logo-entalpi-2
Günümüzde birçok toplu yaşam alanında ve endüstriyel alanlarda havalandırma sistemleri sıklıkla kullanılmaktadır. Havalandırma sistemleri bir ortamdaki sıcaklık değerlerinin ayarlanmasını sağladığı gibi ortamda bulunan kir, toz, bakteri, ve solunuma zararlı ögelerden havanın filtrelenmesini sağlayan sistemledir. Havalandırma sistemleri insan yaşamına doğrudan etki etmektedir. Sağlıklı bir solunum sağlayan havalandırma sistemleri insanların bulunduğu ortamda olumsuz hava koşullarından etkilenmesini önler. Havayı kirden, tozdan ve partiküllerden arındıran havalandırma sistemlerinin birçok türü bulunmaktadır. Bu durum havalandırma sisteminin bulunduğu ortamın fiziksel özelliklerine göre farklılık gösterebilir. Ortamın fiziksel özelliklerinin yanı sıra ortamın kullanım amacı da havalandırma sistemlerinin değişkenlik göstermesinde başlıca rol oynamaktadır. Havalandırma sistemleri arasında yer alan hijyenik havalandırma sistemleri genellikle ameliyathanelerde hastanelerde kullanılmaktadır. Bu ortamların kullanım amacı insan sağlığının iyileştirilmesi olduğundan havalandırma sistemleri de profesyonel anlamda çalışması gerekir. Hijyenik havalandırma sistemlerinin en önemli özelliği anti bakteriyel olmasıdır. Anti bakteriyel olması ortamda bulunan bakterilerin havadan temizlenmesini sağlamaktadır. Sistem bu sebeple hastanelerde sıklıkla kullanılmaktadır. Hastaneler toplu yaşam alanları olduğundan kritik bir öneme sahiptir. Hastanelerde birçok hastalık mikrobu oluşabilir. Bu nedenle hastanelerin havalandırma sistemleri ciddi bir öneme sahiptir. Uzmanlar bu alanlarda mikrobu önleyen ve hastalıkların yayılmasını engelleyen havalandırma sistemlerini tercih etmektedir. Bu sayede birçok insanın sağlığını koruyan hijyenik havalandırma sistemleri hastanelerin ameliyathane bölümünde de tercih edilir. Ameliyathaneler hastanelerin sağlık açısından en kritik bölümüdür. Ameliyathanelerde hijyenik havalandırma sistemleri kullanıldığında olası enfeksiyon durumlarının önüne geçilmektedir. Hastanelerde bulunan ameliyathaneler, hasta odaları, giriş bölümleri, hol gibi ortamlarda havalandırma sistemlerinin etkin çalışması ve kurulduğu bölgenin ihtiyacına cevap verebilmesi gerekmektedir. Bu sebeple hijyenik havalandırma sistemleri tercih edilir. Hijyenik havalandırma içerisinde bulunan filtreler sayesinde ortamda bulunan kirli havayı hapseder ve dışarıdan doğal ve taze havanın ortama verilmesini sağlar. Bu döngü sürekli olarak devam eder. Bu sayede ortamda daima kaliteli ve temiz hava bulunurken kirli hava filtrelenerek dışarı atılır ki bu yönüyle de sistem doğa dostudur. Hijyenik havalandırma sistemleri ortamda temiz ve taze bir hava sirkülasyonu sağladığı gibi oldukça sessiz çalışmaktadır. Bu sayede kurulu olduğu ortamda insanları rahatsız etmez ve her saniye havanın temiz kalmasını ve kurumamasını sağlar. Hijyenik havalandırma sistemleri lokal ve genel olmak üzere iki gruba ayrılır. Genellikle lokal hijyenik havalandırma sistemleri hastanelerin ameliyathane bölümünde kullanılır. Genel havalandırma sistemleri ise hastanelerin koridorları gibi geniş alanlarda kullanılmaktadır. Mikro organizmalar nemli ortamlarda hızlı bir şekilde üreyebilirler. Hijyenik havalandırma sistemleri mikro organizmaların barınamayacağı şekilde steril ortamlar oluşturur. Bu sayede insan sağlığına gereken önemi verir. Hijyenik Havalandırma Cihazları Hijyenik havalandırma cihazları havalandırma sistemlerini oluşturan ekipmanlardır. Her saniye steril bir ortam oluşturan ve havadan olumsuz faktörleri temizleyen havalandırma cihazlarının farklı farklı görevleri bulunmaktadır. Hijyenik havalandırma sistemlerini oluşturan ekipmanlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:
  • Fan ve Motor: Hijyenik havalandırma sistemlerinde havanın sirkülasyonunu sağlayan ve havayı kanallara ileten göreve sahiptir. Temiz havanın verilmesi kirli havanın çekilmesi sürecinde aktif rol oynamaktadır. Fanların da serpantinler gibi temizlenebilir bir biçimde olması önemlidir. Sürekli çalışan fanların özellikle hastaneler gibi maksimum hijyene ihtiyaç duyulan mekanlarda temizlenmesi sağlık açısından son derece önemlidir.
