların kurulumu yapılmaktadır.

Test verileri yangın pompası seçimi için son derece önemlidir. Hidrolik hesaplama verilerindeki hataları minimize etmek için söz konusu verilerin yangın söndürme sistemi yükselticisine yakın tutulması gerekmektedir.

Yangın pompası nominal akışın ötesinde bir hıza kavuştukça sisteme sağlayacağı basınç değeri azalmaktadır. Bazı pompalarda bulunan düz eğriler akışın artmasıyla basıncı bir miktar düşürmektedir. Bu sebeple akış gereksiniminin pompa eğrisinde hangi konumda bulunduğuna özellikle dikkat edilmelidir.

İstenen düzeyde performansı sağlayan birçok pompa bulunmaktadır. Fakat sistem içerisindeki basınç ve akış değerlerini bilmek uygun yangın pompasının seçimini kolaylaştırmaktadır.

Sprinkler Yöneticisinin Görevi Nedir.

Sprinkler yöneticisi sürtünme kayıplarını hesaplayan bir ekipmandır. Kaybedilen basıncın hesaplanması boru uzunluğuna göre belirlenmektedir. Ayrıca yükseklik basınç kayıpları için önemli bir faktördür. Bu durum tamamıyla yer çekimiyle alakalıdır. Bu durumda her ayak başı için 0.433 psi olarak hesaplanmalıdır.

Sprinkler yöneticisi bünyesinde bulunan geri akış önleyicileri ve süzgeçler kurulumda dikkate alınmalıdır. Çünkü pompa basıncı sağladığı için bu ekipmanlar ise basınç değerlerinde değişikliklere yol açabilir.

Sprinkler sistemi basıncı genellikle ~ 20 psi olarak hesaplanmaktadır. Endüstriyel alanlar gibi geniş alanlarda kurulumlar yapıldığında bu dereceye dikkat edilmektedir.

Sprinkler sistemde basınç değerleri boru düzenlerine göre de farklılık göstermektedir. Ortamın fiziksel özelliklerine göre değişkenlik gösteren kurulumlardaki boruların yükseklik ve alçaklık seviyeleri basınç değerlerine etkide bulunmaktadır. Bu nedenle uzmanlardan destek alınarak kurulumun gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Yangın Söndürme Sistemlerinin Önemi

Yangın söndürme sistemleri sayesinde endüstriyel alanlarda ve toplu yaşam alanlarında yangına başlama aşamasındayken müdahale edilebilmektedir. Bu sayede can ve mal kaybının önüne geçilmektedir.

Yangın söndürme sistemleri maliyeti oldukça düşük sistemlerdir. Ayrıca sistem kurulumu sonrasında periyodik bakımlarda oldukça makul ücretlere yapılmaktadır. Bu sebeple yangın söndürme sistemleri ihmal edilmemelidir.

Yangın pompası seçiminde olduğu gibi yangın söndürme sistemleri arasında seçim yapmak için uzmanlardan destek alınmalıdır. Bu sayede en etkili sistemlerin ortama montajı sağlanmaktadır.

Blog

HVAC Sistemi Nedir?

Günümüzde birçok fabrika bulunmaktadır. Fabrikaların ülkelerin endüstriyel alanda gelişmesini ve ilerlemesini sağlayan üretim yerleridir. Modern dünyada fabrikaları çok olan ülkelerin refah düzeyleri de artmaktadır.

Ülkemizde her geçen gün endüstriyel alanda atılımlar ve üretimler gerçekleşmektedir. Fabrikaların artması ülkemizde istihdam oranını da artırarak işsizlik oranının düşmesini sağlamaktadır. Bu sayede ülkemizin ekonomik anlamda diğer ülkelerle yarışabilir konumda olması sağlanmaktadır.

Fabrikalarda uygun çalışma ortamlarının sağlanması verimli üretimler için olmazsa olmaz durumlardandır. Uygun ortamların oluşturulması fabrikalarda çalışan personellerin sağlık durumlarına da direkt olarak etki eden bir durumdur.

Havalandırma ve iklimlendirme sistemleri endüstriyel alanların temel ihtiyaçları arasında bulunan sistemlerdir. Bu sistemler sayesinde ortamda kirli hava bulunmaz ve daima ortama temiz ve taze hava salınımı yapılır. Bu sayede çalışanlar verimli bir şekilde sağlıklı nefes alarak ve ortamın ikliminden olumsuz etkilenmeyerek çalışabilmektedirler.

İklimlendirme sistemi ise bulunduğu ortamın arzu edilen sıcaklıklarda bulunmasını sağlayan sistemdir. Sistem içerisinde dijital bir şekilde sıcaklık ayarı yapılmakta ve ortamın verimli hava koşuluna sahip olması sağlanmaktadır. Bu sayede fabrika çalışanları uygun sıcaklıkta çalışmalarını sürdürmektedir.

HVAC günümüzde gittikçe yaygınlaşan bir havalandırma iklimlendirme sistemidir. HVAC İngilizce kelimelerin baş harflerinden oluşturulan bir kısaltmadır. Bu kelimeler, “Heating, Ventilating, Air Conditioning” olmak üzere dört kelimedir. Kelimelerin anlamları ise sistemin çalışma prensibiyle paralellik gösteren ısıtma, havalandırma, ve iklimlendirme ifadelerine karşılık gelmektedir.

HVAC Sisteminin Özellikleri Nelerdir?

HVAC havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin birçok özelliği bulunmaktadır.

HVAC oldukça popüler bir sistemdir. Endüstriyel alanlarda faaliyet gösteren yapılar bu sistemi kullanarak verimli çalışma ortamları oluşturmaktadırlar. HVAC sistemi içerisinde bulunan filtreler sayesinde kirli, tozlu, pis hava dışarıya süzülerek atılır ve ortama daima serin ve doğal hava sirkülasyonu sağlanır.

HVAC havalandırma ve iklimlendirme sisteminin yaygın bir şekilde kullanılabilmesinin sebebi az enerji kullanarak yüksek çalışma potansiyeline sahip olmasıdır. Bu yönüyle ekonomik bir yapıda olan sistem endüstriyel alanların dışında toplu yaşam alanlarında da kullanılabilmektedir.

Isı konforu tüm yapılar için temel bir ihtiyaçtır. Söz konusu sistem kumanda yoluyla kontrol edilmekte ve ısı konforuna ihtiyaç duyan alanlarda işlevselliğini korumaktadır.

HVAC sistemi ısı konforunun yanında havadaki nem oranını da ayarlanabilir hale getirmektedir. Bazı havalandırma ve iklimlendirme sistemleri nem oranı ayarı yapamadığından havayı kurutabilmektedir. HVAC havalandırma ve iklimlendirme sisteminde ise insan sağlığına uygun nem oranları otomatik kumandalarla ayarlanabilmektedir.

HVAC sistemi havayı kirden, tozdan, partiküllerden ayıran bir yapıya sahiptir. Sistem filtreleme özelliği sayesinde doğaya kirli hava salınımı yapmamaktadır. Bu yönüyle doğa dostu bir yapıya sahiptir.

HVAC havalandırma ve iklimlendirme sisteminin bir diğer özelliği de sistemin antibakteriyel bir özelliği taşımasıdır. HVAC, havayı görünmeyen partiküllerden ayırmaktadır. Bu sayede ortamda zararlı bakteri oluşumunun önüne geçilmektedir.

Sistemin bir diğer özelliği ise tek bir merkezden tüm sistemin kontrol edilebilmesidir. Gerekli durumlarda tek bir merkezden gerçekleştirilen ayarlar sistemin kurulu olduğu tüm alanı kapsamakta ve istenen düzeyde ısı, nem, basınç dereceleri her yerde eşit hale gelmektedir. Böylece sistemin farklı noktalardan tekrar kumanda edilmesine gerek kalmaz.

