logo-entalpi-2
Gelişen ve kalkınan dünyada teknolojinin büyük bir önemi vardır. Bilişim Çağı olarak nitelenen çağımız birçok teknolojik gelişmeye konu olmaktadır. Özellikle sanayi alanında yapılan yenilikler ve gelişmeler ülkelerin kalkınmasına ve gelişmesine doğrudan katkıda bulunmaktadır. Sanayi alanındaki gelişmelere katkıda bulunan alt elemanların önemli bir işlevi bulunmaktadır. Ülkemizde her geçen gün yeni fabrikalar açılmakta ve sanayi alanında birçok gelişimsel hamleler yapılmaktadır. Bu durum ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına sebep olmakta ve istihdamı artırarak işsizlik oranını düşürmektedir. Fabrikaların birçok ihtiyaçları bulunmaktadır. Üretim faaliyetlerinin kaliteli ve verimli hale gelmesi için personellerin uygun çalışma ortamlarına ihtiyacı vardır. Uygun çalışma ortamı için gerekli şartlar sağlandığında üretimde kalite ve verim ön plana çıkmaktadır. Fabrikaların ve diğer endüstriyel faaliyetlerde bulunan firmaların en temel ihtiyaçlarından biri de soğutma sistemleridir. Soğutma sistemleri canlı cansız varlıkların ihtiyaçlarından biridir. Soğutma sistemleri sayesinde gıda sektöründe faaliyetler yürüten firmalar gıdalarını güvenle muhafaza edebilmektedirler. Gıdalar soğuk hava depolarında muhafaza edildiğinde hem insan sağlığı açısında güvenli hale gelmekte hem de lojistik faaliyetlerde bozulmadan farklı bir bölgeye taşınabilmektedir. Soğuk hava depolarında bulunan soğutma sistemlerinin işlevsel olması ve verimli bir şekilde çalışması son derece önemlidir. Evaporatif soğutma sistemleri bu noktada oldukça başarılı bir şekilde çalışmaktadır. Evaporatif soğutma sistemleri sıcaklık ve nem oranı düşük olan ortamlarda daha etkili bir şekilde çalışmaktadır. Aynı zamanda enerji tasarrufu yapan sistem doğa dostu bir çalışma prensibine sahiptir. Enerji verimliliği açısından birçok işletmenin tercih ettiği sistem havayı temizlemesiyle de ön plana çıkmaktadır. Evaporatif soğutma sistemleri bünyesinde bulunan filtreler sayesinde havayı olumsuz etkenlerden temizlemektedir. Kir, toz ve partiküllerden havayı filtreleyen sistem havayı kurutmamasıyla doğal bir sirkülasyon sağlamaktadır. Evaporatif Soğutma Sisteminin Çalışma Prensibi Evaporatif soğutma sistemi buharlaştırma prensibiyle çalışmaktadır. Buharlaşma işlemi her sıcaklıkta meydana gelebilmektedir. Sistem içerisinde bulunan ögeler dışarıdan aldığı sıcaklıkla buharlaşırlar. Buharlaşma işleminin meydana geldiği alanda serinleme meydana gelmektedir. Sıcaklığın artması buharlaşma işlemini hızlandırdığından dolayı sistem içerisinde doğal bir döngü meydana gelmektedir. Evaporaitf soğutma sistemi bünyesinde bulunan gözenekli ve selülozik petekler, sirkülasyon pompası tarafından belirli periyotlarla ıslatılmaktadır. Söz konusu petekler üzerinden geçen hava suyu buharlaştırmaktadır. Buharlaşan su havadan ısı alır ve soğutma işlemi gerçekleşmiş olur. Evaporatif sistem içerisinde bulunan soğutucu cihazın fanı, havayı kanallar vasıtasıyla sistem içerisine çekmektedir. Sistem içerisine çekilen hava pedlerin içerisinden geçmektedir. Pedlerin içerisinden geçen hava, üzerinden akan suyla etkileşime girmektedir. Bu sayede doğal bir buharlaşma işlemi meydana gelmektedir. Daha sonra sistem içerisindeki temiz ve taze hava ortama verilmektedir. Verilen havanın sıcaklık ve nem oranı ayarlanabilir bu sayede istenen derecelerde ve oranlarda ortama soğukluk ve sıcaklık verilebilmektedir. Evaporatif sistem içerisinde soğutucu gaz bulunmamaktadır. Soğutucu