logo-entalpi-2
Endüstriyel alanlarda ısıtma ve soğutma sistemleri aktif ve yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Sistemlerin bu denli kullanılıyor olması sistemlerin tasarruflu ve çok işlevsel olmasıyla doğrudan alakalıdır. Isıtma ve soğutma sistemlerine “İklimlendirme” ifadesi de kullanılmaktadır. Isıtma ve soğutma sistemleri sayesinde endüstriyel alanlarda birçok işlem kolaylaşmaktadır. Söz konusu sistemler üretim alanlarında uygun hava derecelerini ayarlayarak içeride çalışan personelin sağlığına önem vermektedir. Ayrıca fabrikalarda bulunan maddelerin uygun sıcaklıklarda veya soğukluklarda korunmasını sağlamaktadır. Isıtma ve soğutma sistemleri ekonomik olmasından dolayı enerji kaynaklarının yüksek düzeyde harcandığı dünyada tasarruf eden sistemler olarak bilinmektedirler. Sanayi bölgelerinde söz konusu sistemler oldukça yoğun bir şekilde kullanılmaktadırlar. Isıtma ve soğutma sistemlerine olan ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır. Bu artış ısıtma ve soğutmadan kullanılan enerjinin de artışına sebep olmaktadır. Bu kapsamda kullanılan enerjiyi minimum düzeye indirgemek adına birtakım çözümlemeler geliştirilmiştir. Isıtma ve soğutma ihtiyacı birçok endüstriyel alanda varlığını korumaktadır. Fakat belirtildiği üzere bu ihtiyacın en ekonomik yolla çözümlenmesi gerekmektedir. Hem verimli bir hizmet sağlama açısından hem de ekonomik olması açısından izolasyon, mantolama ve farklı koruma türleri geliştirilmiştir. İzolasyon sistemleri enerji tasarrufu açısından son derece önemlidir. Isıtma ve soğutma istemlerinde özellikle izolasyon uygulaması sistemin verimli çalışmasını da sağlamaktadır.  ısıtma ve Soğutma sistemlerinin kullanıldığı tesisatların veya boruların içerisinde taşınmakta olan akışkanın korunması sistemin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayan önemli bir unsurdur. Sistemlerin bünyesinde taşınan akışkanın dış ortamdan kaynaklanan sıcaklık değişimlerinden etkilenmesi önlenmeli ve ani sıcaklık değişimlerinden muhafaza edilmelidir. Sıcaklık derecesinin ayarlanan düzeyde kalabilmesi ve sistemin verimli bir biçimde çalışmayı sürdürmesi amacıyla söz konusu ekipmanlarda ve sistemin çalışma alanında izolasyon çalışmasının yapılması gerekmektedir. Isıtma ve soğutma sistemlerinin sürekli olarak çalıştırılması sisteme zarar verebilmektedir. Bu amaçla sistemlere gerekli bakımlar yapılmalı ve izolasyonunun da iyi düzeyde olması oldukça önemlidir. Isıtma Soğutma Sistemlerinde Kullanılan İzolasyon Sistemlerinin Önemi Isıtma ve soğutma sistemleri endüstriyel alanlarda sıklıkla tercih edilen sistemlerdir. Endüstriyel alanlarda sistemlerin tercih edilme sebepleri ise yapılan faaliyete göre değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin bir soğuk hava deposu için kullanılan soğutma sistemleri, normal bir havalandırma sistemlerinden ve iklimlendirme sistemlerinden farklı standartlarda çalışmaktadır. Sistemlerin düzenli verimli ve enerji tasarrufu yaparak çalışması için geliştirilen İzolasyon sistemleri bulunmaktadır. İzolasyon sistemleri sayesinde ısıtma ve soğutma sistemleri enerji tasarrufu yapabilmekte ve maksimum düzeyde hizmet sağlayabilmektedir. Isıtma ve soğutma sistemlerindeki izolasyon; boru veya hat tesisatlarının izole edilmesi ya da sistem elemanları olarak karşımıza çıkan aygıtlarda levha izolasyon kullanılması şeklinde karşımıza çıkabilmektedir. Bilindiği üzere verimliliği arttıran ve maliyetleri minimuma düşüren izolasyon, her bir sistemde ve aygıtta farklı türlerde gerçekleştirilebilmektedir Söz konusu iki sistem içerisinde bulunan aygıtlar için faaliyet süresini daha düşük düzeylerde tutmak sistemin kullanışlı olması ve verimli çalışması açısından gerekli bir durumdur. İzolasyon sayesinde bu durum mümkün hale gelmektedir. Sistemden sisteme izolasyonda değişkenlik göstermektedir. Bu amaçla her sistemde uzman bir kişi tarafından izolasyon sağlanmalıdır. Aksi taktirde enerji tasarrufu elde edilemez. Isıtma ve Soğutma Sistemlerinde İzolasyon İçin Hangi Malzemeler Kullanılır? Sanayi faaliyetlerinin yürütüldüğü endüstriyel oluşumların ihtiyaçlarını gideren ve iş kalitesine doğrudan olumlu yönde katkı sağlayan ısıtma ve soğutma sistemlerine izolasyon sistemleri eklendiğinde maliyet bakımından oldukça uygun bir hale gelmektedir.
