logo-entalpi-2
Doğalgaz havalandırma sistemi, doğalgaz gazının, kullanıldığı yerlerdeki hava kalitesini sağlamak için kullanılan bir sistemdir. Bu sistem, doğalgazın yanması sonucu oluşan CO2, NOx ve diğer zararlı gazların hava dışarı atılmasını sağlar. Doğalgaz havalandırma sistemi genellikle, doğalgaz kullanılan binalarda, garajlarda veya işletmelerde kurulur. Sistem, doğalgazın yanması sırasında oluşan zararlı gazların hava dışarı atılması için bir ventilasyon sistemi kullanır. Bu ventilasyon sistemi, doğalgazın yanması sırasında oluşan zararlı gazların toplanması ve dışarı atılması için tasarlanmıştır. Bu sayede, doğalgazın kullanıldığı ortamlarda hava kalitesi sağlanır ve canlılar için zararlı olan gazların oluşumu engellenir. Doğalgaz Havalandırma Sistemlerinin Teknik Özellikleri Doğalgaz havalandırma sistemleri, yukarıda belirtildiği üzere doğalgazın yanması sırasında oluşan CO2, NOx ve diğer zararlı gazların hava dışarı atılmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Bu sistemler, çeşitli teknik özelliklere sahiptir. Bunlar arasında;
 • Gaz algılama sistemi: Bu sistem, doğalgazın yanması sırasında oluşan zararlı gazların varlığını algılar ve sistemi otomatik olarak çalıştırır.
 • Ventilasyon sistemi: Doğalgaz havalandırma sistemi, hava dışarı atılması için bir ventilasyon sistemi kullanır. Bu ventilasyon sistemi, doğalgazın yanması sırasında oluşan zararlı gazların toplanması ve dışarı atılması görevini üstlenmektedir.
 • Filtre sistemi: Ventilasyon sistemi sayesinde zararlı gazların hava dışarı atılması sırasında, filtreler aracılığıyla temizlenmesini sağlar. Bu sayede, hava kalitesi daha da arttırılır.
 • Kontrol Paneli: Doğalgaz havalandırma sistemi, kontrol paneli aracılığıyla kontrol edilir. Bu panel, sistemin çalışma durumunu, hata durumlarını ve diğer parametreleri gösterir.
 • Ventilatörler: Bu parçalar, doğalgazın yanması sırasında oluşan zararlı gazların dışarı atılması için kullanılır.
 • Otomatik Kapatma Sistemi (Kapatma valfleri): Doğalgaz havalandırma sistemi, birkaç saniye içerisinde zararlı gazların seviyesinin yüksek olduğu durumda otomatik olarak kapatılır. Bu teknik özellikler, doğalgaz havalandırma sistemi için önemlidir ve sistemin verimli ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar.
Doğalgaz Havalandırma Sistemlerinin Çeşitleri Nelerdir. Doğalgaz havalandırma sistemleri, farklı çeşitlerde olabilir. Bu çeşitler arasında;
 • Mekanik Havalandırma Sistemi: Bu sistem, mekanik olarak çalışan ventilatörler aracılığıyla zararlı gazların dışarı atılmasını sağlar.
 • Aktif Kontrol Havalandırma Sistemi: Aktif kontrol sistemi, zararlı gazların seviyesini sürekli olarak ölçer ve gerektiğinde otomatik olarak ventilatörleri çalıştırır.
 • Pasif Havalandırma Sistemi: Pasif sistemler, doğal olarak oluşan hava akımı aracılığıyla zararlı gazların dışarı atılmasını sağlar.
 • Katı Yakıt Havalandırma Sistemi: Bu sistem, katı yakıtların yanması sırasında oluşan zararlı gazların dışarı atılmasını sağlar.
 • Endüstriyel Havalandırma Sistemi: Endüstriyel sistemler, büyük miktarda doğalgazın kullanıldığı endüstriyel tesislerde kurulur ve özellikle büyük boyutlu havalandırma ekipmanlarını içerir.
 • Otomatik Yakıt Depo Havalandırma Sistemi: Bu sistemler, otomatik yakıt depolarında yer alır ve özellikle yangın tehlikesi olan yerlerde kurulur.
