logo-entalpi-2

Isıtma sistemleri, konutlarda ve ticari alanlarda sıcaklık kontrolü sağlamak için oldukça önemlidir. Yerden ısıtma, konvansiyonel ısıtma sistemlerine kıyasla daha homojen bir sıcaklık dağılımı sunarak, yaşam alanlarını daha konforlu hale getirir. Ancak, yerden ısıtma sistemleri arasında da tercih edilen iki ana sistem bulunmaktadır: elektrikli yerden ısıtma ve su bazlı yerden ısıtma. Her iki sistem de benzersiz avantajlara ve dezavantajlara sahip olup, kullanım amacına ve bütçeye göre seçim yapılabilir.

1. Çalışma Prensibi

 • Elektrikli Yerden Isıtma: Bu sistem, zemine döşenen elektrikli ısıtma kabloları veya matlar aracılığıyla çalışır. Elektrik akımı bu kablolar veya matlar içinden geçerken, rezistans nedeniyle ısı üretilir ve bu ısı zeminden yukarıya doğru yayılır.
 • Su Bazlı Yerden Isıtma: Bu sistem, zemine döşenen borular aracılığıyla sıcak suyun dolaşımını kullanarak ısıtma işlemini gerçekleştirir. Su, bir kazan veya ısı pompası tarafından ısıtılır ve bu sıcak su, borulardan dolaşarak zemini ısıtır.

2. Maliyet

 • Elektrikli Yerden Isıtma: Kurulum maliyeti genellikle su bazlı sistemlere göre daha düşüktür. Ancak, uzun vadede elektrik tüketimi maliyetleri göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Su Bazlı Yerden Isıtma: Kurulum maliyeti daha yüksektir. Ancak, enerji verimliliği nedeniyle uzun vadede daha ekonomik olabilir.

3. Bakım ve Ömrü

 • Elektrikli Yerden Isıtma: Az hareketli parça içerdiği için genellikle daha az bakım gerektirir. Ancak, olası bir arıza durumunda tamiri daha zordur.
 • Su Bazlı Yerden Isıtma: Daha çok hareketli parça içerir, bu nedenle periyodik bakım gereksinimi daha fazladır. Ancak, doğru bakım ile uzun ömürlüdür.

4. Kurulum

 • Elektrikli Yerden Isıtma: Genellikle ince yapıları sayesinde daha esnek kurulum seçenekleri sunar. Renovasyon projeleri için idealdir.
 • Su Bazlı Yerden Isıtma: Daha kalın yapıya sahip olduğu için zemin seviyesinin daha fazla yükseltilmesi gerekebilir. Yeni inşaatlar için daha uygundur.

5. Enerji Verimliliği ve Çevresel Etki

 • Elektrikli Yerden Isıtma: Elektrikli yerden ısıtma sistemleri, hızlı tepki süresi nedeniyle kısa süreli kullanımlarda etkilidir. Ancak enerji kaynağı olarak elektrik kullandığı için, elektriğin nasıl üretildiğine bağlı olarak çevresel bir etkisi olabilir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik alınıyorsa, bu sistemler oldukça çevre dostu olabilir. Ancak fosil yakıtlardan elde edilen elektrikle çalıştırıldığında, karbon ayak izi daha büyük olabilir.
 • Su Bazlı Yerden Isıtma: Bu sistemler, doğru şekilde tasarlandığında ve kurulduğunda oldukça enerji verimlidir. Su bazlı sistemler genellikle daha düşük sıcaklıkta çalıştığı için kazanlar ve ısı pompaları daha verimli olabilir. Ayrıca, bu sistemlerle birlikte çalışabilen yenilenebilir enerji kaynakları (örneğin, güneş kolektörleri veya ısı pompaları) kullanılarak çevresel etkileri minimize etmek mümkündür.

