logo-entalpi-2
İnsanların yaşam alanlarının koşulları insan hayatı ve sağlığı açısından son derece önemlidir. Yaşam alanlarının insanların barınabilmesi için uygun ısıya ve doğal hava sirkülasyonuna sahip olması gereklidir. Doğal bir hava sirkülasyonu olan ortamlarda insanlar rahatça nefes alırken aynı zamanda aşırı soğukluktan ve sıcaklıktan korunurlar. İklimlendirme sistemleri insanların ihtiyaç duyduğu uygun sıcaklık ve soğukluğu sağlayabilen, ortamları ferah ve doğal bir şekilde havalandırabilen sistemlerdir. İklimlendirme sistemleri sayesinde insanlar daha verimli işler yapabilir ve kaliteli ortamlarda sağlıklarına dikkat ederek yaşamlarını sürdürebilirler. Hayatımızın her alanında solunumun büyük bir önemi vardır. Kirli ve mikroplu havaların solunumu insan hayatı açısından oldukça zararlıdır. Dolayısıyla havanın temiz olması sıhhat açısından önemlidir. İklimlendirme sistemlerinde belirli görevleri üstlenmek adına birçok parça ve malzeme bulunmaktadır. Bunlar arasında filtreler havadan toz, kir, ve birçok olumsuz koşulu temizlemeye yarar. Filtreler sayesinde insanların solunumunu etkileyebilecek her türlü olumsuz durum sıfıra indirilir. İklimlendirme sistemleri istenen düzeyde ayarlanabilen sistemlerdir. Endüstriyel alanlarda sanayi faaliyetleri sürdüren fabrikalar, imalathaneler ve birçok iş sahası iklimlendirme sistemlerinin kullanılması gereken alanlardır. Bu alanlarda iklimlendirme sistemlerinin kullanılması çalışanların verimli bir şekilde çalışarak kaliteli işler ortaya koymasına dolaylı olarak yardımcı olmaktadır. İklimlendirme sistemleri endüstriyel alanlarda kullanıldığında enerji tasarrufu yapan sistemlerdir. Enerji tasarrufu hem dünya için hem de işletmeler açısından oldukça önemlidir. Bu sistemlerin ekonomik oluşu fabrikaların, alışveriş merkezlerinin ve büyük alanlar kaplayan birçok yerin başlıca tercih sebebidir. İklimlendirme sistemleri sadece insanların hayatı açısından değil diğer tüm canlılar için yarar sağlamaktadır. Bu çerçevede insanlar gibi diğer canlılarında belirli sıcaklıklara veya soğukluklara ihtiyacı vardır. Mesela gıdalar muhafaza edilebilmesi için soğukluğa ihtiyaç duyarken ağaçlar, bitkiler ise belli derecelerde sıcaklıklara ihtiyaç duymaktadır. Bu açıdan iklimlendirme sistemleri sadece insanlara hizmet eden sistemler değil diğer canlıların ihtiyaçlarını da karşılayan aynı zamanda gıdaların muhafaza edilebilmesini sağlayan sistemlerdir. İklimlendirme Hangi Cihazlarla Yapılmaktadır? İklimlendirme sistemleri birçok cihazla yapılabilen ve ilgili alanın sıcaklık,nem ve soğukluk ayarlarını yapabilen cihazlardır. Bu cihazların kullanılması sayesinde arzu edilen derecelerde sıcaklık ve nem oranları ilgili ortamlarda sağlanabilir. İnsanların ve diğer canlıların ihtiyaç duyduğu sıcaklıklar bu cihazlarla sağlanabilmektedir. Ayrıca doğal bir şekilde yapılan havalandırmalar olumsuz sonuçların önüne geçmektedir. Sistemler içerisinde yer alan filtreler havanın temizlenmesini ve oksijen miktarının doğru düzeylerde alınabilmesini sağladığından dolayı bu sistemler doğa dostu olarak vasıflanmaktadır. İklimlendirme sistemleri birçok cihaz vasıtasıyla yapılabilmektedir. İklimlendirme sistemi olarak değerlendirilen cihazları şu şekilde maddelemek mümkündür:
 • Havalandırma sistemleri,
 • Klima sistemleri,
 • Kombiler,
 • Kopmresör hava kurutucular,
 • Gıda depo soğutucuları
 • Chiller soğutma sistemi
 • Klima santralleri
 • Nem alma cihazları
 • Hava perdeleri
 • Soğuk hava depoları
 • Kalorifer ve kazan sistemleri