Doğalgaz havalandırma sistemlerinden hangisinin uygun olacağına karar verebilmek için uzmanlardan destek almak gerekmektedir. Uzmanlar gerekli incelemelerden sonra en uygun sistemin montajını gerçekleştirmektedirler. Doğalgaz Havalandırma Sistemlerinin Avantajları Nelerdir? Doğalgaz havalandırma sistemleri, birçok avantaja sahiptir. Bunlar arasında; Hava kalitesi: Doğalgaz havalandırma sistemi, doğalgazın yanması sırasında oluşan CO2, NOx ve diğer zararlı gazların hava dışarı atılmasını sağlar. Bu sayede, doğalgazın kullanıldığı ortamlarda hava kalitesi sağlanır ve canlılar için zararlı olan gazların oluşumu engellenir.
 • Güvenlik: Doğalgaz havalandırma sistemi, doğalgazın yanması sırasında oluşabilecek yangın ve patlama riskini azaltır.
 • Enerji verimliliği: Sistem, doğalgazın daha verimli bir şekilde yanmasını sağlar. Bu sayede, enerji maliyetleri azaltılır ve enerji verimliliği arttırılır.
 • Otomatik çalışma: Doğalgaz havalandırma sistemi, otomatik olarak çalışır ve zararlı gazların seviyesini kontrol eder.
 • Kontrol Paneli:, Kontrol paneli aracılığıyla doğalgaz havalandırma sistemi kumanda edilir ve sistemin çalışma durumunu, hata durumlarını ve diğer parametreleri gösterir.
 • Bakım ve Onarım: Doğalgaz havalandırma sistemi, uygun bakım ve onarım yapıldığında, uzun vadeli ve işlevsel olarak çalışmaya devam edebilir.
Doğalgaz Havalandırma Sistemleri Nerelerde Kullanılır? Doğalgaz havalandırma sistemleri, genellikle doğalgazın kullanıldığı yerlerde kurulur. Bunlar arasında; Binalar: Doğalgaz ile ısıtma, pişirme veya enerji üretimi yapılan binalarda doğalgaz havalandırma sistemi kurulur.
 • Endüstriyel Kuruluşlar: Geniş alanlara sahip olan sanayi bölgelerindeki endüstriyel alanlarda sistem verimli bir şekilde çalışabilmektedir.
 • Garajlar: Doğalgaz ile çalışan araçların kullanıldığı garajlarda havalandırma sistemi yer alır. İşletmeler: Doğalgaz ile çalışan işletmelerde, özellikle endüstriyel üretim yapılan yerlerde havalandırma sistemi yer alır.
 • Depolama Alanları: Doğalgaz ile çalışan depolama alanlarında, özellikle yangın tehlikesi olan yerlerde havalandırma sistemi kurulur.
 • Kamu binaları: Kamu binaları arasında, özellikle okullar, hastaneler veya sosyal tesislerde havalandırma sistemi yer alır.
 • Otomatik Yakıt Depoları: Otomatik yakıt depolarında, özellikle yangın tehlikesi olan yerlerde havalandırma sistemi kurulur.
Doğalgaz Havalandırma Sistemi Bakımı Doğalgaz havalandırma sistemi, uygun bakım yapıldığında, uzun vadeli olarak çalışmaya devam edebilir. Bakım işlemleri arasında;
 • Filtrelerin temizliği: Filtreler, doğalgazın yanması sırasında oluşan zararlı gazların hava dışarı atılması sırasında temizlenir. Bu nedenle, filtrelerin düzenli olarak temizlenmesi gerekir.
 • Ventilatörlerin temizliği: Ventilatörler, zararlı gazların dışarı atılması için kullanılır. Sistemin aktif bir şekilde çalışabilmesi için ventilatörlerin düzenli olarak temizlenmesi gerekir.
 • Sensörlerin kontrolü: Doğalgaz havalandırma sistemi, zararlı gazların seviyesini sürekli olarak ölçer. Bu sebeple, sensörlerin düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir.
Bakım maliyetleri ise oldukça makul miktarlara yapılabilmektedir. Yukarıdaki teknik işlemleri uzman ekiplerin yapması gerekmektedir. Bu işlemlerin belirli periyotlarla tekrarlanması son derece faydalı olacaktır.