Entalpi Proje Mühendislik Teknik Tesisat

Blog

Blog

Merkezi Sistem Yerden Isıtma

Merkezi Sistem Yerden Isıtma Nedir?

Yerden ısıtma sistemleri, ısıtma sistemi denildiğinde akla gelen ilk seçenekler arasında yer almaktadır. Merkezi sistem yerden ısıtma ya da diğer adıyla alttan ısıtma sistemleri, kurulum ve bakım maliyetleri oldukça düşük seviyede olan ve zemin döşemesinin altına yerleştirildiği için şık ve kaliteli bir görünüş sağlayan sistemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Merkezi sistem yerden ısıtmanın günümüzde en çok kullanılan ısıtma sistemi olan radyatörlü ısıtma sistemlerinin önümüzdeki yıllarda önüne geçeceği ve en çok kullanılan ısıtma sistemi olacağı tahmin edilmektedir.

Isıtma tarihine baktığımızda eskiden beri en sık kullanılan ısıtma yöntemi, fosil yakıtların yıkılmasıyla gerçekleştirilen ısıtmadır. Bu ısıtma sistemlerinde genellikle mevcutta bulunan bir fosil yakıtın merkezi bir kazan dairesi bünyesinde yakılması ve ortaya çıkan ısı enerjisinin ilgili yapıyı ısıtma prensibi bulunmaktadır. Özellikle radyatörü sistemler olarak karşımıza çıkan bu ısınma yöntemi, bir kazan dairesi aracılığıyla ısınma sağlayabildiği gibi ulusal şebeke ve kanallardan elde ettiği yakıt veya sıcaklık ile de ısınma sağlayabilmektedir. İkinci seçenek olan ulusal şebekelerden elde edilen yakıt veya sıcaklık, radyatör hatlarında gezdirilmekte ve bu sayede ilgili yapı ısıtılmaktadır.

Günümüzde ise merkezi sistem yerden ısıtma yeni ve verimli bir ısıtma tercih olarak çıkmaktadır. Merkezi sistem yerden ısıtma, zemin döşemesinin altına yerleştirilen ekipman ve aparatlar aracılığı ile ısınma sağlamaktadır. Merkezi sistem yerden ısıtmada en büyük avantaj, ilgili yapıda her noktaya zeminin altından eşit bir şekilde ulaşım sağlanabilmesi ve bu sayede homojen bir ısınma gerçekleştirilebilmesidir. Ayrıca merkezi sistem yerden ısıtma ile her noktada aynı sıcaklık değerleri sağlanabildiği için enerji kaybı ve bundan kaynaklı maliyetler oluşmamaktadır. Dolayısıyla merkezi sistem yerden ısıtma, yeni çağın ısıtma tercihi olarak en ön sırada yerini almıştır.

Merkezi sistem yerden ısıtma sulu ve elektrikli olmak üzere iki türde kullanılmaktadır. Bu iki kullanımın arasındaki temel fark, sulu ısıtmada zemin döşemesinin altına su borusu tesisatı yerleştirilerek bu tesisatta sıcak suyun gezdirilmesi ile ısınma sağlanırken elektrikli ısıtmada bir zemin döşemesinin altına elektrik ızgaraları ve kabloları konumlandırılarak bu ekipmanların elektrikle ısıtılması sonucunda ısınma sağlanmaktadır. Aralarındaki tek fark ısıtma prensipleri olsa da her iki sistem de aynı verimlilik ve düşük maliyetli olma unsurlarına sahiptir.

Merkezi sistem yerden ısıtma her türlü zeminde uygulanabilen sistemlerdir. Bu noktada zemin kaplamasının parke, seramik ya da taş olması hiçbir önem arz etmemektedir. Bu çok yönlü kullanma potansiyeli merkezi sistem yerden ısıtmayı oldukça fazla mekân ve alanda kullanılabilir kılmaktadır. Ayrıca bu sistemler, diğer ısıtma sistemleri ile oldukça verimli bir şekilde entegre olarak çalışma gösterebilmektedir. Örneğin bir katı yakıt ısıtma sistemi kullanılan yapılarda ısıtılamayan noktalara merkezi sistem yerden ısıtma ile en verimli şekilde ulaşılabilmektedir. Şömine ile ısıtılan bir evde şöminenin sıcaklığının ulaşmadığı noktalara lokal merkezi sistem yerden ısıtma uygulanarak ısıtma sağlanabilmektedir.

Merkezi sistem yerden ısıtma, dış yüzeylerde hiçbir şekilde aparatı bulunmayan sistemler oldukları için oldukça güvenli ve şık ısınma tercihleridir. Zira radyatörlü ısınma sistemlerinin tercih edildiği alanlarda hem büyük bir radyatör nedeniyle alan kaybı yaşamakta hem de özellikle evde çocukların düşüp radyatörü çarparak yaralanma riskleri bulunmaktadır. Ne var ki merkezi sistem yerden ısıtma bulanan evlerde böyle bir problem olmayıp hem daha fazla alan kullanılabilir olmakta hem de hiçbir şekilde yaralanma riski bulunmamaktadır.

Merkezi sistem yerden ısıtma kullanırken dikkat edilmesi gereken en temel husus, zeminin üzerini mümkün oldukça kapatmamak gerektiğidir. Zira merkezi sistem yerden ısıtma sistemlerinin üzerine kalın halı ve yolluk gibi ürünlerin koyulması halinde verimlilik ciddi bir biçimde düşebilmektedir. Ayrıca zemine temas eden ev eşyalarının da sıcağa dayanıklı ürünler olması gerekmektedir. Aksi takdirde zemine değen bu ürünlerin zamanla sıcaktan zarar görmesi ve form değiştirmesi gibi sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bu deformasyonların önüne geçmek için ilgili eşyaların yükseltici ile kullanılması da mümkün olmaktadır.

Merkezi Sistem Yerden Isıtma Çeşitleri

Merkezi sistem yerden ısıtma yukarıda da belirttiğimiz üzere sulu ve elektrikli olmak üzere iki türde kullanılan sistemlerdir. Her iki sistemde oldukça verimli olup aralarındaki fark işleyiş yöntemleridir.

Merkezi Elektrikli Yerden Isıtma

Merkezi elektrikli yerden ısıtma, kablolu ısıtma sistemleri olarak da bilinen ve metrekare başına en az 80 watt ile en fazla 240 watt enerji sarfiyatı gerçekleştiren sistemlerdir. Bu sistemler genellikle zemin döşemesinin altındaki sert yüzeyin üstüne serilerek montajı sağlanan sistemlerdir. Merkezi elektrikli yerden ısıtma yüksek derecede ısı üretebilen elektrik kablolarının ve ızgaralarının mevcut olduğu sistemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Sistemlerin kontrolü ise termostatik üniteler sayesinde sağlanmakta ve gerekli noktalarda sisteme müdahale edilebilmektedir.

Merkezi Sulu Yerden Isıtma

Merkezi sulu yerden ısıtma, ısı kaynaklarından elde edilen sıcak suyun zemin döşemesinin altına yerleştirilen su boru hatlarında gezdirilmesiyle faaliyet gösteren sistemlerdir. Bu sistemlerin bünyesinde bulunan kollektörler ısı kaybını engellemeye yarayan cihazlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Termostat ve vana gibi diğer sistem kontrol ekipmanları sayesinde merkezi sulu yerden ısıtma sistemini kontrol edilmekte ve ısı kaybı engellenebilmektedir.

Merkezi sulu yerden ısıtma, 35 ile 55 santigrat derece arasında değişen sıcaklık değerine sahip olan suyun sistemde dolaştırıldığı ısıtma çözümleridir. Bu dolaştırma faaliyetini gerçekleştiren su boruları genelde PE-X, PE-RT, PE-Xb ve PE-Xc formatında olan tesisat borularıdır. Merkezi sulu yerden ısıtma, yukarıda da bahsettiğimiz üzere oldukça düşük sıcaklıkta olan su ile ısınma sağlayabilmekte olan sistemlerdir. Karşılaştırma yapmak gerekirse bir radyatörlü ısıtma sistemlerinde gezdirilen ve ısıtma gerçekleştiren suyu sıcaklığı 70-80 santigrat derecenin altında olmamaktadır. Ne var ki görüldüğü üzere merkezi sulu yerden ısıtmada 35-55 santigrat derece sıcaklıktaki su ile aynı şekilde ısıtma gerçekleştirilebilmektedir. Bu nedenle merkezi sulu yerden ısıtma iki kata varan bir enerji tasarrufu gerçekleştiren sistemlerdir. Bu da merkezi sulu yerden ısıtmanın bir diğer avantajı olarak kendini göstermektedir.

 

Blog

AVM Havalandırma Sistemleri

Avm Havalandırma Sistemleri Nedir?

Toplumda alışılagelmiş olan tüketim kültürü yanında birçok yenilik getirmiştir. Bu yeniliklerden birisi de insanların tek bir çatı altında birden fazla mağazaya ulaşarak alışveriş yapmasını sağlayan alışveriş merkezleridir. AVM’ler diğer adıyla alışveriş merkezleri, öncelikli olarak Amerika ve Avrupa’da ortaya çıkmış olan ve son 40 yıldır da Türkiye’de ciddi bir biçimde sayısı artmış olan alışveriş noktalarıdır. Eskiden insanlar gündelik alışveriş ihtiyaçlarını çarşı, pazar, han ya da pasaj gibi yerlerden karşılamaktayken günümüzde tüm bu lokasyonların yerini alışveriş merkezleri almıştır. Bu nedenle alışveriş merkezlerine olan ilgi ve alaka her geçen gün artmaktadır.

AVM’ler genellikle büyük yapılar içerisinde bulunan ve birçok mağazanın bir arada bulunduğu mekanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. AVM’lerde sadece alışveriş mağazaları değil aynı zamanda yeme içme ve sinema benzeri sosyal aktivite alanları da yer almaktadır. Böylesine komplike bir yapı olan AVM’lerin müşterilerin konforuna uygun ve sistematik bir şekilde işletilebilmesi için birtakım sistemleri ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sistemlerden birisi de AVM’lerin içerisinde bulunan kirli ve kullanılmış havayı dışarı atmaya ve dışarıdaki temiz havayı içeriye göndermeye yarayan AVM havalandırma sistemleridir. AVM’ler, büyük alanlar oldukları için kışın satılması ve yazın soğutulması oldukça önemli olan mekanlardır. Aksi taktirde müşteri konforu ve memnuniyeti düşük seviyelerde olmakta ve insanlar farklı alışveriş mekanlarına rağbet gösterebilmektedir. Ayrıca AVM’ler bünyesinde çok büyük oranda cam ve pencere bulundurmayan yapılar oldukları için bir de bulunan havanın sirküle edilmesi ve temizlenmesi için AVM havalandırma sistemlerinin kullanılması bir zorunluluktur.

