logo-entalpi-2
Gelişen ve kalkınan ülkelerin lokomotifi olan fabrikaların ve diğer endüstriyel yapıların bazı temel ihtiyaçları bulunmaktadır. Endüstrinin daima ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçlar ise havalandırma, iklimlendirme ve soğutma olmak üzere üç ana unsurdan oluşmaktadır. Havalandırma, iklimlendirme ve soğutma birçok yapının temel ihtiyacıdır. Bu temel ihtiyaçlar insanların sağlığını gözetirken aynı zamanda gıda gibi maddelerin de muhafazasını sağlayabilmektedir. Soğuk hava depolarında kullanılan soğutma sistemleri sayesinde ürünler sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmektedir. Bilindiği üzere bu tarz depolarda gıdaların donmuş vaziyette kalması bu sayede bozulmasının önlenmesi talep edilmektedir. Soğutma sistemleri içerisinde bulunan mekanizmalar sayesinde istenen düzeyde bir iklimlendirme oluşturarak bulunduğu alanın ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Evaporatif soğutma sistemleri de sıcaklık ve nem miktarının düşük olduğu alanlarda oldukça işlevsel ve verimlidir. Sistemin çalışma prensipleri minimum enerji maksimum performans şeklindedir. Bu açıdan birçok işletme evaporatif soğutma sistemlerini tercih etmektedir. Evaporatif soğutma sistemlerinin bir diğer tercih edilme sebebi ise çevre dostu olmasıdır. Evaporatif soğutma sistemleri çalışma esnasında havayı kirletmez içerdiği filtrelerle havayı kir, toz, ve görünmeyen partiküllerden arındırır. Evaporatif soğutma sistemlerinin çevre dostu olarak nitelenmesinin bir sebebi de enerji tasarrufu yapmasıdır. Günümüzde enerjiyi tasarruflu kullanmak oldukça önemlidir. Evaporatif soğutma sisteminin çalışma mantığı oldukça basittir. Sistem buharlaşma sistemi üzerine kuruludur. Bu kapsamda maddeler dış mekandan ısı alarak buharlaşır sonrasında buharlaşmanın olduğu yerde serinleme ve soğuma meydana gelir. Bu prensip sıcaklığın artmasıyla buharlaşmayı doğru orantıda sürdürmektedir. Evaporatif Soğutma Sisteminin Teknik Özellikleri Nelerdir? Evaporatif soğutucuların petekleri gözenekli ve selülozik malzemelerden özel olarak üretilmiştir. Peteklerin sistem içerisinde önemli bir konumu bulunmaktadır. Petekler sistem içerisindeki sirkülasyon pompası aracılığıyla ıslatılmaktadırlar. Bu ıslatma işlemi soğutmanın adeta temeli konumundadır. Petekler ıslatıldıktan sonra petek içinden geçen hava, sistem içerisinde bulunan suyu buharlaştırmaktadır. Buharlaşan su ise havadan ısı aldığı anda soğutma işlemi gerçekleşmektedir. Görüldüğü üzere evaporatif soğutma sistemlerinin çalışma mantığı basit bir prensibe dayanmaktadır. Evaporatif sistem bünyesinde soğutucu bir cihaz bulunmaktadır. Bu cihaz fanlar sayesinde içerisine sıcak hava emer. Emilen sıcak hava pedlerin içinden geçtiği esnada pedlerin üzerinden akan su ile temas etmektedir. Tam bu sırada doğal bir buharlaşma gerçekleşir. Daha sonra doğal buharlaşmanın etkisiyle taze ve soğuk hava elde edilmektedir. Elde edilen temiz ve taze hava sistemden ortama verilmek istendiğinde istenen düzeye ayarlanır ve hava kanalları vasıtasıyla ilgili ortama verilir. Bu sayede konforlu ortamlar sağlanmaktadır. Proses boyunca sistem içerisinde bulunan havanın yaş sıcaklık derecesi ve entalpisi sabit kalmaktadır. Sıcaklık derecesi ve entalpisi sabit olan havanın su ile arasında eş zamanlı olarak ısı transferi gerçekleşmektedir. Bu sebepten ötürü kuru sıcaklık derecesinde bir düşüş meydana gelirken havadaki nem miktarı oranında artış saptanmaktadır. Bu tarzda bir işlem gerçekleştiren evaporatif