logo-entalpi-2
Bina havalandırması insanların bulunduğu kapalı ortamların kirletici unsurlardan arındırılması işlemi olarak açıklanabilir. Kapalı ortamlarda bulunan ve zamana bağlı olarak da oranında artış yaşanma ihtimali olan karbondioksit gazı gibi kirleticilerin belirlenen sınır değerleri aşmaması için ortam havalandırma sistemlerine gerek duyulur. Bina Havalandırma Sistemleri Nedir? Birçok kişi için merak edilen konular arasında yer alır. Havalandırma sistemleri sayesinde ortam kirliliğinin giderilmesi ve çalışma koşullarında verimlilik sağlanması mümkün hale gelir. Havalandırma işlemi yapılırken ortamda bulunan hava kirleticilerinin dışarı atılması amaçlanır. Bunun yanı sıra konsantrasyonun azaltılması yönünde çalışma yapılması gerekli olduğunda mekanik bir işlem olan havalandırmadan yararlanılır. Binalarda meydana gelen hava kirliliği çeşitli nedenlerle olur. Bina dışından içeriye giren havanın yanı sıra içerideki faaliyetler de havanın kirlenmesinde etkili bir unsurdur. Bina içinde yer alan faaliyetler çeşitlidir. Yemek pişirme, sigara içilmesi, mobilyalardan kaynaklanan etkenler ya da yapım malzemeleri gibi çeşitli faktörler bina içi hava kirlenmelerinde etkilidir. Bu etkenler nedeni ile ortaya çıkan hava kirliliği bertaraf edilmek istendiğinde mekanik sistemlerden yararlanılması zorunlu hale gelmektedir. Geleneksel yöntemlerin yerine kullanılan havalandırma sistemleri teknolojinin ve mühendislik biliminin gelişmesine bağlı olarak ortaya çıkmıştır.

Bina Havalandırma Sistemleri Neden Gereklidir?

Havalandırma sistemleri gerek yaşam alanlarında gerekse çalışma ortamlarında birçok gereksinime yanıt verir. Sağlıklı bir ortamda yaşanabilmesi ya da verimli bir üretim gerçekleştirilebilmesi için havalandırma sistemlerine gerek duyulur. Bina Havalandırma Sistemleri Neden Gereklidir? Bu nedenle merak edilir. Binaların yanı sıra endüstriyel ortamlarda da havalandırma sistemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüzün değişen ve gelişen yaşam koşulları teknolojik gelişmelerle şekillenmektedir. Mühendislik alanında yaşanana ilerlemelere ve teknoloji ile bu çalışmaların desteklenmesine bağlı olarak da havalandırma sistemlerinin önemi her geçen gün artmaktadır. Farklı yöntem ve tekniklerin kullanılmasına bağlı olarak da her ortam için ayrı özelliklere sahip havalandırma sistemleri üzerinde mühendislik çalışmalarının yapıldığı görülür. Dünya genelinde yaygın olarak tercih edilen havalandırma sistemleri hem yaşam alanlarını hem de çalışma ortamlarını daha konforlu hale getirirken çalışma ortamındaki verim artışında da etkilidir. Bunun yanı sıra işletmeler açısından da ekonomik sonuçlar elde edilmesine yol açmaktadır. Bina havalandırması sayesinde kapalı ortamda bozulan hava kalitesinin daha iyi hale gelmesi sağlanır. Havalandırma işlemi sırasında öne çıkan sorulardan biri de bu çalışmanın hangi aralıklarla yapılması gerektiği yönünde olur. Havalandırma işleminin sürekli mi yoksa gereklilik halinde mi yapılması gerektiği bu çalışmalar sırasında önemli hale gelir. Kapalı ortamlarda kirlilik kaynağının da önemi vardır. İnsanların hava kirliliğine kaynak olduğu ortamlarda diğer kaynakların iç ortam atmosferine önemli miktarda emisyon yaymadığı durumlarda ihtiyaca göre bir havalandırma yapmak gerekli olabilmektedir. Bu durumda kullanılacak olan havalandırma sistemi insan faktörüne bağlı olarak hareket edecektir. İnsanların içinde yer aldığı binalar arasında; okul, sinema, kafeterya ya da tiyatro gibi ortamlar varsa kapalı ortamın atmosferinde yer alan karbondioksitin indikatör kirletici olarak seçilmesine bağlı bir sistem tercih edilebilir. Bu sistemin kullanım özellikleri arasında ise kapalı ortam atmosferinde yer alan karbondioksit konsantrasyonunun sürekli ölçülerek bu konsantrasyonun istenilen sınır değerleri aşması durumunda ise havalandırma sisteminin devreye sokulması yer alır. Yeterli havalandırmanın yapılmamasının sonuçları açısından da değerlendirilmesi gereklidir. Uygun koşullarda bina havalandırmalarının yapılmaması ya da yetersiz yapılması durumunda istenmeyen koşulların oluşması ise kaçınılmazdır. Havalandırmanın yapılmaması ya da yetersiz olması durumunda ortaya çıkabilecek olumsuzluklar arasında ise oksijenin yetersiz kalması, havadaki karbondioksit konsantrasyonunun artması gibi sonuçlar ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra ortaya çıkacak organik kokuda eşyalardan ya da insanlardan kaynaklanan etmenler söz konusu olur. Bu kokuya yol açan ise organik kirleticiler olacaktır. Havalandırmanın yapılmaması ya da yetersizliği durumunda ortaya çıkabilecek olumsuzluklardan biri de ortam nemindeki artıştır. Ortam neminde artışa yol açan faktörler ise insanların nefes ve derilerinden buharlaşmaya yol açan etkenlerin havaya karışmasıdır. İnsanların sahip olduğu vücut sıcaklığı bu duruma bağlı olarak ortam sıcaklığında artış yaşanmasına yol açacaktır. Kapalı ortamlarda hava kalitesinin bozulması durumunda hava kalitesinin iyileştirilmesi gerekir. Bu durumda da havalandırma yöntemlerinden yararlanılır. İç ortamda var olan havanın kirli olması burada bulunan insan kitleleri üzerinde olumsuz etkiye yol açar. Özellikle okul gibi kalabalık öğrenci gruplarının yer aldığı ortamlarda çocukların sağlıklı koşullarda bulunabilmesi önem taşır. Bu nedenle de yeterli ve verimli bir havalandırmanın yapılması ayrıca önem arz eder. Okul çağındaki çocukların fiziki ve biyolojik koşullara daha fazla duyarlı olmasına bağlı olarak sağlıklı ortam koşullarına sahip alanlarda bulunması gerekmektedir. Çocukların hava kirliliğinden daha fazla etkilenmesi nedeni ile de bulundukları ortamlardaki havanın temiz olması önem taşır. İnsanların yaşam alanlarında sosyal gelişmelere paralel olarak yaşanan konfor artışı ayrıca havalandırma sistemlerini daha da önemli hale getirmektedir. Havalandırma sistemi sayesinde bina içerisine dış ortamdan sağlanan temiz hava kaynak olarak kullanılabilir. Havalandırma sağlanacağı zaman enerji tasarrufu sağlanmak istendiğinde de buna göre hareket edilmesi zorunludur. Havalandırma doğal yollarla yapılabilir ya da enerji kullanılacaksa iç havanın iklimlendirilmesi gerekli olur. İç hava iklimlendirmesi bu durumda devreye girdikten sonra yeniden içeriye gönderilerek dışarıdan alınan temiz havayla karıştırılır. Bu işlemin ardından da yeniden binaya geri verilir. İçeride bulunan kirlenmiş hava havalandırma sayesinde nemlendirilmiş olur ve kirli havanın bir miktarı da dışarı atılır.