AVM havalandırma sistemlerinin temel işlevi; ortamın ısısını, nemini, hava akış hızını ve oksijen oranını regüle etmek ve optimum değerleri sağlamaktır. İyi çalışan bir AVM havalandırma sistemi ile çok büyük yapılarda bile iç ortama temiz hava akışı kolaylıkla sağlığını bilmekte ve ortamda bulunan kirli hava sessiz ve hissedilmeyen bir şekilde dış ortama aktarılabilmektedir. Bu kapsamda verimsiz bir biçimde çalışan AVM havalandırma sistemi ise hem ciddi bir enerji maliyeti oluşturmakta hem de gerekli havalandırmayı sağlayamadığı için en temel işlevini yerine getirememektedir. Birçok farkı süre sahip olan AVM havalandırma sistemlerinin tercih edilmesinde, bu sektörde faaliyet gösteren ve tecrübeli kişi, kurum ve kuruluşlardan danışmanlık hizmeti alınması tavsiye edilmektedir.

Avm Havalandırma Sistemlerinin Önemi

AVM havalandırma sistemleri hem AVM de çalışan kişilerin hem de AVM’yi ziyaret eden ve alışveriş yapan müşterilerin sağlığını korumak ve gözetmek amacına uygun kullanılmalıdır. Zira AVM’ler iki farklı tipte insanı bünyesinde bulunduran yapılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan ilki günde ortalama 10 saat AVM de çalışan kişilerken ikincisi günde ortalama 4 saat AVM’de gezen ve alışveriş yapan müşterilerdir. Bu noktada bir yandan AVM de bulunan çalışanların fiziksel ve mental sağlığı korunurken diğer yandan alışveriş merkezine gelmiş olan müşterinin konforu sağlanmaktadır. Bu noktada AVM yönetimi veya AVM’nin kurulum aşamasını gerçekleştirenler, AVM havalandırma sisteminin seçiminde ilgili yapıya en verimli ve en uygun sistemi tercih etmelidir. Böylelikle hem AVM’yi gezmeye gelmiş olan müşterinin konforu sağlanmakta ve doğrudan müşteri memnuniyeti elde edilmektedir. Ayrıca çalışanların uygun şartlarda faaliyet göstermesine olanak sağlanarak çalışanların da iş ortamından memnun olması ve bu yolla dolaylı olarak yine müşteri memnuniyetinin kazanılması sağlanmaktadır.

AVM’lerde iç ortamda bulunan havanın standartlara uygun olup olmadığı konusunda belirlemeler iç hava kalitesine göre gerçekleştirilmektedir. İç hava kalitesi; sıcaklık, nem, mekandaki yüzeylerin ortalama sıcaklıkları, titreşim, koku, gürültü, hava hareketi, toz ve taze hava miktarına göre belirlenen bir standarttır. İç hava kalitesinin yüksek seviyede ölçülmesi ilgili AVM’de verimli ve AVM’ye uygun bir havalandırma sisteminin kullanıldığını göstermektedir.

AVM Havalandırma Sistemleri Türleri

AVM havalandırma sistemleri, doğal mekanik havalandırma sistemleri, doğal havalandırma sistemleri, merkezi havalandırma sistemleri, evaporatif havalandırma sistemleri, lokal havalandırma sistemleri ve davlumbaz havalandırma sistemleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sistemler farklı çalışma prensiplerine sahip olup bazı AVM’lerde tek başlarına kullanırken bazı büyük ve komplike AVM yapılarında birden fazlası birlikte kullanılabilmektedir.

AVM havalandırma sistemlerinden ilki doğal-mekanik havalandırma sistemleri türlerinden olan mekanik beslemeli ve doğal çıkışlı havalandırma sistemleridir. Mekanik beslemeli ve doğal çıkışlı havalandırma sistemleri, temiz ve taze havanın girişinin baca aracılığı ile sağlandığı sistemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sistemlerde genellikle bir baca veya pencere aracılığıyla iç ortama alınan temiz hava içeride kullanıldıktan sonra yine bir baca veya pencere aracılığıyla dış ortama gönderilmektedir. Bu sistemler, işletim ve kurulum maliyeti düşük sistemler oldukları için AVM otoparklarında çok yoğun bir biçimde kullanılan sistemlerdir. Ne var ki sistemin çalışması diğer havalandırma sistemlerine göre daha gürültülü olduğu için AVM’lerin iç mekanlarında kullanımı çok mümkün olmamaktadır.

AVM’lerde kullanılan bir diğer havalandırma sistemi, lokal havalandırma sistemleridir. Bu bölgesel havalandırma sistemleri daha çok merkezi ve büyük havalandırma sistemlerinin erişemediği noktalarda kullanılan küçük çaplı havalandırma sistemleridir. Çoğunlukla duvar tipi klima türünde kullanılan lokal havalandırma sistemleri, ufak mekanların ısıtılması ve soğutulmasında oldukça etkili olmaktadır.

AVM havalandırma sistemlerinden bir diğeri ise davlumbaz havalandırma sistemleridir. Davlumbaz havalandırma sistemleri, AVM’lerin yeme içme bölümünde yer alan restoran ve kafe işletmelerinin mutfaklarında kullanılan havalandırma sistemleridir. Bu sistemler, mutfak ortamında yoğun işlemler sonucunda ortaya çıkan zararlı gaz ve kokuların dışarı atılmasını sağlayan ve o ortamda çalışanların sağlığını koruyan sistemlerdir. Yine aynı şekilde bu sistemler, ortamda kalan ürün ve yemek kalıntılarını da dışarı atan sistemler olarak karşımıza çıkmaktadır.

AVM havalandırma sistemlerinin sonuncusu olarak karşımıza çıkan merkezi havalandırma sistemleri, genellikle tüm AVM’yi kapsayan ve oldukça büyük ölçekli faaliyet gösteren sistemlerdir. Bu sistemler, tek bir merkezden yönetilen sistemler olarak AVM de çalışan veya müşteri yoğunluğunun fazla olduğu tüm alanlar ve bölgelerde kullanıla bilmektedir. Bu kapsamda merkezi havalandırma sistemlerinin AVM’lerin geçiş koridorlarında, lavabolarında, mağazaların içlerinde ve genel olarak tüm alanlarında kullanıldığı görülmektedir. Bu sistemler, diğer tüm sistemlerden daha fazla kullanılmaktadır. Ayrıca bu sistemler enerji verimliliği ve tasarrufu anlamında da ön plandadır.

Blog

Restoran Baca Havalandırma Sistemleri

Restoran Baca Havalandırma Sistemleri Nelerdir?

Restoranlar ve kafeler, yeme içme sektöründe oldukça önemli bir yere sahip olan işletmelerdir. Bu işletmeler aracılığı ile birçok kişi için istihdam gerçekleştirilmekte ve hizmet sektörünün büyümesine katkıda bulunulmaktadır. Restoran ve kafe işletmek oldukça zor ve meşakkatli bir iştir. Ne var ki aynı zamanda restoran ve kafe yarın işletilmesi oldukça keyiflidir. Bu zor sektörde işletmelere çok ciddi sorumluluklar yüklenmektedir. Bu sorumlulukların üstesinden gelebilen ve iyi hizmet verebilen işletmeler ise oldukça verimli bir iş modeline sahip olmaktadır.

Bir restoran veya kafede yiyeceklerin veya içeceklerin uygun koşullarda depolanması, kullanıma hazır hale getirilmesi ve güzel bir sunum ile müşteriye ulaştırılması oldukça önemlidir. Bu işletmelerde ilgili ürünlerin korunması, pişirilmesi ve hazırlanması için farklı ve birbirine entegre birçok sistem kullanılmaktadır. İşte bu sistemlerden biri olan restoran ve kafe baca sistemleri, restoranın ve kafenin özellikle mutfak kısımlarında bulunan kirli ve kötü havanın dışarı atan ve dışarıdan temiz ve taze havanın içeri gönderilmesini sağlayan sistemlerdir. Bu sistemlerin kullanılması, restoran ve kafeler için oldukça elzemdir. Zira iyi bir baca veya havalandırma sistemi olmayan bir restoran işletmesinde ağır ve zararlı kokuların hem müşterilere hem de çalışanlara ulaşacağı açıktır. Bu nedenle her bir restoranın kendisine en uygun ve en verimli baca ya da diğer adıyla havalandırma sistemini kullanması gerekmektedir.

 

Bu anlamda kullanılan baca sistemleri, temel olarak davlumbazlar, hava çıkış kanalları, fan sistemleri ve filtrelerden oluşan sistemlerdir. Bu sistemlerde içerde bulunan kirli havanın ortamdan emilmesini ve dışarı atılmasını sağlayan fanlar bulunurken aynı zamanda dışarıdan temiz hava alıp içeri gönderen aspiratörler de mevcut olmaktadır. Bu sayede tam bir hava döngüsü sağlanmakta ve içerideki hava sürekli olarak temiz ve taze hava ile yenilenmektedir. Bu sistemlerin çalışması ilk olarak davlumbazların ortamdaki ısınmış olan havayı filtreler aracılığıyla temizlemesi ile başlamaktadır. Diğer bir sistem elemanı olan hava çıkış kanalları ise ortamdan alınan ve filtreler aracılığıyla ayrıştırılan kirli buharları davlumbazlardan onlara ileten ara elemanlardır. Son olarak fanlar ise içeride bulunan havayı sirküle etmekte ve sürekli bir temiz hava akışı sağlamakta olan motorlu sistemler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Restoran baca sistemleri, ilgili işletmenin verimliliğini arttıran sistemlerdir. Zira restoran baca sistemlerini kullanan işletmelerde öncelikli olarak müşteri memnuniyeti üst seviyede sağlanmaktadır. Günümüzde oldukça seçici bir hale gelmiş olan müşteri kitlesinin memnun edilmesi için ilgili işletme ortamının optimum değerleri sağlaması gerekmektedir. Bu değerlerden en önemlisi ise ortamın havasını her daim taze ve temiz olmasıdır. Bir restoran ortamında mutfakta pişen veya pişmiş olan yemeklerin kokuları müşterilere ulaşmaktaysa bu ciddi bir imaj kaybı oluşabilmektedir. Bununla birlikte bir restoranda verimli bir baca veya havalandırma sisteminin kullanılması çalışanların da motivasyonlarını arttırmakta ve iş yeri verimliliğini üst seviyeye çıkartmaktadır. Dolayısıyla verimli bir iş ortamına ve güçlü bir imaja sahip olmak isteyen restoran işletmecilerinin işletmelerine uygun olan restoran baca sistemlerini kullanması oldukça önemlidir.

Restoran baca havalandırma sistemleri, ortamın sürekli temiz havaya ulaşabilmesini sağlarken aynı zamanda yangın ve doğal gaz sızıntısı sonucu ortaya çıkabilecek patlama gibi felaketlerine engelleyen sistemlerdir. Aynı zamanda bu sistemler pis kokuların giderilmesini sağlarken ortamda hissedilmeyen ancak zehirleme potansiyeli olan birtakım materyallerin de dışarı atılmasını sağlayarak zehirlenmeyi önlemektedir. Dolayısıyla restoran baca havalandırma sistemlerinin ilgili işletme uygun olan sistemlerden seçilmesi gerekmektedir. İşletmeye uygun seçilmeyen restoran baca havalandırma sistemleri hem istenilen hava temizleme faaliyetini gerçekleştiremeyecek hem de oldukça maliyetli bir havalandırma yöntemi olacaktır. Bu durumda da ilgili işletmede yukarıda değindiğimiz problemler gerçekleşebilecektir.