Bu sistemler iklimlendirme sistemleri olarak değerlendirilen farklı amaçlarla farklı alanlarda kullanılarak istenilen düzeyde ve derecede sıcaklıklar, soğukluklar ve nem oranlarını sunabilen sistemlerdir. Bu maddelerden de anlaşılacağı üzere iklimlendirme yapılacak alan kullanılacak cihazı belirleyen en önemli faktördür. Mesela iklimlendirme yapılacak alan belli başlı gıdaların kullanılacağı bir alansa ona uygun soğutma sistemleri önerilir. İklimlendirme Sistemleri Niçin Kullanılır? İklimlendirme sistemlerinin birçok kullanım amacı bulunmaktadır. İklimlendirme sistemleri yukarıda da belirtildiği üzere uygulanacak alanın ne gibi faaliyet göstereceğine göre faklı farklı amaçlar için kullanılabilir. İnsanlık tarihi boyunca, ortamın uygun ısı ve sıcaklıkta olması adına çok farklı önlemler alınmış, teknolojinin gelişmesiyle iklimlendirme cihazları devreye girmeye başlamıştır. Bugün insanların yaşam ve çalışma alanları, tamamen steril bir ortama sahip ve ideal ısıdadır. Bu şekilde sağlıklı bir ortamda yaşama ve çalışma olanağı bulurlar. İklimlendirme sistemlerinin kullanım yerlerinden bahsetmek gerekirse mesela endüstriyel alanları konu alan yerlerde iklimlendirme oldukça önemlidir. Personellerin sürekli kullandığı üretim ortamları, makinelerin bulunduğu ortamlar, imal edilen ürünlerin depolandığı ortamlar gibi birçok alanda iklimlendirme sistemleri kullanılır. Burada kullanım amacı açısından belirleyici olan şey ise insanların toplu kullanım alanlarındaki olumsuz koşulları sıfıra indirerek doğal ve sağlıklı ortamlar oluşturmaktır. İklimlendirme sistemleri hava kalitesini doğrudan etkileyen sistemlerdir. Hava kalitesinin yüksek olduğu alanlarda insanlar ve diğer tüm canlılar rahatlıkla yaşamlarını sürdürebilirler. İklimlendirme sistemleri gıdaların korunması, muhafaza edilmesi açısından da büyük bir rol sahibidir. Gıdaların bozulmadan kalması iklimlendirme sistemlerinde yer alan büyük fanların ihtiyaç duyulan soğukluğu vermesiyle mümkün olur. Gıdaların bozulmaması aynı zamanda dondurularak başka yerlere nakledilebilmesi oldukça önemli bir konudur. Soğuk hava depolarında başrol oynayan iklimlendirme sistemleri gıdaların sağlıklı bir şekilde korunmasını ve bir yerden başka bir yere bozulmadan taşınmasını sağlar. Endüstriyel anlamda iklimlendirme sistemlerinin önemli görevleri bulunmaktadır. Bu çerçevede ağır makinelerle üretimler yapan fabrikalarda makinelerin ömrünün uzaması ve kaliteli üretimler yapabilmesi koşuların iyi olmasına bağlıdır. Uygun sıcakta çalışan makineler daha uzun ömürlü olmaktadır. Bu açıdan iklimlendirme sistemleri yapılan üretimlere dolaylı olarak katkıda bulunmaktadır. İklimlendirme sistemlerinin yarar sağladığı bir diğer sektör ise bilişimdir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımıza giren birçok cihazın belirli sıcaklıklarda kullanılması gereklidir. Endüstriyel işlemler sahasında kullanılan sistem odaları, bilgisayarların ve diğer telekomünikasyon cihazlarının bulunduğu alanlar, her zaman özel bir neme ve ısıya sahip olmalıdır. Bu cihazlar, sürekli elektrikle çalışan cihazlar olduğundan, ısınma, kıvılcım çıkartma gibi risklere gebedir. Her anlamda ortamın havasının belli değerlerde bulunması cihazların doğru ve verimli şekilde çalışması için uygundur. Sonuç olarak iklimlendirme sistemleri insanların ve diğer canlıların hayatlarına doğrudan etki eden sistemlerdir. Bu sistemlerin kullanıldıkları alanlara göre farklı farklı çeşitleri bulunmaktadır. Gıda depo soğutucuları Chiller soğutma sistemi, klima santralleri, nem alma cihazları, hava perdeleri soğuk hava depoları, kalorifer ve kazan sistemleri gibi birçok çeşit iklimlendirme sisteminin ihtiyaç duyulan alanlara bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.  

Bir Yanıt