logo-entalpi-2
Bilindiği üzere yangınlar gerekli tedbirler alınmadığında birçok can ve mal kaybına sebep olmaktadır. Yangınlara karşı önceden tedbirler almak ve konunun uzmanlarıyla birlikte istişareler yapmak olası durumlarda risk faktörünü minimize etmektedir. Yangınlar özellikle endüstriyel alanlarda gerçekleştiğinde çok kısa sürede yayılmakta ve birçok hasara yol açmaktadır. Örneğin organize sanayi bölgelerinde bulunan binalarda yangın söndürmeye dair herhangi bir tedbir alınmadığında birçok can ve mal kaybı kaçınılmaz hale gelmektedir. Yangınlara karşı geliştirilen yangın söndürme sistemlerinden yararlanmak olası durumlarda meydana gelebilecek felaketi önlemektedir. Yangın söndürme sistemleri sanayi bölgelerinde ve toplu yaşam alanlarında kurulduğunda yangın tehlikesi anında bölgelerin herhangi bir zarara uğraması önlenmekte ve can/mal kayıplarının önüne geçilmektedir. Köpük monitörleri yangına seri bir şekilde müdahale etmek için tasarlanan bir sistemdir. Bu sistem sayesinde yangın oluşumunda çok hızlı bir şekilde alevler söndürülmektedir. Sistemin asıl amacı monitörlerin kullanımıyla yangına uzak olan bir bölgeden yangın bölgesine söndürücü köpüklerin taşınmasıdır. Taşınma aşamasında köpük monitörünün fiziksel özelliklerinin işlevi bulunmaktadır. Bu sayede farklı oranlarda ve miktarlarda yangın söndürücü köpüğün riskli alana yönlendirilmesi sağlanmaktadır. Köpük monitörleri güvenlikli bir sistem olarak bilinmektedir. Güvenlik seviyesini üst dereceye çıkarmasının nedeni ise yangına farklı bir ortamdan müdahale ederek hızlı bir şekilde yangını söndürmesidir Köpük monitörleri kullanımı itibariyle iki kısma ayrılmaktadır. Bu bağlamda köpük monitörleri manuel ve otomatik bir şekilde kullanılmaktadır. Monitörün salınımı bir mekanizmayla sabitlendiğinde riskli durumlarda hızlı bir şekilde devreye girmektedir. Köpük monitörleri operatör, araç veya motor tarafından manuel olarak kontrol edilebilir. Köpük monitörlerinin çalışma prensiplerine bağlı olarak birçok çeşidi bulunmaktadır. Bu çeşitlerin ortak özelliği ise yüksek debi ve basınçla yangına müdahale edebilmektedir. Köpük monitörlerinin çeşitleri aşağıdaki gibidir: Monitörler iki ayrı başlıkta incelenmektedir:
 1. Taşınabilir köpük monitörleri
 2. Sabit köpük monitörleri
Taşınabilir köpük monitörleri de kendi içerisinde çeşitlenmektedir:
 • Manuel kumandalı,
 • Kendinden salınımlı.
Sabit monitörlerde taşınabilir monitörler gibi farklı çeşitlere sahiptir. Bu çeşitler aşağıdaki gibidir:
 • Manuel kumandalı,
 • Kendinden salınımlı,
 • Hidrolik kumandalı,
 • Elektriksel kumandalı.