Restoran Baca Havalandırma Sistemleri Ekipmanları

Restoran baca havalandırma sistemlerinin ilk eleman olan davlumbazlar fonksiyonel olarak ısı çeken veya yağ çeken davlumbazlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Isı çeken davlumbazlar, işletmenin yapısından kaynaklı olarak yüksek ısı üreten mutfaklarda kullanılan davlumbazdır. Bu davlumbazlar yüksek ısıyla çalışan mutfak ekipmanlarının ortaya çıkarttığı duman ve kokuyu emmektedir. Yağ çeken davlumbazlar ise, ısının yanında yağı, kiri ve isi de çekme fonksiyonuna sahip olan davlumbazlardır. Bu davlumbazlar özellikle kızartma türü yiyeceklerin hazırlandığı endüstriyel tipte olan mutfaklarda kullanılan davlumbazlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Davlumbazlar, yerleşim yerlerine göre de farklı türleri ayrılmaktadır. Kabinaltı davlumbazlar dediğimiz davlumbaz türü ilgili restoranın mutfağında dolapların altına yerleştirilen davlumbazlar olarak karşımıza çıkarken duvar tipi davlumbazlar üzerinde dolap bulunmadan yerleştirilen davlumbazlardır. Ada davlumbazlar ilgili restoranın pişirme kısmında yer alan orta adalarda kullanılmaktadır.

Restoranlarda kullanılan baca havalandırma sistemlerinin diğer bir elemanı ise hava çıkış kanallarıdır. Hava çıkış kanalları alüminyum hava kanalı, hazır flanşlı hava kanalı, flexible hava kanalı, spiro yuvarlak hava kanalı ve kare kanal olmak üzere birçok farklı çeşidi sahiptir. Bu kanallar, ilgili işletmenin yüzey alanı, hacmi ve kullanılabilir bütçesine göre tercih edilen kanallardır. Bazı restoranlar işletmelerinin uygunluğu sebebiyle spiro yuvarlak hava kanallarının tercih ederken bazıları kare kanalları tercih etmektedir.

Restoran baca havalandırma sistemlerinde bir diğer sistem elemanı havalandırma filtresidir. Bu filtreler karbon filtre, baca filtresi, sulu baca filtresi, elektrostatik filtre, toz filtre, ultraviyole filtre, kaba filtre, otomatik yıkamalı filtre, siklon filtre, aktif karbon filtre, davlumbaz filtre, aspiratör filtre, şaşırtmalı filtre ve ağ filtresi olmak üzere birçok farklı türe ve çeşide sahiptir. Bu filtrelerinde tercihi yine ilgili işletmeye göre ve işletme sahibinin bütçesine göre gerçekleştirilmektedir.

 

Restoran baca havalandırma sistemlerinde kullanılan menfezler genellikle panjur, iç ortam menfezi, dış cephe menfezi, hava damperi ve yangın damperi olmak üzere birden farklı çeşitte kullanılmaktadır. Yine restoranlarda kullanılan havalandırma fan seçenekleri ise aksiyel falan, radyal fan, jet fan ve salyangoz fan olarak karşımıza çıkmaktadır. Son eleman olan aspiratörler ise hücreli aspiratör, kanal tipi aspiratör, baca aspiratörü ve mutfak aspiratörü olarak dört temel modelde kullanılmaktadır.

 

 

Endüstriyel iklimlendirme sistemleri
Blog

Endüstriyel İklimlendirme Sistemlerinin Çeşitleri Nelerdir?

Endüstriyel İklimlendirme Sistemleri Nedir?

Dünya ticaretinde en büyük ve en kapsamlı alana sahip olan endüstriyel faaliyetler, özellikle son 100 senede oldukça ön plana çıkmışlardır. Bu endüstriyel faaliyetler diğer birçok faaliyette ve sektörde daha fazla üretim ve istihdam ortaya koyan faaliyetlerdir. Bu faaliyetler kapsamında özellikle üretim, geri dönüşüm ve işleme gibi işlemler gerçekleştirilmektedir. Endüstriyel faaliyetler, özellikle Asya ülkelerinin kalkınmasını ve refah seviyesini ciddi düzeyde arttırmasını sağlamış olan sanayi faaliyetleridir.

Endüstriyel faaliyetler genellikle imalathaneler, fabrikalar ve üretim tesislerinde gerçekleştirilmektedir. Bu tesisler demirden plastiğe, tekstilden gıdaya ulaşan sayısız sektörün üretim gerçekleştirdiği tesislerdir. Bu tesislerde yürütülen üretim, geri dönüştürme ve işleme faaliyetlerinin gerçekleştirebilmesi için birtakım alt yapılar kurulmakta ve kullanılmaktadır. İşte bu alt yapılardan birisi olan ve endüstriyel üretimin adeta kalbinde yer alan endüstriyel iklimlendirme sistemleri, birçok endüstriyel tesiste kullanılan havalandırma sistemleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Endüstriyel iklimlendirme sistemleri, iki ana amaca hizmet eden sistemlerdir. Bunlardan ilki üretimi, geri dönüşümü ya da işlenmesi gerçekleştirilen ürünlerin korunması, ikincisi ise bu tesislerde çalışanların sağlık durumlarının korunmasıdır. Endüstriyel iklimlendirme sistemleri, tüm canlıların konforunu hedefleyen ve endüstriyel bir mal veya ürünün üretiminde gerekli olan sıcaklığı, hava hızını, nemi ve taze hava seviyesini sağlayan ve ilgili ortamın hava kalitesini yükseltme görevi gören sistemlerdir.

Endüstriyel iklimlendirme sistemleri, ilgili tesiste veya alanda bulunan veya oluşan kirli ve zararlı havanın dışarı atılmasını ve taze ve temiz durumda olan dış ortamdaki havanın içeri gönderilmesini sağlayan sistemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sistemler genellikle iç ortamda bulunan kirli havayı ısıtma-ısıtmama yöntemleriyle doğal hava akışı veyahut mekanik etki kullanarak birtakım cihazlar ile ortamdan emilmektedir. Emilerek hava kanallarına çekilen bu kirli hava, aspiratör ve fanlar aracılığıyla açık havaya bırakılmaktadır. Bu esnada dışarıda bulunan taze ve temiz durumdaki hava, yine fan ve aspiratörler aracılığıyla dış ortamdan alınarak içeriye gönderilmektedir. Bu esnada dış ortamdan farklı materyallerin içeriye gelmemesi için çeşitli filtreler kullanılmaktadır. Böylelikle endüstriyel tesislerin iç ortamına yalnızca temiz durumdaki taze hava ulaşmaktadır. Bu sistemler aslında tam bir hava sirkülasyon sistemleridir.

Endüstriyel iklimlendirme sistemleri

Endüstriyel iklimlendirme sistemleri

Endüstriyel İklimlendirme Sistemleri Ne Amaçla Kullanılır?

Endüstriyel iklimlendirme Sistemleri yukarıda da bahsettiğimiz üzere iki temel amaçla kullanılmaktadır. Bunlardan ilki tesiste çalışan kişilerin sağlıklarının korunmasıdır. Zira endüstriyel tesislerde tehlikeli maddeler kullanılarak üretim gerçekleştirilmesi sıklıkla görülen durumlardır. Bu tesislerde solunum yoluyla ciddi tahribatlara yol açabilecek birçok kimyasal ürün üretim sırasında kullanıla bilmektedir. Dolayısıyla ortamda oluşan veya üretim esnasında kullanılan kimyasallardan salınan zararlı gazlar tesisten dışarı atılmadığı taktirde çalışanların sağlığı ciddi biçimde tehlikeye girecektir.

Endüstriyel iklimlendirme sistemleri de burada devreye girmekte ve çalışanların sağlığını korumak için kesintisiz bir hava sirkülasyonu sağlamaktadır. Endüstriyel iklimlendirme sistemlerinin ikinci amacı ise üretim veya diğer faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında ortam şartlarının ilgili üretim veya faaliyetleri uygun hale getirilmesidir. Örneğin deri üretimi yapan veya deri işlenmesi faaliyeti gerçekleştirilen bir tesiste nem oranının oldukça düşük tutulması gerekmektedir.

Zira nem, deri ürünlerini çatlatabilmektedir. Dolayısıyla bu endüstriyel iklimlendirme sistemleri ile nem oranı düşük tutulmaktadır. Yine bu tür tesislerde gerçekleştirilen üretim işlemlerinde kimi zaman belli bir sıcaklığın altına düşülmemesi üretilen ürünün verimliliği için oldukça önemli olmaktadır. Burada da endüstriyel iklimlendirme sistemleri devreye girmekte ve ortamın sıcaklığını sabit tutma görevini üstlenmektedir. Bu noktada ortamın makul çalışma koşullarına uygun olmasını sağlamaya yönelik kullanımlara konfor uygulamaları adı verilirken üretimin veya diğer faaliyetin gerçekleşmesi için elzem olan koşulların sağlanmasına işlem uygulamaları adı verilmektedir.

Endüstriyel iklimlendirme sistemleri

Endüstriyel İklimlendirme Sistemleri Çeşitleri

Endüstriyel iklimlendirme sistemleri çalışma yöntemlerine göre birden fazla gruba ayrılmaktadır. İlk sistem türü merkezi sistemler iken ikinci tür bağımsız sistemlerdir. Merkezi iklimlendirme sistemleri genellikle büyük yapılarda kullanılan ve tek bir merkezden birden fazla alanın ve ortamın iklimlendirmesinin kontrol edildiği sistemlerdir. Bağımsız iklimlendirme sistemleri ise daha lokal kullanımlara sahip olan ve her bir sistemin ayrı şekilde kontrol edildiği sistemlerdir.

Merkezi iklimlendirme sistemleri tamamen havalı, tamamen sulu ve havalı/sulu entegre sistemler olarak üç farklı çeşitte karşımıza çıkmaktadır. Bu çeşitlerden ilki olan tamamen havalı sistemler, klima santralinden ayarlanmış durumda olan havanın kanallar aracılığıyla tüm sistemde gezdirildiği ve bu sayede iklimlendirme faaliyetinin gerçekleştirildiği sistemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Tamamen havalı iklimlendirme sistemleri ise kendi aralarında değişken hava debili sistemler, iki kanalı sistemler ve yeniden ısıtma terminalli sistemler olarak üç farklı türe sahiptir. Bu sistemlerin çalışma prensipleri baz noktalarda farklı olsa da temel mantığı ve yöntemi yukarıda açıklandığı gibidir.

Merkezi iklimlendirme sistemlerinden ikinci türü olan tamamen sulu sistemler otel, okul, hastane, apartman ve ticari yapılar gibi alanlarda kullanılan iklimlendirme sistemleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sistemlerin temel çalışma prensibi ise sistem bünyesinde bulunan fanlı serpantinlerde gezdirilen suyun chiller soğutma sistemleri kullanılarak dolaşım kanallarına ve borularına iletilmesi şeklindedir. İlgili yapıda bulunan her bir sulu iklimlendirme cihazı, dolaşım kanalları ve borularına gönderilen su ile soğutma gerçekleştirmektedir. Tamamen sulu iklimlendirme sistemleri de kendi içerisinde iki borulu, üç kurulu ve dört borulu sulu iklimlendirme sistemleri olarak alt gruplara ayrılmaktadır.

