logo-entalpi-2
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok alanda değişimler meydana gelmektedir. Dünya üzerinde endüstriyel alanlar ülkelerin gelişme ve kalkınma seviyelerini belirleyen bir rol üstlenmektedir. Bu alanlarda yapılan üretimler, hizmetler ekonomik anlamda kalkınmaya ve refah seviyesinin yükselmesine sebep olmaktadır. Ülkemizde birçok farklı sektöre hitap eden ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına fayda sağlayan on binlerce fabrikalar ve üretim haneler bulunmaktadır. Bu gibi endüstriyel yapılar ülkemizde ekonomik gelişmelere katkı sağlamakta ve istihdam oluşturarak işsizlik problemini azaltmaktadır. Dolayısıyla fabrikalar gelişen ve değişen dünyanın lokomotifi görevindedir. Fabrikaların verimli ve kaliteli üretimler yapabilmesi iyileştirilmiş ortamlardan geçmektedir. Çalışma ortamlarındaki koşulların iyileştirilmesi çalışanların kaliteli ve verimli üretimler yapmasına olanak sağlamaktadır. Ortam koşullarının kaliteli hale gelmesi için yapılması gerekenler arasında ısıtma sistemleri bulunmaktadır. Isıtma sistemleri fabrikaların ve diğer endüstriyel yapıların temel ihtiyacı konumundadır. Isıtma sistemleri sayesinde sanayi bölgelerinde kaliteli ve verimli işler yapılabilmektedir. Isıtma sistemleri bir alanda istenen düzeyde sıcaklık derecesinin oluşturulmasını sağlamaktadır. Bu durum hem canlıları hem de ortamda bulunan cansız varlıkları olumlu anlamda etkilemektedir. Isıtma sistemleri incelendiğinde birçok çeşidinin olduğu gözlemlenmektedir. Bu ısıtma sistemleri aşağıdaki gibidir:
 1. Alttan Isıtma,
 2. Açık Alevli Radyant Isıtıcı,
 3. Boru Tipi Radyant Isıtıcı
 4. Termo Konvektör,
 5. Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteci,
 6. Kontrol Panoları,
 7. Hava Perdeleri
 8. Seyyar Isıtıcılar
Yukarıda bulunan sistemler gibi birçok farklı çeşitte ısıtma sistemi listelenebilmektedir. Bu sistemler ortamın fiziksel şartlarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Isıtma sistemleri geniş alanlara sahip birçok yapıda kullanılabildiği gibi küçük çaplı alanlarda da kullanılabilmektedir. Uzman ekipler tarafından fizibilite çalışması yapılmakta daha sonra uygun ısıtma sistemleri belirlenmektedir. Isıtma sistemleri belirtildiği üzere birçok alanda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Örneğin tekstil fabrikaları, beton fabrikaları, demir fabrikaları, mermer tesisleri, çeşitli depolar, fuar alanları, camiler, spor salonları, sinemalar, kafeler, alışveriş merkezleri ve daha birçok alanda ısıtma sistemleri aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Fabrika ısıtma sistemleri daha endüstriyel yapıdadır. Fabrikalarda genellikle alttan ısıtma sistemleri, gaz yakıtlı sıcak hava üreteçleri sistemleri, boru tipi radyant ısıtıcı sistemleri, açık alevli radyant ısıtıcı sistemleri tercih edilmektedir. Isıtma sistemleri fabrikalarda kullanılacak bölgeye göre farklılık göstermektedir. Hangi ısıtma sistemlerinin tercih edileceği konusunda uzmanlardan bilgi alınmalıdır. Bu sayede ortamın şartlarına göre verimli bir şekilde görevini yerine getiren ısıtma sistemleri yerleştirilmektedir. Fabrika Isıtma Sistemleri Türleri Fabrikalar birçok alanda faaliyet gösterdiklerinden ısınma ihtiyaçları da birbirinden farklıdır. Bu anlamda ısıtma sistemleri fabrikada yapılan faaliyetlere paralel bir şekilde tercih edilmektedir. Personellerin verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için uygun ortamlar oluşturulmalıdır. Fabrikalarda temel bir ihtiyaç olan ısınma problemi söz konusu sistemlerin kullanımıyla pratik bir şekilde çözülebilmektedir. Fabrikalarda tercih edilen sistemler aşağıdaki gibidir:
 • Radyant Isıtıcı Sistemleri
 • Seramik Kaplı Radyant Isıtıcı Sistemleri
 • Boru Tipi Radyant Isıtıcı Sistemleri,
 • Alttan Isıtma Sistemleri,
 • Açık Alevli Radyant Isıtıcı Sistemleri,
 • Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri Sistemleri.