  • Klima Santralleri: Santraller hijyenik havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin kilit elemanı olarak nitelenmektedir. Hastanelerde taze hava verilmesini, sıcaklık ve nem oranlarının ayarlanmasını aynı zamanda havanın tozlardan ve partiküllerden temizlenmesini sağlamaktadır.
  • Buharlı Nemlendiriciler: Havanın nem oranın istenen düzeyde olmasını sağlar. Buharlı olmasının sebebi antibakteriyel olmasıdır. Bu sayede havada oluşabilecek mikropları önler.
  • Serpantinler: Serpantinler yoğunlaşan suyun klima santraline geçişini engelleyen bir göreve sahiptir. Hijyenik havalandırma sistemlerinde bu kısım uzman ekipler tarafından bakımı yapılması gereken kısımdır. Takıp çıkarılabilen bir yapıya sahiptir.
  • Filtreler: Hijyenik havalandırma sistemlerinde bulunan klima santraline alınan havanın temizlenmesi görevini üstlenmektedir. Genellikle klima santrallerinin giriş ve çıkış kısımlarında yer alır. Bu sayede havayı toz ve partiküllerden arındırır ve sağlıklı hava sahası oluşumuna katkıda bulunur.
  • Susturucu: Hijyenik havalandırma sistemlerin çalışırken insanları rahatsız etmeyecek düzeyde çalışması önemlidir. Özellikle hastanelerde sessiz olması hastalar açısından fayda sağlar. Susturucunun uzman ekipler tarafından sürekli temizlenmesi ve kontrol edilmesi gerekmektedir.
  • Havalandırma Kanalları: Hijyenik havalandırma kanalları diğer havalandırma kanallarından farklı özelliklere sahiptir. Bu kanallar uzmanlar tarafından dizayn edilirken pürüzsüz bir şekilde olmasına dikkat edilir. Pürüzsüz tasarımların üzerine partiküllerin ve mikropların tutunması neredeyse imkansızdır. Hijyenik havalandırma sistemlerinde hava kanallarını önemli bir rolü bulunmaktadır. Bu kanallar kirli havanın dışarı atılmasını temiz havanın ortama verilmesini sağlar. Bu işlem esnasında olumsuz durumlardan etkilenmemesi için tasarımlarına önem verilmektedir. Sızdırmazlık bu kanallarda son derece önemlidir. Bu sayede sistem verimi ve düzgün bir şekilde çalışır.
Hijyenik Havalandırma Sistemlerinin Bakımı Hijyenik havalandırma sistemlerinin uzman ekipler tarafından belirli periyotlarla düzenli olarak bakımının yapılması gerekir. Bakımı yapılmayan sistemler işlevini kaybetmektedir. Bu sebeple hijyenik havalandırma sistemlerinin bakımları ihmal edilmemelidir. Sistem içerisinde bulunan ekipmanların takılıp çıkarılabilen kısımları uzman ekipler tarafından özenle temizlenmelidir. Bu sayede havalandırma sistemleri daha uzun ömürlü bir hale gelir. Sistem içerisinde yer alan susturucu ve serpantinlerin uzman ekipler tarafından kontrol edilmesi ve bakımının yapılması ihmal edilmemelidir. Lokal ve genel olarak iki kısma ayrılan hijyenik havalandırma sistemleri bir yere kurulacağında ekiplere danışılmalı ve bu doğrultuda işlemlere başlanmalıdır.