Merkezi iklimlendirme Sistemlerinin son türü olan havalı ve sulu entegre iklimlendirme sistemleri, sistem bünyesinde koşullandırılmış durumda olan hava ile eşzamanlı olarak merkezi bir soğutma alanında soğutulmuş olan suyun aynı anda serpantin birimlerine gönderilmesi ile faaliyet göstermektedir. Bu sistemler, tamamen havalı veya tamamen sulu sistemlerin aynı anda veya sırayla kullanılabildiği entegre sistemlerdir.

Merkezi isimlendirme sistemlerinin dışında bir diğer endüstriyel iklimlendirme sistemi türü de bağımsız iklimlendirme sistemleridir. Bağımsız iklimlendirme sistemleri, sabit bir merkezden yönetilmeye ve her bir cihazın ayrı olarak kontrol edildiği sistemlerdir. Bu sistemler paket tip cihazlar ve ayrık tip klimalar olarak iki alt gruba sahiptir. Bağımsız iklimlendirme sistemleri daha çok evlerde, camilerde, alışveriş merkezlerinde ve restoranlarda kullanılmaktadır. Bu sistemler ciddi bir altyapı çalışması gerektirmeyen ve daha portatif çözümler sunan sistemler olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

 

Blog

Chiller Soğutma Sistemleri Çeşitleri Nelerdir?

Chiller Soğutma Sistemleri Nedir?

Dünyada ve Türkiye’de son yıllarda üretim faaliyetleri hiç olmadığını kadar artmış ve önem kazanmıştır. Bunun en temel sebeplerinden birisi de üretim tesislerinin türlerinin ve sayılarının günden güne artması ve tüketimin oranının hızla yükselmesidir. Bu tüketimin karşılanması için her geçen gün yeni üretim tesisleri faaliyete girmektedir. Ayrıca gelişen ve genişleyen tüketim alışkanlıkları beraberinde farklı üretim tesislerini de gerektirmiştir. Bazı tesislerde sıcaklığın yüksek tutulması gerekirken bazılarında düşük sıcaklık sağlanması üretimimin temel şartı haline gelmiştir. Özellikle soğutma sistemleri aracılığıyla üretim gerçekleştirilen tesis sayısı oldukça fazladır. Bu soğutma sistemleri ise çoğunlukla Chiller soğutma sistemleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Chiller soğutma sistemleri üretimde soğutmanın elzem olduğu durumlarda sıklıkla kullanılan sistemlerdir. Özellikle alışveriş merkezlerinde, otellerde, CNC makinelerinde, soğutma gereksinimi bulunan market depolarında, laboratuvarlarda, üretim ve işleme yapan fabrikalarda ve gıda imal edilen tesislerde kullanılan Chiller soğutma sistemleri, verimli ve kullanımı kolay sistemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Chiller cihazları bu mekanlar dışında ise soğutma gerektiren her türlü tesiste ve işletmede kullanılabilen soğutma çözümleridir. Ayrıca Chiller soğutma sistemleri kurulum, bakım ve işletim maliyeti olarak oldukça makul sistemlerdir. Diğer tüm soğutma sistemlerine göre çok daha büyük ve geniş yapılarda kullanılabilen Chiller soğutma sistemleri ortamın havalandırılması ve iklimlendirmesi gibi temel faaliyetlerde yüksek seviyede verime sahiptir. Bu nedenle Chiller soğutma sistemleri özellikle fabrikalarda ve üretim tesislerinde sıklıkla tercih edilen sistemlerdir.

Chiller soğutma sistemleri bünyelerinde kompresör, Evaporatör, pompa, konser, kısılma vanası, kontrol cihazı, güvenlik elemanları ve elektrik panosu gibi birçok işletme elemanı barındırmaktadır. Bu cihazlardan kompresörler genellikle R134A, R407C ve R410A gazlı scroll ve vidalı modeller arasından tercih edilmektedir. Bu kompresörler, sıkıştırma ve işletme faaliyeti gören ara elemanlardır. Diğer bir ara eleman olan kondenser ise soğutucu akışkanın likit hale gelmesini sağlayan elemandır. Bu cihaz, yüksek ısı ile etme kabiliyetine sahip bakır borular ile aksiyal fanların birlikte çalıştırılması prensibine dayalı olarak faaliyet göstermektedir. Başka bir sistem elemanı ise kısılma vanaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Kısılma vanaları, elektronik ve standart kısılma vanaları olmak üzere iki türe sahip olan sistemlerdir. Bu kısılma vanaları kompresörle beraber çalışarak soğutucu akışkanın buharlaşmasını sağlamaktadır. Sistemin diğer bir elemanı olan Evaporatörler ise soğuk bir halde buradan geçen gazın su ile temas etmesini sağlayan ve bu temas ile suyun soğuması işlevini gerçekleştiren elemandır. Sistemin diğer bir parçası olan pompalar sistem bünyesindeki suyun veya havanın farklı noktalara iletilmesinde görev alırken güvenlik elemanları olağan dışı bir aktivite veya faaliyet olması durumunda devreye giren ve sistemi koruyan parçalardır. Tüm bu ekipmanların bir arada çalışması ile birlikte ortaya verimli bir Chiller soğutma sistemi çıkmaktadır.

chiller soğutma sistemi nedir

Chiller soğutma sistemleri, adını soğutucu yani “chiller” kelimesinden almaktadır. Bu sistemlerde var olan ısı bir kaynaktan başka bir kaynağa transfer edilmektedir. Bu transfer sayesinde ise enjeksiyon soğutma teknolojisi adı verilen bir soğutma faaliyeti meydana gelmektedir. Chiller soğutma sistemleri bünyelerinde barındırdıkları evaporatörler ve kompresörlerden kazandıkları ısı enerjisini kondenser aracılığıyla üstünden atan ve bu yolla da ortamı soğutan sistemlerdir.

Chiller soğutma sistemlerinde yer alan soğutma cihazları, evaporatörlerden gönderilen soğutucu işlevindeki akışkanı kompresörde sıkıştırmaktadır. İlgili sıkıştırma işlemi sonucunda ise ortamda yer alan soğutucunun basıncı ve sıcaklığı artış göstermektedir. Bu aşamadan sonra ise ilgili akışkan kondensere gönderilmekte ve burada su veya hava ile sıcaklığı alınmaktadır. Bundan sonra ise likit bir yapıya dönüşen ve soğutucu hale gelmiş olan akışkan kısılma vanasına gönderilmektedir. Kısılma vanasından geçirilen akışkan hal değişimine uğramakta ve bu değişim ile birlikte soğumaktadır. Akışkanın soğumasıyla birlikte evaporatör içerisinde yer alan soğutucu akışkan ile su arasında bir ısı transferi gerçekleşmektedir. Bu transfer sonucunda ise soğutucu akışkan ortamdaki suyu soğutmaktadır. Soğuyan bu su ile pompalar aracılığıyla soğutma faaliyeti gerçekleştiren cihaza yönlendirilmektedir. Bu sayede Chiller soğutma sistemleri çalışmakta ve ilgili ortam ve alanda soğutma gerçekleştirebilmektedir.

Chiller Soğutma Sistemleri Çeşitleri

Chiller soğutma sistemleri su soğutmalı ve hava soğutmalı sistemler olmak üzere iki türde kullanılan sistemlerdir. Bu sistemler neredeyse tüm açılardan aynı çalışma prensiplerine sahip olmakla birlikte aralarındaki en temel fark kondensere geçen soğutucu akışkanın ısısının alınmasında suyu veya havanın kullanılıyor olmasıdır.

Su Soğutmalı Chiller Soğutma Sistemleri

Su Soğutmalı Chiller

Su soğutmalı sistemler, o ısı transferi gerçekleştirilen kondenserin shell&tube ile ne kadar ısı değiştiriciler aracılığıyla soğutulduğu chiller soğutma sistemleridir. Bu sistemlerde hava soğutmalı sistemlerden farklı olarak kondenser devresi içinde bulunan akışkanın hava ile değil su ile soğutulmasıdır.

Su soğutmalı sistemlerde akışkan soğutucunun soğutulması amacıyla plaka tipi veya boru tipi ısı değiştiriciler mevcut bulunmaktadır. Bu ısı değiştiricilerin kullanılabilmesi, ancak ilgili sisteme veya sistemin bulunduğu yapıya yakın ve devamlı nitelikte bir su kaynağı bulunabilmesi şartına bağlıdır. Yani su soğutmalı sistemler ancak ve ancak yakınlarda kullanılabilir deniz veya nehir gibi su kaynakları bulunması şartına bağlıdır. Aksi taktirde bu sistemlerin kullanılması, ilgili alana su temin etmenin zor, imkânsız veya oldukça maliyetli olması nedeniyle pratik hayatta mümkün olmamaktadır. Dolayısıyla bu sistemler daha çok su maliyetinin düşük olduğu bölgelerde kullanılmaktadır. Ayrıca son olarak belirtmek gerekir ki su soğutmalı cihazlar, kullanım olarak küçük ve iç ortam kullanımlarına müsait sistemler olduklarından hava soğutmalı sistemlerden farklı olarak açık alanda kurulum zorunluluğu olmayan sistemlerdir.

Hava Soğutmalı Chiller Soğutma Sistemleri

Hava Soğutmalı Chiller

Hava soğutmalı sistemler, kondenserde bulunan fanlar aracılığıyla soğutucu akışkanın soğutulduğu ve bu sayede ısı transferinin gerçekleştirildiği sistemlerdir. Bu sistemlerde, kompresörde basınç ile temas etmiş olan yüksek sıcaklıktaki gaz, kondensere gönderilmektedir. Bünyesinde oldukça fazla sayıda fan bulunduran kondenser bataryaları ise bu noktada devreye girmekte ve ortamdaki akışkanı hava ile soğutmaktadır.

Hava soğutmalı sistemler, sistemin bir hava tahliyesi gereksinimi bulunduğundan dolayı açık alanlara monte edilen sistemlerdir. Bu zorunluluğun bir diğer sebebi ise hava soğutmalı sistemlerin sürekli olarak taze ve temiz hava akışına ulaşabilir sistemler olması gerekmesidir. Bu sistemler, su ihtiyacının minimum düzeyde olduğu ve soğutma işleminin oldukça düşük maliyetlerle gerçekleştirilebildiği sistemler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Blog

Endüstriyel İklimlendirme Sistemleri

Endüstriyel İklimlendirme Sistemleri Nelerdir?

Endüstriyel faaliyetler, dünya ticaretinin merkezinde bulunan ve diğer birçok sektörden daha fazla istihdam ve üretim sağlayan faaliyetlerin bir bütün olarak karşımıza çıkmasıdır. Endüstriyel faaliyetler kapsamında birçok üretim, işleme ve geri dönüştürme işlemleri gerçekleştirilmektedir. Endüstriyel faaliyetler, ciddi derecede istihdam sağlayan ve bu sayede toplumların ve ülkelerin refah seviyelerini arttıran faaliyetlerdir.