HVAC Sistemi Nasıl Çalışır?

Sistem bulunduğu ortamdaki basıncı, sıcaklığı ve nemi alarak havalandırma kanallarına aktarmakla çalışmaktadır. Bu üç parite sistemi aktif hale getirdiği gibi sistem içerisinde ayarlanabilir duruma gelmektedirler.

Sistemin kontrolü otomatik kumandayla sağlanmaktadır. Kumandanın kullanımıyla basınç, nem, sıcaklık dereceleri istenen düzeye getirilebilir. Bu sayede ortamda uygun iklimlendirme yapılmaktadır.

Sistem içerisinde havalandırma kanalları, fan ve pompa başrol görevini paylaşmaktadırlar. Fan sistem içerisine kirli havayı hapseder ve filtrelerin bulunduğu alana gönderir. Bu işlemlerde hava, kanallar vasıtasıyla tahliye edilmektedir.

Yine kanallar vasıtasıyla temiz ve taze havanın sisteme girişi sağlanır. Bu işlem fanların kullanımıyla hızlı hale gelmektedir. Daha sonra sistemin ısı, nem ve basınç ayarlama mekanizmaları daha önce kumanda edilen verilere paralel olarak havayı işlemektedir.

İstenen düzeyde derecelere getirilen hava ortama verilir. Bu durum sürekli bir devirle devam eder ve ortamda taze, doğal ve sağlıklı bir hava sirkülasyonu sağlanmış olur.

HVAC sistemi detaylı bir şekilde incelendiğinde sistemde ısıtma işlemi için buhar kazanı bulunmaktadır. Buhar kazanı içerisinde yer alan sıcak hava kanallar vasıtasıyla pompa ve fanın bulunduğu bölgeye aktarılmaktadır. Pompa ve fanın görevi havayı istenen düzeye getirmektir. Buharlı kazandan alınan hava pompa ve fanla ortama aktarılır.

HVAC sistemi içerisinde yer alan mekanizmaların birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışması oldukça önemlidir. Bu nedenle sistemin belirli periyotlarla bakımı yapılmalıdır. Bakımı yapılan sistem işlevselliğini kaybetmemekte ve uzun ömürlü bir yapıya dönüşmektedir.

HVAC Sisteminin Ekipmanları Nelerdir?

Sistem içerisinde yer alan üç mekanizma sistemin çalışmasında ana eleman görevindedir. Bunlar: sensörler, valfler, ve damperlerdir.

 • Sensörler: Sistemin kurulu olduğu alandaki sıcaklık, basınç ve nem verilerini algılayan mekanizmalardır. Diğer mekanizmalar buradan gelen verilerle çalışmalarına yön vermektedir.
 • Valfler: Sistemi içerisinde yer alan sıcaklık ve nem dengesi için çalışan buhar kazanıyla valfler işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Valfler buhar kazanı içerisinde bulunan sıcaklık ve nemin sistemin diğer mekanizmalarına aktarılmasını sağlamaktadır.
 • Damperler: Sistem içerisinde bulunan hava akımını sağlama görevini üstlenmektedir.

Bu üç eleman HVAC sisteminin genel çalışma sistemini oluşturan elemanlardır. Uzman ekipler tarafından belirli zamanlarda bakımları yapılmalıdır.

HVAC sisteminde sensörler, valfler, ve damperler ana kontrol mekanizması olarak değerlendirilmektedir. Ana kontrol sistemine bağlı olan diğer ekipmanlar ise şöylece maddelenebilir:

 • Potansiyometre
 • Elektro Pnömatik Röleleri
 • Transformatörler
 • Elektrik Röleleri
 • Şalter Röleleri
 • Pnömatik Elektrik Röleleri
 • Şalterler
 • Hava Kompresörleri Ve Aksesuarları
 • Pnömatik Röleler
 • Ayarlama Röleleri

 HVAC Havalandırma Sistemleri Nerelerde Kullanılır?

Ekonomik ve pratik yönüyle ortaya çıkan HVAC havalandırma ve iklimlendirme sistemi endüstriyel alanlarda üretim yerlerinde fabrikalarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bunların haricinde birçok toplu yaşam alanında da sistem kullanılabilir.

Antibakteriyel özelliğe sahip olan ve insan sağlığına zararlı etkenleri ortadan kaldıran sistem alışveriş merkezlerinde, restoranlarda, kafelerde, depolarda, hastanelerde ve bunlar gibi insanların toplu yaşam alanlarında kullanılabilmektedir.

Blog

Sprinkler Nedir Ne İşe Yarar?

Yangınlar kontrol edilemediğinde birçok can ve mal kaybına neden olan afetlerdir. Yangınlar yanıcı maddenin özelliklerine göre farklı sınıflara ayrılmaktadır. Özellikle endüstriyel alanlarda yangınlar için gerekli tedbirler alınmadığında büyük hasarlar meydana gelmekte ve birçok insanın işsiz kalmasına neden olmaktadır.

Yangınlar genellikle tedbirsizlikten ve ihmal edilen durumlardan kaynaklanmaktadır. Endüstriyel alanlarda gerekli tedbirler alındığında yangınlar kısa sürede söndürülebilmektedir. Yangın söndürme sistemleri yangınların büyümesini önlemektedir.

Yangın söndürme sistemleri uzman ekipler tarafından ortamın fiziksel ölçülerine göre yerleştirilmektedir. Bu sistemler arasında Sprinkler sistem yağmurlama sistem olarak bilinmektedir.

Yağmurlama sistem olarak nitelendirilen sprinkler sistem büyük alanlarda kullanıldığında oldukça etkili ve işlevsel bir görev üstlenmektedir. Bu sayede yangın oluşumu başlangıç aşamasındayken söndürülebilmektedir.

Sprinkler yangınlara yukarıdan müdahale ettiği için yangının hızlı bir şekilde sönmesini sağlamaktadır. Bilindiği üzere bir yangın sekiz dakika içerisinde tüm ortamı küle çevirebilir. Bu sebeple yangının başlangıcı profesyonel bir şekilde tespit edilmeli ve bu çerçevede yangına müdahale edilmelidir.

Sprinkler sistemde her bir sprink için belirli bir alan bulunmaktadır. Bu alanlar uzman ekipler tarafından belirlenmekte ve montaj yapılacak ortamına fiziksel özelliklerine bağlı kalarak sprink yerleştirilmesi yapılmaktadır.

Sprinklerin düzgün bir şekilde yerleştirilmesi son derece önemlidir. Bahsi geçtiği üzere her bir sprink kendi alanına müdahale edebilir. Sprinkler yangınlara püskürtme yoluyla müdahalede bulunur. İçerdiği kimyasal veya suyu yangın riski oluşacak alana yukarıdan püskürten sprinkler hızlı bir şekilde aleve oluşumunu önlemektedir.

Yangın söndürme sistemlerinde duman oluşumu önemli bir konudur. Sprinkler yangın söndürme sistemlerinde duman oluşumu meydana gelmez. Bu sayede olası yangın durumlarında ortama ulaşmak insanlar açısından oldukça kolay hale gelir.

Sistem çalışma prensiplerine ve tiplerine göre farklı sınıflandırmalara tabi tutulmaktadır. Bu anlamda deneyimli ekipler öncelikle binanın planını incelerler daha sonra plana uygun bir şekilde sprinklerin yerleri belirlenmektedir. Son aşamada ise montajlanır.

Sprinklerin Türleri Nelerdir?

Montaj öncesinde belirlenen sprinkler türleri düşey, dikey, gizli, duvar tipi gibi kısımlardan oluşmaktadır. Yangının söndürülmesi için en verimli türlerin ilgili alanlara yerleştirilmesi gerekir. Bu sebepler sprinklerin birden fazla türü bulunmaktadır.