6. Uyumluluk ve Zemin Seçenekleri

 • Elektrikli Yerden Isıtma: Bu tür sistemler, farklı zemin kaplama türleriyle uyumlu olabilir. Seramik, taş ve bazı ahşap zeminler, elektrikli ısıtma sistemlerine çok uygundur. Ancak, zemin kaplama malzemesinin iletkenlik özelliklerine dikkat edilmelidir.
 • Su Bazlı Yerden Isıtma: Su bazlı sistemler genellikle beton zeminlerle en uyumlu olanlardır, ancak seramik, taş ve bazı ahşap zemin kaplamalarıyla da kullanılabilir. Zeminin yalıtımı ve boru yerleşimi, bu sistemlerin verimliliği için kritik öneme sahiptir.

7. Kontrol ve Otomasyon

 • Elektrikli Yerden Isıtma: Elektrikli yerden ısıtma sistemleri, genellikle termostatlar aracılığıyla kolayca kontrol edilebilir. Modern termostatlar, akıllı ev sistemleriyle entegre olabilir, böylece kullanıcılar, mobil cihazları üzerinden sıcaklık ayarlarını değiştirebilir.
 • Su Bazlı Yerden Isıtma: Su bazlı sistemlerde kontrol, daha karmaşık bir yapıya sahip olabilir. Ancak, günümüzde, bu sistemleri kontrol etmek için geliştirilen gelişmiş termostatlar ve otomasyon sistemleri sayesinde, kullanıcıların rahatlığı ve enerji tasarrufu sağlanabilir.

8. Uzun Vadeli Yatırım Perspektifi

 • Elektrikli Yerden Isıtma: Elektrikli sistemlerde başlangıçta daha düşük kurulum maliyetleri olabilir, ancak uzun vadede enerji maliyetleri yüksek olabilir, özellikle elektrik fiyatlarındaki artışlar dikkate alındığında. Bununla birlikte, bakım maliyetlerinin genellikle düşük olması, uzun vadede tasarruf sağlayabilir.
 • Su Bazlı Yerden Isıtma: Başlangıçta yüksek kurulum maliyetine rağmen, enerji tasarrufu nedeniyle bu maliyet zamanla amorti edilebilir. Ayrıca, su bazlı sistemlerin genellikle daha uzun ömürlü olduğunu ve daha az arıza yaptığını göz önünde bulundurarak, uzun vadede daha ekonomik bir seçenek olabileceğini söyleyebiliriz.

9. Montaj ve Onarım Zorlukları

 • Elektrikli Yerden Isıtma: Elektrikli sistemler, genellikle hızlı ve kolay bir kuruluma sahiptir. Ancak, olası bir arıza durumunda, hasarlı kısma erişmek için zeminin tamamen veya kısmen sökülmesi gerekebilir, bu da onarımın karmaşık ve maliyetli olabileceği anlamına gelir.
 • Su Bazlı Yerden Isıtma: Su bazlı sistemlerin kurulumu daha karmaşıktır ve uzmanlık gerektirir. Ancak, olası bir arıza durumunda, sistem genellikle bölgesel olarak izole edilip onarılabileceği için tam zeminin sökülmesi gerekmez.

10. Konfor ve Isı Dağılımı

 • Elektrikli Yerden Isıtma: Elektrikli ısıtma sistemleri, hızlı bir ısınma sağlar ve zemin yüzeyinde homojen bir sıcaklık dağılımı sunar. Bu, kısa süreli kullanımlarda ideal bir konfor sağlar.
 • Su Bazlı Yerden Isıtma: Su bazlı sistemler, zemini daha eşit ve sürekli bir şekilde ısıtarak uzun süreli konfor sağlar. Isı, borulardan geniş bir alana yayıldığı için, daha geniş alanlarda bile tutarlı bir sıcaklık dağılımı sunar.

Sonuç olarak, elektrikli ve su bazlı yerden ısıtma sistemleri arasında seçim yaparken dikkate alınması gereken birçok faktör vardır. İdeal seçim, kullanıcının ihtiyaçlarına, mevcut altyapısına ve bütçesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Her iki sistem de benzersiz avantajlar sunar, bu nedenle bireysel gereksinimlere en uygun olanı belirlemek için kapsamlı bir değerlendirme yapmak önemlidir.