logo-entalpi-2
Dünyada meydana gelen üretimlerin geniş çapta büyümesi sanayi faaliyetlerinin her geçen gün artmasından ülkemizde payını fazlasıyla almaktadır. Ülkemizde gelişen teknolojinin ve sürekli yeni ürünlere, hizmetlere ihtiyaç duyan piyasanın etkisiyle endüstriyel anlamda birçok gelişmeler meydana gelmektedir. Endüstriyel anlamda yapılan çalışmalar ülkemizde son yıllarda oldukça fazlalaşmıştır. Endüstriyel çalışmaların yapıldığı alanlarda ise birtakım ihtiyaçlar bulunmaktadır. Bu ihtiyaçlar arasında en önemli olan ise havalandırma soğutma sistemleridir. Soğutma sistemleri endüstriyel alanlarda oldukça fazla kullanılan sistemlerdir. Bu sistemler sayesinde organize sanayi bölgelerinde kurulmakta olan gıda depolama alanları ürünlerini muhafaza edebilmekte ve koruyabilmektedir. Endüstriyel soğutma endüstriyel alanda soğutucu ve soğutma malzemeleri ticari ürünlerin kullanımını kolaylaştırmak ve onları depolamak için kullanılmaktadır. Söz konusu ticari tesislerdeki havanın istenen düzeyde olmasını sağlayarak tesiste yapılan işlemlere doğrudan katkı sağlamaktadır. Endüstriyel soğutma sistemleri soğutma işlemini gerçekleştirirken buhar sıkıştırması veya hava basıncı yöntemlerinden faydalanmaktadır. Bu işlemlerin uygulanma aşamasında ise enerji tasarrufu yapabilmekte bu sayede ticari işlemlere ekonomik bir çözüm sağlayabilmektedir. Endüstriyel soğutma sistemlerinin kullanım yerleri sadece soğuk hava tesislerinden ibaret değildir. Günümüzde üretim yapan birçok fabrika soğutma sistemlerine ihtiyaç duymaktadır. Bu anlamda hizmet sektöründe endüstriyel soğutma sistemlerinin başrol oynadığı söylenebilir. Fabrikalarda üretilen bazı ürünlerin soğutucularla muhafaza edilmesi ürün kalitesi açısından oldukça önemlidir. Kaliteli ürünlerin üretimi ticari kurum ve kuruluşların piyasada saygın bir konumda olmasını sağlayan bir faktördür. Bu anlamda endüstriyel soğutma sistemleri ticari kuruluşların işlerine yardımcı olurken kazançlarını da doğrudan etkilemektedir. Endüstriyel Soğutma Sistemlerinin Türleri Nelerdir? Endüstriyel soğutma sistemleri bünyesinde yer alan bir soğutucu 1 ila 1000 ton arasında soğutma enerjisine sahiptir. Sistem içerisinde farklı tipler mevcuttur. Sistem içerisindeki sınıflama sistemin nerede ve hangi amaçla kullanılacağına göre farklılık göstermektedir. Fabrikalarda kullanılan soğutma sistemi türleri ise rooftop, VRV klima gibi sistemleri barındırsa da genel olarak kullanışlı olması açısında iki ana başlıkta toplanabilir. Bunlar ise Chiller ve Evaporatif soğutma sitemleridir. Chiller sisteminde de üç farklı tip yer almaktadır. Bunlar hava, su, evaporatif yoğuşmalı sistem olarak değerlendirilmektedir. Endüstriyel soğutma sistemi olan chillerin üç farklı türünde de kullanılabilen dört farklı kategori mevcuttur. Bunlar ise pistonlu, santrifüj, vidalı ve absorpsiyonlu olarak bilinmektedir. Söz konusu türlerden ilk üçü yani pistonlu, santifüj ve vidalı chiller sistemleri elektrikli motorlar vasıtasıyla çalışmaktadır. Absorpsiyonlu chiller ise gaz veya buhar türbinlerinden yararlanarak çalışan mekanik bir sistem olarak bilinmektedir. Dolayısıyla bu sistem elektriğe ihtiyaç duymadan çalışmaktadır. Soğutma Sistemleri İçerisinde Yer Alan Kompresör Türleri Soğutma sistemleri içerisinde kompresörlerin çalışma işlevlerine göre sınıflandırmaları mevcuttur. Bu sınıflandırma ise pistonlu kompresör, santrifüjlü kompresör ve vidalı kompresör olmak üzere üç ana başlıkta incelenmektedir.