Sprinkler türleri aşağıdaki gibi maddelenebilir:

 • Düşey Tip Beyaz Sprinkler/Pendent
 • Düşey Tip Krom Sprinkler/Pendent
 • Dikey Tip Prinç Sprinkler/Upright
 • Dikey Tip Krom Sprinkler/Upright
 • Gizli Tip Sprinkler/Concealed
 • Duvar Tipi Beyaz Sprinkler / Sidewall

Çalışma Prensibine Göre Sprinkler Çeşitleri

Sprinkler çeşitleri çalışma prensibine göre genel olarak dört ana sınıflamaya tabidir. Bu dört çeşit:

 1. Islak Borulu Sprinkler Söndürme Sistemi,
 2. Kuru Borulu Sprinkler Söndürme Sistemi,
 3. Deluge Sprinkler Söndürme Sistemi,
 4. Preaction Sprinkler Söndürme Sistemi.

Bu sistemlerin hepsi püskürtmeli yangın söndürücü sprinklerle çalışmaktadır. Fakat birbirinden ayrıldıkları noktalar bulunmaktadır. Bunlardan birincisi sistem içerisinde yer alan borularda suyun bulunup bulunmadığıyla alakalıdır. Diğeri ise yangın algılama sensörünün çalışma prensibiyle irtibatlıdır. Bu iki madde kapsamında çeşitler meydan gelmiştir.

Endüstriyel alanlar genellikle geniş sahaları kapsadığı için sprinkler sistemin bu ortamlarda kullanılması yararlı olacaktır. Fabrikalar gibi endüstriyel anlamda faaliyet gösteren binaların özellikle elektrik panosunun bulunduğu odada yangın söndürme sistemi olmalıdır. Olası bir kaza sonucu kısa devre meydana gelerek yangın oluşabilir. Bu tarz durumlarda insanların müdahale etmesi son derece zorlaşır. Yangın söndürme sistemleri ise ilgili alanları hızlı bir şekilde söndürebilmektedir.

Endüstriyel alanlarda kullanılacak sprinklerin uzmanlara danışılarak kullanılması faydalı olacaktır. Bu sayede ortam için en ideal seçim yapılabilir.

Dört farklı çeşidi bulunan sprinkler sistemin çeşitlerinin farklı özellikleri bulunmaktadır.

Islak Borulu Sprinkler Söndürme Sistemi

Islak borulu sprinkler sistemin çalışma prensibi otomatiktir. Bünyesinde bulunan otomatik devre sayesinde yangın durumlarında direkt olarak aktif hale gelmektedir. Bu sistemin ıslak olarak nitelenmesinin sebebi borularında daima su bulundurmasından dolayıdır.

Sistem içerisinde ısıya duyarlı dedektörler bulunmaktadır. Bu dedektörler ortamda olağan dışı bir ısı artışı olduğunda devreye girerek sistemi seri bir şekilde aktif hale getirmektedir. Bu sayede yangın henüz başlangıç aşamasındayken söndürülebilir.

Islak borulu sistemin içerisinde bulunan borular sadece dış vanayla çalıştığı için gecikmeksizin yangına püskürtme işlemini uygular. Bu sayede depodan su çeken sistemlere göre avantajlı bir konumdadır.

Sprinkler sistemlerinde alevlere yukarıdan müdahale edildiği için söndürme işlemi çok hızlıdır. Bir diğer avantaj ise söndürme işleminden sonra ortada duman kalmamasıdır. Yangın başlangıç halinde etkisiz hale getirildiğinden ve yangına yukarıdan müdahale edildiğinden dolayı dumanlar direkt olarak kaybolmaktadır. Bu sayede insanlar ortama giriş yapabilirler.

Kuru Borulu Sprinkler Söndürme Sistemi

Bu sistemde ıslak borulu sistemde olduğu gibi borular suyla dolu değildir. Bu durum haricinde yüzeysel farklılıklar bulunmaktadır. Kuru borulu sistemde su veya kimyasalın bulunduğu bir depo yer almaktadır. Boruların depoyla irtibatı arasında bir vana bulunur.

Kuru borulu sprinkler sistem içerisine bulunan sensörler olağan dışı bir sıcaklık algıladığında sistem aktif hale gelir. Sistemin aktif hale gelmesi kısa bir sürede gerçekleşir ve saniyeler içerisinde depo vanası açılarak ilgili alana püskürtme yapılır.

Deluge Sprinkler Söndürme Sistemi

Deluge sprinkler yangın söndürme sisteminde alarmların önemli görevleri vardır. Alarmların aktif hale gelmesiyle sistemin çalışması eş zamanlı olarak programlanmıştır.

Deluge sistemde sprinkler daima açık durumdadır. Bunun sebebi olası yangın durumlarında direkt müdahale edebilmek içindir. Ayrıca sistemin başrol görevini üstlenen alarmlar ise sistemden farklı bir alanda yer almaktadır. Bu sayede söndürme işlemleri hızlandırılmaktadır.

Preaction Sprinkler Söndürme Sistemleri

Deluge sistemle birçok konuda benzerlik göstermektedir. Fakat bu sistemde sprinkler kapalı durumdadır. Bu sistemin çalışma mantığında farklı olarak camla kaplı özel maddeler bulunmaktadır.

Sistemde ısınan havanın yükselmesi kuralı esas alınmıştır. Bu anlamda olası yangın durumlarında ısı seviyesinin yükselmesiyle tavanlarda bulunan ince ve belirli bir ısıda eriyen cam maddeler erimeye başlar. Daha sonra bu ampule benzeyen yapıların kırılmasıyla eş zamanlı olarak sistem devreye girmektedir.

Uzmanlardan Destek Alın

Endüstriyel alanlarda ve diğer toplu yaşam alanlarında kullanılabilen sprinkler yangın söndürme sistemleri için uzmanlardan kesinlikle destek alınması gerekmektedir. Görüldüğü üzere her bir çeşit ve tür farklı alanlar için özel olarak imal edilmiştir. Bu sayede sistem birçok alanda kullanılabilmektedir.

Sistemin kurulumu tamamlandığında bakımları ihmal edilmemelidir. Bakım yapılan sistemler hem daha uzun ömürlü olmakta hem de işlevselliğini kaybetmemektedir. Bu sebeple belirli periyotlarla ekiplerin sistem bakımını yapması gerekmektedir.

 

Blog

Sprinkler (Yağmurlama) Yangın Söndürme Sistemi Nasıl Çalışır?

Yangınlar birçok can ve mal kaybına neden olan afetlerdir. Gerekli tedbirler alındığında yangınlar büyümeden kontrol altına alınabilir. Bu sebeple yangına karşı tedbirlerin ertelenmemesi ve bu kapsamda yangın söndürme sistemlerinden faydalanılması gereklidir.

Bir yangın sadece sekiz dakika içerisinde kontrol edilemeyecek hale gelebilir. Bu sebeple yangına ilk müdahalenin yapılması son derece önemlidir. Bu noktada yangın söndürme sistemleri yangının başlaması esnasında müdahale yaparak yangının yayılmasını önler.

Sprinkler sistem yağmurlama sistemi olarak bilinen bir yangın söndürme sistemidir. Sistemin diğer yangın söndürme sistemlerinden ayrılma noktası ise alevlere yukarıdan müdahale etmesidir. Olası bir yangın durumunda sistemin muslukları aktif hale gelmekte ve yangının üzerine su veya kimyasal maddeler püskürtülmektedir. Bu sayede yangın başlangıç aşamasında kontrol altına alınmaktadır.

