logo-entalpi-2
Kafeler, hayatın yoğun ilerleyişi içerisinde insanların sevdikleri insanlar ile vakit geçirebildikleri kimi zaman laptoplarını alıp çalışmalarını yapabildikleri kimi zaman ise bir bardak içecekleri ile kitaplarını okuyabildikleri bir alandır. Bu yüzden kafelerin maksimum konfor alanını insanlara sağlaması çok önemlidir. Yazları çok sıcak havalarda kışları ise çok soğuk havalarda dahi ideal ortam ısısının kafe içerisinde sağlanması çok önemlidir. Ayrıca bu konfor alanı yalnızca kafelerin kapalı alanlarında değil açık alanlarına sağlanması da çok önemlidir. Özellikle 2009 senesi itibari ile yürürlüğe giren kapalı alanlara sigara içme yasağı sebebi ile sigara kullanan müşteriler için açık alanlar daimî kullanım alanı haline gelmiştir. Bu daimî kullanım kimi zaman çok sıcak yaz günlerini kimi zaman ise çok soğuk kış günlerini kapsamaktadır. Bu sebeptendir ki yalnızca açık alanların değil kapalı alanların da uygun sıcaklıkta tutulması çok önemlidir. İdeal konfor alanın sağlanması açısından en önemli etkenlerden biri olan optimum sıcaklık değerini sağlayabilmek için Kafelerde 2 temel ısıtma sistemi kullanılmaktadır. Bu iki sistemden birinci olan kafelerin kapalı alanları için tasarlanmış olan ısıtma sistemleridir. İkinci olarak ise özellikle 2009’daki kanun ile çok fazla rağbet gören açık alanlar için tasarlanmış olan ısıtma sistemleridir. Kapalı alanlar için tasarlanan ısıtma sistemlerinde genellikle doğalgaz temelli ısıtma sistemleri tercih edilmektedir. Açık alanlarda ise kapalı alanlardan farklı olarak doğalgaz dışında elektrik enerjisi ile çalışan sistemler de tercih edilmektedir. Açık alanlarda kullanılacak olan kafe ısıtma sisteminin türü belirlenirken bazı kriterlere dikkat edilmektedir. Bu kriterler özellikle açık alanın nasıl tasarlandığıyla ilgilidir. Açık alandaki tente bulunma durumu veya tente var ise tentenin özellikleri dikkate alınarak veyahut açık alanın üstü herhangi başka bir sistem ile kapatılmış bu sistemin oluşturulmasında kullanılan malzemenin cinsine göre farklı farklı ısıtma sistemleri uygulanmaktadır Dolayısıyla kafede bulunan kapalı alanın iyice analiz edilmesi ve bunun sonunda yapılan analiz doğrultusunda en uygun ısıtma sistemi seçilerek kafeye uygulanması gerekmektedir.

Açık ve Kapalı Alanda Kafe Isıtma Sistemleri

Kafelerin açık alanlarında farklı çeşitlerde birçok ısıtma sistemi bulunmaktadır. Kafelerin açık alanlarında ısıtma sisteminin uygun seçilmesi çok önemlidir. Çünkü kafelerin açık alanlarında rüzgâr akışı olması sebebi ile ortamdaki havayı ısıtma ve stabil tutma imkânı bulunmamaktadır. Bu sebeple klasik ısıtma yöntemleri açık alanlarda uygulanamamaktadır. Kafelerin açık alanlarında farklı aletler kullanılmasının ve ısıtmanın bu şekilde yapılmasının temelinde yatan sebep budur. Geleneksel ısıtma sistemleri olarak da bilinen ve genellikle kafelerin kapalı alanlarında kullanılan ısıtma sistemleri, dış faktörler sebebi ile kafelerin açık alanlarına uygun değildir. Bu sebeple kafelerin açık alanlarında özellikle infared ya da bir diğer adı ile radyant ısıtma tekniği yoğun bir biçimde tercih edilmektedir. Radyant ısıtmanın temelinde kızılötesi ışınlar yatmaktadır. Kızılötesi ışınlar kullanılarak bir nevi güneşin dünyayı ısıtmasında benzer minimal bir mekanizma kullanılmaktadır. Güneşle aynı çalışma prensibine sahip olan cihazların kafelerin açık alanlarına uygun olmalarındaki bir diğer önemli sebep ise rüzgârın yanında yağmur gibi dış etkenlerden de etkilenmemeleridir. Radyant ısıtma sisteminde kızılötesi radyant ısı enerjisi, ortamda bulunmakta olan tüm materyallere yöneltilmektedir. Bu sistemde ortamda bulunan hava değil yalnızca materyaller ısıtılmaktadır. Bu ısının muhatabı bazen bir insan olurken bazense bir eşya olabilmektedir. Bu ortamda bulunan hava ise kızılötesi ışınlar aracılığı ile ısıtılan insan ya da cisimlerden yayılan ısının taşınım yoluyla alana yayılması ile ısıtılmaktadır. Bu nedenle ortamdaki hava, ikincil olarak ısınmaktadır. Dolayısıyla radyant ısıtma sistemlerinde öncelikli