logo-entalpi-2
Günümüzde birçok fabrika bulunmaktadır. Fabrikaların ülkelerin endüstriyel alanda gelişmesini ve ilerlemesini sağlayan üretim yerleridir. Modern dünyada fabrikaları çok olan ülkelerin refah düzeyleri de artmaktadır. Ülkemizde her geçen gün endüstriyel alanda atılımlar ve üretimler gerçekleşmektedir. Fabrikaların artması ülkemizde istihdam oranını da artırarak işsizlik oranının düşmesini sağlamaktadır. Bu sayede ülkemizin ekonomik anlamda diğer ülkelerle yarışabilir konumda olması sağlanmaktadır. Fabrikalarda uygun çalışma ortamlarının sağlanması verimli üretimler için olmazsa olmaz durumlardandır. Uygun ortamların oluşturulması fabrikalarda çalışan personellerin sağlık durumlarına da direkt olarak etki eden bir durumdur. Havalandırma ve iklimlendirme sistemleri endüstriyel alanların temel ihtiyaçları arasında bulunan sistemlerdir. Bu sistemler sayesinde ortamda kirli hava bulunmaz ve daima ortama temiz ve taze hava salınımı yapılır. Bu sayede çalışanlar verimli bir şekilde sağlıklı nefes alarak ve ortamın ikliminden olumsuz etkilenmeyerek çalışabilmektedirler. İklimlendirme sistemi ise bulunduğu ortamın arzu edilen sıcaklıklarda bulunmasını sağlayan sistemdir. Sistem içerisinde dijital bir şekilde sıcaklık ayarı yapılmakta ve ortamın verimli hava koşuluna sahip olması sağlanmaktadır. Bu sayede fabrika çalışanları uygun sıcaklıkta çalışmalarını sürdürmektedir. HVAC günümüzde gittikçe yaygınlaşan bir havalandırma iklimlendirme sistemidir. HVAC İngilizce kelimelerin baş harflerinden oluşturulan bir kısaltmadır. Bu kelimeler, “Heating, Ventilating, Air Conditioning” olmak üzere dört kelimedir. Kelimelerin anlamları ise sistemin çalışma prensibiyle paralellik gösteren ısıtma, havalandırma, ve iklimlendirme ifadelerine karşılık gelmektedir. HVAC Sisteminin Özellikleri Nelerdir? HVAC havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin birçok özelliği bulunmaktadır. HVAC oldukça popüler bir sistemdir. Endüstriyel alanlarda faaliyet gösteren yapılar bu sistemi kullanarak verimli çalışma ortamları oluşturmaktadırlar. HVAC sistemi içerisinde bulunan filtreler sayesinde kirli, tozlu, pis hava dışarıya süzülerek atılır ve ortama daima serin ve doğal hava sirkülasyonu sağlanır. HVAC havalandırma ve iklimlendirme sisteminin yaygın bir şekilde kullanılabilmesinin sebebi az enerji kullanarak yüksek çalışma potansiyeline sahip olmasıdır. Bu yönüyle ekonomik bir yapıda olan sistem endüstriyel alanların dışında toplu yaşam alanlarında da kullanılabilmektedir. Isı konforu tüm yapılar için temel bir ihtiyaçtır. Söz konusu sistem kumanda yoluyla kontrol edilmekte ve ısı konforuna ihtiyaç duyan alanlarda işlevselliğini korumaktadır. HVAC sistemi ısı konforunun yanında havadaki nem oranını da ayarlanabilir hale getirmektedir. Bazı havalandırma ve iklimlendirme sistemleri nem oranı ayarı yapamadığından havayı kurutabilmektedir. HVAC havalandırma ve iklimlendirme sisteminde ise insan sağlığına uygun nem oranları otomatik kumandalarla ayarlanabilmektedir. HVAC sistemi havayı kirden, tozdan, partiküllerden ayıran bir yapıya sahiptir. Sistem filtreleme özelliği sayesinde doğaya kirli hava salınımı yapmamaktadır. Bu yönüyle doğa dostu bir yapıya sahiptir. HVAC havalandırma ve iklimlendirme sisteminin bir diğer özelliği de sistemin antibakteriyel bir özelliği taşımasıdır. HVAC, havayı görünmeyen partiküllerden ayırmaktadır. Bu sayede ortamda zararlı bakteri oluşumunun önüne geçilmektedir. Sistemin bir diğer özelliği ise tek bir merkezden tüm sistemin kontrol edilebilmesidir. Gerekli durumlarda tek bir merkezden gerçekleştirilen ayarlar sistemin kurulu olduğu tüm alanı kapsamakta ve istenen düzeyde ısı, nem, basınç