Toplu yaşam alanlarında, iş merkezlerinde veya diğer alanlarda sprink sistemin kullanılabilmesi mümkündür. Öncelikle kurulum için uzman ekiplerden destek alınmalıdır. Uzman ekipler ilk olarak kurulum yapılacak alana dair fizibilite çalışması yaparlar. Daha sonra yapının olası yangın durumlarında en riskli bölgelerini belirlerler. Oluşturulan yapı haritası üzerinde sprinklerin yerleştirme planı yapılır. Son olarak plana uygun bir şekilde montaj işlemine başlanır.

Her bir sprink için belli bir püskürtme alanı vardır. Bu alanlar metrekare hesabıyla ölçülmektedir. Genel olarak her bir sprink dokuz ile yirmi bir metrekare alana püskürtme yapabilmektedir. Uzmanlar bu oranlara bağlı kalarak yapının her yerine montaj işlemini gerçekleştirirler.

Sprinklerin doğru yerleştirilmesi yangının hızlıca söndürülmesini sağlar. Yangına yukarıdan su veya kimyasalla müdahale eden sprink sistemleri ayrıca duman oluşumunu da engellemektedir. Duman oluşumu geleneksel yangın söndürme biçimlerinde görülmektedir. Fakat modern yangın söndürme sistemi olarak adlandırılan sprink sistemi duman oluşumunu önler ve insanların alana girişini kolaylaştırır.

Sprinkler sistemin genel anlamda çalışma sistemi şu şekilde özetlenebilir. Sistem içerisinde dedektörler bulunmaktadır. Bu dedektörler daimi surette ortamın ısısını ölçmektedir. Isı seviyesi normal oranın dışında artış gösterirse dedektörler sistemi aktif hale getiriyor ve ilgili alana su veya farklı kimyasallarla püskürtme işlemi yapılıyor. Bu sayede büyük felaketlere yol açabilecek yangınların önüne geçiliyor.

Yukarıdan müdahale ederek su veya gazın püskürtülmesiyle yangını hızla söndüren ve ayrıca yağmurlama sistem olarak bilinen sprinkler yangın söndürme sistemlerinin birden fazla türü bulunmaktadır. Bu türler sistemin kurulacağı alanın fiziksel özellikleri ve yangına en verimli şekilde müdahale edilen konumla paralellik gösterir. Bu tipler ise aşağıdaki gibidir:

 • Düşey Tip Beyaz Sprinkler/Pendent
 • Düşey Tip Krom Sprinkler/Pendent
 • Dikey Tip Prinç Sprinkler/Upright
 • Dikey Tip Krom Sprinkler/Upright
 • Gizli Tip Sprinkler/Concealed
 • Duvar Tipi Beyaz Sprinkler / Sidewall

Sprinkler yağmurlama yangın söndürme sistemi çalışma prensibine göre birçok çeşidi bulunan bir sistemdir. Sistemin çalışma prensibinde bulunan farklı türler sistem içerisindeki borunun içerisinde su bulunup bulunmamasına göre ve ayrıca sistemin ısı seviyesini tespit eden sensörlerin çalışma prensibine göre değişmektedir. Bu anlamda sistem aşağıdaki gibi sınıflamaya tabi tutulur:

 • Islak borulu sprink sistem,
 • Kuru borulu sprink sistem,
 • Deluge sprink sistem,
 • Preaction sprink söndürme sistemleri.

Islak Borulu Sprink Sistem

Bu sistemde püskürtme kısmına suyu ulaştırma görevini üstlenen borular su ile doludur. Su ile dolu olan borular basınçlı bir şekilde borularda bekletilir. Bu sebeple bu türe ıslak borulu sprink sistem adı verilmiştir.

Suyun depodan çekilip anlık müdahale edilmesi için borularda bekletildiği sistemde vanaların oldukça önemli görevi vardır. Bu sebeple kurulumu uzmanların yapması ve bu kapsamda sistemin bakımlarının ihmal edilmemesi son derece önemlidir.

Kuru Borulu Sprink Sistem

Bu sistemde boruların içerisinde su bulunmamaktadır. Yangın söndürme için kullanılacak su bir depoda bekletilmektedir. Sensörler ısı artışını algıladığında sistemi harekete geçirir. Bu esnada vanaların arkasında depoda bekletilen su süratle borulara hareket ettirilir ve püskürtme işlemiyle söndürme gerçekleşir.

Kuru borulu sprink sistemde su haricinde kimyasallarda kullanılabilir. Bu kimyasallar sıvı değil gaz formundadır. Bu sayede borulardan direkt olarak yangın bölgesine yangın söndürücü gaz nakledilmektedir.

Deluge Sprinkler Söndürme Sistemi

Genellikle sprinkler sistemlerinde yangını algılama dedektörleri sisteme yakın alanlarda kurulur ve alarmda aynı şekilde bu civarlarda yer almaktadır. Fakat deluge sprink sisteminde yangın alarmları sistemin dışında yer almaktadır.

Deluge sprink sistemde sprinkler daima açık konumdadır. Püskürtme işlemi ise alarmdan gelen bildirimle gerçekleşmektedir. Bu sayede oldukça hızlı bir şekilde sistem çalışarak yangını söndürür.

Deluge sprink sistemler uzmanların önerisine ve tavsiyesine bağlı olarak kullanılmalı ve her sistemde olduğu gibi belirli periyotlarla bakımlarının yapılması gereken sistemlerdir.

Preaction Sprinkler Söndürme Sistemi

Bu sistemlerin deluge sistemlerinden farkı sprinklerin açık olmamasıdır. Preaction sprink sistemin çalışma sistemi özel tasarımlara sahip camlarla gerçekleşir.

Isınan havanın yükselmesi esasına dayalı olarak çalışan sistemin yine diğer sistemler gibi kurulumu yapıların tavan kısmına yapılır. Sistemi harekete geçiren ve vanaları açan durum ise küçük ampul camlarla gerçekleşir. Ortamda bulunan ısının yükselmesiyle birlikte bu ampul cam patlar ve sistem aktif hale gelir.

Sprink Yağmurlama Sistemlerinin Bakımı

Yangın söndürme sistemlerinin düzenli olarak bakımı yapılmalı ve bu durum asla ihmal edilmemelidir. Yangın söndürme sistemlerinin uzman ekipler tarafından bakım yapıldığında son derece verimli çalıştığı görülmektedir.

Özellikle sistemin depo kısmı denetlenmeli ve herhangi bir problem yaşandığında deneyimli kişilerden yardım alınmalıdır.

Sistemin bakımının yapılması sistemi hem uzun ömürlü hale getirmekte hem de olası yangın durumlarında kusursuz bir şekilde çalışmasına olanak sağlamaktadır.

 

Blog

Sprinkler Sistemi Nerelerde Kullanılır?

Yangın, birçok can ve mal kaybına sebep olan bir afettir. Yangın oluşumu genellikle ihmalkar davranışlardan ortaya çıkar. Yangına karşı yeterli düzeyde tedbir alınmadığında birçok hasar meydana gelir. İncelemelere göre yangın başlangıcı ve sonucu arasında on dakikalık bir süre vardır. Buradan anlaşılıyor ki yangınlara kısa sürede müdahale edilmediğinde yangınlar süratle büyüyor ve çok büyük hasarlara yol açıyor.

Yangından meydana gelen olası felaketlere karşı tedbir almak oldukça önemlidir. Yangın söndürme sistemleri yangına karşı kullanılan etkili bir tedbirdir. Toplu yaşam alanlarında iş yerlerinde veya endüstriyel bölgelerde yangın söndürme sistemi kullanıldığında son derece etkili sonuçlar alınmaktadır.

