logo-entalpi-2

Yerden Isıtma Sistemleri ve Densite

Yerden ısıtma sistemleri, ısıtma sistemleri arasında en tasarruflu ve kullanışlı tercihler arasında yer alan ısıtma sistemleridir. Merkezi sistem yerden ısıtma olarak da bilinen bu sistemler kurulum ve bakım maliyetleri açısından oldukça makul sistemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca bu sistemlerde kurulum tamamen zeminin altına gerçekleştirildiği için oldukça kaliteli ve şık bir iç alan görünümü de elde edilebilmektedir. Günümüzde birçok yerde en yoğun kullanılan ısıtma sistemi her ne kadar radyatörlü ısıtma sistemi olsa da gün geçtikçe yerden ısıtma sistemlerinin kullanımı artmakta olup kısa sürede en çok kullanılan ısıtma sistemi olacağı açıkça görülmektedir.   Isınma, bilindiği üzere insanların eskiden beri en temel ihtiyacı olduğu birçok farklı şekilde gerçekleştirilmiş bir faaliyettir. Çok eski zamanlardan yakın döneme kadar en yoğun kullanılan ısıtma yöntemi fosil yakıtların yakılmasıyla gerçekleştirilen ısıtma ilen zamanla teknolojinin de gelişmesiyle yeni sistemler ortaya çıkmıştır. Fosil yakıt kullanan sistemlerde genellikle sistemde yer alan fosil yakıt, merkezi bir kazan dairesinde yakılmakta ve bu esnada ortaya çıkan ısı enerjisiyle ısıtma sağlanmaktadır. Radyatörlü sistemler olarak bahsettiğimiz bu ısıtma sistemli merkezi kazan dairesi aracılığıyla ısıtma gerçekleştirebildiği gibi ulusal şebekelerden elde ettiği yakıt veyahut sıcaklık aracılığıyla da ısıtma gerçekleştirebilmektedir. Konvansiyonel ve oldukça eski bir ısıtma tekniğine sahip olan radyatörlü ısıtma sistemleri ise yukarıda da bahsettiğimiz üzere yerini yavaş yavaş alttan ya da diğer adıyla yerden ısıtma sistemlerine bırakmaktadır. Yerden ısıtma sistemleri, ısıtma gerçekleştirilen alanda homojen bir biçimde ısıtma sağlayan ısıtma sistemleridir. Bunu sağlayabilmesindeki en önemli etken, zemin döşemesinin altına yerleştirilen su veya elektrik geçen boru hatlarının tüm zemin tabanını eşit oranda kaplamasıdır. Dolayısıyla tüm ortamı ısıtacak olan ısıtma hattı eşit bir biçimde enerji akışı sağlamaktadır. İşte bu nedenle yerden ısıtma sistemindeki en büyük avantaj, ilgili alanda her noktaya zeminin altından eşit bir şekilde ulaşım sağlanabilmesi ve bu sayede homojen bir ısınma gerçekleştirilebilmesidir. Yine bu yerden ısıtma sistemleri ile her bir noktada aynı sıcaklık değeri sağlanabilmekte ve bu sayede enerji kaybı ve bundan kaynaklı maliyetler oluşmamaktadır. Bu kapsamda yerden ısıtma sistemleri, yeni yüzyılın en gelecek vaat eden ısıtma sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır.   Yerden ısıtma sistemleri sulu ve elektrikli olmak üzere iki farklı çeşitte kullanılan sistemlerdir. Her iki sistemin de ısıtma prensibi aynı olmakla birlikte aralarındaki fark, sulu ısıtmada zemin döşemesinin altına su borusu tesisatı yerleştirilerek tesisatta sıcak suyun gezdirilmesi ile ısınma sağlanırken elektrikli ısıtmada bu zemin döşemesinin altına elektrik ızgaraları ve kabloları yerleştirilerek ekipmanların elektrikle ısıtılması akabinde ısınma elde edilmektedir. Aralarındaki tek fark kullanılan enerji türü olsa da her iki sistemde de verimlilik ve düşük maliyetli olma özellikleri mevcuttur. Yerden ısıtma sistemlerinden ilki olan sulu ısıtma sistemlerinde sistemin kullanılabilmesi için birtakım ekipman ve malzemeler kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları suyun dağıtılabilmesi için gerekli olan ekipmanlarken bazıları ise izolasyon ve koruyucu özellik taşıyan malzemeler olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte bu ürünlerden biri olan yerden ısıtma straforu, su borularının içinden geçeceği gözenekleri bulunan ısı yalıtım malzemesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yerden ısıtma sistemlerinde genellikle zemin izolasyonu amacıyla kullanılan strafor zemine döşenmektedir. Bu straforun kullanılmadığı durumlarda sistemde yer alan ısı, verimini kaybederek zeminin altına doğru işlemektedir. Zeminde yer alan alttan ısıtma straforu ya da bir diğer adıyla yerden ısıtma köpüğü, bir yalıtım materyali olarak ısının alta geçmesini önlemekte ve tüm ısıyı yüzeye vermektedir.  Yerden ısıtma sistemlerinin olmazsa olmazı durumunda olan straforların alınmasında özellikle marka kalitesi ve densitesi oldukça önem arz etmektedir. Densite, bu straforların kalınlıklarını ve daha genel kapsamda yoğunluklarını belirten ölçü birimidir. Densitesi ne kadar yüksek olursa ısıtma sistemindeki ısı kaybı da o kadar düşmektedir. Dolayısıyla belli bir densite değerinin altında kalan straforlar, yerden ısıtma sistemlerinin temel amacına hizmet etmemekte ve ciddi ısı kayıplarına sebep olabilmektedir.   Yerden ısıtma straforu, yalıtım özelliği oldukça yüksek ürünlerdir. Bu straforun kullanılmasındaki en büyük amaç da zaten beton ile sistem arasında yalıtım görevini üstlenmesidir. Bunu da sistemde oluşan ısıyı aşağıdaki betona yönlendirmeden direkt olarak üste yani zemin döşemesine yönlendirmesi yoluyla gerçekleştirmektedir. Bu noktada en verimli kullanıma alanın ihtiyacına göre strafor kalitesi ve densitesi belirlemekle ulaşılabilmektedir. Yerden ısıtma straforları ya da diğer adıyla yerden ısıtma köpükleri genellikle 18,22, 26 ve 30 densite yoğunlukta olmakta ve folyolu ya da folyosuz şekilde üretilmektedir. Densite yoğunlukları, kullanılacak alan ve mekana göre belirlenmekte olup genellikle daha yoğun olan ürünler tercih edilmektedir. Zira bu sistemler zemin döşemesinin altına yerleştirilen sistemler olduklarından dolayı kurulumdan sonra tekrardan bir değişiklik yapılması oldukça zordur. Tüm zemin döşemesinin sökülerek yeniden yapılması anlamına gelecek olan bu değişikliğin oluşmaması için gerekli densite yoğunluğundaki ürünler kullanılmaktadır. Bu hususta uzman kurum ve kuruluşlardan danışmanlık hizmeti alınması tavsiye edilmektedir.