logo-entalpi-2
Merkezi sistem soğutma sistemlerinin kullanıldığı alanlar ortam sıcaklığının dengelenmesi gerektiğinde ve nem değerleri açısından istenilen koşulların sağlanması zorunlu olduğunda bu tür çalışmaların yapıldığı yerlerdir. Merkezi Sistem Soğutma Sistemleri Nedir? Merak edilenlerden biridir. İnsanların yaşamları boyunca ısınma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerine ihtiyaç duyduğu tarihsel gelişmelerden anlaşılan konulardan biridir. Geçmişten bu yana kullanılan sistemlerin geleneksel yöntemlerle başlayan yolculuğu bilim ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak şekillenmektedir. Özellikle Sanayi Devrimi ile birlikte insan yaşamına makinelerin dahil olması bu sistemlerin mühendislik alanında yapılan çalışmalarla desteklenmesi ile sonuçlanmıştır. Sanayi Devrimi’ne kadar el kol gücü ile yaşamını idame ettiren insanoğlu binlerce yıldır süren gelişme evrelerini bu devrimle birlikte hızlandırmış ve binlerce yıla sığdırdığı buluşlarının çok daha fazlasını birkaç yüzyılda gerçekleştirmiştir. Isıtma ve soğutma sistemleri teknolojideki bu değişim ve dönüşümlerden direkt olarak etkilenen mekanik çalışmaları kapsar. Bu sistemler sayesinde gerek yaşam alanları gerekse endüstriyel birçok alanda yapılan çalışmalar daha nitelikli ve verimli hale gelir. Merkezi soğutma sistemleri eşit kapasiteye sahip kompresörlerin birbirine entegre edilerek çalıştığı soğutma sistemleridir. Bu sistemler kullanılırken soğutmaya yoğun ihtiyaç duyulan alanlarda çalışma yapılır. Enerji tasarrufu sağlaması, montaj kolaylığı, bakım ve uygulanabilirliği sayesinde tercih edilirler. İzlenebilir özelliklere sahip olmaları ve teknolojik üstünlükleri ile de bu sistemler yaygın olarak tercih edilirler.

Merkezi Sistem Soğutma Sistemleri Ne İşe Yarar?

Üretimin ve muhafazanın önemli olduğu koşullarda bu sistemler daha da öne çıkar. Merkezi Sistem Soğutma Sistemleri Ne İşe Yarar? Merak edilirken özellikle soğutma sistemlerinin ihtiyaç duyulabileceği sektörler arasında gıda sektörü ağırlıklı olarak yer alır. Gıdaların uzun süre bozulmadan muhafazası, depolanması ya da nakliyesi gerekli olduğunda soğutma sistemlerine duyulan ihtiyaç daha iyi anlaşılır. Bunun yanı sıra sağlık sektörü gibi sektörler açısından da soğutma sistemlerinin önemi büyüktür. Özellikle hastanelerde bu sistemlerin kurulumuna gerek duyulur. Hastanelerde de bu sistemlere büyük oranda ihtiyaç duyulması ortam koşulları ile yakından alakalıdır. Bu sistemler hastaların sağlıklı koşullarda bakımlarının yapılmasının yanı sıra ameliyathanelerdeki ortam koşulları için de zaruri bir çalışmadır. Özellikle hastanelerde var olan enfeksiyon riskleri bu sistemlerle bertaraf edilebilir ya da en az seviyeye indirilebilir. Endüstriyel ortamlar söz konusu olduğunda da soğutma sistemlerinin önemi daha iyi anlaşılır. Bunun yanı sıra yaşam alanlarındaki ortam koşullarının iyileştirmesi için de soğutma sistemlerine gerek duyulur. Hem yaz mevsiminde hem de kış şartlarında kullanılabilen bu sistemler ihtiyaçlara uygun olarak tasarlanır. Üretim, depolama ya da nakliye hizmetlerinde gıda sektörü başta olmak üzere soğutma sistemlerinin büyük oranda çalışmaların kalitesine katkısı bulunur. Ayrıca çalışanlar açısından da verimli ortam koşulları yaratırken bu yaklaşım üretimde de artışa yol açan ve çalışma verimini artıran bir uygulamadır. Genel ihtiyaçların yanı sıra konforlu bir yaşam standardının sağlanması için de soğutma sistemlerine gerek duyulabilmektedir. Alışveriş merkezleri, okul, hastane ya da kafeterya gibi mekanlarda kullanılan soğutma ve havalandırma sistemleri sayesinde toplum sağlığı korunacağı gibi iyi şartlarda bir ortamda bulunma imkânı da sunulur.

