logo-entalpi-2

İzolasyon Malzemeleriyle Yangına Tedbir Alın!

Yangın ister evde ister işyerinde ister endüstriyel bir yapıda çıksın; nerede olursak olalım insan hayatını tehdit eder. Bu yüzden de insan hayatı için risk oluşturur. Bu riskin en aza indirgenmesi gerek can gerekse mal güvenliğinin sağlanması büyük önem taşır. Yangın önlemi alınırken iki önemli unsura dikkat edilir. Birincisi ve akla belki de en son gelen pasif önlemlerdir. Pasif önlemler, yangının yayılmasını önler âdeta yangına karşı bir koruma duvarı gibi olur. Özellikle bir yapı içinde kullanılan malzemeler, tesisatlar yangını başlatmadığı gibi başlayan alevlerin tutuşmasına engel olmalıdır.

Tam bu noktada yangını durduran pasif önlemler için yangına dayanaklı izolasyon malzemesi kullanımının etkin bir rol oynadığı görülür. Bu malzemeler ısı enerjisinin transferini geciktirir. Sıcaklığın yükselmesine engel olur. Yani yangının yayılmasını önler. Böylece yapı en az zararı alacak şekilde korunmuş olur.

Aslında izolasyonunun hem ısıtma hem de soğutma sistemlerinde kullanıldığını biliriz. Bir yapının dış ortamdan gelen sıcaklık değerlerinden etkilenmesini önler. Hem ısının artmasına hem de ısının kaybolmasına izin vermez. Bu malzeme sayesinde ısı hep belirli bir seviyede kalır. Bunun sağlanması da her bir sistem için farklılık gösterir. Mesela soğutma sistemleri için strafor tercih edilir. Son yıllarda poliüretan köpükler de revaçtadır. Yalıtım sadece bununla da sınırlı değildir. Isı, su, ses gibi birkaç alt dalı vardır. Bunlar içinde ise yapılar için en önemli yeri kaplayan yangınlar için kullanılan yalıtım sistemi çözümleridir.

İzolasyon Malzemesi Hangi Özelliklere Sahip Olmalı?

İzolasyon malzemesi olarak yangın yalıtımları için kullanılan pek çok çeşit malzeme vardır. Entalpi olarak bu malzemeleri üç grupta inceliyoruz:

 • Yapı ve yalıtım maddeleri
 • Cam kullanımı
 • Elektronik donanımlar için yapılanlar

Aslına bakılırsa bir yangın için kullanılan yalıtım malzemeleri ısı yalıtımına benzerlik gösterir. Ama XPS ve EPS materyalleri yüksek ısıya dayanıksız olduğundan yangınlar için daha çok taş yünü kullanılır. Taş yünü yüksek sıcaklığa dayanıklı bir malzemedir. Erime noktası ortalama 1000°C’dir. Diğer malzeme türlerini de şöyle sıralayabiliriz:

 • Cam yünü
 • Seramik yünü
 • Kalsiyum silikat plaka
 • Yangın levhaları
 • Alçı levhaları
 • Diğer yangın yalıtım malzemeleri

Cam yünü, 500°C erime noktasına sahiptir. Montajı kolay bir malzemedir ve toksik gaz salınımı görülmez. Seramik yününde erime noktası 1260°C’dir. Isı yalıtımında çok etkindir. Hepsinin ortak özelliği yangına karşı direnç göstermeleridir. Hepsi kullanıcılar için şu avantajları sağlar:

 • Yangının yayılmasının önüne geçer.
 • Yangının kontrol altına alınması daha kolay olur.
 • Ortamda bulunan insanların tahliyesini kolaylaştırır.
 • Maddi hasarın önüne geçer.
 • Yasal zorunlulukların yerine getirilmesini sağlar.

Yangına Dayanaklı İzolasyon Malzemesi Nelerde Kullanılır?

İzolasyon malzemesi olarak yangın için kullanılan türlerin en büyük özelliği ateşe karşı gösterdikleri dirençtir. O sebeple de özellikle endüstriyel alanda sıklıkla tercih edilir.

