logo-entalpi-2
Yerden ısıtma sistemleri, günümüzün en revaçta olan ısıtma sistemlerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun en büyük sebebi ise yerden ısıtma sistemlerinin hem ekonomik hem şık hem de verimli sistemler olmasıdır. Bu noktadan bakıldığında yerden ısıtma sistemleri gerek düşük kurulum maliyetleri gerek düşük sıcaklıklarla büyük ısıtma kapasitesi gerekse bakım giderleri ile ısıtma sistemleri arasında ön plana çıkan bir sistemlerdir. Isınma ihtiyacı insanların en temel güdülerinden biri olup bunun karşılanması için yüzyıllar boyunca çeşitli çözümler bulunmuştur. Ne var ki günümüze gelindiğinde artık çok daha verimli ve kullanışlı sistemler gün yüzüne çıkmıştır. Bunlardan en bilinen ve kullananı olan yerden ısıtma sistemleri temelde zemin döşemesinin altında yer alan ısıtma ekipmanlarının tüm ortamı eşit olarak ısıtması prensibine dayanan ısıtma sistemidir. Bu sistemler, zemindeki döşemenin türü fark etmeksizin her türlü döşemenin altına yerleştirilebilen ve tüm zeminde kıvrıla kıvrıla dönerek tüm zemini kaplayan su boruları veya elektrik hatları ile ısıtma sağlamaktadır. Bu sistemlerde kimi zaman su ile ısıtma faaliyeti yürütülürken kimi zaman da elektrik ile ısıtma gerçekleştirilmektedir. Her iki yöntemle de verimli bir ısınma elde edilebilmekte ve ısı kaybı düşük seviyede olmaktadır. Sulu yerden ısıtma sistemlerinde zeminde bulunan su borularının içerisinden sıcak su gezdirilmekte ve bu sayede ilk olarak zeminin, zeminden de tüm ortamın ısıtılması sağlanmaktadır. Diğer tür olan elektrikli ısıtma sistemlerinde ise ısıtma faaliyeti kablolar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Her iki sistem de yaklaşık olarak aynı şekilde çalışmakta olup her iki sistemde de ısıtma verimi maksimum olmakta ve enerji kaybı minimalize edilebilmektedir. Yerden ısıtma sistemleri çalışma prensipleri sayesinde uzun bir müddet oluşturmuş olduğu ısıyı koruyabilmekte olan ısıtma sistemleridir. Bu noktada diğer ısıtma sistemlerine göz atıldığında böyle bir avantajın mevcut olmadığı, ısı kaybının oldukça yüksek seviyede olduğu görülmektedir. Bu nedenle yerden    ısıtma sistemleri oldukça ekonomik ve enerji tasarruflu sistemlerdir. Ayrıca yine belirtmek gerekir ki yerden ısıtma sistemlerinde ısı, zemin döşemesinin altında yer alan elektrik veya boru hatlarında gezdirildiğinden tüm zeminde eşit bir ısı değeri yakalanması mümkün olmaktadır. Bu eşit ısının yakalanabilmesi, ilgili ortamın homojen bir biçimde ısınabilmesi anlamına gelmekte olduğundan ortamda sıcaklığın dengelenmesi için ekstra bir çaba gösterilmesine gerek olmamaktadır. Ne var ki diğer ısıtma sistemlerde sıcaklık değerleri sürekli değişebilmekte, hatta sırf bu yüzden aynı ortam içerisindeki farklı noktalarda ısı kaybını engellemek adına birtakım fanlar veya ısıtıcılar kullanılabilmektedir. İşte yerden ısıtma sistemleri tam olarak bu dengesizliği önleyebilmekte ve tamamen eşit dağıtılan bir ısı akışı sunmaktadır. Yerden ısıtma sistemlerinin kurulumu, basit olduğu kadar önemli de bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Yerden ısıtma sistemleri, zemin döşemesinin altına yerleştirilen ve uzun süreler o alanda kalan sistemler oldukları için yapıldıktan sonra müdahale etmesi bir miktar zor olan sistemlerdir. Dolayısıyla bu sistemlerin kurulurken sağlam ve kaliteli malzemeler kullanılarak kurulması gerekmektedir. Aksi bir durumda çok daha fazla maliyet ve zaman kaybı yaşanabilmektedir. İşte bu sistemlerde genellikle kullanılan malzemeler ısı yalıtım levhası, yerden ısıtma straforu, boru, kollektör, kollektör kutusu, U klips, kenar yalıtım bantı, kesme vanası, köşe düzeltici, otomasyon ürünleri (termal vana, oda termostatı, yer sensörü, ana kontrölör), şap katkısı ve test göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ürünler yerden ısıtma sistemlerinin kurulumu için gerekli olan sistemler olup tüm malzemelerin kaliteli markalardan kullanılması, sistemin ömrünü uzatmakta ve daha kullanışlı hale getirmektedir. Yerden ısıtma sistemlerinde kullanılan en önemli elemanlardan birisi de yerden ısıtma straforudur. Bu strafor, ısının zemin altına kaçmasını önleyen ve ısı kaybını engelleyen ısı yalıtım malzemesidir. Bu straforun kullanılması ile yerden ısıtma sistemleri maksimum verime ulaşmaktadır. Yerden ısıtma straforları mantar yapısına sahip olup yerden ısıtma borularını yere sabitleme görevini üstlenmektedir. Kabartmaya sahip olan özel yapısı sayesinde üzerine dökülen zemin şapı ile de sıkı bir şekilde yapışmakta olan bu straforlar neredeyse tüm yerden ısıtma sistemlerinde kullanılan malzemeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Yerden ısıtma sistemlerinin verimli bir şekilde çalışması için bu strafor yalıtımı arttırmakta ve daha az enerji tüketimi ile daha sağlıklı bir ısınma elde edilmesine yardımcı olmaktadır. Genel özelliklerine baktığımızda yerden ısıtma straforu yüksek bir esnekliğe sahip olan ve çeşitli kullanım amaçları ile birlikte genellikle yerden ısıtma faaliyetinde kullanılan malzemelerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca bu straforlar, uygulama yapılan zeminde ıslak yapı formatında bir döşeme sistemi kullanabilmek adına hem ısıtma hem de soğutma sistemlerinde kullanıma uygun bir yapıya sahiptir. Yukarıda da belirttiğimiz üzere yerden ısıtma straforu, uygulamada şap altı izolasyon sağlamak amacıyla özel olarak kullanılan bir malzemedir. Ne var ki tek işlevi bu olmayıp aynı zamanda yerden ısıtma borularını yere sabitlenmesi için de görev almaktadır. Bir yerden ısıtma projesine hazırlık yapılırken, yerden ısıtma straforu ölçüleri de belirlenmekte ve bu ölçüler ile yerde öncelikle strafor döşemesi yapılmakta, daha sonrasında yerden ısıtma borularının döşenmesi gerçekleştirilmektedir. Yerden ısıtma straforlarının maliyeti folyolu olup olmamasına, kullanılacak olan markanın kalitesine, densite yoğunluğuna ve birçok farklı etkene göre belirlenmektedir. Bu kapsamda bir alanda kurulacak olan yerden ısıtma sisteminin tercih edilmesi için alanında uzman kurum ve kuruluşlardan danışmanlık hizmeti alınması son derece önemlidir.