Yangın söndürme sistemleri sayesinde yangın büyümeden söndürülmekte ve büyük felaketlerin önüne geçilmektedir. Bu sebeple yangın söndürme sistemlerinin toplu yaşam alanlarında endüstriyel çalışmaların yapıldığı alanlarda ve ihtiyaç duyulan her alanda kullanılması gerekir.

Yangın söndürme sistemleri arasında bulunan sprinkler sistemi yağmurlama sistemi olarak bilinir. Sistem bünyesinde su kullanılabildiği gibi farklı kimyasallarda kullanılabilir.

Sprinklerin en belirgin özelliği yangın ihtimali olan alanlarda yukarıdan söndürme tekniğiyle yangını söndürmesidir. Bu sayede olası yangın durumlarında alevler büyümeden kontrol altına alınabilir.

Sprink sistem içerisinde ısıya karşı duyarlı sensörler bulunmaktadırç Bu sensörler bulunduğu alanın ısı seviyesine göre sistemi aktif hale getirir. Sistem aktif hale geldiğinde yağmurlama tekniğiyle alevler bir anda söndürülür. Bu sayede büyük felaketlerin önüne geçilir.

Sprink yangın söndürme sistemleri genellikle büyük alanlarda kullanılır. Su veya bazı kimyasalların kullanıldığı sistemin uzman ekipler tarafından belirli aralıklarla kurulması gerekir. Bu sebeple sistem kurulumu öncesinde uzmanlar ortamın fiziksel bir haritasını çıkarırlar. Daha sonra yangın ihtimalinin yüksek seviyede olduğu bölgelere göre sistemin kurulumu tamamlanır.

Sprinklerin her biri için belirlenmiş bir metrekare alan vardır. Genellikle bir sprinkler, dokuz ila yirmi metrekare alana göre konumlandırılır. Bu sayede alanın yangından hiç hasar almaması hedeflenir. Sistem içerisinde bulunan sensörler normalden fazla ısıyı algıladıklarında su veya kimyasalın bulunduğu borulardan ilgili alana anlık olarak müdahale edilir. Sprinkler püskürtme yoluyla çalışan bir sistemdir. Bu sebeple yangın henüz başlangıç aşamasındayken söndürülmektedir.

Sprink sistem yangını söndürdükten sonra arkasında dumanlı bir ortam bırakmaz sistemin en belirgin özelliği duman yoğunluğunu alarak insanların ortama girişini kolaylaştırmasıdır. Normalde yangın söndürme aşamasından sonra bir takım gizli yanmalardan dolayı ortamda oldukça yoğun bir duman tabakası oluşur.

Sprink sistemin kullanışlı olmasında en belirgin ölçüt, sistem içerisinde kullanılan malzemelerdir. Bu ekipmanlar içerisinde su kaynağıyla sistemi birbirine bağlayan vanaların rolü oldukça önemlidir. Bu vanaların yüksek basınca dayanıklı olması gerekir.

Yangın tesisat düzeninde su akışını sağlayan vanaların göstergeli ve izlenebilir olması son derece önemlidir.

Sprink yangın söndürme sistemleri birçok alanda aktif olarak kullanılmaktadır. Öncelikle kullanılacak alan uzman ekiple tarafından denetlenir ve sistemin alanda kullanılacağına dair bir rapor çıkartılır. Sonrasında sistemin düzenini oluşturan plan, uzmanlar tarafından belirlenir. Nihayetinde ise montajlama işlemleriyle sistem kurulumu tamamlanır. Sprinkler yangın söndürme sistemlerinin kullanıldığı alanlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Toplam 2000 metre kare üzerinde olan alışveriş merkezlerinde,
 • Yapı yüksekliğinin 30.5 metreden yüksek olduğu konutlar harici tüm yapılarda,
 • Yatak sayısı 200’den fazla olan otellerde, pansiyonlarda ya da yurt benzeri yerlerde,
 • Yapı yüksekliği 51.5 metreyi geçen tüm konutlarda,
 • Alan toplamı 600 metrekareden büyük olan kapalı otopark alanlarında,
 • 10 dan fazla araç kapasitesine sahip asansörlü otoparklarda,
 • Birden fazla kata sahip bina içerisinde oda sayısı 100 ün üzerinde olan yapılarda,

Bu yerlerde ve benzer durumda olan binalarda sprinkler sıklıkla tercih edilir. Fakat yanıcı malzeme içermeyen ve yanıcı malzeme depolanmayan ıslak hacimlere, yanıcı malzeme ihtiva etmeyen ve yangına dirençli yapı elemanları ile ayrılan yangın merdiveni yuvalarına, asansör kuyusuna ve gazlı, kuru toz, su sprey ve benzeri diğer otomatik söndürme sistemleri ile korunan mahallere sprink sistemi yapılmayabilir.

Sprink Sistemin Türleri Nelerdir?

Sprink (Yağmurlama) sistemin kullanıldığı alana göre birçok farklı türü bulunmaktadır. Bu türler aşağıdaki gibidir:

 • Islak Sprink Sistemi: Sistem içerisinde bulunan borunun su ile dolu olmasından dolayı bu isim verilir. Bu sistemde basınca dayanıklı vanaların uzman ekipler tarafından kontrol edilmesi gerekir.
 • Kuru Sprink Sistemi: Islak sistemden farklı olarak suyun belli bir alanda bekletilmesi prensibiyle çalışır. Bu sistede su yerine yangın söndürü farklı maddelerde kullanılabilir.
 • Ön Etkili Sprink Yangın Söndürme Sistemi: Ön etkili olarak nitelendirilmesinin sebebi ortamda bulunan ısı seviyesini otomatik olarak algılayıp direkt sistemi aktif hale getiren sensörler bulunmasından dolayıdır.
 • Baskın Sprink Sistemi: Açık tip sprinklerin algılamasıyla devreye giren sistemlerdir.

Sprink sistem uygulanacağı alanın fiziksel özelliklerine göre de farklılık gösterebilir. Bu türler ise aşağıdaki gibidir:

 • Sarkık Tip,
 • Yatay Duvar Tipi,
 • Yarı-Gömme Tipi,
 • Gömme Tipi,
 • Gizli Tip,
 • Dik Tip

Sprink sistemin çalışma prensibine göre farklı bir sınıflama yapılmaktadır. Bu sınıflama ise şöylecedir:

 • İri Damlacıklı Sprinkler,
 • Standart Sprey Sprinkler,
 • Hızlı Tepkili ESFR Sprinkler,
 • Geniş Korumalı Sprinkler,
 • Konut Tipi Sprinkler,
 • Özel Sprinkler,
 • Açık Sprinkler,
 • Kuru Tip Sprinkler,
 • Raf Tipi Sprinkler
Blog

Hijyenik Havalandırma Sistemleri

Günümüzde birçok toplu yaşam alanında ve endüstriyel alanlarda havalandırma sistemleri sıklıkla kullanılmaktadır. Havalandırma sistemleri bir ortamdaki sıcaklık değerlerinin ayarlanmasını sağladığı gibi ortamda bulunan kir, toz, bakteri, ve solunuma zararlı ögelerden havanın filtrelenmesini sağlayan sistemledir.

Havalandırma sistemleri insan yaşamına doğrudan etki etmektedir. Sağlıklı bir solunum sağlayan havalandırma sistemleri insanların bulunduğu ortamda olumsuz hava koşullarından etkilenmesini önler.

Havayı kirden, tozdan ve partiküllerden arındıran havalandırma sistemlerinin birçok türü bulunmaktadır. Bu durum havalandırma sisteminin bulunduğu ortamın fiziksel özelliklerine göre farklılık gösterebilir. Ortamın fiziksel özelliklerinin yanı sıra ortamın kullanım amacı da havalandırma sistemlerinin değişkenlik göstermesinde başlıca rol oynamaktadır.

