logo-entalpi-2
Günümüzde, havalandırma sistemleri binaların konforlu ve sağlıklı bir yaşam alanı oluşturması için büyük önem taşımaktadır. Havalandırma sistemleri, havanın hareketlendirilerek dışarıya atılması veya içeriye alınması yoluyla havanın kalitesini artırmakta ve insan sağlığına olumlu etkiler sağlamaktadır. Bu nedenle, havalandırma projesi yapılırken, çalışılan proje ve tesisin yapısı, bina uygunluk sistemi ve sonrasında yapılacak havalandırma tesisatı periyodik kontrol işlemleri için tüm fizibilite çalışmalarının koşullara uygun hazırlanması gereklidir. Havalandırma sistemlerinin uygun bir şekilde tasarlanması ve kurulması, sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmak için temel bir gerekliliktir. Bu sebeple, havalandırma tesisatı projesi, kaliteli ve güvenilir bir hizmet sunan firmalar tarafından gerçekleştirilmelidir. Elektrik firmaları tarafından sunulan son teknoloji havalandırma ve filtre sistemleri, havalandırma projeleri için ideal çözümler sunmaktadır. Havalandırma projesi, kurumlar, işletmeler, binalar ve evler gibi pek çok alanda kullanılan davlumbaz, boru temizlik ve filtre hatları gibi pek çok sistem içermektedir. Bu sistemlerin tasarımı ve kurulumu, işlevlerine göre farklılık göstermektedir. Örneğin, bir fabrikanın havalandırma sistemi ile bir evin havalandırma sistemi farklı tasarım ve kurulum gerektirir. Havalandırma sisteminin işletilmesi sırasında oluşabilecek sorunları önlemek ve havalandırma sisteminin düzenli bir şekilde çalışması için periyodik kontroller yapılmalıdır. Havalandırma Tesisatı Projesi Aşamaları
 • İhtiyaçların belirlenmesi: Proje yapılacak mekanın ihtiyaçları belirlenir. Bunlar arasında havalandırma sisteminden beklenen hava kalitesi, nem oranı, ısıtma ve soğutma ihtiyacı gibi faktörler yer alabilir.
 • Proje alanının analizi: Projenin uygulanacağı alanın özellikleri analiz edilir. Bu kapsamda, mekanın boyutları, yüksekliği, kullanım amacı, insan yoğunluğu ve mevcut tesisatların analizi gibi faktörler göz önünde bulundurulur.
 • Fizibilite çalışması: Ön fizibilite çalışması yapılır. Bu aşamada, havalandırma tesisatı projesinin teknik olarak gerçekleştirilebilirliği, maliyetleri, zamanlama ve yapılacak çalışmaların uygunluğu değerlendirilir.
 • Proje ekibi belirlenmesi: Proje ekibi, projenin başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için gerekli olan mühendisler, teknisyenler, ustalar ve diğer çalışanlar gibi birçok kişiden oluşur. Proje ekibi, proje boyunca tüm süreçleri yönetir. Ayrıca havalandırma tesisatı projesi yapılırken, yasal mevzuata ve yönetmeliğe uygunluk denetimi ve iş güvenliği denetim ekibi de sağlanır.
 • Proje planlaması: Havalandırma tesisatı projesinin planlaması yapılır. Bu aşamada, proje ekibi çalışmalarını koordine etmek için zaman çizelgeleri, bütçeler ve diğer detaylar hazırlar. Daha sonra, Avrupa standartlarına uygun bir havalandırma tesisatı tasarım projesi hazırlanır. Bu proje, havalandırma tesisatının yapılacağı bölgenin özelliklerine göre düzenlenir.
 • Proje tasarımı: Havalandırma tesisatı projesinin tasarımı yapılır. Bu aşamada, havalandırma sisteminin çizimleri ve tasarımı yapılır. Havalandırma sistemi, proje ihtiyaçlarına göre tasarlanır ve özel ekipmanlar kullanılarak kurulur.
 • Kurulum ve test işlemleri: Havalandırma tesisatı kurulur ve test edilir. Bu aşamada, havalandırma sistemi, proje planına uygun olarak kurulur ve test edilir. Bu aşamada, havalandırma sistemi, belirlenen standartlara ve yönetmeliklere uygun olarak kontrol edilir.