  • İzolasyon sistemi ise aşağıdaki malzemelerden yapılmaktadır:
  • Strafor (Genellikle tercih edilen en avantajlı malzeme olarak bilinmektedir. Özellikle sanayi tipi soğutucu üretilen alanlarda uygulama kolaylığından dolayı vitrin tipi buzdolaplarının üretiminde sıklıkla strafor kullanılmaktadır. Ayrıca süsleme dekorasyon amacıyla da kullanılabilir.)
  • Poliüretan (Poliüretan köpükler ya da poliüretan temelli ürünler, iki ana malzemeden oluşur Bu iki ana malzeme ise kimyasal reaksiyon sağlayan katalizler ve kabararak büyümelerini sağlayan kimyasal katkılardır. Soğutma sistemlerinde kullanıldığında daha yararlı hale gelir.)
  • Köpük (Isıtma ve soğutma sistemlerinde direkt kullanılabilen bir malzemedir.)
  • Mantar / Ahşap talaşlı sıkışmış levha (Soğutma sistemlerinde strafor kullanıldığında hem bu straforu destekleme hem de nem birikimini engelleme amacıyla kullanılır.) Mantar ve Ahşap talaşlı sıkıştırılmış levha yalıtım amacıyla özellikle sanayi bölgelerinde yer alan binalar için kullanılmaktadır.
Poliüretan köpükler yukarıda da belirtildiği üzere iki ana maddeden oluşmaktadır; katalizler ve kimyasal dolgular. Bu maddenin izolasyon sisteminde kullanılması ise kimyasal reaksiyon sağlamasıdır. Söz konusu reaksiyonda uygulanan bölgede ilk olarak macunumsu bir görünüm sağlar. Daha sonra içerdiği kimyasal maddeler sayesinde macunumsu köpükler yükselmeye ve ilgili alanı kapatmaya başlar. Böylece izolasyon başarılı bir şekilde sağlanmış olur. İzolasyon Sistemleri Nasıl Yapılmalı? Öncelikle verimli bir yalıtım sağlanabilmesi için sağlam ve kaliteli malzemelerin kullanılması gerekir. Özellikle büyük üretim alanlarında endüstriyel faaliyetlerde bulunan fabrikalarda yalıtım son derece önemlidir. Bu alanlarda yapılacak izolasyon son derece profesyonel bir uzman tarafından yapılmalıdır. Aksi taktirde olumsuz sonuçlar doğurabilir ve yüksek enerji kullanımlarına yol açabilir. Yalıtım sürecinde malzemeler oldukça önemlidir. Malzemelerin yüzeyi açık yüzeyli değil kapalı ve sık bir dokuya sahip olmalıdır. Bu sayede başarılı bir izole sağlanabilmektedir. Her fabrikanın veya diğer üretim alanlarının ihtiyaç duyduğu ısıtma ve soğutma sistemleri vardır. Yapılan üretime göre sistemler değişkenlik gösterebilir. Bu açıdan her sistemin de kendine has izolasyon sistemleri mevcuttur. Bu sebeple doğru sistemleri seçmek için uzmanlardan yardım alınması son derece önemlidir. İzolasyon yapılırken ilgili alan çok iyi analiz edilmelidir. Nem, yoğuşma durumlar dikkatlice incelenmeli ve bu verilerden yola çıkılarak hareket edilmelidir. Aksi taktirde olumsuz sonuçlarla karşılaşılabilir. Hava sirkülasyonu izolasyon aşamasında dikkat edilmesi gereken bir diğer durumdur. Bu bağlamda sistem birçok boru hattının yanına kurulacağından boşluklu ve düzenli şekilde yapılması hava sirkülasyonunu koruyabilmek için son derece önemlidir. İzolasyon yapıldıktan sonra ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimli bir şekilde çalışması için 36 saat beklenmelidir. Bu sayede sistemler olası olumsuz durumlardan korunacaktır. Isıtma ve soğutma sistemleri çalışırken izolasyon yapmak verimsiz sonuçlara sebep olacaktır. Oda sıcaklığında sistemlerin kapatılması izolasyon için önemlidir. Herhangi yanlış bir işlemde anında müdahale edilmelidir. Mesela açık yüzeyli bir malzeme kullanıldığında buhar kesiciler vasıtasıyla bu durumun önüne geçilmesi gerekir. Yırtılma delinme gibi durumların meydana gelmemesi için doğru malzeme seçimi son derece önemlidir. Son olarak izolasyon yapılacak bölgede bulunan çelik borularda küf, pas gibi olumsuz durumlar mevcutsa bu alanların pasları ve küfleri temizlenmeli ayrıca boya ile iyileştirme yapılmalıdır. Bu sayede sağlıklı bir izole işlemi yapabilmektedir.