gaz bulunan soğutma sistemlerinde havanın nem oranı düşmekte sıcaklığı azalmaktadır. Bu durum istenmeyen kuru havanın oluşmasına neden olmaktadır. Evaporatif sistemde ise bu tarz olumsuz durumlar meydana gelmemekte ve her sistem çalıştığında nem oranı yüksek sıcaklık oranı düşük bir hava ortamda dolaştırılmaktadır. Sistemin bir diğer özelliği de ortamdaki havanın filtrelenmesidir. Kirli ve kuru hava dışarıya filtrelenerek atılmaktadır. Bu durum sistemin doğa dostu olarak nitelenmesini sağlamaktadır. Soğutma sistemleri özellikle soğuk hava depolarında sıklıkla kullanılmaktadır. Söz konusu depolarda muhafaza edilen ürünler taze bir şekilde korunabilmektedir. Havalandırma sistemleri sadece soğuk hava depolarında değil toplu yaşam alanlarının tümünde kullanılabilmektedir. İnsanların sağlıklı bir şekilde solunum yapmasına olanak sağlayan sistemler birçok endüstriyel alanda kullanılabilmektedir. Evaporatif sistemlerde yukarıda belirtilen şekilde bir döngünün oluşması için sistem su kullanmaktadır. Bu sebepten dolayı bu sisteme sulu klima adı da verilmektedir. Su kullanan sistem insan sağlığını önemsemektedir. Bu açıdan sistem hijyenik olarak nitelenmektedir. Evaporatif Soğutma Sistemlerinin Kullanıldığı Alanlar Bilindiği üzere soğutma sistemleri sadece soğuk hava depolarında değil birçok alanda kullanılabilmektedir. Bu alanlar şöylece listelenebilmektedir.
 1. Seralar
 2. Tekstil Fabrikaları
 3. Fabrikalar
 4. Mantar tesisleri
 5. Hayvan çiftlikleri
 6. Atölyeler
 7. Dökümhaneler
 8. Hastaneler
 9. Spor salonları
 10. Sanayi mutfakları
 11. Düğün salonları
 12. Çamaşırhaneler
 13. Pazar yerleri
 14. İftar çadırları
Yukarıdaki alanlar soğutma sistemlerinin kullanılmasına elverişli alanlardır. Bu alanlarda sistem kurulduğunda temiz ve hijyenik hava döngüsü sağlanabilmektedir. Taze hava döngüsü yukarıdaki gibi toplu yaşam alanlarında kullanıldığında sağlıklı solunuma imkan sağlamaktadır. Sistemin belirli periyotlarla bakımının yapılması gerekmektedir. Uzman ekipler tarafından kurulan ve düzenli bakımı yapılan sistem uzun ömürlü bir şekilde kullanılabilmektedir. Bu sebeple sistemin bakımı ihmal edilmemelidir. Evaporatif Soğutma Sisteminin Avantajları Evaporatif soğutma sistemleri ülkemizde oldukça rağbet gören sistemlerdir. Bu durumun birçok nedeni bulunmaktadır. Ekonomik bir yapıda olan sistem enerji tasarrufu özelliğiyle ön plana çıkmakta ve bu sebeple birçok işletme tarafından tercih edilmektedir. Sistem havayı kurutmamakta aksine pis havayı filtreleyerek ortama temiz ve taze bir hava salınımı gerçekleştirmektedir. Bu yönüyle sistem doğa dostudur. Evaporatif soğutma sisteminin çalışması gibi kurulumu da ekonomiktir. Soğutucu gaz veya kompresör kullanmayan sistem hem doğal bir soğutma işlemi yapmakta hem de enerjiden tasarruf etmektedir. Evaporatif soğutma sistemleri yüksek konfor sağlamaktadır. Ortam içerisinde bulunan insanlar kuru havayı değil temiz ve taze havayı solumaktadırlar. Sistemin bakım maliyetleri de oldukça makul rakamlardadır. Pratik çözümlerle yapılabilen sistem bakımı belirli periyotlarla gerçekleştirilir ve ekonomiktir. Ülkemizde bu avantajlardan dolayı birçok işletme evaporatif soğutma sistemlerini tercih etmektedir. Gelişen ve kalkınan ülkelerin lokomotifi olan fabrikalar ve diğer endüstriyel oluşumlar soğutma sistemlerinden faydalanmaktadırlar. Bu sayede yapılan işlerde verimi ve kaliteyi artırabilmektedirler. Bu yönüyle sistem, yapılan üretim ve depolama işlemlerine doğrudan katkıda bulunmaktadır.