logo-entalpi-2

Kafe Havalandırma Sistemleri Nedir?

Kafeler, insanların sosyalleştikleri ve yakınları ile vakit geçirebildikleri yeme içme alanlarıdır. Günümüzde kafeler yalnızca şahsi görüşmelerde değil, kurumsal görüşmelerde de kullanılan ve onlar insanın farklı amaçlarla ziyaret ettiği mekanlardır. Bu kapsamda kafe işletmek, hizmet sektörünün en zor faaliyetlerinden birisidir. Zira bir kafe işletilmesinde kar maksimizasyonu hedeflenirken müşteri memnuniyeti en ön planda tutulmak zorundadır. Bu ise ancak verimli ve planlananmış bir kafe işletme sistemi ile mümkündür. Kafe işletme sistemi, kafenin ısıtılması, serinletilmesi veya iklimlendirilmesi faaliyetlerini içeren kafe havalandırma sistemlerinin yanında kafe temizleme sistemleri ve kafe aydınlatma sistemleri gibi birçok farklı sistemin bir arada bulunduğu sistemler bütünüdür. Bu sistemlerden en önemli sistemi ise şüphesiz ki kafe havalandırma sistemleridir. Kafelerde yiyeceklerin ve içeceklerin müsait şartlar altında kullanıma hazır hale getirilmesi, depolanması ve sunulması en önemli kafe işletme faaliyetlerindendir. Bu doğrultuda ilgili işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için kafe havalandırma sistemlerinin verimli bir şekilde çalışıyor olması gerekmektedir. Aynı zamanda ilgili kafenin açık veya kapalı alanlarında müşterilerin konforlu bir şekilde vakit geçirebilmesi için de kafe havalandırma sistemlerinin düzgün ve kullanım amacına uygun bir şekilde faaliyet göstermesi gerekmektedir. Dolayısıyla bir kafede havalandırma sisteminin kullanılması adeta zorunlu bir unsurdur. Havalandırma sistemi bulunmayan kafeler, mutfak kısmında ortaya çıkan yemek kokularının müşterilere ulaştığı, ilgili yemek kokularının çalışanlar tarafından sürekli solunduğu ve bu nedenle de hem müşteriler hem de çalışanlar için verimsiz ve keyifsiz ortamlar olmaktadır. Dolayısıyla bu noktada kafe işletmecilerinin güvenli ve verimli bir kafe havalandırma sistemi kullanmaları gerekmektedir. Günümüzde kafelerde vakit geçiren müşteriler, oldukça seçici ve titiz bir hale gelmiştir. Bu müşteri kitlesinin memnuniyetini sağlamak ise ancak temiz ve taze ürünlerin bulunduğu kafelerde mümkündür. Bu temizlik ve tazelik yalnızca ürünlerde ve hizmetlerde değil, ilgili kafe ortamının havalandırılmasında aranan özelliklerdir. Bir kafe ortamının temiz ve taze havaya sahip olması, müşteriler için oldukça öncelikli unsurdur. Temiz ve taze olmayan bir havası bulunan kafeler ne kadar iyi hizmet verirlerse de müşteriyi kendisine çekememektedir. Bu sebeple kafe havalandırma sistemleri oldukça önemli sistemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Kafe havalandırma sistemlerinde ortamda bulunan yoğun kirli hava dışarı atılmakta ve içeriye hafif ve temiz hava gönderilmektedir. Bu sistemlerin kurulmasında ise ilgili ortamın ihtiyaçları göz önünde bulundur olmaktadır. Örneğin bir kafe ortamında müşterilerin veya çalışanların rahat bir biçimde nefes almasını sağlayacak olan hava değeri %0,03 karbondioksit ve %50 civarında nem ile sağlanabilmektedir. Dolayısıyla bu değerlerin sağlandığı kafeler, optimum değerlere sahip kafeler olup müşterilerin tercih etmekte olduğu kafelerdir. Bir kafenin havalandırma sisteminin projelendirilmesi ve kurulması, ilgili kafede havalandırma sektöründe uzman kişiler veya kurumlar tarafından gerçekleştirilecek olan keşif çalışmasından sonra gerçekleştirilmelidir. Bu doğrultuda gerçekleştirilen keşif çalışmasında ilgili kafe ortamının nasıl bir kullanıma sahip olduğu, ortamın hacmi, ortalama ziyaretçi ve çalışan sayısı, ortamda bulunan demirbaş eşyaların sayısı ve niteliği ve son olarak giriş-çıkış tahliyelerinin arasındaki mesafe ölçülmekte ve tespit edilmekte, buna bağlı olarak uygun havalandırma sisteminin imalatı ve kurulumu gerçekleştirilmektedir.

