logo-entalpi-2
Endüstriyel iklimlendirme ve soğutma sistemleri herhangi bir alanın sıcaklığı, soğukluğu, nemi ve alanda bulunan havanın filtreler vasıtasıyla temizlenmesini sağlayan sistemlerdir. İklimlendirme kavramı bir bölgenin yapay olarak sıcaklığını nemini ayarlayarak istenen düzeyde bir hava sirkülasyonu oluşturulmasını sağlamak demektir. Bu açıdan endüstriyel anlamda iklimlendirme oldukça önem arz etmektedir. İklimlendirme ve soğutma sistemleri birtakım araçların kullanılmasıyla yapılmaktadır. Bu araçlar çoğunlukla elektrikle çalışan cihazlardır. Günümüzde iklimlendirme ve havalandırma işlemi birçok işletmenin ihtiyaçları arasında yer almaktadır. Söz konusu işletmelerin mevsimsel olarak değişken bir havalandırma sistemine sahip olması birçok açıdan işletmelere katkıda bulunmaktadır. Ülkemizde sanayinin ve teknolojinin gelişmesiyle birçok alanda farklı ihtiyaçlar doğmuştur. Endüstriyel anlamda çalışmalar yapan kurumlarda en önemli ihtiyaçlardan biri havalandırma sistemleridir. Endüstriyel havalandırma sistemleri fabrikaların üretim tesislerinin ve imalathanelerin olmazsa olmazlarındandır. Endüstriyel İklimlendirme ve Havalandırma Sistemleri Niçin Önemlidir? Çağımızda üretim faaliyetleri her geçen gün artış göstermektedir. Bu açıdan üretim alanlarına yapılması gereken birtakım endüstriyel çalışmalar bulunmaktadır. Üretim alanları insanların belirli zamanlarda ilgili üretim tesisin veya sanayi bölgesinin işlerinin yapıldığı alanlardır. İnsanların verimli çalışmalar yapmak için ortam koşullarının iyi hazırlanması son derece önemlidir. Fabrika, üretim tesisi ve imalathane gibi sanayi alanlarında üretimin kaliteli olabilmesi ortam koşullarıyla doğrudan alakalıdır. Ortam koşulları belirli standartlarda olmadığı taktirde çalışanların kapasitesi ve enerjisi düşecek ve zamanında yerine getirilemeyen işler ortaya çıkacaktır. Ortam şartlarında ise birçok parametre bulunmaktadır. Bu parametreler arasında en önemlisi ise ortamın havalandırılması ve istenen düzeyde sıcaklıkta ayarlanabilmesidir. Endüstriyel iklimlendirme ve soğutma sistemlerinin faydalarını şu maddelerle sıralayabiliriz:
 • Öncelikle insan hayatında en önemli olan şey sağlıktır. İş hayatında da çalışmalar yapılırken insanların sağlığına dikkat etmesi son derece önemlidir. Bu açıdan iklimlendirme ve soğutma sistemleri insan hayatına önem veren sağlıklı sistemlerdir.
 • Bazı kimyasal üretim yapan sanayi kuruluşlarında kimyasal maddelerin belirli sıcaklıklarda tutulması maddenin olası bir felakete yol açmaması açısından son derece önemlidir. Bu noktada iklimlendirme sistemleri istenen düzeyde sıcaklık ve soğukluk ayarlarını yaparak ortamda olası bir felaketin önüne geçmektedir.
 • Hava sirkülasyonu insanların sağlığı açısından önemli olduğu gibi bina sağlığı açısından da önemlidir. Nem rutubet gibi olumsuz koşullara maruz kalan binalar tehlike arz edebilir. Bu açıdan havalandırma sistemleri doğal bir şekilde bina ömrünün uzamasını sağlamaktadır.
 • İklimlendirme sistemleri istenen sıcaklık veya soğuklukta ortamlar oluşturmak için kurulan sistemlerdir. Bu sistemlerin endüstriyel alanlarda kurulması üretime olumlu anlamda katkıda bulunmaktadır.