Havalandırma sistemleri arasında yer alan hijyenik havalandırma sistemleri genellikle ameliyathanelerde hastanelerde kullanılmaktadır. Bu ortamların kullanım amacı insan sağlığının iyileştirilmesi olduğundan havalandırma sistemleri de profesyonel anlamda çalışması gerekir.

Hijyenik havalandırma sistemlerinin en önemli özelliği anti bakteriyel olmasıdır. Anti bakteriyel olması ortamda bulunan bakterilerin havadan temizlenmesini sağlamaktadır. Sistem bu sebeple hastanelerde sıklıkla kullanılmaktadır.

Hastaneler toplu yaşam alanları olduğundan kritik bir öneme sahiptir. Hastanelerde birçok hastalık mikrobu oluşabilir. Bu nedenle hastanelerin havalandırma sistemleri ciddi bir öneme sahiptir. Uzmanlar bu alanlarda mikrobu önleyen ve hastalıkların yayılmasını engelleyen havalandırma sistemlerini tercih etmektedir. Bu sayede birçok insanın sağlığını koruyan hijyenik havalandırma sistemleri hastanelerin ameliyathane bölümünde de tercih edilir.

Ameliyathaneler hastanelerin sağlık açısından en kritik bölümüdür. Ameliyathanelerde hijyenik havalandırma sistemleri kullanıldığında olası enfeksiyon durumlarının önüne geçilmektedir. Hastanelerde bulunan ameliyathaneler, hasta odaları, giriş bölümleri, hol gibi ortamlarda havalandırma sistemlerinin etkin çalışması ve kurulduğu bölgenin ihtiyacına cevap verebilmesi gerekmektedir. Bu sebeple hijyenik havalandırma sistemleri tercih edilir.

Hijyenik havalandırma içerisinde bulunan filtreler sayesinde ortamda bulunan kirli havayı hapseder ve dışarıdan doğal ve taze havanın ortama verilmesini sağlar. Bu döngü sürekli olarak devam eder. Bu sayede ortamda daima kaliteli ve temiz hava bulunurken kirli hava filtrelenerek dışarı atılır ki bu yönüyle de sistem doğa dostudur.

Hijyenik havalandırma sistemleri ortamda temiz ve taze bir hava sirkülasyonu sağladığı gibi oldukça sessiz çalışmaktadır. Bu sayede kurulu olduğu ortamda insanları rahatsız etmez ve her saniye havanın temiz kalmasını ve kurumamasını sağlar.

Hijyenik havalandırma sistemleri lokal ve genel olmak üzere iki gruba ayrılır. Genellikle lokal hijyenik havalandırma sistemleri hastanelerin ameliyathane bölümünde kullanılır. Genel havalandırma sistemleri ise hastanelerin koridorları gibi geniş alanlarda kullanılmaktadır.

Mikro organizmalar nemli ortamlarda hızlı bir şekilde üreyebilirler. Hijyenik havalandırma sistemleri mikro organizmaların barınamayacağı şekilde steril ortamlar oluşturur. Bu sayede insan sağlığına gereken önemi verir.

Hijyenik Havalandırma Cihazları

Hijyenik havalandırma cihazları havalandırma sistemlerini oluşturan ekipmanlardır. Her saniye steril bir ortam oluşturan ve havadan olumsuz faktörleri temizleyen havalandırma cihazlarının farklı farklı görevleri bulunmaktadır.

Hijyenik havalandırma sistemlerini oluşturan ekipmanlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Fan ve Motor: Hijyenik havalandırma sistemlerinde havanın sirkülasyonunu sağlayan ve havayı kanallara ileten göreve sahiptir. Temiz havanın verilmesi kirli havanın çekilmesi sürecinde aktif rol oynamaktadır. Fanların da serpantinler gibi temizlenebilir bir biçimde olması önemlidir. Sürekli çalışan fanların özellikle hastaneler gibi maksimum hijyene ihtiyaç duyulan mekanlarda temizlenmesi sağlık açısından son derece önemlidir.
 • Klima Santralleri: Santraller hijyenik havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin kilit elemanı olarak nitelenmektedir. Hastanelerde taze hava verilmesini, sıcaklık ve nem oranlarının ayarlanmasını aynı zamanda havanın tozlardan ve partiküllerden temizlenmesini sağlamaktadır.
 • Buharlı Nemlendiriciler: Havanın nem oranın istenen düzeyde olmasını sağlar. Buharlı olmasının sebebi antibakteriyel olmasıdır. Bu sayede havada oluşabilecek mikropları önler.
 • Serpantinler: Serpantinler yoğunlaşan suyun klima santraline geçişini engelleyen bir göreve sahiptir. Hijyenik havalandırma sistemlerinde bu kısım uzman ekipler tarafından bakımı yapılması gereken kısımdır. Takıp çıkarılabilen bir yapıya sahiptir.
 • Filtreler: Hijyenik havalandırma sistemlerinde bulunan klima santraline alınan havanın temizlenmesi görevini üstlenmektedir. Genellikle klima santrallerinin giriş ve çıkış kısımlarında yer alır. Bu sayede havayı toz ve partiküllerden arındırır ve sağlıklı hava sahası oluşumuna katkıda bulunur.
 • Susturucu: Hijyenik havalandırma sistemlerin çalışırken insanları rahatsız etmeyecek düzeyde çalışması önemlidir. Özellikle hastanelerde sessiz olması hastalar açısından fayda sağlar. Susturucunun uzman ekipler tarafından sürekli temizlenmesi ve kontrol edilmesi gerekmektedir.
 • Havalandırma Kanalları: Hijyenik havalandırma kanalları diğer havalandırma kanallarından farklı özelliklere sahiptir. Bu kanallar uzmanlar tarafından dizayn edilirken pürüzsüz bir şekilde olmasına dikkat edilir. Pürüzsüz tasarımların üzerine partiküllerin ve mikropların tutunması neredeyse imkansızdır. Hijyenik havalandırma sistemlerinde hava kanallarını önemli bir rolü bulunmaktadır. Bu kanallar kirli havanın dışarı atılmasını temiz havanın ortama verilmesini sağlar. Bu işlem esnasında olumsuz durumlardan etkilenmemesi için tasarımlarına önem verilmektedir. Sızdırmazlık bu kanallarda son derece önemlidir. Bu sayede sistem verimi ve düzgün bir şekilde çalışır.

Hijyenik Havalandırma Sistemlerinin Bakımı

Hijyenik havalandırma sistemlerinin uzman ekipler tarafından belirli periyotlarla düzenli olarak bakımının yapılması gerekir. Bakımı yapılmayan sistemler işlevini kaybetmektedir. Bu sebeple hijyenik havalandırma sistemlerinin bakımları ihmal edilmemelidir.

Sistem içerisinde bulunan ekipmanların takılıp çıkarılabilen kısımları uzman ekipler tarafından özenle temizlenmelidir. Bu sayede havalandırma sistemleri daha uzun ömürlü bir hale gelir.

Sistem içerisinde yer alan susturucu ve serpantinlerin uzman ekipler tarafından kontrol edilmesi ve bakımının yapılması ihmal edilmemelidir. Lokal ve genel olarak iki kısma ayrılan hijyenik havalandırma sistemleri bir yere kurulacağında ekiplere danışılmalı ve bu doğrultuda işlemlere başlanmalıdır.

Blog

Sprinkler Çeşitleri Nelerdir?

Sprinkler yangın söndürme sistemi sulu bir yöntemle yangının söndürülmesi prensibiyle çalışır. Yangını söndürecek su ise yangın dolabı, monitör, nozul gibi sprinklerle püskürtülmektedir.

