logo-entalpi-2
Yangın söndürme sistemleri sayesinde yangınlara başlangıç aşamasındayken müdahale edilebilmekte ve bu şekilde yangınların büyüyüp baş edilemez hale gelmesinin önüne geçilmektedir. Bilindiği üzer yangınlar kısa sürede büyümektedirler. Yapılan araştırmalar neticesinde endüstriyel alanlarda meydana gelen yangınların sekiz dakikada yayıldığı tespit edilmiştir. Bu sebeple fabrikalarda, endüstri bölgelerinde ve diğer toplu yaşam alanlarında gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Tedbir alınan bölgelerde meydana gelen yangınlar henüz başlangıç aşamasındayken söndürülmektedir. Bu sayede olası can ve mal kayıplarının önüne geçilmektedir. Bölgelerin fiziksel özelliklerine göre farklılık arz eden yangın söndürme sistemlerinin birçok çeşidi bulunmaktadır. Su sisi yangın söndürme sistemleri de bu çeşitler arasında yer alan bir yangın söndürme sistemidir. Su sisi söndürme sistemleri belirli sınıflandırmalarla incelenmektedir. Su sisi yangın söndürme sistemleri aşağıdaki çeşitlere sahiptir:
  1. Düşük basınçlı sistem
  2. Yüksek basınçlı sistem
Su Sisi Yangın Söndürme Sistemi Nasıl Çalışır? Bu sistemin çalışma prensibi az miktarda suyu yüksek basınçla sis haline getirerek püskürtme yöntemiyledir. Sistemin çalışmasında etkin rol oynayan musluklar sprinkler söndürme sistemiyle benzerlik göstermektedir. Sistem çalıştığında ısı emilim alanını genişletmekte bu sayede alevlerin oldukça hızlı bir şekilde söndürülmesini sağlamaktadır. Söndürülme esnasında sisli bir ortam meydana gelir. İşlem bittiğinde ise herhangi bir temizlik gerekmez sadece nemli bir ortam meydana gelir. Sistem çalıştığı ortamın ısısını seri bir şekilde 850 C’den 60 C’ye düşürme özelliğine sahiptir. Bu sayede alevlerin büyümesi önlenmektedir. Su sisi içerisinde tanecikli su damlaları bulunmaktadır. Bu su damlaları 1750 kat genişleyerek ortamdan oksijeni götürmektedir. Alevlerin oksijenle irtibatı kesildiğinde ise söndürme gerçekleşmektedir. Sistem tek ajanlı ve çift ajanlı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Genellikle çift ajanlı su sisi yangın söndürme sistemleri birçok alanda kullanılmaktadır. Çift ajanlı sistemde 200 bar basınçta depolanan Azot silindirleri yardımıyla, içerisinde basınçsız bir şekilde bulunan silindirler; nozulların patlamasıyla birlikte harekete geçer. Özel bir borulama sistemi sayesinde istenilen seviyede ve hacimde homojen su sisi meydana gelir. Su Sisi Yangın Söndürme Sistemlerinin Özellikleri Nelerdir? Bilindiği üzere sistem birçok alanda aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Sistemin bu denli popüler olmasının birçok nedeni bulunmaktadır. Bu nedenler aşağıdaki gibi maddelenebilir: Sprinkler sisteme kıyasla daha tasarruflu bir yapıya sahiptir. Sprinkler sistemde direkt olarak su püskürtmesi yapılırken bu sistemde basınçla su sis haline getirilmekte ve ortamdan oksijenin uzaklaştırılması sağlanmaktadır. Sprinkler sisteme göre %90 daha tasarruflu bir su kullanımına sahiptir. Yangınlar belirli sebeplerden ötürü sınıflamalara tabi tutulurlar. Su sis sistemi klas A ve B tipi yangınlar için oldukça verimli sonuçlar vermektedir. Sistem gazlı yangın söndürme sistemleriyle kıyaslandığında sağlığa zararlı bir yönünün olmadığı tespit edilmiştir. Sistem aktif hale geldiğinde ortamdaki oksijen 5 dakikada yaklaşık % 4’lük bir düşük yaşayarak; % 21’den % 17’ye düşmektedir. Sistemin kurulu olduğu endüstriyel alanlar ve diğer alanların kapalı olması şart değildir. Açık alanlarda da etkin bir şekilde görevini sürdürmektedir. Alevlerin oksijenle irtibatının kesilmesi sistemin aktif hale gelmesiyle son derece hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Yangınlarda meydana gelen yoğun duman sistemin devreye girmesiyle ortadan kaybolmaktadır. Sistemin en bilinen özelliği üç boyutlu bir söndürme niteliğinde olmasıdır. Sadece bir dakikada 900 C’den 50 C’ye kadar sıcaklığı düşürme yetisine sahip olan sistem arkasında enkaz bırakmamaktadır. Elektrik kaynaklı yangınlara karşı müdahale edilebilmesi için sistemde saf su kullanılabilmektedir. Bu sayede sistem pano kaynaklı yangınlara karşı mücadele etme becerisine sahiptir. Sistem çevre dostu bir yapıya sahiptir. Sistemde kullanılan malzemelerin doğaya herhangi bir zararı yoktur. Su Sisi Yangın Söndürme Sistemlerinin Kurulumu ve Bakımı Sistemin kurulumu için uzman ekiplerin ön incelemeleri ve fizibilite çalışmalarını yapması gereklidir. Daha sonra uzmanlar ortamın fiziksel şartlarını dikkate alarak sistemin uygun bir şekilde kurulumunu gerçekleştirmektedirler. Sistemin kurulum maliyeti oldukça düşüktür. Bu sebeple birçok alanda aktif bir şeklilde kullanılmaktadır. Her yangın söndürme sistemlerinde olduğu gibi söz konusu sistem içinde belirli periyotlarla bakım gereklidir. Uzman ekipler tarafından yapılan rutin bakımlar sayesinde sistem uzun ömürlü bir niteliğe kavuşmaktadır. Sistemin bakımı ve kurulumu uzman ekipler tarafından yapılmadığında sistemin işlevselliğinde olumsuz sonuçlar alınabilmektedir. Bu sebeple uzman ekiplerden destek alınarak sürecin ilerletilmesi gerekmektedir.