logo-entalpi-2
Yangınlar gerekli tedbirler alınmadığında birçok can ve mal kaybına neden olan afetlerdir. Yangınlara karşı alınan önlemler can ve mal kayıplarının önüne geçmektedir. Endüstriyel alanlarda meydana gelen yangınlar bir incelemeye tabi tutulduğunda yangınların sekiz dakika gibi kısa bir sürede tüm alanı küle çevirdiği ve birçok can ve mal kayıplarına sebep olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple yangına başlangıç aşamasında müdahale edilmelidir. Yangın söndürme sistemleri yangının başlama esnasında aktif hale gelen sistemlerdir. Bilindiği üzere yangınlar yanıcı maddenin özelliklerine göre sınıflandırılmaktadır. Sınıflama aşağıdaki gibidir: A SINIFI: Endüstriyel alanlarda ve diğer ortamlarda normal bir şekilde kor halinde yanan genellikle organik yapıdaki katı madde yangınları olarak bilinmektedir. B SINIFI: Kimyasal üretimlerin yapıldığı sıvı veya sıvılaşabilen katı maddelerin meydana getirdiği yangınlardır. C SINIFI: LPG ve diğer farklı gaz türlerinden oluşan yangınlar bu sınıfta incelenmektedir. Genellikle patlamanın meydana gelmesiyle hızla büyüyen alev toplarının yayılmasıyla meydana gelir. D SINIFI: Yanıcı metallerin ortama dağılmasıyla oluşmaktadır. F SINIFI: Mutfak yangınları olarak bilinmektedir. Pişirme ekipmanları içindeki bitkisel ve hayvansal pişirme yağlarının kontrolsüz bir şekilde sıçramasıyla büyümektedir. Yapılan sınıflamada görüldüğü üzere yanıcı maddelere göre yangın boyutu ve niteliği değişmektedir. Yangın söndürme sistemlerinin birçok çeşide sahip olması bu sebepledir. Yangın söndürme sistemleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:
 •  Fm 200 gazlı söndürme sistemleri,
 • Novec 1230 gazlı söndürme sistemleri,
 • Pano içi gazlı yangın söndürme sistemleri,
 • Karbondioksit Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri,
 • Inert Gazlı Söndürme Sistemleri,
 • FE25 Gazlı Söndürme Sistemi,
 • Sulu söndürme sistemleri,
 • Sprinkler Söndürme Sistemleri,
 • Su Sisi Söndürme Sistemleri,
 • Hidrant Sistemleri,
 • Yangın Dolapları,
 • İtfaiye Bağlantı Ağızları,
 • Köpüklü Söndürme Sistemleri,
 • Kuru Kimyevi Tozlu Söndürme Sistemleri,
 • Davlumbaz Söndürme Sistemi,
 • Pano İçi (Mikro) Söndürme Sistemleri.
Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri Gazlı yangın söndürme sistemlerinin söndürme işlemi için kullanılan kimyasal gaz maddesine göre birçok çeşidi bulunmaktadır. En önemli özelliği ise söndürme gerçekleştikten sonra arkasında enkaz bırakmamaktadır. Belirli periyotlarla uzmanlar tarafından bakımları yapılması gerekir. Özellikle olası yangın durumlarından sonra gaz tüplerinin doldurulması gerekmektedir. Fm 200 Gazlı Söndürme Sistemleri Gazlı yangın söndürme sistemleri arasında yer almaktadır. Karbon, flor ve hidrojenden oluşan FM 200 kokusuz ve renksiz bir gaz salınımıyla yangın oluşumunu önleme özelliğine sahiptir. Kullanıldığı alanlar:
 • Bilgi işlem, Santral odaları
 • Arşiv odaları
 • Müzeler, Sanat galerileri
 • İlaç ve sağlık tesisleri
 • Telekomünikasyon tesisleri
 • Elektrik kontrol pano odaları
 • Laboratuvarlar
Novec 1230 Gazlı Söndürme Sistemleri Bu sistemde Novec 1230 gazı, Halon gazı yerine geliştirilen bir yangın söndürme maddesi kullanılmaktadır. Gazın ayırt edilen özelliği alevlere püskürtüldüğünde oksijen konsantrasyonunu azaltmasıdır. Bidonlarla taşınabildiğinden nakliyede herhangi problem yaşatmamaktadır. Kullanıldığı alanlar:
 • Kimya sektörü
 • Tüm elektrik ve elektronik sistemler
 • Jeneratör, havalandırma üniteleri, kompresörler
 • Gemilerde, kargo, makine dairesi ve ambarlar
 • Gsm link istasyonları
 • Banka bilgi işlem merkezleri
 • Kasa daireleri, ATM sistemleri, banka para taşıma araçları