soğutma sisteminde hava filtre edilmektedir. Havanın filtre edilmesi sayesinde temiz ve taze hava sistemin kurulu olduğu alana kanallar yardımıyla verilmektedir. Temiz ve taze havanın ortama verilmesi ortamda istenmeyen havanın sistem içerisine çekilmesiyle eş zamanlıdır. Bu işlem ortamda doğal bir hava sirkülasyonu sağlamakta ve olumsuz durumların önüne geçmektedir. Özellikle endüstriyel yapılarda bu işlem uygulandığında verimli bir çalışma ortamı sağlanmakta ve insanların sağlıklı solunum yapabilmesine imkan tanınmaktadır. Evaporatif Soğutma Sisteminin Avantajları Nelerdir? Evaporatif soğutma sistemlerinin birçok avantajı bulunmaktadır. Bu avantajlar şu şekilde listelenebilmektedir: Evaporatif soğtuma sisteminde içeride bulunan hava sürekli devir daim ettirilmez. Bu kapsamda sistem her çalışmasında dışarıdan yüzde yüz temiz ve doğal havayı içeriye kanallar vasıtasıyla aktarmaktadır. Bu durum ortamda bulunan canlı ve cansızlar için oldukça yarar sağlamaktadır. Evaporatif soğutma sistemi az enerji kullanmasıyla ön plana çıkmaktadır. Minimum enerjiyle maksimum performans sergileyen sistem birçok işletmenin tercih ettiği tasarruflu bir yapıya sahiptir. Evaporatif soğutma sistemleri enerji tasarrufu yaparken doğa dostu bir şekilde çalışmasını sürdürür. Sistem içerisinde bulunan filtreler sayesinde dış havayı kirletmez. Kir, toz ve görünmeyen partiküllerden havayı temizler. Sistem bünyesinde kompresör ve soğutucu gaz bulunmamasından dolayı kurulum maliyeti ve bakım maliyeti oldukça makul fiyatlardadır. Bu yönüyle sistem birçok endüstriyel oluşumun tercih ettiği bir sistemdir. Sistem gazlı klimalara göre daha iyi bir performans sergilemektedir. Bilindiği üzere gazlı klima kullananlar havayı kurutmasından ve sağlıklı solunum yapamamaktan şikayetçidir. Fakat evaporatör sistemde soğutucu gaz olmamasından dolayı havayı kurutmaz aksine havanın uygun nem oranlarına sahip olmasını sağlayarak temiz ve taze havanın oluşumuna katkı sağlar. Sistemin pratik ir montaja sahip olması önemli bir avantajdır. Uzman ekipler tarafından kısa sürede kurulumu tamamlanan sistemin belirli periyotlarla bakımı ihmal edilmemelidir. Yukarıda da belirtildiği üzere sistemin bakım maliyetleri son derece makul fiyatlardadır. Evaporatif soğutma sisteminin bulunduğu iş yerlerinde çalışma veriminin arttığı görülmektedir. Personellerin uygun koşullarda çalışmasına imkan tanıyan sistem iş verimliliğine doğrudan katkı sağlamaktadır. Sistemin öne çıkan bir diğer özelliği ise düşük karbon emisyonudur. Düşük karbon emisyonu sistemin çevre dostu olarak nitelenmesini sağlamaktadır. Ayrıca sistem içerisinde zararlı maddeler bulunmamaktadır. Soğutma sistemlerinde kullanılan suyun tasarruflu bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Söz konusu sistem bünyesinde bulundurduğu suyu boşa harcamaz ve gereğince kullanır. Sistem döngüsel bir süreci esas aldığından doğal kaynaklara bir zarar vermez. Hatta kapalı ortamlardaki havayı süzerek dışarı atmaktadır. Bu sirkülasyon esnasında sistem ortamda bulunan bakterileri temizlemektedir. Bu yönüyle antibakteriyel bir yapıdadır. Evaporatif Soğutma Sisteminin Bakımı Soğutma sistemlerinin belirli periyotlarla bakımlarının yapılması gerekmektedir. Bakımları yapılan sistemler daha uzun ömürlü bir hale gelmektedir. Evaporatif soğutma sistemlerinin montajı gibi bakımı da oldukça kolaydır. Uzman ekipler tarafından düzenli olarak bakımı yapılabilen sistemin bakım maliyeti diğer soğutuculara göre oldukça makul rakamlardadır.