logo-entalpi-2
Endüstriyel gelişim, daha çok enerji kullanımını, fazla enerji kullanımı da yangın riskini beraberinde getirmektedir. Yangın dayanım süresi; betonun içerisinde bulunan karışım oranlarına ve kullanılan agregaların tiplerine bağlıdır. Yapısal olarak içerisinde kil, arduaz gibi malzemeler kullanılan beton, normal betondan çok daha yüksek yangın dayanımına sahiptir. Yangınlar insanların hayatını tehdit eden çoğu zaman ihmallerden kaynaklı felaketlerdir. Gerekli önlemlerin alınmadığı yerlerde her zaman yangın tehlikesi bulunmaktadır. Bu amaçla özellikle sanayi bölgelerinde yangına karşı gerekli önlemler alınmalı ve tedbirli davranılmalıdır. Yangınlar insanların tedbirsiz davranmasından meydana gelmektedir. Yangın için alınan birçok önlem türü bulunmaktadır. Bunlardan biride yangın durdurucu harçlardır. Yangın durdurucu harçlar olası yangın durumlarında yangının büyümesine engel olmaktadır. Endüstriyel işlemlerin yapıldığı fabrikalarda yangın durdurucu harçların kullanılması oldukça önemlidir. Fabrikalarda oluşabilecek yangınlarda alanda birçok malzemelerin olmasında dolayı yangının büyümesi kolaylaşır ve önüne geçilemeyecek hale gelir. Ülkemizde birçok fabrika yangını tamamen tedbirsizlikten meydana gelmektedir. Özellik kağıt fabrikalarının yanması önlemlerin yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır. Bu açıdan yangına karşı üreticilerin daima teyakkuzda olması gereklidir. Örneğin sanayi bölgelerinde kullanılan tavan döşemeleri; yangında en çok sıcaklığa maruz kalan yapı elemanlarıdır. Bunun nedeni de yangında yükselen alevlerin doğrudan döşemeye teması ya da yüksek sıcaklıktaki yanıcı gazların tavanda toplanmasıdır. Yapılan simülasyonlarda, yangın oluşturulan mekanlarda, tavan ve döşeme arasındaki sıcaklık farkının çok yüksek olduğu görülmüştür Olası yangınların büyümesini engellemek amacıyla uygulanan yöntem ve teknikler endüstriyel alanlarda oluşabilecek daha büyük felaketlerin önüne geçmektedir. Yangın durdurucu harç tam olarak bu vazifeyi üstlenmekte ve yangınlara karşı oldukça iyi sonuçlar çıkarabilmektedir. Yangın durdurucu harçlar çimento esaslıdır. Çimento esaslı olmasından dolayı kullanımı oldukça kolaydır. Yangın Gelişim Evreleri Nelerdir? Yangına alınabilecek önlemlerin değerlendirilmesi için yangın gelişim evrelerinin bilinmesi gerekmektedir. Gelişim evrelerine dikkat edilerek alınan önemler yangın oluşumunu engellemekte veya yangın olduğu zamanlarda yayılmasını önlemektedir. Endüstriyel alanlarda yangınların oluşumu büyük zararlara yol açmaktadır. Bu sebeple söz konusu sanayi bölgelerinde yangın gelişim evreleri aşağıda verilmiştir: Sanayi bölgelerinde oluşan yangın gelişim evreleri değerlendirildiğinde yangın 3 bölüme ayrılır;
 • Yangının başlangıç evresi: Yangının başlangıç evresinde alevler göreli olarak parlak değil, fazla duman çıkışı gözlenmez ve çok az ısı yayılımı görülür. İlk bir dakika bu sınıflamaya tabidir.
 • Yangının gelişim evresi: alevler kapalı alan dışındaki kişi tarafından görülebilir. Duman tavanda sıcak gaz tabakası oluşturur. Oluşan ısı ışınım yoluyla odanın farklı bölümlerine ulaşır. Bu evrede eğer ortamdaki oksijen miktarı artarsa parlama meydana gelir.
 • Tam gelişmiş yangın evresi kapalı alandaki yangın odanın tamamına yayılmış, içerideki cisimler erimeye ve yüksek bir ısıyla yanmaya başladığı zaman dilimidir. (Yangının devamı için gerekli yanıcı, oksijen ve ısı kesilene kadar devam eder.)
