logo-entalpi-2
Günümüzde hastaneler günde binlerce kişiye ev sahipliği yapmaktadır. Genç yaşlı herkesin bulunduğu hastaneler hijyen ve havalandırma bakımından maksimum düzeyde hizmet veren yapılar olmalıdır. Hastanelere sadece hasta olan insanlar değil onların beraberinde refakatçilerde gelmektedir. Bu sebeple hastaneler birçok insanın bir arada bulunduğu ortamlardır. Hastanelerde birçok mikrop türü bulunma ihtimaline karşı üst düzey hijyen kuralları uygulanmaktadır. Bu sayede mikropların yayılımı önlenmekte ve normal ortamlardan daha temiz ve hijyenik alanlar oluşturulmaktadır. Hastane havalandırma sistemleri sayesinde hastanelerde daima temiz hava solunumu sağlanmaktadır. Havalandırma sistemleri hastane binalarında kirli havayı hapsederek filtrelenmiş doğal bir havalandırma gerçekleştirmektedir. Bu sayede hastanede çalışan doktorlar, personeller, hastalar ve refakatçilerin sağlıklı bir şekilde nefes alıp vermesi sağlanmaktadır. Havalandırma sistemleri hastanelerin bölümlerine göre değişkenlik göstermektedir. Bazı alanlarda genel havalandırma sistemleri kullanılırken bazı alanlarda ise lokal tercih edilmektedir. Genel ve lokal havalandırma sistemlerinin hastanelerde aktif bir şekilde kullanılma sebebi ise yapılan işlemlerdir. Örneğin bir ameliyathanenin istenen soğuklukta olabilmesi önemlidir. Aynı şekilde kimyasal maddelerin sıklıkla kullanıldığı yerlerde de lokal havalandırma sistemleri kullanılmalıdır. Hastanelerde bulunan ameliyathaneler, hasta odaları, giriş bölümleri, hol gibi ortamlarda havalandırma sistemlerinin etkin çalışması ve kurulduğu bölgenin ihtiyacına cevap verebilmesi gerekmektedir. Havalandırma sistemleri hastanede belli aralıklarla değil her saniye çalışmaktadır. Bu sayede her saniye kirli hava dışarı atılır ve temiz hava hastaneye verilir. Hava sirkülasyonu doğal bir şekilde sağlandığında ortamda bulunan canlı cansız her şeyde olumlu bir etki meydana gelir. Havalandırma sistemlerinde kullanılan cihazların kullanıldığı ortama göre seçilmesi oldukça önemlidir. Hastanelerde kullanılan cihazların sessiz çalışması hijyenik olması ve kullanışlı olması gerekmektedir. Hastanelerde Kullanılan Havalandırma Cihazları Hastanelerde kullanılan havalandırma cihazlarının birçok türü bulunmaktadır. Enfeksiyon risklerine karşı havayı daima temiz tutan havalandırma cihazları aynı zamanda istenen düzeyde bir iklimlendirme yaparak hastane içerisinde bulunan insanların konforunu önemsemektedir. Hijyenik sistemler olarak adlandırılan hastane havalandırma sistemleri içerisinde birçok cihaz bulunmaktadır. Bu cihazlar sayesinde hastanelerde profesyonel anlamda havalandırma yapılabilmektedir. Bu cihazlar ise şu şekilde sıralanabilir:
  1. : Bu sistemler havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin ana elemanı olarak nitelenmektedir. Hastanelerde taze hava verilmesini, sıcaklık ve nem oranlarının ayarlanmasını aynı zamanda havanın tozlardan ve partiküllerden temizlenmesini sağlamaktadır.
  2. Filtreler: Klima santraline alınan havanın temizlenmesi görevini üstlenmektedir. Genellikle klima santrallerinin giriş ve çıkış kısımlarında yer alır. Bu sayede havayı toz ve partiküllerden arındırır ve sağlıklı hava sahası oluşumuna katkıda bulunur.
  3. Serpantinler: Kolay temizlenebilmesi amacıyla çıkartılabilir olması oldukça önemlidir. Serpantinler yoğunlaşan suyun klima santraline geçişini engellemektedir.
  4. Nemlendirici: Hastanelerde sulu nemlendiricilerin kullanılması sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu amaçla hastane havalandırma sistemlerinde buharlı nemlendiriciler kullanılmalıdır.
  5. Fan ve Motor: Bu kısım iklimlendirme ve havalandırma sistemlerinin başrolünü üstelenen bir yapıdadır. Temiz havanın verilmesi kirli havanın çekilmesi sürecinde aktif rol oynamaktadır. Fanların da serpantinler gibi temizlenebilir bir biçimde olması önemlidir. Sürekli çalışan fanların özellikle hastaneler gibi maksimum hijyene ihtiyaç duyulan mekanlarda temizlenmesi sağlık açısından son derece önemlidir.