Endüstriyel faaliyetlerin gerçekleştirildiği temel alanlar fabrikalar, imalathaneler ve endüstriyel tüm işletme ve tesislerdir. Bu endüstriyel tesislerde ve diğer alanlarda birçok farklı alt sistem entegre bir biçimde çalışmaktadır. İşte bu sistemlerden birisi de endüstriyel iklimlendirme sistemleridir. Endüstriyel iklimlendirme sistemleri, tesislerde çalışmakta olan çalışanların sağlığının korunması ve üretimi yapılan ürünlerin deformasyona uğramaması amacını taşıyan sistemlerdir. Endüstriyel iklimlendirme sistemleri sayesinde endüstriyel tesisteki sıcaklık, nem, hava hızı ve taze hava miktarı kontrol edilebilmektedir. Endüstriyel iklimlendirme sistemleri insanların, bitkilerin veya hayvanların konforunu ya da endüstriyel bir ürün veya materyalin üretimi için gereken sıcaklık, hava hızı, nem ve taze hava seviyesinin sağlanması görevini gören sistemler olarak tanımlanmaktadır.

Endüstriyel iklimlendirme sistemlerinin kullanılmasının en temel sebeplerinden birisi de yukarıda belirttiğimiz üzere çalışanların sağlığının korumasıdır. Zira endüstriyel tesisler yüksek derecede tehlike içeren üretimlerin gerçekleştirildiği tesisler olabildikleri gibi yoğun kimyasal kullanılan tesisler de olabilmektedir. Dolayısıyla bu ürünlerin ve hammaddelerin kullanıldığı alanlarda çalışan kişilerin korunması adına çeşitli önlemler alınması zaruridir. Endüstriyel iklimlendirme sistemleri de işte bu önlemlerin en önceliklisidir.

Endüstriyel iklimlendirme sistemleri, çalışma ortamında oluşan kirli havanın dışarıda yaralan temiz ve taze hava ile transfer edilerek değiştirmesini sağlamaktadır. Endüstriyel iklimlendirme Sistemleri çoğunlukla iç ortamda yer alan kirli havayı ısıtma veya ısıtmama suretiyle doğal akım ya da mekanik etki kullanılarak çeşitli cihazlar sayesinde emmektedir. Emilen bu kirli hava, fanlar ve aspiratörler aracılığı ile dışarı atılmaktadır. Dışarıda yer alan taze ve temiz hava ise yine kurulan hava kanalları aracılığıyla hiç ortama salınmaktadır. Yani aslında endüstriyel iklimlendirme sistemleri tam bir hava sirkülasyonu sağlamayı amaçlayan ve ortamdakilerin her zaman taze havaya ulaşabilmesini hedefleyen sistemlerdir.

Endüstriyel iklimlendirme sistemleri, kirli havanın çıkartılması ve temiz havanın içeri alınması için kullanılan fanlar başta olmak üzere ortamda bulunan kirli havayı emerek havalandırma sistemine aktaran davlumbaz üniteleri, ilgili havanın içerisinde yer alan kirletici materyalleri ortamdan uzaklaştırmaya ya da hapsederek absorbe etmeye yarayan temizlik cihazları ile sistemin kurulduğu yapının bütününü ya da kısmen bir bölgesini saran hava kanallarından oluşan sistemlerdir. Bunlar dışında ise endüstriyel iklimlendirme sistemlerin içerisinde evaporatörler, kondenserler, akışkan kontrol cihazları, şarj silindirleri, vakum pompaları, basınç manifoldları, elektriksel ölçüm aletleri, su soğutma kuleleri, bakır boru bağlantı cihazları, bakır boru şekillendirme cihazları, termos tatlar, Oksi-asetilen kaynak setleri, hava hızı ölçüm cihazları ve hava kanallarının yapımında kullanılan cihazlar ve bahsedilen tüm bu cihazların çalışmasını sağlayan yazılımlar yer almaktadır. Bu sistem içerisinde yer alan tüm bu cihaz ve materyallerin profesyonel ekipler tarafından çeşitli teknik incelemeler ve analizler gerçekleştirildikten sonra kurulması ve bakımı yapılması gerekmektedir. Zira endüstriyel iklimlendirme Sistemleri hususi ilgi isteyen ve dikkat edilmezse hayati sonuçları olabilecek olan hassas sistemlerdir. Dolayısıyla bu noktada profesyonel bir ekipten teknik destek ve hizmet alınması şiddetle tavsiye edilmektedir.

Endüstriyel iklimlendirme Sistemleri temelde iki farklı amaca hizmet etmektedir. Bunlardan ilki konfor sağlama amacı taşıyan konfor uygulamaları, ikincisi ise faaliyet esnasında kullanılan işlem uygulamalarıdır. Konfor uygulamaları, endüstriyel tesislerde özellikle çalışanlara konfor sağlanması amacıyla gerçekleştirilen iklimlendirme çalışmalarıdır. Örneğin bir endüstriyel tesiste yemekhane kısmında ya da yatakhane de kullanılan iklimlendirme sistemi daha çok ilgili alanda çalışma gösteren çalışanların konforunu sağlamaya yöneliktir. Ancak diğer tür olan işlem uygulamalarında kullanım, endüstriyel gerçekleştirilen faaliyetin başarıya ulaşması için gerekli olan iklimlendirme çalışmasıdır. Örneğin bir ürünün üretilebilmesi için gerekli olan nem ve sıcaklık seviyesinin iklimlendirme sistemi aracılığıyla sağlanması işlem uygulamalarında kullanım olarak karşımıza çıkmaktadır.

Endüstriyel İklimlendirme Sistemleri Türleri

Endüstriyel iklimlendirme sistemlerinin sınıflandırılmasında en önemli ayrımlardan birisi de çalışma prensiplerine göre sınıflandırılmaktadır. Bu kapsamda endüstriyel iklimlendirme sistemleri merkezi iklimlendirme sistemleri ve bağımsız iklimlendirme sistemleri olarak iki gruba ayrılmaktadır. Merkezi iklimlendirme sistemleri daha çok büyük yapılarda kullanırken bağımsız yani yerel sistemler daha küçük ölçekli ve lokal amaçlarla kullanılmaktadır.

Merkezi iklimlendirme sistemleri de kendi içerisinde tamamen havalı, tamamen sulu ve havalı ve sulu entegre sistemler olmak üzere üç farklı gruba ayrılmaktadır. İlk grup olan tamamen havalı iklimlendirme sistemleri merkezi bir klima santralinden ayarlanan havanın, kanallar sayesinde tüm sistemde gezdirilmesi ile gerçekleştirilen iklimlendirme faaliyetini içeren sistemlerdir. Bu sistemlerde kendi içerisinde değişken hava debili sistemler, iki kanallı sistemler ve yeniden ısıtma terminalli sistemler olarak alt grupları ayrılmaktadır. Merkezi iklimlendirme sistemlerinin ikinci türü ise tamamen sulu sistemlerdir. Tamamen sulu sistemler genellikle okullar, ticari binalar, oteller, hastaneler ve apartmanlarda kullanılan sistemlerdir. Bu sistemlerde fanlı serpantinlerde dolaştırılan suyun chiller sistemi ile borulara gönderilmesi sağlanmaktadır. O yapıda yer alan her bir sulu iklimlendirme cihazı da o buralara gönderilen su ile soğutma sağlamaktadır. Tamamen sulu iklimlendirme sistemleri iki, üç ve dört borulu olmak üzere çeşitli gruplara ayrılan sistemlerdir. Havalı ve sulu entegre sistemler ise, merkezi iklimlendirme Sistemlerinden üçüncüsü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sistemlerde şartlandırılan hava ile eş zamanlı olarak merkezi bir soğutma grubu dahilinde soğutulan su aynı anda serpantin birimlerine gönderilmektedir. Bu sistemde, önceki iki sistemde dahil bulunmakta ve aynı anda ya da sıralı şekilde kullanıla bilmektedir.

Endüstriyel iklimlendirme sistemlerinin ikinci türü olan bağımsız iklimlendirme Sistemleri, tek bir merkezden yönetilmeye ve daha çok modüler parçalar olarak faaliyet gösteren sistemlerdir. Bu sistemlerde ayrık tip klimalar ile paket tip cihazlar olarak iki alt tür yer almaktadır. Bu bağımsız iklimlendirme sistemleri ise daha çok evlerde, otellerde, camilerde, restoranlarda, alışveriş merkezlerinde ve kalabalık ortamlarda kullanılan sistemlerdir.

Blog

Merkezi Havalandırma Sistemleri

Merkezi Havalandırma Sistemleri Nelerdir?

Bir ortamın havalandırılması, ilgili ortamdaki yaşam ve diğer tüm faaliyetlerin yürütülebilmesi için en temel ihtiyaçlardandır. Bu kapsamda işyerleri, fabrikalar ve üretim tesislerinde gerçekleştirilen havalandırma faaliyetleri oldukça önemlidir. Bu tarz mekanlarda bulunan havalandırma sistemleri, ilgili alanda yer alan kirli havayı doğal veya mekanik yollarla dışarı atmaya yarayan ve dışarıda bulunan temiz havanın da iç mekâna gönderilmesini sağlayan sirkülasyon sistemleridir. Bu havalandırma sistemlerinden en sık tercih edilen ise merkezi havalandırma sistemleridir.

Merkezi havalandırma sistemleri kirli havanın dışarı atılması ve temiz havanın içeri gönderilmesi konusunda mutlak bir senkronizasyona sahip olan sistemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Merkezi havalandırma sistemleri genellikle büyük ve karmaşık yapılarda kullanılan havalandırma sistemleridir. Bu yapılara örnek olarak fabrikalar, konferans salonları, imalathaneler, alışveriş merkezleri, okullar, hastaneler, tiyatro salonları, müstakil ev ve villalar, restoranlar, kafeler, ofisler, güç santralleri, fırınlar, depolar, kapalı spor salonları, sinema salonları, sosyal tesisler, kültür merkezleri, fuar alanları ve büyük iş merkezleri gösterebilmektedir. Merkezi havalandırma sistemlerinin en önemli özelliklerinden biri ise kalabalık ortamlarda da ciddi bir etkiye sahip olan sistemler olmalarıdır. Bu sistemler genel olarak hücreli aspiratör kanal sistemini kullanırken bazı durumlarda farklı sistemlerin de kullanıldığı görülmektedir.

Merkezi havalandırma sistemlerinin en büyük avantajlarından birisi, tehlikeli madde barındıran ortamlarda çok verimli bir şekilde havalandırma gerçekleştirebilmesidir. Örneğin laboratuvar veya hastane gibi kimyasal maddelerin yoğun bulunduğu ve ciddi sağlık ihlallerinin gerçekleşebileceğini ortamlarda merkezi havalandırma sistemleri ile oldukça temiz bir hava elde edilebilmekte ve içerideki zararlı ve kirli maddeler dışarı atılabilmektedir. Bu noktada merkezi havalandırma sistemlerinin doğru kullanılabilmesi de oldukça önemlidir. Merkezi havalandırma sistemlerinin fan ve aspiratörlerinin bakımlarının düzenli yapılması bu noktada oldukça önemlidir. Ayrıca kullanımdan dolayı deforme olan parçaların da ivedilikle yenilenmesi tavsiye edilmektedir.