Köpük monitörleri arasında seçim yapabilmek için kurulum yapılacak alanda gerekli incelemeler yapılmadır. Uzmanlar olası yangın bölgelerini tespit ederek risk oranı en yüksek olan alanlara bağlı olarak monitör konumlandırması yapmaktadırlar. Bu sayede yangın durumlarında hızlı bir müdahale gerçekleştirilmektedir. Köpük Monitörü Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler Köpük monitörleri arasında seçim yapabilmek için monitörlerin özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu çerçevede monitörlerin kapasiteleri ve atış mesafeleri hakkında veri elde edilmelidir. Elde edilen verilere bağlı olarak monitörlerin türleri incelenmeli ve sonrasında gerekli incelemeler yapıldıktan sonra seçim yapılmalıdır. Bu süreç baştan sona bir uzman eşliğinde gerçekleştirildiğinde en verimli sonuç elde edilecektir. Köpük monitörlerinin atış mesafesi aralıkları 30 metre ila 120 metre arasında değişmektedir. Binanın konumuna bağlı olarak yukarıda belirtilen çeşitlerden seçim yapılmalıdır. Konuma göre seçim yapıldığında olası durumlarda en hızlı sonuç elde edilebilmektedir. Bir dakikada bin ila elli bin debi değerlerine sahip olan monitörler az enerji kullanarak yüksek işlev sunmaktadır. Basınçlı bir şekilde köpüklerin püskürtülmesi alevleri hızlı bir şekilde söndürmektedir. Bu sebeple sistem kurulumunda basınç değerlerine dikkat edilmelidir. Dikkat edilmesi gereken durumlardan biride yön tespitidir. Genellikle endüstriyel alanlarda kullanılan monitörlerin can güvenliğini sağlamaya yardımcı olan çeşitlerinin pek çok kullanım alanı vardır. Büyük kapasiteli ajan akışlarının yatay ve dikey yönlerinin tespitini sağlayan köpük monitörü çeşitlerinin temininde ortam şartlarının mutlaka dikkate alınması gerekir. Yangın söndürme sistemi olan köpük monitörlerinin ortama uyum sağlaması için önceden hazırlanması gereken maddeler aşağıdaki gibidir:  
 • Sistem kurulumları,
 • Fırlatma mesafeleri,
 • Debi.
Yukarıdaki maddeler en uygun şartlarda belirlendikten sonra kurulum yapılacak bölgeye montajlama işlemi uygulanabilir. Ölçümlerin yapılması sayesinde sistemin güvenlikli bir şekilde çalışması sağlanmaktadır Köpük monitörlerinin kurulum işleminde uzman ekiplerden destek alındığında monitörlerin hangi alanlarda daha verimli olacağı konusunda net bilgiler elde edilebilir. Uzmanlar alanların fiziksel özelliklerine bağlı olarak standart değerlere göre seçim yapabilirler. Bu sayede yangın riski olan bölgelerin koruması gerçekleştirilir. Köpük Monitörleri Nerelerde Kullanılır? Köpük monitörleri genellikle endüstriyel alanlarda kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra sistemin birçok kullanım alanı bulunmaktadır. Özellikle kimyasal maddelerin üretiminin ve kullanımının gerçekleştirildiği fabrikalarda veya sanayi ortamlarında yangın riski yüksek olmasından dolayı tazyikli köpüklere ihtiyaç duyulmaktadır. Köpük monitörlerinin kullanım alanları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
 • Uçak hangarları
 • İlaç fabrikalar
 • Boya fabrikaları
 • Gıda fabrikaları
 • Yanıcı parlayıcı sıvı depoları
 • Katı atık tesisleri
 • Jeneratör odaları
 • Kazan daireleri
 • Tank sahaları
 • Motor test odaları
 • Gemilerde yer alan makine daireleri
 • Akaryakıt istasyonları
 • Kimyasal maddelerin bulunduğu tanklar
 • Kargo alanları
 • Endüstriyel tesisler
 • Kimya fabrikaları
 • Raflı depolama alanları
 • Kablo ve tesisat alanları
 • Enerji üretimi alanları
 • Helikopter hangarları
 • Katı malzeme depoları
 • Katı malzeme imalathaneleri
 • Solvent depolama alanları
 • Hidrokarbon depolama alanları
 • Rafineriler
 • LNG ve LPG gibi yanıcı gazların depolama alanları
 • Tankerler
 • Mavnalar
 • Rıhtımlar ve limanlar
 • İtfaiyeler
 • Söndüren gemi ve botları
 • Atık bertaraf tesisleri
 • Ağaç endüstrisi