 • Kalite kontrolü: Havalandırma tesisatı projesi tamamlandıktan sonra, kalite kontrolü yapılır. Bu aşamada, havalandırma sisteminin performansı, işlevselliği, maliyeti, enerji verimliliği ve benzeri faktörler kontrol edilir.
Havalandırma Tesisatı Projesinde Kanal Sistemleri Havalandırma tesisatı projesi genellikle çift kanallı ve tek kanallı sistemler olarak tasarlanır. Çift kanallı sistemlerde, her bir bölgeye sıcak ve soğuk hava sağlayan iki kanal kullanılır. Bu kanalların bağımsız olarak kontrol edilebilmesi sayesinde, bölgedeki oda sıcaklığı hassas bir şekilde ayarlanabilir. Çift kanallı sistemlerde, sıcak ve soğuk hava mikser odasında belirli bir oranda karıştırılır. Bu sayede, bölgedeki arzu edilen oda sıcaklığı elde edilir. Tek kanallı sistemlerde ise, tek bir kanal kullanılarak tüm bölgelere hava sağlanır. Bu sistemde, bölgedeki oda sıcaklığı, termostat ve kol ayrımındaki ısıtıcı yardımıyla kontrol edilir. Tek kanallı sistemlerde, her bölge için gerekli olan hava miktarı ayrı ayrı belirlenir ve bu miktar, dış hava damperleriyle kontrol edilir. Aşırı sıcak veya soğuk havalarda, dış hava damperleri minimum seviyeye ayarlanırken, ılık havalarda ise açık tutulabilir. Havalandırma tesisatı projesi, enerji tasarrufu sağlamak için doğru bir şekilde tasarlanmalıdır. Bu amaçla, havalandırma sistemlerinde enerji geri kazanımı, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, filtreleme sistemlerinin iyileştirilmesi ve hava miktarının hassas bir şekilde ayarlanması gibi teknolojiler kullanılabilir. Havalandırma Tesisatı Projesinde Periyodik Kontroller Havalandırma tesisatı periyodik kontrolünün amacı, havalandırma sistemlerinin işlevselliğini kontrol etmek, sistemlerin yeterli havalandırmayı sağlayıp sağlamadığını belirlemek, zararlı maddelerin filtrelenmesini sağlamak ve insan sağlığını korumaktır. Bu kontroller, havalandırma sisteminin yapısına ve kullanım amacına bağlı olarak yılda bir veya daha sık yapılabilir. Periyodik kontroller dört aşamadan oluşmaktadır:
 • İlk aşama: havalandırma sisteminin genel durumunun gözden geçirilmesidir. Sistemdeki her bir elemanın çalışması kontrol edilir, filtreler ve fanlar incelenir. Filtrelerin temizliği kontrol edilir ve kirliyse temizlenir veya değiştirilir. Fanların durumu kontrol edilir ve gerekli ise temizlenir veya tamir edilir.
 • İkinci aşama: havalandırma sisteminin havalandırma performansının ölçülmesidir. Bu işlem için özel cihazlar kullanılır. Bu cihazlar, sistemdeki hava akışını ölçer ve hava kalitesinin belirlenmesine yardımcı olur. Havalandırma performansının ölçülmesi, sistemdeki hava akışının yeterli olup olmadığını belirleyecektir.
 • Üçüncü aşama: havalandırma sisteminin temizliğidir. Havalandırma sistemi temizliği, sistemdeki toz, kir ve diğer yabancı maddelerin temizlenmesi anlamına gelir. Bu işlem, sistemdeki tüm elemanlar için geçerlidir ve filtrelerin temizlenmesi veya değiştirilmesi de dahil olmak üzere tüm aşamaları içerir.
 • Dördüncü aşama: havalandırma sisteminin kalibrasyonudur. Kalibrasyon işlemi, havalandırma sisteminin doğru çalıştığından emin olmak için yapılır. Bu işlem, hava akışının doğru ölçülmesi ve kontrol edilmesi ile gerçekleştirilir.