logo-entalpi-2
Havalandırma sistemleri günümüzde endüstrinin temel ihtiyaçları arasında yer almaktadır. Üretimin kalitesini ve verimini dolaylı olarak artıran havalandırma sistemlerinin birçok çeşidi bulunmaktadır. Havalandırma sistemleri sayesinde ortamdan kirli hava emilir ve ortama temiz bir hava verilir. Bu sayede doğal bir hava sirkülasyonu sağlanır. Doğal hava sirkülasyonu sayesinde alanda çalışan personellerin sağlıklı bir şekilde solunum yapabilmesi mümkün hale gelir. İş yerlerinde dikkat edilen ilk unsur çalışanların sağlığıdır. Kötü şartlarda çalışmaya maruz kalan işçiler bir müddet sonra sağlık problemi yaşarlar. Bu durum hem işçiler açısından hem de işverenler açısından istenmeyen bir durumdur. Bu türde olumsuz koşulların meydana gelmemesi için havalandırma sistemlerinin büyük bir işlevi vardır. Havalandırma sistemleri fabrikalara, depolara, sanayi bölgelerinde kurulmuş olan üretim yerlerine, aynı zamanda alışveriş merkezlerine, sürekli hijyenik olması gereken hastanelere kurulabilmektedir. Havalandırma sistemleri kuruldukları bölgenin fiziki şartlarına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Örneğin kimyasal maddelerin bulunduğu bir alana kurulacak olan sistemle, sadece makinelerin ve işçilerin bulunduğu ortama kurulan sistem birbirinden farklıdır. Havalandırma sistemlerinin kurulumu uzmanlar tarafından yapılmalıdır. Uzman ekipler sistemin nereye kurulacağına dair öncelikle fizibilite çalışması yapmaktadırlar. Sonrasında çalışmanın verilerine dayanarak ortama uygun havalandırma sistemi kurulumu yapmaktadırlar. Havalandırma sistemleri hava sirkülasyonu yapan mekanizmalarının genel bir adıdır. Bu bağlamda birçok havalandırma sistemi çeşidi bulunmaktadır. Havalandırma sistemi çeşitleri arasında mekanik havalandırma sistemi bulunmaktadır. Mekanik havalandırma sistemi ülkemizde yaygın bir şekilde kullanılan bir sistemdir. Ülkemizde mekanik havalandırma sistemlerinin yoğun olarak kullanılmasının birçok nedeni bulunmaktadır. Bu nedenler arasında en çok ön plana çıkan ise sistemin verimli ve ekonomik bir yapıda olmasıdır. İşletmeler genellikle bir hizmet almak istediklerinde bunun hem ekonomik hem de verimli olmasına dikkat ederler. Mekanik havalandırma sistemleri hava sirkülasyonu sağlaması ve kullanışlı olmasının yanında enerji tasarrufu etmekle de ön plana çıkmaktadır. Mekanik havalandırma sistemleri sadece ortamdaki kirli havayı dışarı atıp temiz havayı ortama vermez. Aynı zamanda ortamın istenen düzeyde nem oranına ulaşmasını ve yine istenen derecede sıcaklıkta olmasını sağlar. Mekanik havalandırma sistemleri içerisinde iklimlendirme özelliği bulunmaktadır. İklimlendirme özelliği sayesinde oldukça işlevsel bir şekilde kullanılabilmektedir. Bazı durumlarda ortamda istenen düzeyden fazla hava miktarı bulunabilmektedir. Belli bir oranın dışında havanın bulunması hem insan sağlığına hem de ortamda bulunan maddelere zarar vermektedir. Bu açıdan ortamdaki hava oranın belli düzeylerde olması önemlidir. Mekanik havalandırma sistemleri kurulduğu ortamda fazla hava miktarı olduğu taktirde, ortamın hava kalitesini korumak için fazla hava miktarını dışarı gönderir. Sonrasında ortama bulunması gereken miktar düzeyinde hava salınımı yapar. Bu sayede olumsuz durumların önüne geçmiş olur. Mekanik Havalandırma Sistemlerinin Avantajları Nelerdir? Mekanik havalandırma sistemleri günümüzde en gelişmiş ve en verimli havalandırma sistemleri olarak bilinmektedir. Doğal havalandırma  sistemlerinin yeterli olmadığı durumlarda mekanik havalandırma sistemleri devreye girmektedir. Bu sayede daha sağlıklı ve kaliteli bir hava oluşumuna destek sağlar. Mekanik havalandırma sistemlerinin birçok avantajı bulunmaktadır. Bu avantajları şöylece maddelemek mümkündür:
  1. Bazı ortamlarda kimyasal maddelerin oluşturduğu patlama tehlikesi bulunmaktadır. Patlama tehlikesinin önüne geçebilmek için ortamdan gaz salınımının engellenmesi gerekmektedir. Mekanik havalandırma sistemleri bu gibi olası felaketlerin önüne geçebilmek adına ortamda bulunan patlamaya sebep olacak maddelerden çıkan gazların dışarı atılmasını sağlar. Bu sayede yangın ve patlamaların önüne geçer.