Yangının yukarıdan bir müdahaleyle söndürülmesini sağlayan sistem su haricinde farklı kimyasallarla da çalışabilmektedir. Sprinkler sistemin birçok avantajı bulunmaktadır. Bu avantajlardan en önemlisi ilkel yollarla söndürülmesi güç olan yangınların yukarıdan müdahale yoluyla söndürülebilmesidir. Bu sayede yangının büyümesi engellenir ve can ve mal kaybının önüne geçilir.

Sprinkler sistem bir nevi yağmurlama bir sistemdir. Bu sistem içerisindeki mekanizma sayesinde ortamın ısı seviyesi daima kontrol edilir. Normal orandan daha yüksek derecelere çıkan ısı seviyesi sistem tarafından algılanır ve sistemi harekete geçirir. Daha sonra belirli aralıklarla dizilen sprinklerler tarafından yangın çok kısa sürede söndürülür.

Sprinkler sistemi genellikle büyük alanlarda ve yanıcı maddelerin çok olduğu alanlarda tercih edilir. Bu sayede büyük maddi kayıpların önüne geçilir. Endüstriyel alanlarda fabrikalarda, depolarda sistem aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Sistemin yangını çok kısa sürede söndürmesi maddi hasarların önüne geçmesi ve en önemlisi can kaybına imkan vermemesinden dolayı sıklıkla tercih edilir.

Sprinklerin her biri dokuz ve yirmi bir metrekare alana yağmurlama şeklinde su vermektedir. Bundan dolayı sistem genellikle büyük alanlarda tercih edilmekte ve planlama ve projelendirilmesi uzman ekipler tarafından yapılmaktadır. Uzman ekipler yapının ölçülerini dikkate alarak boş alan olmayacak şekilde sprinklerin dizilimini yaparlar. Bu sayede olası bir yangın durumunda anında müdahale edilir.

Yangın söndürme de oldukça işlevsel olan Sprinkler sistemlerinin güvenilirlik ve performansını etkileyen en önemli ölçüt, ekipman ve malzeme seçimidir. Bu malzemelerden biri de su kaynakları ve sprinkler arasındaki bağlantıları sağlayan vanalardır. Kullanılacak vanaların tercihi sistem için son derece önemlidir.

Sistemi mekanizmasında kullanılacak vananın kesinlikle basınca dayanıklı olması gereklidir. Yangın tesisatlarında, su akışını kesebilen vanalar, bölgesel kontrol vanaları ve su kaynağı ile sprinkler tesisatı arasındaki besleme hatlarında bulunan kontrol vanaları kullanılır. Söz konusu vanalar, konum göstergeli ve izlenebilir olması gerekir.

Sprinkler yangın söndürme sistemlerinin birden fazla türü bulunmaktadır. Bu türler sistemin kurulacağı alanın fiziksel özellikleri ve yangına en verimli şekilde müdahale edilen konumla paralellik gösterir. Bu tipler ise aşağıdaki gibidir:

 • Düşey Tip Beyaz Sprinkler/Pendent
 • Düşey Tip Krom Sprinkler/Pendent
 • Dikey Tip Prinç Sprinkler/Upright
 • Dikey Tip Krom Sprinkler/Upright
 • Gizli Tip Sprinkler/Concealed
 • Duvar Tipi Beyaz Sprinkler / Sidewall

Sprinkler sistemleri çalışma prensibine bağlı olarak çeşitlilik göstermektedir. Bu çerçevede  ıslak borulu, kuru borulu, deluge ve preaction sprinkler söndürme sistemleri olmak üzere dört temel çeşit bulunur.

Islak Borulu Sprinkler Söndürme Sistemi

Islak borulu sprinkler söndürme sistemi otomatik bir mekanizmaya sahiptir. Bu türde sistem bünyesinde bulunan borularda su bulunmaktadır. Ortamda sıcaklık normal sıcaklık seviyesinin üzerine çıktığında sistem aktif hale gelir. Daha sonra su dolu borulardan ortama yoğun bir şekilde püskürtme yoluyla su verilir. Bu sayede yangın başlangıç aşamasındayken etkisiz hale getirilmektedir.

Yangın söndürüldükten sonra ortamda duman yoğunluğu olabilmektedir. Sprinkler sistemin bir avantajı da ortamda bulunan duman yoğunluğunu bir anda gidermesidir. Çünkü yangına diğer sistemlerin aksine yukarıdan bir müdahale eder ve çok kısa sürede yangını söndürür.

Bu sistemin ıslak borulu olarak nitelenmesi ise sistem içerisinde bulunan suyun depoda değil borularda beklemesidir. Bu noktada sistemin vanalarının da rolü oldukça önemlidir. Borularda bulunan su depodan çekilen suya göre daha hızlı bir şekilde yangının olduğu bölgeye ulaştırılır. Islak borulu sistemin en büyük avantajı belirtildiği üzere hızlı olmasıdır.

Kuru Borulu Sprinkler Söndürme Sistem

Kuru borulu sistemde ıslak borulu sisteme göre farklı bir durum bulunmaktadır. Islak borulu sistemde yangın söndürme suyu boruların içerisindeyken bu sistemde ise vanaların arkasında bir depoda bekletilmektedir.

Yangın başlangıcı esnasında sistem bünyesindeki sensörler ortamın sıcaklığının yükseldiğini fark ederek sistem mekanizmasının temelinde bulunan vanaların açılmasını sağlar. Vanalar açıldıktan sonra su borulara aktarılır ve sonrasında ilgili alana püskürtülür.

Deluge Sprinkler Söndürme Sistemi

Deluge sprinkler yangın söndürme sisteminde diğer sistemlerden farklı olarak yangın alarm algılama sisteminin farklı bir alanda olması söz konusudur. Diğer sprinkler sistemde belirtildiği üzere ısı seviyesi dikkate alınır ve belirli sıcaklıktan sonra sistemin çalışması sağlanır. Fakat deluge sistemde daha hızlı bir yangın tespit sistemi amaçlanmıştır.

Sistemde sprinkler daima açık konumdadır. Fakat sistem bünyesindeki vanalar alarm sistemiyle paralel çalışmaktadır. Alarm sistemi bir yangın olduğunu bildirdiğine sistem otomatik bir şekilde vanaları açar. Daha sonra yangın üzerine oldukça yoğun bir şekilde su püskürtülür. Nihayetinde yangın çabucak söner.

Deluge Sprinkler sisteminin yangın riski olan bölgelere uzman ekipler tarafından kurulması oldukça önemlidir. Söz konusu alarm sistemi sayesinde sprinkler hızlı bir şekilde aktif hale gelir ve yangın büyümeden önlenir.

Preaction Sprinkler Söndürme Sistemi

Deluge Sprinkler Sisteminde sprinkler daima açık konumdadır. Fakat Preaction yangın söndürme sisteminde ise sprinkler kapalı durumdadır. Bu sistemin çalışma prensibi ise camdan ampullere bağlanmıştır.

Yangın olması muhtemel olan alanlarda yükselen ısı etkisini ilk olarak tavanda gösterir. Uzman ekipler tarafından uygun bölgeye yerleştirilen preaction sprinkler yangın söndürme sisteminde ısıya karşı eriyen ve nihayetinde ısıdan patlayan ince camdan ampuller bulunmaktadır. Bu ampuller patladığında sistem direkt olarak devreye girer ve söndürme işlemi kısa sürede gerçekleşir.

Hangi sprinkler sisteminin tercih edileceği hususunda uzmanlardan destek alınmalıdır. Sistemlerin kurulumu gerçekleştirildikten sonra dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli meselede sistemin düzenli olarak bakımının yaptırılmasının gerekliliğidir. Bu sayede sistem çalışır durumda olma özelliğini kaybetmez ve olası yangın durumlarında direkt olarak aktif hale gelir.

 

Blog

Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri Nelerdir?