Binalarda Kullanılan Havalandırma Modelleri

Binalarda kullanılan sistemler birbirinden farklı özellikler gösterebilir. Binanın ihtiyacına bağlı olarak farklı sistemlerden yararlanılması ise mümkün olmaktadır. Binalarda Kullanılan Havalandırma Modelleri zorlanmış havalandırma, sızma ya da doğal havalandırma olarak adlandırılır. Bu modellerin farklılık gösterdiği noktalar bulunurken değişim havası miktarı bakımından da ayrıldıkları noktalar bulunmaktadır. Binalarda ihtiyaç duyulabilen havalandırma sistemlerinde bu üç modelden yararlanılabilmesi mümkün olmaktadır. Zorlanmış havalandırma sistemleri hava değişimini istenilen düzeyde kontrol edebilme şansına sahip bir sistemdir. Bu sistemde hava değişim miktarı çeşitli etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Kullanılan fanın özelliklerinin yanı sıra dağıtım şebekesi ve şebekedeki kayıplar da bunda etkilidir. Bu sistemin ilk yatırım ve işletme maliyetinin yüksek olması özellikleri arasında yer alır. Doğal havalandırma sistemlerinde ise isteyerek açılan bölümlerden sağlanan hava ile basınç farkından yararlanılarak hareket edilir. Açık pencere ya da kapıların yanı sıra isteyerek açılan havalandırma kanalları kullanılır. Hava akımı sayesinde de iç ortam havası dengelenir ve kirletici unsurların ortamdan uzaklaşması sağlanır. Bina havalandırması sırasında kullanılabilen doğal yolların yanı sıra mekanik sistemlerin arasında belirgin faklar bulunur. Doğal hava akımı ile sağlanan bir havalandırma sistemi dış ortamdaki toz ve kir gibi unsurların da tekrar içeriye alınmasına zemin yaratabilir. Bunun yanı sıra mekanik sistemlerin sahip olduğu özellikler nedeni ile farklı koşulları kullanıcılara sunduğu görülmektedir. Mekanik olarak devreye sokulan havalandırma sistemleri binalar açısından istenilen konforlu bir ortamın yakalanmasında ve bu alanları kullananların sağlıklı ortamlarda bulunmasında etkilidir. Mühendislik biliminin çalışmaları ile mekanik havalandırma sistemleri de çeşitlenmektedir. Mekanik sistemler sayesinde temiz havanın gerekli miktarda uygun zaman aralığında ve ihtiyaç duyulan ortama verilmesi kolaylaşır. Bu çalışmaların doğal bir sonucu olarak da enerji tasarrufu sağlanırken bina içindeki hava kalitesinin de optimizasyonu sağlanmış olur.

Bir Yanıt