Doğru ve etkili bir havalandırma için en mantıklı tercih merkezi havalandırma sistemlerinin kullanılmasıdır. Bu merkezi havalandırma sistemleri, ilgili yapının kendi iç tesisatından bağımsız olmalı ve kendine ait bir kurulum alanına sahip olmalıdır. Bu noktada bir diğer hususta vakumlama ve üfleme gibi havalandırma faaliyetlerinin gerekli mühendislik hesapları yapılarak en verimli noktalardan gerçekleştirmesi gerekmektedir. İlgili vakumlama ve üfleme faaliyetleri birbiriyle çatışacak şekilde kullanılırsa bu sistemde bulunan zararlı vekili maddelerin dışarı atılamaması anlamına gelecektir. Dolayısıyla özellikle kimyasal materyallerin bulunduğu alanlarda bu gibi hesaplamaların yanlış yapılması veya yapılmaması ciddi sağlık sorunlarına hatta ölümlere yol açabilecektir.

Merkezi havalandırma sistemlerinin kullanıldığı yapılarda genellikle karşılaşılan sorunlardan en önemlisi, kullanılan fanların ilgili sisteme uygun olmayan ya da yetersiz kalan fanlar olmasıdır. Dolayısıyla sistemi besleyen fanlar, gerekli işlemleri gerçekleştirememekte ve ortamdaki kirli havayı dışarı atamayabilmektedir. Aynı zamanda sistemde bulunan filtrelerin tıkanması da merkezi havalandırma sistemlerinin verimsiz çalışmasına ve hatta baz durumlarda tıklanarak bozulmasına sebep olabilmektedir. Yine merkezi havalandırma sistemlerinin bulunduğu ortamlarda yapılan bir diğer hata da genel ortamın havalandırılmasındansa yalnızca kirli hava oluşturan cihazların havalandırma hattına bağlanmasıdır. Zira bir tesiste her ne kadar ilgili cihazların ortaya çıkarttı kirli hava ve zararlı madde yer alıyorsa da bu tesiste çalışan işçilerin de ortaya çıkarmış olduğu bir takım kirli maddeler ve kokular bulunabilmektedir. Dolayısıyla yalnızca cihazların havalandırmaya bağlanması halinde ortaya çıkan insan kaynaklı zararlı maddelerin dışarı atılması mümkün olmamaktadır. Son olarak ise merkezi havalandırma sistemleri fanların çalışmasından kaynaklı olarak gürültü çıkarabilen sistemlerdir. Bu görüntünün engellenmesi adına havalandırma sisteminin etkisinin azaltılması, tüm merkezi havalandırma faaliyetinin zayıflatılması ve kullanılamaz hale gelmesi anlamına gelmektedir. Burada bahsettiğimiz hususlara dikkat edilmesi halinde merkezi havalandırma sistemleri oldukça verimli ve kullanışlı sistemlerdir.

Merkezi Havalandırma Sistemleri Türleri

Merkezi havalandırma sistemleri, çift veya tek katlı olmak üzere iki farklı türe sahiptir. Bu türler arasındaki fark, çift hatlı merkezi havalandırma sistemleri daha büyük yapılarda kullanılırken tek hatlı merkezi havalandırma sistemleri daha ufak ölçekli ortamlarda kullanılmaktadır. Temel çalışma prensipleri aynı olan bu sistemlerin bazı noktalarında farklılıklar da mevcut olabilmektedir.

Çift Hatlı Merkezi Havalandırma Sistemleri

Çift hatlı merkezi havalandırma sistemleri, büyük ölçüye sahip olan havalandırma tesisatları olarak karşımıza çıkmaktadır. Çift hatlı merkezi havalandırma sistemleri spor salonları, tiyatro salonları, sinema ve konser salonları gibi mekanlarda kullanılan sistemlerdir. Bu sistemler ortamda yer alan kirli havayı emerek dış ortama aktarmakta ve dışarıda bulunan temiz havayı da toz ve pisliklerden arındırarak iç ortama göndermektedir. Bu havalandırma türünde genellikle ciddi bir mühendislik hesaplaması yapılması ve yatırım gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu kapsamda ilgili havalandırma sisteminin içerisinde aspiratörler, filtreler, kanallar ve fanlar yer almaktadır. Çift hatlı merkezi havalandırma sistemlerinin en büyük avantajı ise komplike ve büyük yapılarda kolaylıkla ve verimli bir şekilde kullanılabiliyor olmalarıdır.

Tek Hatlı Merkezi Havalandırma Sistemleri

Tek hatlı merkezi havalandırma sistemleri, daha çok küçük ölçekli alanlarda kullanılan sistemlerdir. Katlı merkezi havalandırma sistemlerinde lokal havalandırma gerçekleştirilmektedir. Bu sistemler ortamda bulunan havayı emerek ve hava kanallarını kullanarak dış ortama atan daha basit sistemlerdir. İlgili alandan kirli havanın çekilmesi ile dışarıdan içeriye bir hava aktarımları da gerçekleştirilmektedir. Bu hava aktarımları, çift hatlı merkezi havalandırma sistemlerinde olduğu gibi sistematik olmaktan ziyade hava akımından faydalanarak gerçekleştirilen aktarımlardır. Bu sistemlerde ciddi bir miktarda havanın temizlenmesi değil lokal yani bölgesel havalandırma yapılması amaçlanmaktadır.

Merkezi Havalandırma Sistemlerinin Kullanım Süresi ve Bakımları

Merkezi havalandırma sistemlerinin kullanım süresi, ilgili yapıların ekonomik ömürleri kadar olmaktadır. Yani bir merkezi havalandırma sistemi genel olarak tüm yapının ekonomik yaşantısı boyunca kullanıla bilmektedir. Ne var ki merkezi havalandırma sistemlerinin özellikle vantilatör ve fan gibi sürekli çalışan parçaların da zamanla arıza veya eskimeler meydana gelebilmektedir. Bu malzemelerin gerekli bakımlarının yapılması, kullanım ömürlerini ciddi derecede uzatmaktadır. Yine de eninde sonunda bu parçaların yenilenmesi ve değiştirilmesi gerekebilmektedir. Bu hususta gerekli profesyonel yardımın alınması ve bakım ve temizlik hizmetlerinin en iyi ve hızlı şekilde gerçekleştirilmesi, merkezi havalandırma sisteminin en verimli şekilde kullanılabilmesi anlamına gelmektedir.

Blog

Dubleks Ev Isıtma Sistemleri

Dubleks Ev Isıtma Nedir?

İnsanlar, yaşayacakları alanları ihtiyaçları kapsamında belirleyen varlıklardır. Bu doğrultuda bir insan ya da insan topluluğu, yaşayacağı evi de kendi ihtiyacına göre belirlenmektedir. Kalabalık bir ailenin küçük bir eve sıkışması makul olmadığı gibi verimli de değildir. Bu nedenle tarih boyunca birçok farklı özellikte ve çeşitli ev türleri ortaya çıkmıştır. Bu ev türlerinden insanların birlikte yaşamasına en uygun olanlarından birisi ise dubleks ev olarak adlandırdığımız ve iki katlı olan evlerdir.

Dubleks evler, diğer ev türlerine nazaran daha büyük ve geniş alanlara yayılan evlerdir. Dubleks evlerde genellikle kalabalık aileler veya insan grupları yaşamaktadır. Yüzey alanı oldukça fazla olan dubleks evlerin en temel sorunlarından birisi ısıtma problemidir. Dubleks evler, normal evlerden çok daha geniş bir alana sahip oldukları için genellikle ısıtılması konusunda oldukça sorun yaşanan ve ısıtma maliyetlerinin genelde çok yüksek olduğu evler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Dubleks bir evde yaşamak aslında rahat, büyük ve konforlu bir evde yaşamak anlamına gelmektedir. Küçük apartman dairelerine sığmayan kişilerin tercih ettiği dubleks daireler ya da daha geniş tabiriyle dubleks evler, şehir merkezlerinde olabileceği gibi şehrin dışında bir müstakil şekilde de konumlanabilen evler olabilmektedir. Dubleks evler sayesinde insanlar gündelik yaşantılarını gerçekleştirdikleri odaları dışında hobi odalarına, çocuklarına özel aktivasyon odalarına ve birden fazla misafir odalarına sahip olabilmektedir. Ne var ki büyük alanlara sahip olan dubleks evlerin temizlenmesi ve ısıtılması konularında baz durumlarda ciddi sorunlar yaşanabilmektedir. Özellikle ısıtılması konusunda dubleks evlere özgü birçok farklı ısıtma sistemi ve yöntemi geliştirilmiştir. Burada tercih edilecek olan ısıtma sistemi, tamamen dubleks evin özelliklerine bağlı olarak belirlenmektedir. İlgili evin ısıtma tesisatlarının olup olmamasına, şehir içinde bir apartmanın en üst katında bulunan dubleks daire olup olmamasına ya da tamamen müstakil bir yapı olarak villa şeklinde yaşanılan bir ev olup olmamasına göre ısıtma sistemlerinin tercihleri değişmektedir.

Bir dubleks evin ısıtılmasında tercih edilecek olan ısıtma sistemi oldukça önemlidir. Zira dubleks evler büyük yapılar olduğundan yanlış ya da verim seviyesi düşük bir ısıtma sisteminin kullanılması halinde işletme ve bakım maliyetleri karşılanamayacak kadar yüksek olabilmektedir. Oysaki evin özelliklerine ve niteliklerine göre bir ısıtma sistemi tercih edilmesi halinde ortaya çıkacak olan maliyetler gayet makul ve karşılanabilir seviyede olmaktadır.

Dubleks Ev Isıtma Sistemleri

Dubleks evlerin ısıtma sistemleri, dubleks evin bir apartman bünyesinde bulunup bulunmamasına göre belirlenen sistemlerdir. Bu kapsamda şayet yapının durumu uygun ise alttan ısıtma ile dubleks ev ısıtma, güneş enerjisi ile dubleks ev ısıtma, doğal gaz ile dubleks ev ısıtma, LPG ile dubleks ev ısıtma, ısı pompasıyla dubleks ev ısıtma ve son olarak sıvı ve katı yakıt ile dubleks ev ısıtma sistemlerinden biri tercih edilmektedir. Bu ısıtma sistemlerinden bazıları apartman dairesinde yer alan dubleks evler için uygun iken bazıları ise müstakil bir yap halinde olan dubleks evler için uygun olmaktadır.

Alttan Isıtma ile Dubleks Ev Isıtma

Alttan ısıtma sistemleri, genellikle zemin döşemesinin altına yerleştirilen elektrik kabloları veya su boruları aracılığıyla gerçekleştirilen ısıtma sistemlerine verilen isimdir. Bu sistemler, zemin döşemesinin tele fark etmeksizin tüm zemin döşemelerinin alt kısmına yerleştirilebilen ısıtma sistemleridir. Alttan ısıtma sistemleri; kurulum, bakım ve işletme maliyetleri en düşük ısıtma sistemlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda alttan ısıtma sistemleri, özellikle büyük yapılar olan ve bu nedenle ısıtma maliyetleri yüzey alanından dolayı fazla olan dubleks evlerde sıklıkla tercih edilen ısıtma sistemleridir. Ayrıca alttan ısıtma sistemleri, alan tasarrufu sağlayan ve yaralanma riski en düşük olan ısıtma sistemleridir.

