logo-entalpi-2
Dünya her geçen gün farklı değişimlere ve gelişimlere konu olmaktadır. Sürekli her sektörde farklılıklar ve yeniliklerin meydana gelmesi sektörlerin birbiriyle etkileşimlerini artırmaktadır. Gelişen teknolojiyle hayatın her alanında kolaylıklar meydana gelirken zamandan da tasarruf edebilme birçok gelişmeyle mümkün hale gelmiştir. Birçok yeniliğin ve gelişmenin lokomotifi görevini alan ise fabrikalar, üretim yerleri, ve birçok endüstriyel faaliyetin gerçekleştirildiği sanayi çalışmalarıdır. Dünyadaki gelişmelere ülkemiz sessiz kalmamış ve birçok sektörde fabrikalar kurarak dünya ekonomisine katkıda bulunmuştur. Günümüzde hala birçok imalathaneler kurulmakta ve dünya pazarına birçok ürünlerin satışı yapılmaktadır. Fabrikalar ülkenin kalkınma seviyesinde belirleyici olan unsurlardır. Fabrikaların çoğalması üretimin çoğalmasına ve ekonominin güçlenmesine doğrudan katkı sağlamaktadır. İstihdam sağlayarak ve birçok ürünlerin üretimini lojistiğini ve pazarlamasını planlayarak ülkemizin refah içerisinde yaşamasını sağlamaktadır. Ayrıca dünyada da ülkemizin konumunu üst sıralara çıkarma hususunda önemli girişimlere sebep olmaktadır. Endüstriyel çalışmaların yürütülmesi insanlık adına oldukça önemlidir. Bu çalışmaların yürütülme aşamasında ise birtakım ihtiyaçlar doğmaktadır. Endüstriyel faaliyetler kaliteli ve verimli olduğu taktirde hem üreticinin hem de tüketici bu durumdan yararlanır. Kaliteli ve verimli faaliyetler ise uygun çalışma ortamlarında meydana gelmektedir. Uygun çalışma ortamları çalışanlara ve üretime olumlu katkılarda bulunur. Bu bağlamda üretim çalışma ortamının uygun olmasıyla direkt olarak alakalıdır. Endüstriyel alanlarda çalışma ortamlarının sağlıklı ve kaliteli olması için birtakım çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalardan en önemlisi hatta bir ihtiyaç sınıflamasına dahil olan havalandırma sistemleridir. Sıcaklık ve soğukluk insan yaşamına etki eden faktörlerdir. Çalışma ortamlarının uygun derecelerde ısıtılması ve soğutulması yapılan işin kalitesini belirlemektedir. Isıtma ve soğutma sistemleri endüstriyel alanlarda sıklıkla kullanılan temel bir ihtiyaçtır. Bu sistemler sayesinde çalışma ortamlarının nemlilik düzeyleri, sıcaklık dereceleri ve havalandırma ihtiyaçları karşılanır. Isıtma ve Soğutma Sistemlerinin Faydaları Nelerdir? Isıtma ve soğutma sistemleri sanayi faaliyetlerinin yapıldığı bölgelerde sıkça müracaat edilen sistemlerdir. Üretim yapılan yerlerde bu kadar sık kullanılan sistemlerin birçok faydası bulunmaktadır. Isıtma sistemleri çalışma ortamlarını istenen düzeyde ayarlayabilen sistemlerdir. Bu sayede üretim faaliyetlerinde yer alan personellerin sağlıklı ve verimli bir şekilde çalışmaları mümkün halde gelir. Fabrikalarda çalışan personellerin sağlıklı bir şekilde solunum yapabilmesi iş kalitesini doğrudan etkileyen bir durumdur. Kirli, tozlu ve mikroplu havalarda personeller ciddi hastalıklara yakalanabilmektedirler. Isıtma sistemleri personellerin sağlıklı bir şekilde çalışmalarını sağlayarak, filtreler vasıtasıyla aynı zamanda havayı kirden, tozdan, ve mikroplardan ayırarak doğal bir hava sirkülasyonu oluşturabilen sistemlerdir. Endüstriyel alanlarda ısıtma sistemlerinin birçok faydası olduğu gibi soğutma sistemlerinin de birçok yararı bulunmaktadır. Soğuk hava tesislerinde gıdaların bozulma tehlikesine karşı muhafaza edilmesi gerekir. Bu açıdan söz konusu tesislerde soğutma sistemleri kullanılır ve gıdalar bozulmadan depolarda sağlıklı bir şekilde muhafaza edilebilir. Ayrıca tesislerde bulunan gıdalar başka tesislere nakledilirken bozulmaması için dondurulmuş bir şekilde aktarılmalıdır. Bu görevi de yine soğutma sistemleri üstlenmektedir. Isıtma ve soğutma sistemleri sadece insanların hayatına değil diğer canlıların yaşamına da katkı sağlamaktadır. Endüstriyel faaliyetler için kullanılan bitkiler belirli sıcaklıklarda yetiştirilmelidir. Bu sayede verimli sonuçlar elde edilmektedir. Bu gibi durumlarda da diğer canlıların ihtiyaç duyduğu sıcaklık dereceleri ısıtma sistemleri tarafından karşılanmaktadır. Isıtma ve soğutma sistemlerinin bir diğer faydası ise kimyasal işlemlerin uygulandığı fabrikalardır. Bu fabrikalarda kimyasal maddeler bulunmaktadır. Bazı kimyasal maddelerin belirli