  • Pistonlu bir kompresör, adından da anlaşılacağı üzere bir piston yardımıyla çalışan kompresör türüdür. Bu bağlamda bir krank mili tarafından hareket ettirilen pistonlar kompresörde başrol görevindedir. Çok yüksek basınçta çok az miktarda soğutucu akışkanın iletilmesi için kullanılır. Pistonlu kompresörler çift voltaj taşıyabilir ve 3 ila 60 beygir gücünde olabilir. Pistonlu kompresörler genellikle yarı-hermetik kompresörlerdir.
  • Santrifüjlü kompresörler endüstriyel faaliyet gösteren firmaların genellikle ilk tercihleridir. Bunun en büyük nedeni az hareketli parçaya sahip olmalarıdır. Aynı zamanda enerji tasarrufları yüksektir ve benzer boyutlardaki pistonlu bir kompresörden daha yüksek bir soğutucu güce sahiptirler. Santrifüjlü kompresörler, yüksek hacimli havalandırma fanları, soğutma üniteleri ve hava dolaşım sistemleri kullanılan yerler gibi düşük basınçlı uygulama alanlarına daha uygundur. Santrifüj kompresörü, sıkıştırmayı sağlamak için bir hava kütlesine uygulanan santrifüj kuvvetini kullanarak çalışır. Tipik kapasiteler altmış ila yüzlerce ton arasındadır. Bunlar hermetik, sızdırmaz, manyetik yataklı kompresörlerdir ve 230-460 volt değerleri arasında çalışırlar.
  • Üçüncü kompresör türü ise vidalı kompresördür. Vidalı Kompresör, sabit gövdede birleştiren vidalı kompresörde iki vida vardır. Rotorlar dönerken, gaz iki rotor arasındaki doğrudan hacim azaltması ile sıkıştırılır. Bu kompresörler ayrıca yarı- hermetik olarak ifade edilen sızdırmaz kompresörlerdir. Çift voltaj taşırlar ve kırk ila bin beygir gücü aralığındadırlar. Sıkıştırma sağlamak için iki yıldız tekerden geçen tek bir döner vidayı kullanan; tek vidalı kompresörler de vardır.
Chiller Soğutma Sistemi Özellikleri Nelerdir? Chiller Soğutma Sistemi günümüzde birçok endüstriyel faaliyetler yapan kurumlarda aktif olarak kullanılan soğutma sistemleridir. Ülkemizde birçok fabrika bu sistemleri kullanmaktadır. Chiller fabrika soğutma sistemlerinde evaparatör ve kompresörden kazanılan enerji kondester üzerinden atılarak soğutma gerçekleştirilmektedir. Bu sistem fabrikanın bir bölgesinden ısıyı alıp diğer bölgelerine dağıtmakla çalışmaktadır. Bu işleyiş sürecinden dolayı dengeli bir soğutma sistemi olarak değerlendirilmektedir. Chiller soğutma sistemi aynı zamanda enjeksiyonlu soğutma sistemi olarak literatürde yerini almıştır. Hava soğutmalı ve su soğutmalı olarak kullanılan yaygın iki türü bulunmaktadır. Bu türler ise sistemin çalışma prensibine göre sınıflanmaktadır. Günümüzde fabrikalarda en çok kullanılan soğutma sistemi Chiller soğutma sistemleridir. Evaporatif Endüstriyel Soğutma Sistemlerinin Özellikleri Nelerdir? Maliyetiyle ön plana çıkan bir soğutma sistemidir. Chiller fabrika soğutma sistemlerinden sonra kullanımı en yaygın olan sistem evaporatif soğutma sistemleridir. Evaporatif soğutma sistemlerinde bulunan temel özellik temiz havanın daimi olarak endüstriyel üretim yapan alanların içerisinde dolaştırılmasıdır. İlkel soğutma sistemlerinde var olan çalışma prensipleri bu soğutma sisteminde de kullanılmaktadır. Maliyeti de diğer soğutma sistemlerine nazaran oldukça düşüktür. Ekonomik olmasından dolayı oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Evaporatif soğutma sistemlerinin en önemli özelliği aynı havayı bölge içerisinde devir daim ettirmemesidir. Bu sistemde her zaman dışarıdan temiz hava süzülerek içeriye verilir. Bu süreç ilgili bölgenin her zaman doğal bir yolla soğutulmasını ve hava sirkülasyonu sağlanmasını sağlar. Soğutma sistemleri genel anlamda bu şekilde incelenmektedir. En yaygın kullanılan ve gayet kaliteli işler çıkaran iki soğutma sistemi Chiller ve Evaporatif soğutma sistemidir. Endüstriyel alanlarda daima soğutma sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple doğal bir hava sirkülasyonu söz konusu sistemlerin kullanımı birçok fayda sağlamaktadır.

Bir Yanıt