Güneş Enerjisi ile Dubleks Ev Isıtma

Dubleks evler, özellikle yazlık bölgelerde bulunan apartmanlarda veya müstakil evlerde kullanılan güneş enerjisi ile ısıtma sistemlerinin en rahat kullanılabildiği evlerdendir. Zira güneş enerjisinin sağlamış olduğu ısınma ve elektrik sağlama işlevleri, maliyetleri düşük tutmak isteyen dubleks ev sahipleri için oldukça avantajlı tercih sebepleridir. Bu kapsamda, güneş enerjisi ile dubleks ev ısıtma, Akdeniz ve Ege gibi sıcak ve güneşli günlerin bol olduğu bölgelerde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu yapılarda güneş enerjisi yalnızca ısınmayı değil aynı zamanda elektrik üretimini ve bu sayede iki ana enerji ihtiyacını karşılamaktadır. Dolayısıyla güneş enerjisi ile dubleks ev ısıtma özellikle son yıllarda sıklıkla tercih edilen ve oldukça makul bir dubleks ev ısıtma tercihidir.

Doğal Gaz ile Dubleks Ev Isıtma

Doğalgaz ile dubleks ev ısıtılması, özellikle şehir merkezlerinde bulunan ve ulusal doğalgaz şebekesine erişim imkânı bulunan dubleks evlerde gerçekleştirilen bir ısıtma faaliyetidir. Doğal gaz, oldukça verimli ve etkili bir enerji kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda şayet ilgili dubleks evin bulunduğu yapı ile ulusal doğalgaz şebekesi arasında bir bağlantı kurulabiliyorsa bu durumda doğalgaz ile dubleks ev satılması oldukça mantıklı bir tercih olmaktadır.

LPG ile Dubleks Ev Isıtma

LPG dediğimiz enerji kaynağı, aslında sıvılaştırılmış petrol gazıdır. LPG ile de dubleks ev satılması gerçekleştirile bilmektedir. Bu kapsamda LPG kazanları ilgili dubleks evin alt katlarında veya müstakil bir yapı ise bahçesinde gömülü olmaktadır. LPG ile dubleks ev ısıtma, aynı doğalgazlı sistemde olduğu gibi radyatörler ve kazan aracılığı ile sağlanmaktadır.

Isı Pompasıyla Dubleks Ev Isıtma

Isı pompaları, oldukça çevre dostu olan ve klima ile aynı prensiple çalışan dubleks ev ısıtma sistemleridir. Isı pompalarında, ilgili pompalar dışarıdan almış oldukları havayı ısıtarak dubleks evin içerisine göndermektedir. Bu sistemlerin kurulum maliyetleri diğer sistemleri nazaran bir miktar daha fazla olsa da işletme ve bakım maliyetleri fazlasıyla düşük seviyededir. Dolayısıyla bir yatırım gözüyle bakıldığında ısı pompasıyla dubleks ev ısıtma oldukça makul bir tercihtir.

Sıvı ve Katı Yakıt ile Dubleks Ev Isıtma

Genellikle fosil halde olan sıvı veya katı yakıtlar ile dubleks ev ısıtma, verimliliği diğer türlere nazaran daha düşük olan ve daha eski tarihlerde kullanılmış olan ısıtma tercihleridir. Bu sistemler, katı yakıt olarak genellikle kömürü kullanırken sıvı yakıt olarak motorin ve fuel-oil yakıtlarını kullanarak aynı doğal gaz ve LPG sistemlerinde olduğu gibi bir kazan dairesi aracılığıyla dubleks ev ısıtması sağlayan sistemlerdir.

Blog

Fabrika Soğutma Sistemleri ve Özellikleri

Fabrika Soğuma Sistemleri Nedir?

Üretim faaliyetleri dünya tarihinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Zira üretim, ihtiyaçtan fazla gerçekleştirildiği takdirde ticari ilişkilere dönüşen bir faaliyettir. Dolayısıyla dünya tarihinde üretim faaliyetleri, ülkelerin gelişmesi ve ilerlemesi için var olan en temel unsurlardan birisidir. Özellikle son iki yüzyılda gelişen üretim faaliyetleri ve tesisleri, üretim kapasitelerini onlarca kat arttırmış ve üretimin gittikçe daha dar endüstriyel ve verimli bir hale gelmesini sağlamıştır. Bu kapsamda gerçekleştirilen tüm çalışmalar, ortaya imalâthane veya fabrika olarak bildiğimiz toplu üretim merkezlerini çıkarmıştır.

Fabrikalar, üretimin gerçekleştirildiği büyük tesislerdir. Fabrikalar aynı zamanda birden çok faaliyet alanının bir arada bulunduğu, bazen onlarca hatta bazen yüzlerce çalışan işçinin faaliyet gösterdiği büyük endüstriyel tesislerdir. Fabrikalarda yalnızca üretim alanları bulunmamakta, aynı zamanda depolama ve lojistik gibi farklı faaliyetlerin gerçekleştirildiği alanlarda yer almaktadır. Bu kapsamda fabrikalar bazı durumlarda kapalı alanları yüzlerce hatta binlerce metrekareyi bulabilen alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Fabrikalar, yukarıda değindiğimiz birçok farklı işlemin bir arada gerçekleştirildiği mekanlardır. Fabrikalarda üretim ve depolama alanları dışında aynı zamanda yemekhane, yatakhane, dinlenme alanları, ibadet alanları, yükleme alanları ve ara geçiş alanları olmak üzere birçok farklı alan ve sektör bulunabilmektedir. Bu kapsamda oldukça büyük yapılar olan fabrikaların hem üretilen materyallerin hem de çalışan işçilerin korunabilmesi adına iyi havalandırılması gerekmektedir. Fabrikaların havalandırılması çoğunlukla soğutma ve iklimlendirme sistemleri ile sağlanmaktadır. Bu sistemler, fabrikaların havasının üretim ve işleme faaliyetlerine uygun hale getirilmesini ve aynı zamanda çalışan işçilerin sağlığının korunmasını sağlamayı amaçlayan sistemlerdir.

Fabrikalarda kullanılan en önemli havalandırma sistemlerinin başında soğutma sistemleri gelmektedir. Fabrika soğutma faaliyetleri, farklı teknolojiler ve farklı materyaller kullanılarak birden fazla çeşitte yapılabilen faaliyetler olarak karşımıza çıkmaktadır. Fabrika soğutma sistemlerinin temel amacı, fabrika ortamında bulunan toz, kir, duman ve bilumum zararlı maddenin ortam dışına çıkarılmasıyla beraber içerinin soğuk veya ihtiyaca göre serin tutulmasını sağlamaktır. Fabrikalarda gerçekleştirilen iklimlendirme ve soğutma faaliyetleri birbirinden farklı faaliyetlerdir. İklimlendirme faaliyetleri daha çok ortamda bulunan kötü ve zararlı materyalleri ortam dışına atmak amacıyla kullanılırken soğutma faaliyetleri ilgili ortamın sıcaklığını düşürmek ve üretim şartlarının sağlanması amacıyla kullanılmaktadır.

Fabrika Soğutma Sistemleri Özellikleri

Fabrika soğutma sistemleri, yukarıda değindiğimiz üzere üretim faaliyetlerinin ve süreçlerinin tamamlanabilmesi amacıyla kullanılan soğutma sistemleridir. Bu soğutma sistemleri genellikle karşımıza Chiller soğutma sistemleri olarak çıkmaktadır. Chiller soğutma sistemleri, hava ve su soğutmalı olmak üzere iki alt türe ayrılan ve bu türlere göre farklı metotlarda soğutma gerçekleştirilen sistemlerdir. Chiller Fabrika Soğutma Sistemleri bünyesinde kısılma vanası, kompresör, Evaporatörler, pompalar, kombi ester, kontrol cihazı, elektrik panosu ve güvenlik elemanları gibi birçok elemanı bulunduran sistemlerdir. Bu sistemlerin en temel materyallerinden biri olan Evaporatörler, soğuk halde ilgili borulardan geçmekte olan gazın su ile temas etmesini sağlayan ve bu sayede soğumayı gerçekleştiren parçalardır.

Chiller fabrika soğutma sistemleri, çoğunlukla soğutulması hayati önem arz eden tesislerde ve işletmelerde kullanılan sistemlerdir. Bu tesisi işletmelere örnek olarak oteller, marketlerin soğuk hava depoları, laboratuvarlar, CNC makineleri, plastik enjeksiyon cihazları, tel erezyon ürünleri, test cihazları, alışveriş merkezleri, imalathaneler, deri sanayi testleri, endüstriyel tesisler ve fabrikalar örnek verilebilmektedir.

Fabrika Soğutma Sistemleri Türleri

Evaporatif Fabrika soğutma sistemleri

Fabrika Soğutma Sistemleri, su ve hava olmak üzere iki temel unsurla çalışan sistemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu iki sistemde çalışma prensiplerinin neredeyse birebir aynı olmasına rağmen bazı hususlarda farklılıklar bulunmaktadır. Bu su soğutmalı ve hava soğutmalı sistemleri arasındaki en temel farklardan birisi ise bir tanesinde kondensere gönderilen soğutucu akışkanın sıcaklığının alınması işlemi su ile gerçekleştirilirken diğerinde aynı sıcaklığın alınması işlemi hava ile gerçekleştirilmektedir.

Bu sistemlerden ilki olan su soğutmalı fabrika soğutma sistemleri, sistem bünyesinde ısı transferini gerçekleştiren kondenserin, plakaya sahip olan ısı değiştiriciler ile shell&tube aracılığıyla soğutulmasının gerçekleştirildiği sistemlerdir. Su soğutmalı sistemlerde soğutucunun soğutulması için hava soğutmalı sistemlerde yer alan bataryalar değil, boru tipi ya da plaka tip olmak üzere iki türe sahip olan ısı değiştiriciler kullanılmaktadır. Bununla beraber su soğutmalı sistemlerin kullanılması için en temel unsur, bu sistemin kurulacağı işletmenin veya Tesisin yakınında devamlı nitelikte ve sirkülasyonu sağlanabilir bir su kaynağının yer alması gerekmektedir. Aksi taktirde su soğutmalı fabrika soğutma sistemlerinin kullanılması, sürekli bir su tedariği gerektireceğinden ve bu tedariğinin yapay olarak gerçekleştirilmesi halinde ciddi maliyetler doğacağından dolayı kullanışlılığı ve verimliliği oldukça düşük olacaktır.

Su soğutmalı fabrika soğutma sistemleri, genelde su kaynağının bir soğutma kulesinden gelen su olduğu sistemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Lakin bazı durumlarda doğa şartlarının da mümkün olması kaydıyla deniz suyu veya akarsu sularının kullanılmasıyla da bu işlemler gerçekleştirilebilmektedir. Su soğutmalı fabrika soğutma sistemleri şayet su kaynağına yakınlık durumu varsa maliyet oldukça düşük ve kullanışlı sistemlerdir.

