logo-entalpi-2
Çağımızda birçok alanda teknolojik gelişmeler meydana gelmektedir. Enerji kullanımına dayalı endüstriyel faaliyetlerde teknolojik gelişmelerden yararlanılmakta ve üretimde maksimum performansa ulaşmak hedeflenmektedir. Üretimin devamlılığını sağlayan ve ülkemizin kalkınmasında ve gelişmesinde önemli rol oynayan fabrikalarda verimli çalışmalar işverenler açısından oldukça önemlidir. Verimli çalışmalar için uygun fizibilite çalışmaları gerekmektedir. Örneğin bir fabrikanın fiziksel özellikleri işçilerin performansını doğrudan etkilemektedir. Bu anlamda havalandırma, iklimlendirme gibi sistemlerin yanında yalıtımda son derece önemli bir durumdur. Yalıtımlar sayesinde bina sağlık yüzdesi artmakta ve binanın ısı seviyesi istenen derecelerde kalabilmektedir. Yalıtım, bir alanın belli başlı etkenlerden korunması amacıyla yapılmakta ve bu sayede yalıtım yapılan alan olumsuz koşullara maruz kalmaktan kurtarılmaktadır. Yalıtımlar belli başlıklarda incelenmektedir. Isı yalıtımı, su yalıtımı, ses yalıtımı gibi konularda yalıtım büyük bir avantaj sağlamaktadır. Söz konusu yalıtım türlerinin öne çıkan en önemli özelliği ekonomik bir yaşam standardı sunmalarıdır. Bu başlıklar arasında modern yapılarla beraber hayatımıza dahil olan yangın yalıtımları da yer almaktadır. Yangın Yalıtımının Yararları Nelerdir? Yangın yalıtımı uygulandığı alanı ateşe karşı izole etmekte ve korumaktadır. Bu sayede olası faciaların önlenmesi ve büyümemesi amaçlanır. Yangın yalıtımları özel maddelerden yapılır ve endüstriyel alanlarda büyük zararları önlemek için sıkça tercih edilir. Yangın yalıtımında kullanılan malzemelerin birtakım özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler arasında yüksek ısılara karşı dirençli olması oldukça önemlidir. Yüksek ısılara karşı dirençli yapılar yangınlara alınan birincil önemler arasındadır. Yangınlar çoğunlukla kısa sürede yayılarak büyük hasarlara yol açar. Yangın yalıtımı yapılan fabrikalar, depolar, imalathaneler gibi endüstriyel yapılar ısıya dirençli hale getirildiğinden hem yangının büyümesini önler hem de yangına müdahale edilmesini sağlar. Yangınlarda maddi hasarlar ve can kayıpları olabilmektedir. Bu olası felaketin önüne geçebilmek için bilinçli bir şekilde önlemler almak hem maddi hasarların hem de can kayıplarının önüne geçer. Yangın yalıtım sistemleri binalara uygulandığında örneğin birinci katta meydana gelen yanmalarda ikinci kat asla etkilenmez hatta yangını birinci katın belli bölgesinde tutarak yanmasını engeller ve müdahale edilmesini sağlar. Endüstriyel yapılarda çoğunlukla makineler, kimyasal maddeler gibi yanmaya elverişli birçok eşya bulunmaktadır. Bu yapılarda kullanılan beton ve demirler belli sıcaklıklardan sonra dayanıklılığını kaybedebilir ve çökmelere sebep olabilir. Yangın yalıtımları olan binalarda ise beton ve demire yüksek ısıların ulaşması engellenir ve çökme gibi durumların önüne geçilir. Bina statiğine olumsuz etkilerde bulunan yangını önlemek için oksijenle irtibatının minimum düzeye indirgenmesi gerekir. Yangın yalıtım sistemleri sayesinde bina içerisinde alevler tek bir bölgeye hapsolur ve kolayca söndürülebilir. Yangın yalıtım sistemleri profesyonel kişiler tarafından binalara uygulanmalıdır. Bu sayede azami düzeyde bir koruma sağlanır. Ayrıca düzenli olarak beş yılda bir yangın yalıtımının bakımı gerekmektedir. Dolayısıyla uzman ekipler tarafından yangın yalıtımı uygulamasının bakımları yapılmalıdır. Yangın Yalıtımı Çeşitleri Nelerdir? Yangın yalıtımlarının birçok çeşidi bulunmaktadır. Belli sınıflamaya tabi tutulduğunda üç başlıkta yangın yalıtım çeşitleri incelenebilir:
  1. Yapı ve yalıtım maddeleri ile yapılan yalıtımlar,
  2. Cam kullanımıyla yapılan yalıtımlar,
  3. Elektronik donanımlarla yapılan yalıtımlar.
Endüstriyel alanlarda yangın yalıtımı yapmak zaruri bir durumdur. Çünkü bu alanlarda üretim faaliyetleri yapıldığından bir anda bütün binanın yanması büyük zararlara yol açabilmektedir. Hem can güvenliği hem de maddi hasarların önlenmesi açısından yangın yalıtımlarını yaptırmak oldukça önem arz etmektedir. İkinci maddede yer alan cam kullanımıyla yapılan yalıtımlar teknolojik akşamlarla birlikte entegre olması halinde daha verimli sonuçlar çıkarmaktadır. Bu açıdan söz konusu yalıtımların uzman ekipler tarafından yapılması oldukça önemlidir. Aksi taktirde olası bir felaket anında yangının söndürülmesi güçleşir ve birçok kayıplara sebep olabilir. Bazı yapılarda oksijen irtibatının kesilmesi ve ortamda bulunan karbondioksit gazı ve dumanını dışarıya tahliye eden veya oksijeni çeken araçlar kullanılmaktadır. Efektif bir kullanım olması açısından bu sisteminde yine hava almayacak şekilde yalıtılmış olması gerekmektedir. Söz konusu durumlara dikkat edildiğinde yangınla mücadele etmek olumlu sonuçlar doğuracaktır. Endüstriyel alanlarda yangın yalıtımı makineler, kimyasal maddeler ve diğer yanıcı maddeleri koruma altına aldığı gibi bürolar, bilgi belge depolama alanları gibi önemli odalarında korunması açısından yalıtımın bu bölgelerde de uygulanması gerekir. Yangın Yalıtımında Kullanılan Malzemeler Nelerdir? Binaları yangınlara karşı aktif bir şekilde koruyan yangın yalıtımında birtakım özel malzemeler kullanılmaktadır. Yangın yalıtımı aslında ısı yalıtımıyla benzerlik gösteren bir türdür. Fakat ısı yalıtımında kullanılan XPS ve EPS yangın yalıtım türlerinde tercih edilmemektedir. Bunun sebebi ise XPS ve EPS materyallerinin yüksek ısıya karşı dayanıksız olması ve yangına karşı koruma yerine daha da alevlendirme potansiyelinde olmasıdır. Isıya dayanıklı yalıtımlarda genellikle taş yünü kullanılırken yangın yalıtımlarında kullanılan malzemeler şu şekilde ele alınmaktadır:
  1. Kalsiyum silikat plaka,
  2. Cam yünü,
  3. Seramik yünü,
  4. Yüksek ısıya dayanıklı lifli yangın levhaları,
  5. Alçı levhaları,
  6. İlk beş maddede belirtilen ekipmanların uygulanacak alanlara yerleştirilmesi için gerekli olan yangın yalıtım malzemeleri.
Bu malzemeler yüksek sıcaklıklara dayanıklı olmakla ön plana çıkmaktadır. Malzemelerin bu özelliğe sahip olması yangınlara karşı dirençli olmasını sağlar. Bilindiği üzere yangınlarda en çok ısıya maruz kalan bölgeler tavanlardır. Tavanlarda bulunan beton yapılar yüksek ısı karşısında çökme riski yaşar. Çökmelerin önüne geçebilmek ve yangını durdurarak büyük hasarların önüne geçmek için yangın yalıtımı oldukça önemlidir. Yangın yalıtımında kullanılan ekipmanların kullanılacağı alanda uygun  boya ve kaplamalar yer almalıdır. Bu açıdan silikon katkılı boyaların kullanılması gerekir. Silikon katkılı boyalar çok yüksek sıcaklıklara maruz kalsa da yanmaya karşı yüksek dirence sahiptir. Yangından korunması istenen bölgelerin bu özelliklerine dikkat etmek verimli bir yalıtım uygulamasına katkı sağlayacaktır. Tüm yangın yalıtım uygulamalarının uzman ekipler tarafından uygulanması gerekmektedir. Yangın ciddi bir felakettir ve ciddiye alınması gerekir. Dolayısıyla en ufak hatalarda ciddi sonuçlar doğabilir. Uzman ekiplerle çalışarak profesyonel hizmetleri tercih etmek kaliteli bir yangın yalıtım sistemini kurmak için son derece önemlidir. Yangın yalıtımının beş yılda bir bakımı gerekir, yine uzman ekipler tarafından bu bakımların düzenli olarak yapılması olası felaketlerin önüne geçecektir.