olarak ortamda bulunan insanlar ve cisimler ısıtılırken ikinci olarak havanın da ısıtılmasıyla alanın tamamı ısınmış olmaktadır. Radyant ısıtıcıların gerçekleştirmiş olduğu bu ısıtma yöntemine ısıl ışınım denilmektedir. Bu yönteme göre elektromanyetik dalgalar aracılığıyla maddelerin yapısında bulunan ısı enerjileri yayılmaktadır. Bu sayede ısınma, klasik ısınma sistemlerinde olduğu gibi taşınım yolu ile değil, ısıl ışınım yolu ile gerçekleşmektedir. Radyant ısıtma sistemlerinin tercih edilmesi için özellikle ortam hakkında sağlam bir analiz yapılması çok önemlidir. Cihazın kullanılacağı kafenin açık alanının nasıl bir yapıya sahip olduğu detaylı bir biçimde incelendikten sonra ortamdaki rüzgâr seviyesinin ve tentelerin durumunun ve ön önemlisi ortamın ihtiyacı olan sıcaklık seviyenin belirlenmesinin ardından uygun ısıtma sistemi ve uygun cihaz belirlenmesi çok önemlidir. Kafe ısıtma sistemleri Açık alanlarda ısıtma, genellikle radyant ısıtıcılar, sıcak hava üreteçleri ve elektrikli ısıtıcılar ile gerçekleştirilmektedir. Bu ısıtma yöntemlerinden radyant ısıtıcılar ise boru tipi radyant ısıtıcılar ve seramik kaplı radyant ısıtıcılar olarak ikiye ayrılmaktadır. Boru tipi radyant ısıtıcılar, ilgili sistemde bulunan borunun içerisinden geçirilen doğal gazın oluşturmuş olduğu sıcaklığın boruya aktarılması ve bu aktarılan ısının reflektörler aracılığı ile ilgili ortama sunulması prensibi ile çalışmaktadır. Boru tipi radyant ısıtıcılarda 3 kademeli alev modülasyonu bulunmaktadır. Ayrıca bu tip ısıtıcılar genellikle tek boru ve çift boru olmak üzere iki türde üretilmektedir. Tek boru radyant ısıtıcıların diğer adı L tipi ısıtıcılar iken çift boru radyant ısıtıcıların diğer adı U tipi ısıtıcılardır. Boru tipi radyant ısıtıcılar her iki türde de aynı çalışma prensiplerine sahip olup aralarındaki tek fark kullanım yerleridir. Boru tipi ısıtıcıların 3 ila 5 metre arasında etki alanı bulunmakta olup bakım ve işletme maliyetleri düşük olmaktadır. Bir diğer radyant ısıtıcı çeşidi de seramik kaplı radyant ısıtıcılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Seramik radyant ısıtma sistemleri, verimlilikleri ve görünümleri sayesinde oldukça sık tercih edilmektedir. Bakım ve işletme maliyetleri oldukça düşük olan seramik kaplı radyant ısıtıcılar mazgallı görünümleri ile şık ve kaliteli bir görünüme sahiptir. Seramik kaplı radyant ısıtıcıların yapısında herhangi bir tesisat ekipmanı bulunmadığı için oldukça sessiz çalışan cihazlardır. Elektrikli ısıtıcılar da açık alanlarda kullanılan bir diğer ısıtma yönetimidir. Bu ısıtıcılar, bünyelerinde bulundurdukları ampul, rezistans ve sıcaklığı yansıtma eklentilerine bağlı olarak birçok farklı türe sahip olmakla birlikte hepsinin ortak özelliği küçük alanlarda kullanılmalarıdır. Radyant ısıtıcılara nazaran daha minimal alanlarda kullanılan bu ısıtıcılar elektrik kullanmaları nedeniyle bazı durumlarda daha masraflı olabilmektedir. Açık alanlarda ısıtma gerçekleştirilen son ısıtma yöntemi sıcak hava üreteçleridir. Bu üreteçler aynı zamanda kapalı alanların ısıtılmasında da kullanılmaktadır. Sıcak hava üreteçleri doğalgaz ya da LPG ile çalışmaktadır. Bu ısıtma cihazlarında gaz yakıtlı ısıtma üniteleri bulunmaktadır. Bu paslanmaz çelikten üretilen yanma odasında bulunan atmosferik brülörleri ile doğalgaz veya LPG’nin yakılması gerçekleşmektedir. Bu işlem sonucunda ortaya çıkan ısı ortama verilmektedir. Bu ısının salınım işlemi ise çeşitli türlerdeki fanlar aracılığı ile yapılmaktadır. Sıcak hava üreteçleri, ısıtma sistemleri arasında en ekonomik yöntemlerden birisidir. Kapalı alanların ısıtılmasında kullanılan diğer ısıtma seçenekleri ise kanal tipi Vrf iç ünite klimaları ve sıcak hava apareyleridir. Kanal tipi Vrf iç ünite klimaları tavanlarda gömülü olan ve 360 derece ısıtma sağlayabilen sessiz ısıtma sistemleridir. Sıcak hava apareyleri ise oldukça uygun maliyetli cihazlardır. Ne var ki diğer sistemlere göre daha sesli çalışmaları, yoğun müşteri bulunan alanlarda kullanılmalarını bazen engelleyebilmektedir.