  6. Susturucu: Havalandırma sistemlerin çalışırken insanları rahatsız etmeyecek düzeyde çalışması önemlidir. Özellikle hastanelerde sessiz olması hastalar açısından fayda sağlar. Susturucunun uzman ekipler tarafından sürekli temizlenmesi ve kontrol edilmesi gerekmektedir.
Hastanelerde kullanılan hijyenik havalandırma sistemlerinde bu ekipmanlar görev yapmaktadır. Hastanelerde havalandırma sistemlerinin hijyenik olması olukça önemlidir. Bu sebeple ekipmanların hijyenine dikkat edilmelidir. Tüm havalandırma sistemlerinde olduğu gibi hastane havalandırma sistemlerinde de bakım gerekmektedir. Uzman ekipler tarafından belirli aralıklarla sistemin düzenli olarak bakımının yapılması gerekir. Bakımı yapılmayan havalandırma sistemleri havayı temizleyemez ve olumsuz sonuçlar doğurabilir. Dolayısıyla bakım ihmal edilmemelidir. Hastane Havalandırma Sistemlerinde Kanal Sistemi Hastane havalandırma sistemlerinin tasarımı hastane şartlarına uygun olmalıdır. Havalandırma sistemlerinde fiziki olarak en çok yer kaplayan ve havanın dolaşımını sağlayan yapılar hava kanallarıdır. Hava kanalları sisteminin klima santrali gibi pürüzsüz bir tasarıma sahip olması oldukça önemlidir. Hastanelerde hijyen üst seviyede olması gerektiğinden hava kanallarının temizlenebilir yapıda olması önemlidir. Pürüzsüz tasarımlarda toz, partikül kir gibi olumsuz durumlara rastlanmaz bu açıdan hastane havalandırma sistemlerinde hava kanallarının pürüzsüz olması gerekir. Bu şekilde kirlenme en aza indirgenmiş olur. Hava giriş ve çıkışını sağlayan kanalların negatif basınçta olması oldukça önemlidir. Negatif basınçta olan hava kanallarının sızdırmaz olması sistemin verimli ve düzgün çalışması için başlıca nedendir. Sistem kurulumu esnasında gerek besleme kısmı gerekse egzoz kanalları sızdırmazlık oranları dikkate alınmalıdır. Ayrıca kanalların temizlenebilmesi için belirli aralıklarda sızdırmaz servis kapakları kullanılmalıdır. Sızdırmaz kapatma damperi hava akışının aktif bir şekilde yapılmasını sağlar bu sebeple besleme ve egzoz kanallarında birer adet olmak üzere sızdırmaz kapatma damperi kullanılmaktadır. Ameliyathanelerde Kullanılan Sistemler Ameliyathaneler hastanelerin en hassas bölgesidir. Dolayısıyla yüksek hijyene sahip olması gerekmektedir. Bu alana kurulacak havalandırma sistemlerinin ameliyathanelere uygun olması aynı zamanda son derece hijyenik olması gerekmektedir. Ameliyathanelerde mikro-organizmalar kütle geçişi prensibiyle bir yerden başka bir yere geçebilmektedir. Bu geçişleri önleyebilmek adına laminer akış üniteleri bulundurulmaktadır. Laminer akış üniteleri ameliyathanelerde bulunan parçacık ve mikro-organizmaların ortamdan uzaklaştırılmasını sağlar ve adeta bir hava perdesi oluşturur. Böylece ameliyathanede bulunan doktor ve hastaların olumsuz koşullara maruz kalması engellenmektedir. Ameliyathanelerde kullanılan sistemler çoklu ve tekli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Tekli sistemlerde, hijyen ortamının iklimlendirilmesi ve taze havanın sağlanması tek hijyenik paket klima cihazı veya standart hijyenik klima santrali ile sağlanmaktadır. Başka bir deyişle, bir santral bir hijyenik ortama hizmet vermektedir. Çoklu sistemlerde ise paket klima cihazı veya standart klima santrali birçok alanda kullanılmaktadır. İklimlendirme ve havalandırma sistemlerinin uzman ekipler tarafından ayarlanması ve yerleştirmesinin yapılması gerekmektedir. Her ortam için farklı havalandırma sistemi kullanılmaktadır. Hastanelerde hijyenik havalandırma sistemlerinin kurulması ve uzmanlar tarafından temizliğinin ve bakımlarının yapılması gerekmektedir. Bu sayede verimli ve sağlıklı bir hava sirkülasyonu sağlanmaktadır.

2 yanıt