Pano İçi Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri Elektrik panolarında görev yapmaktadır. Panoların içerisinde bulunan yazılımsal ve donanımsal devrelere zarar vermeyen bir gaz kullanmaktadır. Sistemin kurulu olduğu panolarda olası kısa devreden kaynaklı alevlenmeleri önceden tespit ederek yayılmasını önlemektedir. Karbondioksit Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri Bu sistemde karbondioksit gazı (CO2) kullanılmaktadır. Alevlerin oksijenle irtibatını karbondioksit kullanımıyla kesen sistem, olası yangın durumlarında çalıştıktan sonra ortama insanların girebilmesi için havalandırma gereksinimi duyar. Kullanıldığı alanlar:
 • Trafo odaları
 • Güç aktarım odaları
 • Kablo galerileri
 • Motor odaları
 • Boya kabinleri
 • Yanıcı sıvı depolama alanları
 • Elektrik kontrol pano odaları
Inert Gazlı Söndürme Sistemleri Bu sistemde İnert gazlar kullanılmaktadır. Doğadan bulunan ve diğer elementlerle normal şartlarda herhangi bir reaksiyona girmeyen gazlar olarak bilinmektedir. İnert gazlı söndürme sistemleri, Argon ve Azot gazlarını karışımından oluşmaktadır.. İnert gazlı sistemler, gaz boşaldıktan sonra ortamdaki oksijen oranını %12.5 seviyelerine düşürerek fiziksel bir söndürme sağlamaktadır. FE25 Gazlı Söndürme Sistemi FE25 sistemin pazarlamacılar tarafından bilinen ismidir. Sistem içerisinde HFC 125 gazı kullanılmaktadır. Bu gaz karbon, hidrojen ve flor içeren bir kimyasal bileşik olup ozon tabakasına zarar vermemesi nedeniyle halon gazları yerine yangın söndürücü olarak kullanılmaktadır. Kullanıldığı alanlar:
 • Bilgi işlem,
 • Santral odaları
 • Arşiv odaları
 • Müzeler, Sanat galerileri
 • İlaç ve sağlık tesisleri
 • Telekomünikasyon tesisleri
 • Elektrik kontrol pano odaları
 • Laboratuvarlar
Sulu Söndürme Sistemleri Bir su deposu veya doğal kaynaklardan elde edilen suyla çalışan sistemlerdir. Alevlerin üzerine suyun püskürtülmesi yoluyla söndürme işlemi gerçekleşmektedir. Sprinkler Söndürme Sistemleri Sprinkler musluklardan oluşan püskürtme yoluyla alevlere yukarıdan müdahale eden bir sistemdir. Sulu ve gazlı modelleri bulunmaktadır. Belirli aralıklarla endüstriyel alanlara ve diğer toplu yaşam alanlarına yerleştirilen musluklar olası yangın oluşumunu çok kısa bir sürede söndürmesiyle bilinmektedir. Kullanıldığı alanlar:
 • Ofisler
 • Rezidanslar ve Konutlar
 • Fabrikalar
 • Kütüphaneler
 • Otoparklar
 • Hafif ve Orta Tehlike Yangın Tehlike sınıfındaki yapılar.
Su Sisi Söndürme Sistemleri Yüksek basınçlı suyun kullanıldığı bir sistemdir. Suyun sisle birleşiminden yararlanılan sistemde az su kullanımıyla geniş alan söndürmeleri gerçekleşmektedir. Sistemin çalışmasıyla birlikte ortamdaki sıcaklık oranı aniden düşmektedir. Hidrant Sistemleri Yangınlara itfaiye ekiplerinin direkt olarak dahil olmasını kolaylaştıran sistemler olarak bilinmektedir. Yangın Dolapları Geniş alanlarda toplu yaşam alanlarında bulundurulması zorunlu olan bir sistemdir. Dolap içerisinde yangına manuel olarak müdahale edilebilmesi için yangın tüpü ve yangın hortumu yer almaktadır. İtfaiye Bağlantı Ağızları İtfaiye ekiplerinin binaya dışarıdan müdahale edilebilmesini sağlayan yapılardır. Köpüklü Söndürme Sistemleri Bu sistemlerde özel kimyasalların oluşturduğu köpükler kullanılmaktadır. Köpük monitörleri sistemleri gibi birçok sisteme entegre bir şekilde çalışabilmektedir. Aşağıdaki alanlarda aktif bir şekilde kullanılmaktadır:
 • Yanıcı ve parlayıcı sıvı depolama alanları
 • Boya imalathaneleri
 • Uçak, helikopter hangarları
 • LNG üretim ve depolama tesisleri
 • Depolar
 • Limanlar
Kuru Kimyevi Tozlu Söndürme Sistemleri Özel yangın söndürme tozlarının kullanıldığı sistemlerdir. tozların alevlerin bulunduğu alana basınçlı bir şekilde püskürtülebilmesi için azot gazından yararlanılmaktadır. Davlumbaz Söndürme Sistemleri Mutfak yangınları olarak bilinen F sınıfı yangınlara yönelik geliştirilen bir sistemdir. Çoğunlukla kızgın yağ veya gazların meydana getirdiği yangınların önlenmesi amacıyla kurulmaktadır. Fabrika, otel vb. alanların mutfaklarına kurulumu yapılmaktadır. Kullanıldığı alanlar:
 • Lokantalar
 • Oteller
 • Tatil tesisleri
 • Endüstriyel mutfaklar
 • Alışveriş merkezleri
 • Hastaneler