logo-entalpi-2
Yangınlar genellikle ihmalkar davranışlardan meydana gelen can ve mal kaybına neden olan afetlerdir. Yangınlara karşı gerekli önlemlerin alınması ve tedbirli davranılması hayati bir öneme sahiptir. Endüstriyel alanlarda meydana gelen yangınların kısa sürede büyümesi nedeniyle birçok hasar oluşmaktadır. Sanayi bölgelerinde bulunan fabrikaların ve diğer endüstri yapılarının yangınlara karşı uzmanlardan destek alarak yangın söndürme sistemi kurulumu yapmaları gerekmektedir. Yangın söndürme sistemlerinin olduğu alanlarda yangına müdahale edebilmek daha kolay hale gelmekte hatta kısa sürede söndürülmektedir. Bu sayede olası can ve mal kayıplarının önüne geçildiği gibi birçok insanın işsiz kalması da engellenmektedir. Yangın söndürme sisteminin iyi bir şekilde çalışabilmesi için yangın pompasına ihtiyaç duyulmaktadır. Yangın pompası sistem içerisinde suyun veya diğer sıvı maddelerin dolaşımından sorumludur. Suyun ihtiyaç duyulan tazyikle yangın üzerine püskürtülmesi tamamen yangın pompasıyla alakalı bir durumdur. Yangın pompası olası yangın durumlarında yangın su deposuyla birlikte çalışmaktadır. Pompa içerisinde kullanılan motorların birçok çeşidi bulunmaktadır. Bu çeşitler aşağıdaki gibidir:
 • Elektrik motorları,
 • Dizel motorlar,
 • Jokey pompası.
Bu türler arasında dizel motorlar güvenilir ve birinci sınıf tasarlanmış durumda olmalıdır. Dizel motorların kullanılma sebebi az enerjiyle yüksek verim elde etmek ve sistemin ihtiyaç duyduğu enerjiyi dizel bir çözümle gidermektir. Dizel yangın pompası seçimi yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı durumlar bulunmaktadır:
 • Yangın söndürme sistemi içerisindeki akışın profesyonel bir şekilde hesaplanması,
 • Yangın söndürme sistemi içerisindeki basınç değerlerinin net bir şekilde belirlenmesi,
 • Akış talebindeki basınç yükselişinin yeterli olduğu performans grafiğine göre seçim yapılması
 • Akış talebinin nominal akışın %100 / %150 değerleri arasında pompanın seçilmesi (Uzmanlar genellikle %115 ila %135 arasında tercihlerde bulunmaktadırlar.
  Dizel Yangın Pompalarında Nelere Dikkat Edilmelidir? Yangın söndürme sistemleriyle paralel bir şekilde çalışan dizel yangın pompalarının motorlarında dikkat edilmesi gereken bazı durumlar vardır. Bu durumlarda aşağıdaki gibidir:
 • Öncelikle motorların güvenilir ve sisteme entegre olabilmesi gerekir. Sisteme entegre olmayan motorların sağlıklı bir şekilde çalışması zor olacaktır. Bu sebeple uzmanlardan destek alınmalıdır.
 • Haftada yarım saat çalışabilmesi için gerekli ekipmanların kurulumu yapılmalıdır.
 • Dizel motorların gücü maksimum mil gücünden daha fazla bir performans sunmalıdır.
 • Dizel motor gücü tercihlerinde yangın söndürme sisteminin bulunduğu ortamın sıcaklık seviyesi dikkate alınmalıdır.
 • Sisteme entegre edilebilen dizel motorlar seçildiğinde pompa-motor bağlantısı esnek kaplin ile sağlanmalıdır.
 • Dizel Motor devrini, kapalı basma basıncı ve maksimum yük koşullarına bile aralığında sabit tutacak otomatik gaz mekanizması olmalıdır.
 • Dizel motoru gerekli durumlarda durdurabilmesi için motor durduracak “yüksek hız kapatma ünitesi” (overspeed shutdown device) bulunmalıdır.
 • Dizel motorlarda devir son derece önemlidir. Bu ölçümün izlenebilmesi için takometre bulundurulmalıdır.
 • Dizel motorlarda dikkat edilmesi gereken bir diğer durumda diğer motorlarda olduğu gibi yağ basıncıdır. Yağ basıncının belirli periyotlarla takip edilebilmesi için yağ basınç göstergesi motorda yer almalıdır.
 • Motorların yüksek sıcaklıklara ulaşması esnasında soğutulması gerekir. Bu sebeple dizel yangın pompası motorlarının su hararet göstergesi olmalıdır.
 • Yangın pompası içerisinde yer alan dizel motor hakkında işlem yapabilmek için yangın söndürme sistemine uygun bir şekilde monte edilmiş bir enstrüman panosu yer almalıdır. Bu sayede pratik bir şekilde işlem yapılabilir.
 • Dizel yangın motorunun kumanda ünitesine bağlanması gereken tüm kablolar fabrikada bağlanarak, bir klemens grubuna taşınmış olmalıdır.
 • Sistem içerisinde ana akü ve yedek akü olmak üzere iki adet akü bulundurulmalıdır. Akü seçimi yapılırken Akü gruplarının, 3 dakika süresince 6 defa marş vermek için gerekli olan gücün iki katı fazla güçte olduğuna dikkat edilmeli buna göre seçim yapılmalıdır.
 • Dizel motor kısmında bulunan yukarıda belirtilen akülerin geriliminin elle verilmesini sağlayan el kumandalı kontaktör sistemde yer almalıdır.
Dizel Yangın Pompasının Gerekli Olduğu Durumlar Yangın söndürme sistemlerinde gerekli basıncı oluşturarak sistem içerisinde suyun dolaşımını sağlayan yangın pompalarının gerekli olduğu bazı durumlar bulunmaktadır. Bu durumlar şu şekilde maddelenebilir:
 • Bilindiği üzere yangın suyunun nereden temin edildiği pompa için önemlidir. Çünkü mesafeler basınç oranında bir değişim gerçekleştirdiği için uzmanlar tarafından fizibilite çalışması yapıldıktan sonra en doğru karara varılarak pompa seçimi yapılmalıdır.
 • Sistemin besleme bölümü sisteme yeterli bir basınç veremiyorsa bu taktirde mutlaka bir dizel yangın pompası temin edilmelidir.
 • Basıncın yeterli olmadığı sistemlerde dizel yangın pompasıyla birlikte yangın su deposuna da ihtiyaç duyulmaktadır.
 • Yangın pompası nominal akışın ötesinde bir hıza kavuştukça sisteme sağlayacağı basınç değeri azalmaktadır. Bazı pompalarda bulunan düz eğriler akışın artmasıyla basıncı bir miktar düşürmektedir. Bu sebeple akış gereksiniminin pompa eğrisinde hangi konumda bulunduğuna özellikle dikkat edilmelidir. Bu bağlamda bir dizel yangın pompası gerekmektedir.
 • Dizel yangın pompasının gerekli olduğu durumların net bir şekilde bilinebilmesi için uzmanların kurulu sistemi incelemesi gerekmektedir. İstenen düzeyde performansı sağlayan birçok pompa bulunmaktadır. Fakat sistem içerisindeki basınç ve akış değerlerini bilmek uygun yangın pompasının seçimini kolaylaştırmaktadır. Bu sebeple kesinlikle uzmanlardan destek alınmalıdır.