dereceleri her yerde eşit hale gelmektedir. Böylece sistemin farklı noktalardan tekrar kumanda edilmesine gerek kalmaz. HVAC Sistemi Nasıl Çalışır? Sistem bulunduğu ortamdaki basıncı, sıcaklığı ve nemi alarak havalandırma kanallarına aktarmakla çalışmaktadır. Bu üç parite sistemi aktif hale getirdiği gibi sistem içerisinde ayarlanabilir duruma gelmektedirler. Sistemin kontrolü otomatik kumandayla sağlanmaktadır. Kumandanın kullanımıyla basınç, nem, sıcaklık dereceleri istenen düzeye getirilebilir. Bu sayede ortamda uygun iklimlendirme yapılmaktadır. Sistem içerisinde havalandırma kanalları, fan ve pompa başrol görevini paylaşmaktadırlar. Fan sistem içerisine kirli havayı hapseder ve filtrelerin bulunduğu alana gönderir. Bu işlemlerde hava, kanallar vasıtasıyla tahliye edilmektedir. Yine kanallar vasıtasıyla temiz ve taze havanın sisteme girişi sağlanır. Bu işlem fanların kullanımıyla hızlı hale gelmektedir. Daha sonra sistemin ısı, nem ve basınç ayarlama mekanizmaları daha önce kumanda edilen verilere paralel olarak havayı işlemektedir. İstenen düzeyde derecelere getirilen hava ortama verilir. Bu durum sürekli bir devirle devam eder ve ortamda taze, doğal ve sağlıklı bir hava sirkülasyonu sağlanmış olur. HVAC sistemi detaylı bir şekilde incelendiğinde sistemde ısıtma işlemi için buhar kazanı bulunmaktadır. Buhar kazanı içerisinde yer alan sıcak hava kanallar vasıtasıyla pompa ve fanın bulunduğu bölgeye aktarılmaktadır. Pompa ve fanın görevi havayı istenen düzeye getirmektir. Buharlı kazandan alınan hava pompa ve fanla ortama aktarılır. HVAC sistemi içerisinde yer alan mekanizmaların birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışması oldukça önemlidir. Bu nedenle sistemin belirli periyotlarla bakımı yapılmalıdır. Bakımı yapılan sistem işlevselliğini kaybetmemekte ve uzun ömürlü bir yapıya dönüşmektedir. HVAC Sisteminin Ekipmanları Nelerdir? Sistem içerisinde yer alan üç mekanizma sistemin çalışmasında ana eleman görevindedir. Bunlar: sensörler, valfler, ve damperlerdir.
 • Sensörler: Sistemin kurulu olduğu alandaki sıcaklık, basınç ve nem verilerini algılayan mekanizmalardır. Diğer mekanizmalar buradan gelen verilerle çalışmalarına yön vermektedir.
 • Valfler: Sistemi içerisinde yer alan sıcaklık ve nem dengesi için çalışan buhar kazanıyla valfler işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Valfler buhar kazanı içerisinde bulunan sıcaklık ve nemin sistemin diğer mekanizmalarına aktarılmasını sağlamaktadır.
 • Damperler: Sistem içerisinde bulunan hava akımını sağlama görevini üstlenmektedir.
Bu üç eleman HVAC sisteminin genel çalışma sistemini oluşturan elemanlardır. Uzman ekipler tarafından belirli zamanlarda bakımları yapılmalıdır. HVAC sisteminde sensörler, valfler, ve damperler ana kontrol mekanizması olarak değerlendirilmektedir. Ana kontrol sistemine bağlı olan diğer ekipmanlar ise şöylece maddelenebilir:
 • Potansiyometre
 • Elektro Pnömatik Röleleri
 • Transformatörler
 • Elektrik Röleleri
 • Şalter Röleleri
 • Pnömatik Elektrik Röleleri
 • Şalterler
 • Hava Kompresörleri Ve Aksesuarları
 • Pnömatik Röleler
 • Ayarlama Röleleri
 HVAC Havalandırma Sistemleri Nerelerde Kullanılır? Ekonomik ve pratik yönüyle ortaya çıkan HVAC havalandırma ve iklimlendirme sistemi endüstriyel alanlarda üretim yerlerinde fabrikalarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bunların haricinde birçok toplu yaşam alanında da sistem kullanılabilir. Antibakteriyel özelliğe sahip olan ve insan sağlığına zararlı etkenleri ortadan kaldıran sistem alışveriş merkezlerinde, restoranlarda, kafelerde, depolarda, hastanelerde ve bunlar gibi insanların toplu yaşam alanlarında kullanılabilmektedir.