Yukarıda belirtilen ısıtma sistemleri çalışma prensipleri yönünden birbirlerinden ayrılmaktadır. Radyant Fabrika Isıtıcı Sistemleri Radyant ısıtma, yüksek sıcaklıkta olan yüzeylerden çıkan ışınların başka bir yüzeye yansıtılarak o yüzey tarafından emilmesi yoluyla gerçekleşen ısınmaya verilen isimdir. Radyant ısıtma cisimlerin ısıtılmasına odaklanan bir sistem olduğundan havanın sıcaklık derecesine dolaylı olarak etki etmektedir. Radyant ısıtma sistemleri fabrikalar, fuar alanları ve diğer geniş alana sahip olan yapılar için kullanıldığında son derece olumlu sonuçlar vermektedir. Radyant ısıtma sistemi direkt ortamdaki cisimleri ısıttığından dolayı tasarruflu bir yapıya sahiptir. Radyant ısıtma sistemleri genel olarak kullanılan iki türü bulunmaktadır. Bu türler:
 1. Seramik Kaplı (Açık Alevli) Radyant Isıtıcı Sistemleri
 2. Boru Tipi Radyant Isıtıcı Sistemleri
  Seramik Kaplı (Açık Alevli) Radyant Isıtıcı Sistemleri Seramik kaplı radyant ısıtıcılar göze hitap eden yapısı ve verimli bir çalışma prensibinden dolayı birçok alanda tercih edilmektedir. Bu sistemlerde gazın yakılmasıyla ısı meydana gelmektedir. Söz konusu gaz sistemin seramik yüzeyinde yakılır ve daha sonra yüzeydeki reflektörler aracılığıyla ısı ortama dağıtılır. Gazın yakılması açık bir alanda olduğu için açık alevli olarak nitelenmektedir. Sistemin tercih edilme sebeplerinden biri de enerji tasarruflu eden bir yapıda olması ve bakım maliyetinin de düşük olmasıdır. Ayrıca mazgallı bir görüntüye sahip olan sistemin bir alandan başka bir alana nakli oldukça basittir. Elektrik tüketimi minimum düzeyde olmasına karşın maksimum düzeyde sistemden verim alınması oldukça önemlidir. Sistem son derece sessiz bir şekilde çalışmakta olup her boyutta üretimi yapılabilmektedir. Boru Tipi Radyant Isıtıcı Sistemleri Radyant sistemin kullanıldığı bir ısıtıcıdır. Fakat bu sistemde borunun dış yüzey sıcaklığından yararlanılmaktadır. Boru tipi ısıtıcaların üst kısmında bulunan yakıcının yakmış olduğu gaz, radyant ısıtıcının sonunda bulunan vakum fanı tarafından vakumlanmaktadır. Daha sonra yakılmış olan sıcak gaz boru içerisinde dolaştırılmakta ve ısısını boruya aktarmaktadır. Bu ısıtma sistemlerinde radyant borunun dış yüzey sıcaklığı 300 °C’ye ulaşabilmektedir. Radyant borudan yayılmaya başlayan güneş ışığına benzeyen ısı, borunun üzerinde yer alan reflektörler aracılığıyla ortama verilmektedir. Bu sayede ışınım yolu ile ısınma sağlanmakta ve düşük enerji seviyeleri ile yüksek verim elde edilebilmektedir. Boru tipi radyant ısıtıcı sistemlerinin L tipi ve U tipi olmak üzer iki türü bulunmaktadır. Boru tipi radyant ısıtıcının ekipmanları şu şekildedir:
 1. Gaz Yakıcı,
 2. Radyant Boru,
 3. Reflektör
 4. Vakum Fan
Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri Sistemleri Bu sistemlerde LPG veya doğalgaz kullanılmaktadır. Sistem, endüstriyel alanlarda kullanıldığında tek bir kanalda toplanmaktadır. Üreteçler paslanmaz çelikten üretilmektedir. Sistem içerisinde gazın yakıldığı ve ısının elde edildiği alana brülör adı verilmektedir. Yanmış olan gazlar alüminyum eşanjörlerden geçirilmekte ve bu sayede eşanjörlerin ısınması sağlanmaktadır. Isınan eşanjörlerin arkasında bulunan fan aracılığı ile ortamda bulunan hava cihazın içerisine alınmakta ve ısıtılmış olarak tekrar alana aktarılmaktadır. Üreteçlerin çalışma mantığı bu şekildedir. İstenen düzeyde sıcaklıklar sağlayabilir. Çoklu kullanımlarda kanallar devreye girmektedir. Endüstriyel alanlarda sıklıkla kullanılan bir ısıtma sistemi türüdür.

Bir Yanıt