logo-entalpi-2
Yangın can ve mal kaybına sebep olan genellikle tedbirsizlikten meydana gelen bir afettir. Günümüzde gerçekleşen yangınların birçoğu insan kaynaklıdır. Bu anlamda yangınlara karşı gerekli tedbirler alınmalıdır. Yangın söndürme sistemleri endüstriyel alanlarda ve diğer toplu yaşam alanlarında aktif bir şekilde kullanılan sistemlerdir. Bu sayede sekiz dakika içerisinde geniş alanları küle çeviren yangınlara direkt müdahale edilebilmektedir. Yangın pompası yangın söndürme sistemi içerisinde bulunan bir ekipmandır. Yangın pompası sayesinde yangınlar kısa sürede kontrol altına alınmaktadır. Yangın anında pompanın görevi irtibatlı olduğu su deposundan sisteme belirli bir derecede basınçla su gönderimi yapmaktır. Bu açıdan sistem içerisinde başrol görevini üstlenmektedir. Yangınlara karşı mücadele etmek amacıyla kurulan sistemlerde belirli bir standart bulunmaktadır. Bu açıdan yangın pompasının standarda uyması gerekir. Yangın pompası yangın söndürme sistemi kurulumundan önce seçimi yapılması gereken bir ekipmandır. Yangın pompası seçilirken şu durumlara dikkat edilmelidir:
 • Sistem içerisindeki gerekli akışın hesaplanması,
 • Sistem içerisindeki basıncın dikkatlice kontrol edilmesi,
 • Basınçta herhangi bir artış meydana geliyorsa bu durumun dikkate alınması,
 • Yangın söndürme suyunun nereden ve nasıl temin edileceğine dair malumatın toplanması,
 • Akış talebindeki basınç yükselişinin yeterli olduğu performans grafiğine göre seçim yapılması,
 • Akış talebinin nominal akışın %100 / %150 değerleri arasında pompanın seçilmesi (Uzmanlar genellikle %115 ila %135 arasında tercihlerde bulunmaktadırlar.
 • Her şeyden önce ilgili uzmanlardan detaylı bilgiler alınması.
Yangın pompası seçimi yapılırken bu durumlara dikkat edilmelidir. Her durumda yangın pompası gerekli olmayabilir. Bu sebeple hangi durumlarda yangın pompasının gerekli olduğunu bilmek son derece önemlidir. Yangın Pompası Ne Zaman Gerekir? Yangın söndürme sistemlerinde başrol görevine sahip olan yangın pompalarının gerekli olup olmadığı önemli bir konudur. Bir takım maddelere bağlı olarak incelemeler yapıldığında yangın pompasına ihtiyaç duyulup duyulmadığına kanaat getirilebilir. Bu durumlar ise aşağıdaki gibi maddelenmektedir:
 • Yangın suyunun nereden temin edileceğine dair bilgi edinmek pompanın kurulumu için son derece önemlidir. Bu durum uzmanlarla birlikte incelendiğine daha net bir kanıya varılabilir.
 • Pompa bilindiği üzere gerekli basıncın karşılanmadığı durumlarda temin edilmektedir. Bu nedenle ilgili sistemlerde birtakım testler yapılmalı ve basınç değerleri öğrenilmelidir.
 • Besleme gerekli basıncı ve akışı karşılayabiliyorsa bu taktirde yangın pompasına ihtiyaç duyulmamaktadır.
 • Besleme kısmı gerekli basıncı karşılayamıyorsa kesinlikle yangın pompası temin edilmelidir.
 • Yangın pompası için gerekli basınç değerleri bulunuyorsa pompayla beraber yangın suyu deposu da temin edilmelidir.
Görüldüğü üzere su kaynağında yeterli basınç karşılanmadığı durumlarda ihtiyaç duyulan yangın pompası, genel su şebekeleri, özel yangın şebekeleri, yükseltilmiş tankların kullanımıyla devreye girmektedir. Yangın Pompasında Dikkat Edilmesi Gerekenler Yangın pompasına ihtiyaç duyulduğuna dair bir kanaat getirildiğinde yangın ana hattıyla bağlantı kurulurken kaynağı analiz etmek için hidrant akışı testleri kullanılmalıdır. Artık ve statik basınçlar besleme miktarının ihtiyaç duyduğu suyu belirleme konumundadır. Ayrıca akış hızı verileri uzmanların kurulum anında daha önce testlerle belirlediği veriler arasındadır. Bu sayede en uygun pompaların kurulumu yapılmaktadır. Test verileri yangın pompası seçimi için son derece önemlidir. Hidrolik hesaplama verilerindeki hataları minimize etmek için söz konusu verilerin yangın söndürme sistemi yükselticisine yakın tutulması gerekmektedir. Yangın pompası nominal akışın ötesinde bir hıza kavuştukça sisteme sağlayacağı basınç değeri azalmaktadır. Bazı pompalarda bulunan düz eğriler akışın artmasıyla basıncı bir miktar düşürmektedir. Bu sebeple akış gereksiniminin pompa eğrisinde hangi konumda bulunduğuna özellikle dikkat edilmelidir. İstenen düzeyde performansı sağlayan birçok pompa bulunmaktadır. Fakat sistem içerisindeki basınç ve akış değerlerini bilmek uygun yangın pompasının seçimini kolaylaştırmaktadır. Sprinkler Yöneticisinin Görevi Nedir. Sprinkler yöneticisi sürtünme kayıplarını hesaplayan bir ekipmandır. Kaybedilen basıncın hesaplanması boru uzunluğuna göre belirlenmektedir. Ayrıca yükseklik basınç kayıpları için önemli bir faktördür. Bu durum tamamıyla yer çekimiyle alakalıdır. Bu durumda her ayak başı için 0.433 psi olarak hesaplanmalıdır. Sprinkler yöneticisi bünyesinde bulunan geri akış önleyicileri ve süzgeçler kurulumda dikkate alınmalıdır. Çünkü pompa basıncı sağladığı için bu ekipmanlar ise basınç değerlerinde değişikliklere yol açabilir. Sprinkler sistemi basıncı genellikle ~ 20 psi olarak hesaplanmaktadır. Endüstriyel alanlar gibi geniş alanlarda kurulumlar yapıldığında bu dereceye dikkat edilmektedir. Sprinkler sistemde basınç değerleri boru düzenlerine göre de farklılık göstermektedir. Ortamın fiziksel özelliklerine göre değişkenlik gösteren kurulumlardaki boruların yükseklik ve alçaklık seviyeleri basınç değerlerine etkide bulunmaktadır. Bu nedenle uzmanlardan destek alınarak kurulumun gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Yangın Söndürme Sistemlerinin Önemi Yangın söndürme sistemleri sayesinde endüstriyel alanlarda ve toplu yaşam alanlarında yangına başlama aşamasındayken müdahale edilebilmektedir. Bu sayede can ve mal kaybının önüne geçilmektedir. Yangın söndürme sistemleri maliyeti oldukça düşük sistemlerdir. Ayrıca sistem kurulumu sonrasında periyodik bakımlarda oldukça makul ücretlere yapılmaktadır. Bu sebeple yangın söndürme sistemleri ihmal edilmemelidir. Yangın pompası seçiminde olduğu gibi yangın söndürme sistemleri arasında seçim yapmak için uzmanlardan destek alınmalıdır. Bu sayede en etkili sistemlerin ortama montajı sağlanmaktadır.