Yangın Durdurucu Harç Nedir? Yangın durdurucu harç olası yangın durumlarında zararı minimum düzeye indirebilmek hatta direkt olarak yangın oluşumunu engellemek için özellikle endüstriyel alanlarda kullanılan çimento esaslı bir harç çeşididir. Yangınlara sebep olan durumlar genellikle elektrik tesisatının etrafında olan kablolardan meydana gelmektedir. Üretim yapan alanlarda kullanılan yüksek enerji tüketimi bazı zamanlarda sigortaya zarar verebilmekte ve küçük patlamalarla yangını tetikleyebilmektedir. Çimento içerikli yangın durdurucu harçlar söz konusu elektrik tesisatlarına uygulandığında olası felaketlerin önüne geçilmektedir. Bu sayede herhangi bir elektrik problemi büyük felaketlere neden olmadan zamanında müdahalelere imkan tanımaktadır. Sanayi alanlarında duvarlara ve döşemelere yangın durdurucu harç kullanılması oldukça fayda sağlamaktadır. Özellikle tavan ve döşemeler yangından en çok etkilenen ve büyümesine neden olan alanlardır. Tavan ve döşemeler olası bir yangın durumunda en çok ısıya maruz kalan bölgelerdir. Bu sebeple bu bölgelere önlem alınması zorunludur. Isıya maruz kalırken aynı zamanda yanıcı gazları toplaması açısından da tehlikeye neden olan tavan ve döşemelerin yangın durdurucu harçlarla sıvanması oldukça önemlidir. Sadece elektrik tesisatı değil mekanik tesisatları ve çevresini yangın durdurucu harçlarla kapatmak güvenlik tedbiri açısından son derece olumludur. Bu bölgelere yangın durdurucu harç uygulandığında bölgeyi 120 dakika boyunca yangına yalıtımlı hale getirir ve yangına müdahale edilebilmesine fırsat tanır. Yangın evrelerinde belirtildiği üzere çok kısa sürelerde yangınlar büyümekte ve yangına müdahale etme fırsatı ortadan kaybolmaktadır. Fakat gerekli tedbirlerin alındığı endüstri binalarında yangının yayılımı engellenmekte ve müdahale edilmesine fırsat tanınmaktadır. Yangın Durdurucu Harç Nelerden Oluşur? Olası felaketlere karlı maksimum koruma sağlayan yangın durdurucu harçlar birçok madde içermektedir. Bu maddeler şu şekilde sınıflandırılabilir:
 • İnorganik hafif dolgular,
 • Kompozit güçlendirilmiş ve kimyasal düzenleyiciler ile harmanlanmış alçı tozu,
 • Kompozit güçlendirilmiş ve kimyasal düzenleyiciler ile harmanlanmış çimento tozu
Yangın durdurucu harç alçı veya çimento içermesinden dolayı su ile etkileşime girdikten sonra katılaşmakta ve uygulandığı bölgeye yapışmaktadır. Bu sayede yangın oluşmasını veya yayılmasını engellemektedir. Yangın Durdurucu Harç Nerelere Uygulanır? Yangın durdurucu harç sanayi bölgelerinde kullanıldığı taktirde üreticilere büyük katkı sağlamaktadır. Endüstriyel faaliyetlerin yapıldığı binalarda elektrik panolarının çevresinde yangın çıkma ihtimali yüksektir. Yangın durdurucu harçlar genellikle bu bölgelere ve çevrelerine uygulanır. Yangın durdurucu harçlar sınırlı alanlarda kullanılmaz, termal bir yalıtım özelliği olmasından dolayı birçok alanlarda kullanılması oldukça faydalıdır. Genellikle yangın durdurucu harçların kullanıldığı alanlar ise şu şekilde listelenebilir:
 • Kablo demeti
 • Metal boru
 • Plastik boru
 • Sigorta çevresi
 • Kimyasal depoların çevreleri
 • Yanıcı madde bulunan üretim yerlerinin dış cephesi
Yangın durdurucu harçlar termal şok etkisine maruz kalmamaktadır. Bu açıdan oldukça kullanışlı bir yapıdadır. Endüstriyel alanların birçoğunda yangın durdurucu harçların kullanımı tavsiye edilmektedir. Üretimin daima devam ettiği ve ülkemizin gelişiminde önemli rol oynayan fabrikaların olası felaketlere maruz kalması hem üretici açısından hem de ülkemizin kalkınması açısından son derece üzücü bir durumdur. Bu sebeple olası tehlikelerin göz önüne alınıp gerekli önlemlerin alınması hayati önem taşımaktadır.