Yangın, ortamda bulunan maddelerin belirli bir sıcaklık seviyesine ulaşması ve nihayetinde oksijenle buluşmasıyla meydana gelen yanma reaksiyonlarının neden olduğu doğal bir afettir. Çoğu zaman yangın ihmalkar davranışlardan tedbirsizlikten çıkar. Yangına önceden önlem alınmalıdır. Aksi taktirde ortama maddi zararlar verebildiği gibi canlılar ve ekolojik dengede de olumsuz sonuçlara yol açmaktadır.

Yangının oluşmaması için daha önceden alınabilecek tedbirler bulunmakta. Bu tedbirler sayesinde olası bir yangın durumunda felaket büyümeden önüne geçilebilir. Bu sayede can ve mal kaybı yaşanmamakta ve çevreye zarar verilmemektedir.

Yangınlar verdiği zararlara göre beş sınıfa ayrılmaktadır. Bu sınıflar ise aşağıdaki gibidir:

 • A Sınıfı Yangın, (Katı maddelerin yanmasıyla meydana gelir.)
 • B Sınıfı Yangın, (Benzin gibi yanıcı sıvı maddelerden oluşan yangınlardır.)
 • C Sınıfı Yangın, (Doğalgaz, hidrojen ve benzeri yanıcı gazların bir anda alevlenerek ortama yayılmasıyla başlayan hızlı gelişen yangın türüdür.)
 • D Sınıfı Yangın, (Çinko magnezyum gibi metallerin yanmasından ortaya çıkan yangın türüdür.)
 • F Sınıfı Yangın. (Hayvansal yağların yanlış kullanımı sonucunda genelde ev mutfaklarında meydana gelen yangın türüdür.:

Görüldüğü üzere yangınlar oluşum aşamasına  göre sınıflara ayrılmakta. Yangınların önüne geçebilmek için ise bazı yöntemler vardır. Bu yöntemler arasında yangın söndürme sistemleri önemli bir konuma sahiptir.

Yangın söndürme sistemleri ortamlara kurulduğunda olası bir alevlenme anında söndürme işlemini kolaylaştıran sistemlerdir. Yangınlar bir anda başlayarak hızlı bir şekilde ilerlediğinden anlık müdahale edilmesi olumlu sonuçlar verir. Fakat geç kalınan söndürme işlemi birçok zarara sebep olur. Bu durumun önüne geçmek adına uzman ekipler tarafından geliştirilen yangın söndürme sistemleri bulunmaktadır. Yangın söndürme sistemleri içerisinde pratik montajı ve bakımı sebebiyle sıklıkla tercih edilen gazlı söndürme sistemi bulunmaktadır. Gazlı söndürme sistemleri haricinde köpüklü yangın söndürme sistemleri ve aerosol yangın söndürme sistemleri de kullanılır. Sistemler kullanılacağı alanın fiziksel özelliklerine göre farklılık göstermektedir. Bu açıdan sistemlerin uzman ekipler tarafından takılması ve düzenli periyotlarla kontrol edilmesi gerekir.

Gazlı söndürme sistemleri yangınlara karşı son derece etkilidir. Gazlı söndürme sistemleri diğer söndürme sistemlerine göre daha temiz bir işlemle yangın söndürür. Yani yangın meydana geldiğinde sistem çalışır fakat söndürme işleminden sonra sistem arkasında bir enkaz bırakmaz gazlı söndürme sistemi bu yönüyle işlevseldir.

Gazlı söndürme sistemi ortamda bulunan diğer eşyalarda tahribat oluşturmaz. İçerdiği mekanizma sayesinde yangını büyümeden hızlı bir şekilde söndürür.

Gazlı Söndürme Sisteminin Çalışma Prensibi

Gazlı söndürme sistemi, alevin oluşmasını sağlayan yanıcı madde ve oksijen arasındaki bağı yanmayan gazlarla keserek yangını söndürmektedir. Yüzeysel anlamda sistem bu şekilde çalışır.

Diğer yangın söndürme sistemlerinde gaz kullanılmaz. Çoğu zaman toz, köpük ve su gibi maddeler kullanılarak sistemler çalışır. Fakat gazlı söndürme sisteminde yanmayan gazlar kullanılır.

Gazlı yangın söndürme sistemi içerisinde bulunan gazlar doğa dostudur. Bu kapsamda insanların solunumuna engel olmamaktadır. Ayrıca sistem çalıştıktan sonra gazlar gözle görünmediğinden temizlik gerektirecek bir durum ortaya çıkmaz.

Gazlı yangın söndürme sisteminde elektronik bir sensör sistemi ve mekanik bir söndürme sisteminin entegrasyonu yer almaktadır. Sistemin mekanik bölümünde basınçlı söndürücü gaz bulunmaktadır. Bu gaz sensörlerle irtibatlı olarak çalışmaktadır.

Gazlı Yangın Söndürme Sisteminde Kullanılan Gazlar

Gazlı yangın söndürme sisteminde kullanılan gazlar yangını söndürmekte son derece etkilidir. Bu gazların ortak özelliği yanmaması ve aleve karşı savaşmasıdır. Bu sayede olası yangın durumlarında yangının büyümesi kısa sürede engellenir. Can ve mal kayıplarının önüne geçmek için kısa sürede oluşan yangınlara anlık müdahaleler yapmak gerekir. Bu sayede yangın büyümeden önlenir.

Gazlı söndürme sisteminde kullanılan gazlar aşağıdaki gibidir:

 • Karbondioksit (CO2)
 • FM200 ve FK-5-1-12 (Novec 1230)

Bu gazlar haricinde asal gazlar da kullanılmaktadır. Asal gazların kullanımı her sistemde değişiklik gösterebilir. Bu durum uzman ekiplerin tavsiyelerine göre şekillenmektedir.

Asal yani Nert olarak nitelenen gaz türleri ise aşağıdaki gibidir:

 • Argon (IG-01)
 • Azot (IG-100)
 • Argonite (IG-55)
 • Inergen (IG-541)

Bu gazların temel özelliği ortamda fiziki bir kirlilik oluşturmamasıdır. Bu sayede hem yangın söndürülür hem de sonrasında temizliğe ihtiyaç kalmaz. Gazlı sistemler genellikle birçok makinenin bulunduğu fabrikalarda kullanılır. Bu sayede makinelerin zarar görmesi anlık olarak engellenir. Ayrıca endüstriyel alanda faaliyet gösteren birçok binanın elektrik odasında gazlı sistemler kullanılmaktadır. Yangın riskinin maksimum düzeyde olduğu bu alanların korunması son derece önemlidir.

Söz konusu gaz türleri doğa dostu bir yapıdadır. Bu sayede sistem çalışma esnasında doğaya ve canlılara zarar vermez. Sistem çalıştıktan sonra tedbir amaçlı olarak ortamı havalandırmak faydalı olacaktır.

Gazlı Söndürme Sistemlerinin Bakımı

Gazlı söndürme sistemlerinin ilk kurulumu esnasında uzman ekiplerden destek alınması gerekir. Uzman ekipler sistemin kurulacağı alanın fizibilite çalışmasını gerçekleştirirler. Buradan elde edilen verilere dayanarak hangi sistemin ortama uygun olduğunu belirlerler. Daha sonra sistem uzman ekipler tarafından kurulur.

Her yangın söndürme sisteminde olduğu gibi gazlı yangın söndürme sisteminin de düzenli periyotlarla bakımı yapılmalıdır. Bakımı yapılan sistemler daha uzun ömürlü olmaktadır. Söndürme sistemlerinin bakım maliyetleri ise oldukça makul fiyatlara yapılmaktadır. Bu noktada işletme sahiplerinin bakımı ihmal etmemesi ve uzmanlardan destek alması faydalı olacaktır.

Call Now Button