Fabrika soğutma sistemleri arasında ikinci sırada yer alan hava soğutmalı sistemler ise kondenserde yer alan fanlar ile soğutucu akışkanın hava aracılığıyla soğutulduğu sistemlerdir. Bu sistemler kompresörde basınca maruz bırakılan yüksek sıcaklıkta olan gazın birçok fan aracılığıyla soğutulması ile kullanılmaktadır. Hava soğutmalı sistemler, sistemin kendi yapısının gerektirdiği üzere açık alana monte edilmesi şart olan sistemlerdir. Zira bakıldığında hava soğutmalı sistemlerin monte edileceği yerin sürekli olarak taze ve temiz hava akışı gerçekleşen bir yer olması gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi için ilgili sistemin açık ve hava akışı alan bir alana kurulması elzemdir.

Hava soğutmalı sistemleri en büyük avantajı ise, su soğutmalı sistemler gibi bir coğrafi kaynağa ihtiyaç olmadan çalışabilen sistemler olmasıdır. Bu konuda su soğutmalı sistemler bir su kaynağına muhtaç iken hava soğutmalı sistemler hiçbir su kaynağına ihtiyaç duymadan, yalnızca yapının açık bir alanına kurulmak şartıyla her türlü coğrafi koşul ve şartta kullanılabilen sistemlerdir. Dolayısıyla hava soğutmalı sistemler su maliyetlerini oldukça düşük olduğu ve soğutma işleminin de düşük maliyetlerle gerçekleştirilebildiği sistemlerdir.

 

 

Blog

Chiller Soğutma Sistemi Nedir?

Chiller sistemi, ısıyı aldığı kaynaktan başka bir kaynağa transfer ederek enjeksiyon soğutma sistemi olan bir sistemin genel adıdır. İngilizce tanım olarak “chiller” olarak adlandırılan sistemin Türkçe karşılığı “soğutma sistemleri”dir. Kompresör, genleşme vanası, evaporatör, kondenserden oluşan Chiller sisteminin çalışma sistemi, gazı kompresörde sıkıştırıp ısıtır ve kondenserde soğutur. Genleşme vanasından geçen gazın sıcaklığı düşerek sıvı hale gelir. Sıvı, evaporatörden geçerek soğur, alçak basınçta kompresöre gelerek tekrar sıkıştırılır. Tüm çalışma sistemi, bir döngü halinde devam eder.

Chiller sistemi kullanılarak soğutulan suyu birçok farklı alanda kullanmak mümkündür. Plastik enjeksiyon makineleri, askılı ve sabit punta kaynak makineleri, dikiş kaynak makinelerinin çene ve trafo hidrolik presleri, tel erezyon makineleri, ayakkabı taban makineleri, asis kaplama tesisleri, CNC makineleri, laboratuvar ve test cihazları yaygın kullanım alanlarıdır. Soğutulan suyun fancoile edilmesi durumunda alışveriş merkezleri, oteller ve soğuk hava depolarında da kullanılması mümkündür.

Chiller Soğutma Sistemi Türleri

Chiller sistemi, su soğutmalı ve hava soğutmalı olarak iki farklı gruba ayrılmaktadır. Aynı zamanda heat cump chiller, 4 borulu chiller, free cooling chiller sistemleri de bulunmaktadır. Chiller sistemi nasıl çalışır sorusuna yanıt vermek için soğutma gruplarını ayrı ayrı incelemek gerekir.

Hava Soğutmalı Chiller Sistemleri

Ayrıldığı sistemin farklı özelliklerine göre sınıflandırılan chiller sisteminde sınıflandırmayı belirleyen en önemli unsur ısı kaynağının ne olduğudur. Isı havaya atılıyorsa bu gruba hava soğutma sistem grubu adı verilmektedir. Konsederi hava ile soğuyan cihazlara hava soğutmalı chiller cihazları denilmektedir.

Hava soğutma sistemleri, chiller içerisinde bulunan soğutucu gazın, kompresör ve evaporatörün üzerinden edindiği enerjinin hava soğutma pillerinin üzerine atılması düzeneği ile çalışmaktadır. Kompresörde sıkıştırılan ve yüksek sıcaklıkta gaz halindeki soğutucu akışkan kondansere gönderilir. Fanlar yardımı ile batarya yüzeyinde hava akışı sağlanarak ısı transferi gerçekleşir. Gaz üzerindeki ısının havaya iletilmesiyle soğutma tamamlanır. Bu tip çalışma prensibine sahip olan chiller, soğutmalı chiller olarak adlandırılmaktadır.

Yüksek soğutma kapasitesine sahip olan hava soğutmalı chiller, dayanıklı ve scroll tip kompresörlerdir. Yüksek dış ortam sıcaklığında beklenen kapasiteyi sağlamak için geniş kondenser yüzeyine sahiptir. Kondenser için kolay temizlenir bir hava filtresine sahip olması avantaj sağlamaktadır. Plastik enjeksiyon makineleri, metal enjeksiyon makineleri, ekstürler, boru ve kablo sistemleri, kaplama banyoları, şoklama sistemleri, ayakkabı taban sanayisi, kapalı devre klima sistemleri, kapalı devre sanayi tesisleri, matbaa sanayi, pastörize sanayi, tekstil ve iplik sanayi, ilaç sanayi hava soğutmalı chiller sistemlerini tercih etmektedir.

Su Soğutma Sistemleri

Su soğutma sistemlerini hava soğutma sistemine göre farklı kılan, kondenser devresindeki sıcak gazı su ile soğutmasıdır. Su soğutma sistemleri, gazın soğutulması için hava soğutmalı batarya yerine su kullanan shell & tube veya plakalı tip ısı değiştiriciler kullanmaktadır. Su soğutmalı chiller sistemlerinde kondenser içerisinde dolaştırılacak olan soğuk suyun temini sırasında su kaynağı ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Su kaynakları; akarsu, deniz, soğutma kulesi veya standart su hattı olabilir.

Su soğutmalı chillerde kule fanları bulunmaktadır. Kondenser ünitesindeki borunun içinde ısınmış olan gazın sıcaklığını alan su, kulede soğumaktadır. Enjeksiyon ve şişirme makineleri kalıpları ve hidrolik yağı, ekstruderler, sıcak formlama kalıpları, perdah makineleri, silindir merdaneleri, metal işleme tezgahları, muhtelif soğutma uygulamaları için uygun bir sistemdir. Su soğutmalı chiller sistemleri genellikle sistemin yerleştirilecek alanın kısıtlılığı, enerji maliyetlerinin önemli ama su maliyetlerinin düşük olduğu yerlerde kullanılmaktadır.

Su soğutma sistemleri modellerinin iç mekanlarda da çalışabilme özelliği bulunmaktadır. Aynı zamanda soğutulması istenen bölgeye en yakın konumda yerleştirilmesi de mümkündür. Bundan dolayı denizüstü araçların soğutulmasında da su soğutma sistemleri tercih edilmektedir. Su soğutma sistemleri kullanımda bazı avantajlar sağladığı için hava soğutma sistemlerinden daha fazla tercih edilmektedir. Sağladığı bu avantajların başında su soğutmalı sistemine sahip cihazların hacmini küçülterek buna yakın değerdeki soğutma sistemlerine oranla %65 daha küçük bir alan sağlamaktadır. Kompresörün çalışma performansındaki yükselmeyle daha minimum elektrik tüketimi yapmaktadır. Bu da yüksek performansla çalışma avantajı sağlamaktadır.

Hava Soğutma Chiller ve Su Soğutma Chiller Arasındaki Farklar

Hava soğutma sistemleri ve su soğutma sistemleri arasındaki farklar, en çok çalışacakları ortam ve enerji konusunda ortaya çıkmaktadır. Hava soğutma sistemlerinde kullanılan cihazlar açık binaların çatısında veya bahçelerde bulunmaktadır. Fakat su soğutma sistemi cihazları, su kaynaklarına ihtiyaç duyduğu için bulunduğu ortam önemli değildir. Sadece su kaynağına yakın olması gerekir. Hava soğutma sistemleri ve su soğutma sistemlerinde cihazların soğutma mantığı aynıdır. Ancak fark kondenserin yapısında ortaya çıkmaktadır. Hava soğutmalı chiller cihazları, soğutucu akışı havayla yaparken; su soğutma chiller cihazları soğutucu akışı su ile yapmaktadır. Bu durumda soğutucu akışı su ile soğutulduğu için daha az akışla daha çok soğutma yapılması mümkün olmaktadır. Bundan dolayı da aynı kapasiteye sahip su soğutmalı chiller sistemi daha az yer kaplamaktadır. Özellikle alan sıkıntısı çekilen yerlerde kişiler tercihini su soğutmalı chiller cihazlarından yana kullanmaktadır.

Chiller Sistemi Kullanmanın Avantajları

Teknolojik alanda meydana gelen yenilikler, hayatımız içerisindeki her alanda de yenilikleri beraberinde getirmektedir. Teknolojinin ilerlemesinden en çok etkilenen alanların başında da iklimlendirme teknolojileri gelmektedir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte iklimlendirme teknolojileri alanında ön plana çıkmaya başlayan chiller sistemi, kullanıcılarına çeşitli avantajlar sağlamaktadır.

Chiller sistemi kullanmanın kullanıcılara sağlamış olduğu en büyük ve en önemli avantaj, yüksek ve düşük sıcaklıklı ortamlara uyum sağlayarak sorunsuz çalışmasıdır. Yaklaşık -30 ve +30 dereceleri arasında kullanılabilen chiller ürünleri, farklı ortamlarda kullanıma uygun olarak dizayn edilmektedir. Her kullanım alanına uygun chiller sistemi modelleri bulunmaktadır. Özelleştirilebilir bir yapıya sahip olması da kullanıcılar tarafından daha sık tercih edilmesini sağlamaktadır. Böylece satın almış olduğunuz chiller sistemini işyerinize veya kullanacağınız mekana uygun hale getirmek kolaylaşmaktadır. Basınç koruma özelliği sayesinde yüksek veya alçak basınçlı alanlarda da kullanıma uygundur.

Chiller, çalışma prensibi bakımından incelendiğinde kendini kontrol edebilen bir cihaz olduğu görülmektedir. Arıza ve problemli durumlara karşı ikaz özelliği bulunmaktadır. İhtiyaca uygun seçilmesi ve kaynakların verimli kullanıldığı takdirde, tasarruflu, az maliyetli bir ürün olarak bütçe dostu da kabul edilmektedir. Montaj kolaylığı, çevreye duyarlı bir çalışma prensibine sahip olması, uzun ömürlü ve ideal soğutma sunması gibi özellikleri de oldukça kullanışlı bir yapıya sahip olduğunu gözler önüne sermektedir.

Chiller Seçimi Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Su soğutmalı mı yoksa hava soğutmalı mı chiller seçmeli sorusu birçok kişinin sorduğu sorular arasında yer almaktadır. Tercih etmeniz gereken chiller sistemi, çalışma su sıcaklığı, iklim şartları, istenilen soğutma kapasitesi, çalışılacak alanın denize mesafesi, deniz seviyesinden yüksekliği gibi konulara göre değişkenlik göstermektedir. Aynı zamanda nem, rutubet oranları da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu iki grubu karşılaştırırken kendi kullanacağınız alanın özelliklerine göre chiller soğutma sistemi özellikleri değerlendirilmeli ve bu alana en uygun olan, en yüksek verimliliğin istenilen düzeyde alınabileceği gruptan cihaz seçimi yapılmasına özen gösterilmelidir.