sıcaklıkta veya soğuklukta depolanması gerekir. Aksi taktirde olası bir facia yaşanabilir. Bu gibi iş kazalarının önüne geçmek için ısıtma ve soğutma sistemlerinin kullanımı son derece önemlidir. Porselen, cam ve seramik fabrikalarında kaliteli bir işçilik çıkması için ortam koşullarının iyi düzeyde ayarlanması gerekir. Isıtma ve soğutma sistemleri sayesinde bu fabrikalarda olumsuz hal ve durumlar minimum düzeye indirgenmektedir. Kimyasal ürünler veya tehlikeli diğer maddelerin bulunduğu fabrikalarda ve depolarda sistemlerin aktif bir şekilde kullanılması önemlidir. Bu tür fabrikalar yukarıda da belirtildiği üzere olası faciaların mümkün olduğu yapılardır. Olası faciaların önüne geçmek için ısıtma ve soğutma sistemleri son derece önemlidir. Anlaşılacağı üzere bahsi geçen veya geçmeyen birçok endüstri alanında ısıtma ve soğutma sistemleri kritik görevleri üstlenmektedir. Bu açıdan ilgili fabrikaların, üretim yerlerinin veya depoların bu sistemleri kullanması gereklidir. Endüstriyel Isıtma Sistemleri Nelerdir? Endüstriyel ısıtma sistemleri fabrikalar gibi üretim yapılan alanlarda ihtiyaç duyulan sistemlerdir. Bu sistemler az enerji kullanarak yüksek verim alınan sistemler olarak bilinmektedir. Üretimin verimli ve kaliteli hale gelmesine doğrudan katkıda bulunmaktadır.  Endüstriyel ısıtma sistemleri maddeler halinde sıralanacak olursa şöyle bir liste ortaya çıkmaktadır:
 1. Açık Alevli
 2. Radyant Isıtıcılar,
 3. Borulu Tip
 4. Radyant Isıtıcılar,
 5. Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri,
 6. Termo Konvektörler,
 7. Hava Perdeleri,
 8. Kontrol Panoları,
 9. Seyyar Isıtıcılar.
Bu sınıflamaya bağlı olarak endüstriyel alanda hangi pozisyon için kullanılacağına göre ilgili ısıtıcı tercih edilmektedir. Bu çerçevede ısıtma sisteminin kurulacağı alanın iyi değerlendirilmesi ve sistemin bakımının aksatılmadan yapılması oldukça önemlidir. Endüstriyel ısıtma sistemlerinin görüldüğü üzere birçok çeşidi bulunmakdır. BU çeşitler arasında farklı koşullarda en verimli şekilde çalışan ısıtma sistemleri ise şu maddelerde toparlanabilir:
 • Açık Alevli Radyant Isıtıcılar,
 • Borulu Tip Radyant Isıtıcılar,
 • Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri,
 • Gaz Yakıtlı Termo-Konvektörler,
 • Hava Perdeleri,
 • Kontrol Panoları,
 • Seyyar Isıtıcılar ve
 • Sulu Radyant Paneller.
Endüstriyel Soğutma Sistemleri Günümüzde birçok endüstri alanında soğutma sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemler üretim faaliyeti yapılan alanlarda veya depolama yapılan alanlarda istenen düzeyde soğukluk derecesini oluşturabilmek için kurulan sistemlerdir. Endüstriyel alanda soğutma hava basıncı veya buhar sıkıştırması yollarıyla yapılmaktadır. Bu yollarla ilgili alandaki hava döngüsü oluşturulur. Fabrika, depo ve çeşitli üretim alanlarında kullanılmasıyla yapılan işlerin kaliteli hale gelmesini sağlar. Endüstriyel soğutma sistemlerinde en çok kullanılan sistem Chiller’dir. Üç farklı türde Chiller bulunmaktadır: Hava, Su ve Evaporatif yoğuşmalı chiller. Endüstriyel chillerler için üç tip sınıflamanın her birinde de dört alt başlık vardır:
 • Pistonlu,
 • Santrifüj,
 • Vidalı ve
 • Absorpsiyonlu Chiller.
Pistonlu, Santrifüj ve Vidalı Chiller elektrik motorları ile çalışırken, absorpsiyonlu Chiller buhar veya gaz türbinleri ile çalışan mekanik chillerlerdir. Bir absorpsiyonlu soğutucu, buhar vb. bir ısı merkezi tarafından çalıştırılır ve elektronik hareketli aksamlar kullanmaz. Mekanik soğutucular dört temel yapıdan oluşur:
 • Evaporatör,
 • Kompresör,
 • Kondenser,
 • Genleşme vanası.
Soğutucuda bulunan evaporatörler, daha düşük bir basınç miktarında ve kondenserden daha düşük bir sıcaklıkta çalışmaktadır. Soğutma sistemleri kullanıldığı alanın boyutlarına göre farklılık gösterebilir. Boyuttan sonra soğutma sisteminin türünü belirleyen en önemli etken ise ne amaçla kullanılacağıdır. Büyük endüstriyel soğutma sistemleri soğutma işleminin yapıldığı alana yakın olan mekanik malzemelerin bulunduğu ortamlarda kullanıldığında daha verimli sonuçlar verebilmektedir. Genellikle ülkemizde soğuk hava tesislerinin endüstriyel ürünlerini saklamak amacıyla soğutucular kullanılsa da farklı birçok alanda da soğutuculara ihtiyaç duyulabilmektedir.  

Bir Yanıt