logo-entalpi-2
Endüstri sahasında yapılan çalışmalara günden güne daha da ileri gitmekte ve sanayi toplumlarının oluşmasını sağlamaktadır. Sanayi alanında güçlü olan ülkeler gelişen dünyada başrol görevini üstlenmektedirler. Endüstri dünyanın her alanında kalkınmanın ve gelişmenin en belirleyici etkeni olmuştur. Günümüzde birçok teknolojik gelişmeler meydana gelmektedir. Teknoloji insan yaşamını kolaylaştırmasa ve birçok sanayi, ticaret oluşumlarını desteklemesi açısından son derece önemlidir. Sanayi faaliyetleri esnasında birtakım ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır. Bilindiği üzere endüstri alanında yapılan üretimlerin son derece kaliteli olması gerekmektedir. Endüstrinin kaliteli olması ülkemiz açısından da oldukça önemlidir. Ülkemizin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşması sanayinin ilerlemesi ve gelişmesiyle doğrudan alakalıdır. Endüstri alanında yapılan çalışmaların kaliteli olması için bazı durumlar gerekmektedir. Bu durumlar arasında en çok ön plana çıkan ise havalandırma sistemleridir. Havalandırma sistemleri belirli bir bölgenin doğal bir şekilde serinletilmesini ve o bölgede bulunan kirli havanın çıkartılarak temiz hava verilmesini sağlayan sistemlerdir. Sistem, endüstri alanında kullanıldığında son derece yarar sağlamaktadır. Endüstrinin gelişimi yapılan işlerin kalitesiyle alakalıdır. Havalandırma sistemi ise üretim yapılan veya depolama yapılan alanlarda kullanıldığında yapılan işin kalitesini yükseltir ve çalışanların sağlıklı bir şekilde iş yapmalarını sağlar. Sağlıklı bir şekilde solunum yapmak bütün insanların ortak bir ihtiyacıdır. Sağlıklı solunum için doğal bir ortam ve bol oksijenli bir havaya ihtiyaç duyulur. Fakat kapalı alanlarda insanların solunumu bazen olumsuz bir şekilde etkilenebilmektedir. Bu durumun önüne geçmek adına havalandırma sistemleri geliştirilmiştir. Havalandırma sistemleri sayesinde insanlar rahatlıkla solunum yapabilir ve doğal bir ortamdaki havanın aynısını teneffüs edebilir. Endüstri bölgelerinde çalışan işçilerin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için havalandırma sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Havalandırma sistemleri sadece insanların sağlıklı solunum yapabilmesine katkı sağlamaz ayrıca ortamda bulunan cansız cisimlere de katkı sağlar. Örneğin dondurularak muhafaza edilmek istenen ürünler havalandırma ve soğutma sistemleri sayesinde sağlıklı bir şekilde saklanabilir. Bazı üretim tesislerinde kimyasal maddeler bulunmaktadır. Kimyasal maddelerden zehirli gazlar ve insan hayatını tehdit eden farklı unsurlar çıkabilmektedir. Bu sebeple olumsuz koşulların önüne geçilmesi gerekmektedir. Bir endüstriyel havalandırma çeşidi olan lokal havalandırma sistemleri başka bir deyişle egzozlu havalandırma sistemleri bu tür durumlarda kullanılmaktadır. Ortamda bulunan havayı kirleten maddelerin yanına kurulduğunda onlardan ortaya çıkabilecek istenmeyen durumların önüne geçer. Endüstriyel havalandırma sistemlerinin birçok çeşidi bulunmaktadır. Bu çeşitler aşağıdaki maddeler gibidir:
 • Doğal Havalandırma,
 • Doğal-Mekanik Havalandırma
 • Mekanik Havalandırma
 • Lokal Havalandırma Sistemleri
 • Merkezi Havalandırma
 • Davlumbaz Havalandırma
Bu maddelerde bulunan havalandırma çeşitleri kullanıldığı ortama göre farklılık göstermektedir. Havalandırma sistemlerinin uzman ekipler tarafından kurulması en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. Doğal Havalandırma Çeşitleri Doğal havalandırma çeşitleri genellikle inşaat projesi tasarımı yapılmadan önce uygulanmaktadır. Bu açıdan sanayi bölgelerindeki yeni yapılar için kurulumunda erken davranılmalıdır. Doğal havalandırma sistemleri uygulanırken dikkat edilmesi gereken belli başlı faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler şu şekilde sıralanabilir:
 • Rüzgarın etkisi,
 • Rüzgarın yönü,
 • Rüzgarın hızı,
 • Rüzgar zaman aralığı,
 • Hava akımı,
 • Basınç,
Söz konusu faktörlere dikkat edilmesi doğal havalandırma sistemlerinin en verimli bir şekilde çalışması için son derece önemlidir. Faktörlere dikkat edildikten sonra sistemin test edilmesi gerekmektedir. Bu testler hava sirkülasyonunun sağlanması açısından gerekmektedir. Örneğin binada çapraz pencereler varsa bu durum dikkate alınmalı ve bu yönde bir havalandırma yapılmalıdır. Ayrıca rüzgar kulesi kullanımıyla rüzgarın yönünün ayarlanması mümkün hale gelmektedir. Rüzgar kulesi yardımıyla yapılan havalandırma sistemlerine iç mekan havalandırma sistemleri adı verilmektedir. Doğal-Mekanik Havalandırma Doğal mekanik havalandırma sistemleri, mekanik bir sistem vasıtasıyla gerçekleştirilen bir havalandırma sistemidir. İki başlıkta incelenmektedir:
 1. Mekanik Emiş-Doğal Beslemeli : Bu sistemde kapalı alan içerisinde biriken kirli havanın mekanik bir sistemle dışarı atılması bu çeşit ile sağlanır. Bu metot ekonomik olması bakımından öne çıkmaktadır.
 2. Mekanik Beslemeli-Doğal Çıkış: Mekanik bir sistemin kurulumuyla temiz havanın doğal yollarla dışarı atılmasını sağlayan bir sistemdir. Pencere veya baca aracılığıyla kirli hava dışarı atılmaktadır. Bu sistemler çok katlı fabrikalarda sıklıkla tercih edilmektedir. Mekanik bir yolla çalışmasından dolayı ortamın havasını direkt olarak temizlemektedir. Sistemde enerji verimliliği düşüktür, fakat en yaygın kullanılan sistemlerden biridir.
Lokal Havalandırma Sistemleri Lokal havalandırma sistemlerinde klimalar vasıtasıyla havalandırma yapılmaktadır. Belirli bir bölgenin havalandırma işleminin gerçekleştirilmesi açısından olukça işlevseldir. Merkezi Havalandırma Sistemleri Merkezi havalandırma sistemlerinde hücreli aspiratörler ve geniş havalandırma kanalları kullanılmaktadır. Genellikle insanların yoğun olduğu bölgelerde kullanılır. Endüstriyel alanlarda yoğun bir şekilde belli bir alanda çalışan personeller için kullanılması verimlidir. Bu sayede yapılan işlerin sağlıklı bir şekilde yapılması verimli ve kaliteli sonuçlar alınması beklenir. Merkezi havalandırma sistemi diğer havalandırma sistemleri gibi kurulduğu ortamdan kirli havayı emer ve ortama doğal ve temiz bir hava verir. Bu sayede uygulandığı alanda doğal bir hava sirkülasyonu meydana gelmektedir. Davlumbaz Havalandırma Sistemleri Çalışma ortamlarında bulunan bazı gazlar insan hayatını olumsuz etkileyebilir. Örneğin kimyasal ürünlerin bulunduğu bir fabrikada ürünlerden zehirli gaz salınımı gerçekleşebilir. Davlumbaz havalandırma sistemleri bu tür gazların ortamdan atılması için kullanılmaktadır. Bu sayede zehirli gaz salınımının önüne geçilir ve insan sağlığı riske atılmaz. Davlumbazlar kirli ve olumsuz koşullara maruz kalmış havanın tek bir yerde toplanarak dışarı atılması görevini görmektedir. Havalandırma Sistemlerinin Bakımları Havalandırma sistemleri görüldüğü üzere kurulacağı ortama göre farklılık göstermektedir. Bu durumun tespitini profesyonel ekipler yapmalıdır. Sistem istenen ortama kurulduktan sonra belirli aralıklarla bakımları yapılmalı ve bu durum aksatılmamalıdır. Bakımı yapılmayan sistemler işlevselliğini kaybedebilir bu sebeple ortamlardan kirli havayı emerek dışarıya atamaz. Bu tarz olumsuz durumların yaşanmaması için uzman ekipler tarafından havalandırma sistemlerinin bakımları yapılmalıdır.  

Bir Yanıt