 • Taş yünü: Çatı, zemin, duvar, havalandırma ve tesisat borularında kullanılır.
 • Cam yünü: Çatı, zemin ve duvarda kullanılır.
 • Seramik yünü: Kazanlar, fırınlar, endüstriyel uygulamalar için uygundur.
 • Plakalar: Hava geçirmez bariyer oluşumu sağlar. Kapı, duvar, tavan yalıtımı içindir.

Yangın esnasında en fazla betonlar risk taşır. Çünkü çökme riski vardır. Bunu önlemek için de tedbir almak gerekir. Tavanların uygun boya ile boyanması büyük önem taşır. Özellikle silikon içeren boyalar tercih edilmelidir. Bunlar tavanda direnç oluşturur. Yalıtım sağlanır. Bu tarz yalıtım özelliklerinin de 5 yılda bir yenilenmesini tavsiye ederiz. Bu alanda çalışan, profesyonel hizmet veren ekiplerin düzenli olarak bu bakımları yerine getirmesini öneririz. Fark etmediğimiz ufak hatalar, büyük tahribatlara sebep olabilir. O yüzden özellikle malzemelerin şu alanlarda kullanımına dikkat edilmelidir:

 • Çatı izolasyonu
 • Zemin izolasyonu
 • Duvar izolasyonu
 • Asma tavanlar
 • Havalandırma kanalları
 • Tesisat ve boru izolasyonu
 • Binada yangının yayılmasını engelleyecek yangın bölmeleri
 • Endüstriyel uygulamalar

Malzemelerin bu ve benzer alanlarda kullanımı, ısıyı ve dumanı izole edeceği için alevlerin hem yayılmasını engeller hem de can güvenliğinin korunması sağlanır. Bu malzemeler çökmelerin de önüne geçeceği için mal kaybının da önüne geçilmiş olur.

Yangının yayılma riskini azaltmak için kullanılan malzemelerin ve ekipmanların hava almayacak şekilde yerleştirilmesi önemlidir. Bu da profesyonel bir ekiple çalışmanın önemini ortaya çıkarmaktadır. Entalpi Mühendislik olarak müşterilerimize hem danışmanlık hizmeti veriyor hem de profesyonel bir şekilde ortamın yalıtılmasına katkıda bulunuyoruz.

Yangına Dayanaklı İzolasyon Malzemesi Kullanmanın Yararları Neler?

Yangına dayanaklı izolasyon malzemelerinin kullanılmasının en önemli avantajı, yapıyı yangına karşı korumasıdır. Bu şekilde alevlerin büyümesinin önüne geçilir. Bu sayede özellikle endüstriyel sektörde büyük zararlar önlenir. Yangına kolaylıkla müdahale edilebilir. Yüksek ısıya gösterdiği direnç sayesinde bu malzemelerin kullanımı büyük maddi hasarların oluşmasına izin vermez. Can kaybı görülmez. Özellikle endüstri alanında hizmet veren firmaların binasında makineler ve kimyasal maddeler yoğunluklu şekilde yer alır. Bunlar çoğu zaman yanmaya elverişli maddelerden oluşur. Her ne kadar beton ve demirden oluşsa da bina bir süre sonra yüksek ısıya dayanamaz.

Yangın için yalıtımı yüksek malzemeler kullanıldığında o beton ve demirin çökmesinin önüne geçilir. Çünkü ısı yükselmez. Alev bu sayede yayılmaz. Yangını kontrol altına almak da kolaylaşır. Zaten bu tarz endüstriyel alanlar için yalıtımın yangın için de yapılması zaruridir. Çünkü alevler bir anda binayı sardığında yüksek oranda maddi kayıp görülür. Oksijenle olan bağlantının kesilip yangının büyümesine engel olunur. O yüzden bazı yapılarda oksijeni çeken araç gereç kullanılır. Bu durum sadece kimyasal maddelerin korunması için değil, aynı zamanda ofiste yer alan dokümanların da muhafazası için gereklidir. Entalpi Mühendislik olarak profesyonel ekibimiz, ihtiyacınız olanı tespit edip en kaliteli uygulamayı gerçekleştirmektedir.