  2. Pis kokuların giderilmesi yine mekanik havalandırma sistemleri sayesinde sağlanmaktadır. Doğal havalandırma sistemleri bu gibi durumlarda yetersiz kalmaktadır. Dolayısıyla pis kokular gibi istenmeyen durumların önüne geçebilmek adına mekanik havalandırma sistemleri kullanılmalıdır.
  3. Bazı ortamlarda hava kirletici unsurlar bulunmaktadır. Mekanik havalandırma sistemleri hava kirletici unsurların seyreltilmesi için büyük bir görevi üstlenmektedir.
  4. Havada bulunan toz, kir, partikül gibi olumsuz koşullar hem insan sağlığını tehdit eder hem de hava kalitesinin düşük olması sebebiyle özellikle endüstriyel alanlarda olumsuz durumlara yol açar. Bu sebeple mekanik havalandırma sistemleri ortamdaki havayı kirden ve tozdan arındırır. Sonrasında ortama temiz ve doğal bir hava salınımı yapar. Bu sayede insanlar sağlıklı bir şekilde solunum yapabilirler.
  5. Mekanik havalandırma sistemlerinin bir diğer avantajı da bulunduğu ortamın havasını yenilemektir. Dolayısıyla sürekli bir temiz hava döngüsü sağlar. Bu sayede ortamdaki hava kalitesi daima aynı düzeyde kalır.
  6. Mekanik havalandırma sistemleri ekonomik olmakla da ön plana çıkmaktadır. Hem kullanımı işlevseldir, birçok alanda rahatlıkla kullanılabilir, hem de enerji tasarrufu sağlamakla ekonomik bir yapıdadır.
Mekanik Havalandırma Sistemlerinin Özellikleri Nelerdir? Mekanik havalandırma sistemleri üç çeşit sistemden oluşmaktadır. Havalandırma esnasında kullandığı fonksiyonlara göre yapılan bu ayrım şöyledir:
  1. Dengeli havalandırma olarak adlandırılan mekanik hava beslemesi ve mekanik hava emişi.
  2. Doğal hava girişi ve mekanik hava emişi.
  3. Mekanik hava beslemesi ve doğal hava çıkışı
Bu üç çeşit sistem vasıtasıyla hem ortamın hava kalitesi artırılır hem de ortamdaki sıcaklı derecesi nem oranı gibi unsurlar istenen düzeylere getirilebilir. Mekanik emiş-doğal beslemeli mekanik havalandırma sisteminde ortamda bulunan istenmeyen kirli hava ortamdan emilir ve dışarı atılır. Bu sistemin en önemli özelliği son derece ekonomik olmasıdır. Mekanik beslemeli-doğal çıkışlı mekanik havalandırma sisteminde ise temiz havanın bir sistem aracılığıyla içeri girişi sağlanır. Ülkemizde bu sistem genellikle alışveriş merkezlerinde, otoparklarda ve kapalı salonlarda tercih edilmektedir. Fabrikalarda kullanılan mekanik havalandırma sistemleri sayesinde inşaların sağlıklı solunum yapabilmesi mümkün hale gelir. İnsan hayatını en çok etkileyen olumsuz koşulda çalışma ortamındaki hava sirkülasyonudur. Fabrika, depo gibi insan sayısının fazla olduğu çalışma alanlarında birden fazla faktör olumsuz hava koşulunun oluşmasına sebep olabilir. Günümüzde personel sağlığı korumak için çalışan ve bu alanda boy gösteren bütün fabrikalarda havalandırma sistemi kullanılması zaruri bir ihtiyaç haline gelmiştir. Sonuç olarak mekanik havalandırma sistemlerinin kullandığı alanlarda toz, kir, duman gibi olumsuz durumların önüne geçilmektedir. Doğal bir şekilde hava sirkülasyonu sağlayan  mekanik havalandırma sistemleri ekonomik olmasıyla da öne çıkmaktadır. Mekanik havalandırma sistemlerinin uzman bir ekip tarafından kurulması son derece önemlidir. Bu sayede sistemin verimli bir şekilde çalışması gerçekleşir. Ayrıca mekanik havalandırma sistemlerinin düzenli olarak bakımları yapılmalıdır. Düzenli olarak bakımı yapılmayan sistemler özelliklerini yitirebilir ve olumsuz durumlara yol açabilir. Bu sebeple profesyonel bir ekip tarafından belirli periyotlara tabi olarak sistemin bakımının yapılması gerekir.

Bir Yanıt