Merkezi Sistem Soğutma Sistemleri

Merkezi Sistem Soğutma Sistemleri ile soğutma faaliyetinin tek merkezden kontrolü sağlanır. Bu sistemler birden fazla soğutulacak alan olması durumunda da işe yaramaktadır. Enerji tasarrufu ve montaj kolaylığı sağlaması nedeni ile bu sistemlerin etkili bir soğutma gerçekleştiği görülmektedir. Bu ürünlerin bir diğer özelliği ise özel ihtiyaçlara uygun olarak da üretilebilmeleridir. Merkezi soğutma sistemlerinin çalışma prensiplerinde soğutma noktalarından gelen sinyallerin her seferinde yeni bir kompresörü devreye sokmadan önce çalışmakta olan kompresörün kapasitesini kullanma yer alır. İşlemin bu şekilde gerçekleşmesinin en büyük avantajı ise %20-30 oranlarında bir enerji tasarrufu sağlamasıdır. Sistemin önemli yanlarından biri de üretim ve kurulum maliyetini kısa sürede amorte edebilmesidir. Sistemin kurulmasının ardından 4-5 yıllık bir süre amortisman payı olarak ayrılabilir. Kompresör seçimi yapılırken de sistemin büyüklüğü ile uyumlu bir tercih yapılabilmesi mümkündür.

Merkezi Sistem Soğutma Sistemi Özellikleri

Merkezi Sistem Soğutma Sistemi Özellikleri söz konusu olduğunda bilinmesi gerekenlerden biri de bu sistemlerin ana hattan soğutuculara alınan materyallerle tesisatın daha basit hale getirildiğidir. Sistemin muhafazası ve kurulumu da diğer sistemlerle kıyaslandığında daha kolay olmaktadır. Merkezi sistem soğutma sistemleri yarı hermetik veya scroll olabileceği gibi vidalı kompresörler de olabilmektedir. Bu sistemler üretilirken hava soğutmalı ya da su soğutmalı kondenserli olarak üretilmektedirler. Bu sistemlerin önemli özelliklerinden biri de elektrik panosu ve tüm otomatik kontrol elemanlarının montaja hazır vaziyette servise sunulmasıdır. Bu sayede de kurulum kolaylığı elde edilmiş olur. Sistemlerde iç ve dış ünitenin azot şarjlı olarak teslim edildiği görülürken elektrostatik boyalıdırlar. Ayrıca çelik galveniz şaseye sahiptirler. Sistemlerin bilinen özellikleri arasında kademeli olarak devreye girmekte olan kompresör sistemine sahip oldukları yer alırken tüketiciler açısından geniş bir kapasite seçeneğine sahip olduğu görülmektedir. Kullanıcılar tercih edecekleri kapasiteye bağlı olarak da uygun kondenser ve evaporatör seçimi yapabilmektedirler.

Merkezi Sistem Soğutma Sistemleri Neden Tercih Edilir?

Merkezi soğutma sistemlerinin sahip oldukları avantajlar göz önünde bulundurulduğunda birçok nedenle tercih edildikleri görülmektedir. Bu sistemlerin sahip olduğu avantajlar birden fazladır. Gerek yaşam alanlarında gerekse ticari ortamlarda yaygın olarak kullanılan bu sistemler her ihtiyaca yanıt vermeleri ile öne çıkar. Merkezi Sistem Soğutma Sistemleri Neden Tercih Edilir? Sık karşılaşılan bir sorudur. Bu ürünler dünya standartları baz alınarak üretimi gerçekleştirilir. Bunun yanı sıra soğutma verimi açısından değerlendirildiklerinde istenilen kapasitede soğutma sağladıkları görülmektedir. Ekipman kalitesi açısından değerlendirildiğinde ise üretim malzemelerinin yüksek standartlara sahip olması önemli özellikleri arasında yer alır. Merkezi soğutma sistemlerinin kurulum ve bakım süreçleri kolaydır. Montajının kolay olması da geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmesini kolaylaştırmaktadır. Çeşitli montaj şekillerine uyum sağlayabilen bu sistemler dış kabin ünitesinin bakımı açısından da kolaylık yaratmaktadır. Merkezi sistem soğutma sistemleri üretilirken HACCP standartları dikkate alınır. Bu nedenle de üretim standartları buna göre ayarlanmaktadır. Depolama alanlarında kullanılacağı zaman da istenilen verimin elde edilmesine imkân tanıyan bu sistemler üründe nem kaybı yaşanmasına izin vermez. Ürünlerde oluşabilecek nem kaybını minimize eden evaporatör tasarımlar sistemlerin önemli özellikleri arasında yer alır. Enerji tasarrufu sağlayan özellikleri ile öne çıkan bu sistemler sayesinde defrost süre aralıkları uzatılır ve bu sayede de defrost sayısı azalarak enerjiden tasarruf edilir. Defrostsuz uzun soğutma periyotlarına sahip olması nedeni ile de işletme maliyetlerini azaltan bir tarafı vardır. Bu durum da sistemin ekonomik olmasını destekleyicidir. Merkezi soğutma sistemleri sayesinde her bütçe için ekonomik çözümler üretilebilmesi mümkün olur. Bu sistemlerin tercih edilmesi sahip olduğu yararlar sayesindedir. Merkezi sistem soğutma sistemlerinin çeşitli şartlara uygun olarak üretilebilmeleri söz konusudur. Soğuk, serin ya da donmuş muhafaza odaları için uygun sistemlerdir. Bu sistemlerin çok fonksiyonlu olmaları üretimleri sırasında dikkate alınan bir yaklaşımdır. Bu sayede de her ihtiyaca uygun olarak kullanılabilmektedirler. Dünya genelinde de bu sistemlerin yaygın bir kullanım alanı blunmaktadır.