Kafe Havalandırma Sistemlerinin Kullanımı

Kafeler, birden fazla oda veya açık alana sahip olan ve bu doğrultuda farklı havalandırma ihtiyaçları bulunan işletmelerdir. Genel olarak bir kafenin sıcak dükkân denilen kafe mutfağı, yemek alanı, ödemelerin yapıldığı ve ürünlerin siparişini verildiği reyon bölümü, açık ve kapalı oturma alanları ve son olarak banyo bölümü mevcut olmaktadır. Bunlardan sıcak dükkân dediğimiz mutfak kısmının havalandırılması yalnızca havanın değiştirilmesi şeklinde değil, yemek artıkları ve kokularının dışarı atılmasını sağlayan davlumbaz sistemlerinin kullanılmasıyla gerçekleştirmektedir. Diğer kısımlarda iyi ise çoğunlukla hava değişim sistemleri kullanılmakta ve içerde bulunan hava dışarıdaki temiz havayla sürekli olarak sirküle edilmektedir. Dolayısıyla bir kafenin içerisinde birden fazla havalandırma sistemi entegre bir biçimde kullanılabilmektedir. Kafelerin havalandırılmasında aynı zamanda yasal birtakım yükümlülükler de mevcuttur. Bu doğrultuda ilgili düzenlemeler kapsamında kapalı alanda bulunan ziyaretçi veya müşteri başına sağlanması gereken temiz hava tedarik akışı 30 m³/s olmalı iken çalışan personel başı temiz hava tedarik akışı 60 m³/s olmalıdır. Ayrıca açık alanlarda sigara içen ziyaretçilerin de 100-120 m³/s seviyesinde temiz hava akışına sahip olması gerekmektedir. Bunlar dışında ise sigara içme alanları çoğunlukla tedarik olduğu bulunan dağıtıcıların bir hava perdesi şeklinde kullanılmasıyla korunmalıdır. Kafelerdeki lavabo ve banyo kısımlarını havalandırılması ise daha lokal gerçekleştirilmekte ve bağımsız havalandırma sistemleri ile sağlanmaktadır. Mutfak kısımlarında ise bir yandan merkezi havalandırma sistemi ile yemek kokuları uzaklaştırılır iken bazı durumlarda ek davlumbaz sistemleri kullanılarak ortamdaki is, duman ve kötü maddeler kuvvetli bir etki ile dışarı gönderilmektedir. Ayrıca kafelerde dikkat edilmesi gereken bir diğer hususta besleme hava akışının müşteri ve ziyaretçilerin üzerine düşmemesi gerektiğidir. Zira böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde müşteri ve ziyaretçi tarafında rahatsızlık hissi oluşabilmektedir. Dolayısıyla bu hususta da dikkat edilmesi gerekmektedir. Kafe havalandırma sistemleri yalnızca ilgili ortamın temiz ve taze havaya ulaşmasını değil aynı zamanda ortamın ısıtılması ve soğutulması amacıyla da kullanılmaktadır. Bu kapsamda kafelerin açık alanlarının satılmasında genellikle radyant ısıtma sistemleri tercih edilirken kapalı ortamları ısıtılmasında radyant ısıtma sistemlerinin yanında elektrikli ısıtıcılar ve klima gibi bağımsız havalandırma sistemleri kullanılabilmektedir. Kafelerin serinletilmesi faaliyeti ise genellikle fanlı soğutma sistemleri ve havalandırma çözümleri ile sağlanmaktadır. Fanlı sistemler, çeşitli vantilatörlerle ortamdaki müşterilerin ve ziyaretçilerin serinlemesini gerçekleştirmekte ve bu kapsamda müşterinin rahat etmesini sağlamaktadır. Serinletme sistemleri de fanlı veya borulu sistemler olarak karşımıza çıkabilmektedir. Kafelerin havalandırılması faaliyeti anlaşıldığı üzere oldukça komplike ve detaylı bir faaliyettir. Bu noktada bu sektörde uzmanlaşmış kişi ve kurumlardan danışmanlık ve satış hizmeti alınması tavsiye edilmektedir. Bir kafenin kullanacağı havalandırma sisteminin belirlenmesinde keşif ve montaj aşamaları oldukça önemli olduğundan bu danışmanlık ve satış hizmeti ileriye dönük ciddi tasarruflar sağlamaktadır.