İlgili maddelerde de beyan edildiği üzere endüstriyel iklimlendirme ve soğutma sistemlerinin birçok yararı bulunmaktadır. Sistemler doğrudan veya dolaylı olarak yapılan işlerin kalitesini artırmakta verimli ve sağlıklı çalışma ortamları hazırlamaktadır. Çağımızda tüm mevsimlerde iklimlendirme ve soğutma işleminin yapılması uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir. Bunların yaz ve kış ortamına göre derecelendirmesi yapılmalıdır. Tüm mevsimlerde de havayı devir-daim ederek, toz, pislik ve mikroptan arındırmalı ve doğal bir sirkülasyon sağlanmalıdır. Bu hava devir-daimi sırasında, sessiz, gürültüsüz, titreşimsiz, rahatsız etmeden emiş ve üfleme sağlanmalıdır. Endüstriyel iklimlendirme ve soğutma sistemlerinin kurulum aşamasında üst düzey kalitede ürünler ve doğa dostu olarak tanımlanan çevreye zarar vermeyen sistemler kullanılmaktadır. Tüm bu faktörler verimli bir çalışma meydana getirmekte ve üretime katkıda bulunmaktadır. İklimlendirme sistemleri kendi içerisinde merkezi iklimlendirme ve soğutma sistemleri ve bağımsız iklimlendirme ve soğutma sistemleri olmak üzere iki ana başlıkta incelenir. Merkezi Endüstriyel İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri Merkezi iklimlendirme ve soğutma sistemleri şu malzemlerden oluşmaktadır:
 1. Aspiratör
 2. Filtre
 3. Vantilatör
 4. Soğutucu
 5. Isıtıcı batarya
 6. Nemlendirici hücreler
Gibi malzemelerden oluşmaktadır. Merkezi sistemin ayırt edilen özelliği ise sistemde merkezi bir kumanda sisteminde yer alan seçenekler doğrultusunda ayarlanan derecelerle, hava tüm kanallarda gezdirilir ve ortama uygun bir hava sirkülasyonu sağlanır. Ülkemizde sanayi faaliyetlerinin artması sebebiyle endüstriyle iklimlendirme ve soğutma sistemlerinin kullanılması hem enerji tasarrufu sağlamakta hem de çalışanların verimli bir şekilde çalışmalarını sağlarken sağlıklarını da korumaktadır. Merkezi sistemler iki gruba ayrılır; bunlar tamamen havalı sistemler ve sulu sistemlerdir. Havalı sistemlerde sadece havanın kullanılmasıyla istenen sıcaklık ve soğukluk ayarlamaları yapılır. Sulu sistemler ise soğutma pompaları yer alır. Sulu sistemlerin avantajı her bir odanın ayrı ayrı sıcaklık ve soğukluk ayarının yapılabilmesidir. Endüstriyel Yerel İklimlendirme ve Havalandırma Sistemleri Yerel soğutma ve iklimlendirme sistemleri merkezi sistemde olduğu gibi tek bir konumdan kumanda edilmez. Modüler ve tek parça olarak çalışabilen sistemlerdir. Söz konusu sistemde ayrıl tip klimalar ve paket cihazlar olarak iki ana çeşit vardır. Bu iki ana çeşit içerisinde yer alan split yani ayrık sistem duvar, kanal, salon tipleri gibi birçok çeşide sahiptir. Yerel iklimlendirme sistemleri genellikle günlük hayatta kullanılan klimalardır. Endüstriyel alanlarda daha çok kurum odalarında kullanılması tavsiye edilir. Daha geniş alanlarda ise merkezi sistemlerin kullanılmasının birçok avantajı bulunmaktadır. İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri Nelerden Oluşur? Endüstriyel iklimlendirme ve soğutma sistemleri birçok malzemeden ve bölümlerden oluşmaktadır. Gelişen ve üreten sanayi toplumlarına doğrudan ve dolaylı olarak olumlu anlamda yardımcı olan ve işlerin kolaylaşması ve verimli hale gelmesinin yanında olası tehlikeleri önleyebilen iklimlendirme ve soğutma sistemleri şu malzemelerden oluşmaktadır.
 • Soğutma kompresörü ve soğutma kompresörü yardımcı elemanları,
 • Evaporatör ve evaporatör yardımcı elemanları,
 • Kondenser ve kondenser yardımcı elemanları,
 • Akışkan kontrol cihazları,
 • Vakum pompaları,
 • Şarj silindirleri,
 • Basınç manifoldları,
 • Su soğutma kuleleri,
 • Elektriksel ölçme aletleri,
 • Oksi-asetilen kaynak seti,
 • Bakır boru bağlantı aletleri,
 • Bakır boru şekillendirme aletleri,
 • Termostatlar,
 • Hava hızı ölçüm cihazları,
 • Hava kanalı yapımında kullanılmakta olan cihazlar,
 • Bilgisayar ve sistemle ilgili yazılımlar olarak maddelenebilir.